c KA PP IS IN DE GROENE WIMPEL C^onden boeien ZIERIKZEE AAN DE LEIDING DOOR OVERWINNING OP GOES Bevrijdt U SPORT EN WEDSTRIJDEN WILNO EN SORRY NOG ZONDER VERLIESPUNTEN AAN DE KOP WOENSDAG 16 NOVEMBER 1955 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 11 ZEEUWSE SCHAAKCOMPETITIE Nog geen beslissing in Middelburg IIVlissingen In de 1ste klasse van de Zeeuwse schaakcompetitie begon Zierikzee met een voorlopige 63 overwinning op het bezoekende Goes, zodat de bei de punten in ieder geval binnen zijn. Het tiental uit Schouwen-Duiveland nam bovendien de leiding, want Ter- neuzen won in Oostburg met 3 5</2 (voorlopig). Van de vier afgebro ken partyen uit de ontmoeting Mid delburg HVlissingen werden er twee beëindigd. F. de Buyzer (Mid delburg) verloor van J. Jansen en J. M. de Koning won van G. Steinhau- ser. Hierdoor is de beslissing nog niet gevallen, want de voorlopige stand is nu ê'/23/2 voor de hoofdstedelin gen. t In 2A werd niet gespeeld. In 2B bleef De Pion met 73 baas over het bezoekende Middelburg IV en kwam daardoor meteen aan de kop. In de 2de klasse C II begon Laudau met èen 6%3 overwinning op de eigen reserves. De uitslagen luidden: ZierikzeeGoes: J. J. v. d. Ende dr. Facee Scliaeffer 10; dr. J. J. Westendorp BoermaA. Foudraine 1—^0; ir. ElzermanJ. de Lange 0 1; ds. C. J. van RoyenH. Verbeek 1 M. J. EnzlinM. C. Stoutha- mer 01; J. J. VermeulenK. Flipse afg.O. E. VleeshouwerR. van He- ViosSwift II 53 Het eerste elftal van Vios heeft de promotiewedstrijd tegen Swift II met 5-3 gewonnen en zal hierdoor de volgende competitie in de le klasse van de Zeeuwse Korfbalbond uitko men. Het was een faire, harde wed strijd. waarin Vios reeds na enkele minuten de leiding nam. De Vios- aanvallen waren dikwijls zeer snel, terwyl Swift n het anders zo zuivere combinatiespel niet kon ontplooien. Er werden zelfs enkele toegekende strafworpen grandioos gemist. Het was dan ook normaal dat Vios de voorsprong na een half uur tot 2-0 vergrootte, welke stand tot de rust gehandhaafd kon worden. Na de hervatting kwam Swift H gevaarlijk opzetten, maar het succes kwam aan de andere zijde, toen Vios met een ver schot de voorsprong kon ver vergroten tot 3-0. Dit werd de Mid delburgers toch te gortig. Binnen en kele minuten hadden zij de achtei*- stand tot 3-2 weggewerkt. En er was weer alles mogelijk, toen Vogel met een feilloos genomen strafworp de partyen op gelijke voet bracht. In de laatste minuten echter maakté Vios uit een scrimmage en met een ver schot nog twee doelpunten en behaal de daarmee een overigens verdiende 5-3 overwinning. Advertentiei Dit extra schepje maakt Uw thee lekkerder Want dat maakt Uw thee geuriger, pit tiger, verkwikkender. Of U zo royaal kunt zijn met thee? Gerust hoor: bij De Spar krijgt U de fijnste thee met 10°/o korting, dus vele schepjes extra. Maak nu kennis met THEE van De Spar Bij alk pak THEE van DeSpar nul rol BESCHUIT van 29 voor slechts 15 ct en nog 10% korting mert 10; J. de RaayM. C. v. d. Hoek 1—0; C. Nolet—IJ. W. Steen huis 10; P. C. TakG. Driessen VsVz- OostburgTemeuzen: C. Janse jr. P. Mulder 10; C. Janse sr.A. Stadhouders 01; P. JanseN. Buy- sert 01; J. SchakelA. de Coninck 01; H. EnkelaarJ. J. Laan 01; J. JansenJ. P. v. d. Staas y3 P. RisseeuwP. W. Houg afg.; W. J. de WolffG. Dyselynck P. CatsmanJ. v. d. Ree B. BruggemanJ. Francois 10. De PionMiddelburg IV: J. P. L. ZonruiterW. Koeyemans 10; L. M. C. MannekeT. de Vos 10; A. C. Willemsenmevrouw Woudstra 0 1; J. Zuidweg—Flipse 10; L. GrimmF. van Randwijck 01; J. Pleunevan Gemerden 01; M. C. Poldermande Vries .10; A. Bee- rensmevrouw Holster 10; M. de KoeyerMidavaine 1—0; J. Nolet J. Wielemaker 10. Landau ILandau H: C. de Putter J. H. Peeters 10; M. Wondergem D. Jansen 10; J. v. d. HagenJ. Lensen 1f); R. H. de RidderN. Bolleman J. HaakJ. Ver- straeten A. RuytenburgP. van Meenen 01; M. JansenA. van Eeck 01; W. van DoeselaarW, Pieters C, v. d. BeestL. Vinke 10; A. Verstraetenn.o. 1 0. 40. De Maat was door Kap- pie naar de boeg gezonden, om daar uit te kijken, waar de Kraak op af stevende. Nauwelijks zat hij daar, of hij gaf een kreet v*n af grijzen. „Stop! StopI Naar stuur boord, of we krijgen een aanvaring! We gaan recht op de Kraker af!" Reeds scheen een botsing onvermijdelijk, toen een van de grillige wendingen, waarmee het schip door hel water schoot, de Kraak er vlak langs deed schieten, Maar opnieuw zag de Maat iets dat zijn baardharen overeind deed staan. „Stop dan toch!" gilde hij. „We vliegen op de pier af! We zulïen te pletter slaan!' „Hallo, hallo Meesterl" riep Kappie dringend door de spreekbuis naar de machine kamer, „zet nu eindelijk eens die machines afl" Maar dit was geen een voudige opdracht voor de machinist, die zich uit een berg kolen moest loswer ken, om bij de stophandle te komen. Zijn grijpende van wolken schuim. Nog slechts een tien tal meters scheidden het schip van de harde stenen van de pier.. van rheumatiek, spit, ischias, hoofd en zenuwpijnen. Neemt daarvoor re gelmatig Togal, het middel bij uit nemendheid, dat baat waar andere fa len, Togal zuivert door de nieren en is onschadelijk voor hart en maag, Bi' apoth. en drog. 0.95, 2.40 en 8.8! Koplopers handhaafden zich in bridge-competitie Door het opmerkelijk goede resul taat van de „Fles"-paren, die in alle groepen de overwinning behaalden, is de positie van de leiders wat wankel geworden. Met nog drie wedstrijden voor de boeg is echter nog alles moge- lijk. Temeer daar bijv. in de hoofd klasse een groep van drie clubvoorzit ters met partners in bijna gesloten for matie komt opzetten. Dit groepje zal ongetwijfeld nog een rol spelen. Houdt men de degradatie van drie paren per groep in het oog, dan toont een blik op de ranglijst, dat er aan spanning geen gebrek zal zijn. Het echtpaar Drost maakte in de 2e klasse een beste beurt. Uitslagen. Hoofdklasse, 1 Heren Gommers—v. Iren 64% p. 2 Mevr. IJs- seldhr. Minderhout 61 p. 3 Heren v. OppenCorveleyn 58% p, le klasse: 1 heren DekkerWijnen 66% p. 2 dames Kortewegv. d. Rest 64% p. 3 heren v. Nieuwenh.Polder- man 56 p. 2e klasse: 1 echtp. Drost 69 p. 2 mej. Klaassen-dhr. De Visser 65% p. 3 echt paar Vriesman 62% p, 4 dames v. Nieur wenh.Polderman 59 p. Eerste klasse: 1 dames Korteweg v. d. Rest 178 p. 2 heren DekkerWij nen 168% p (v). 3 echtp. De Graauw 158% p- 4 dames v. d. JagtKnoop 151% p. 5 dames BrouwersBallintijn 148 p. (v). 6 dames PeekGabriëlse 145% p. 7 heren v. d. Sluys 142 p. 8 he ren v. NieuwenhuyzenPolderman 141 p. 9 mevr. v. d. Boudtdhr. v. Reemst 134 p. 10 dames Gommersv. Iren 134 p. (v voorlopige score.) Standen. Hoofdklasse: 1 heren Jan senv. Goor 184%. 2 heren v. Oppen Corveleyn 184. 3 mevr. IJsseldhr. Minderhout 171. 4 heren KnoopLeer touwer 171. 5 heren Gommersv. Iren 170%. 6 dames KroedersMeyer 162%. 7 echtp. v, d. Kreeke 155%. 8 mevr. DronkersHeyboer 149%. 9 echtpaar Parent 148%. 10 dames Wolthers Huysse 123. Tweede klasse. 1 echtp. Vriesman 204%. 2 mej. Klaassendhr. De Visser 203%. 3 echtp. Drost 193 (v). 4 echtp. Matzinger 173%. 5 dames v. d. Sluys Bruin 173% (v). 6 echtp. Bode 173. 7 dames v. NieuwenhuyzenPolderman 169%. 8 echtp. D. v. d. Kreeke 168%. 9 dames Mullerv. d. Most 167%. 10 he ren v. Oevelenv. 't Westende 163%. (v). 11 heren v. WaegeninghRoovers 159%. 12 mevr. en dhr. Voorn 143%. Twee Zeeuwse turners in ploeg tegen België Na de selectiewedstrijden voor de finale van de Nederlandse turnkam- pioenschappen in Amersfoort, is de Nederlandse turnersploeg samenge steld die Zaterdag in Leuven tegen de Belgen zal uitkomen. De volgende turners werden hier voor aangewezen: Klaas Boot jr. (De Halter, Alkmaar), Jac. van der Sande (VTV Vlissingen), Gerrit van Galen (Hercules-Hebe, Enschede), Gerard Sallé (Olympia, Amsterdam), Joh. v. d. Sande (Volharding, Goes), Tony Meynen, Hercules-Hebe, Enschede), Wessel Achterberg (Hercules-Hebe, Enschede). Leider van de ploeg is Klaas Boot Sr. M.V.C. II boekte twee overwinningen. In de tweede klasse van de Wal- cherse volleybal-competitie, won M.V. C. H twee van de drie wedstrijden. V.C.U. II en M.T.S. III konden tot winst komen. De uitslagen van de Zaterdag ge speelde wedstryden luiden als volgt: V.C.U. II—Zuidwesters II 0—3; M. V.C. II—M. de Ruyter II 30Mara thon IIZuidwesters II 31; M.T.S. III—M.V.C. II 0—3; M. de Ruyter II —V.C.U. II 3—1; M.V.C. II—Hoa Moa II 1—3; E.V.V.C. III—M.T.S. III 3— Sint-Laurens dwong sterk Aagtekerke gelijk spel af. Middelburg II versloeg Souburg II duidelijk (146) In de hoofdklasse van de Zeeuwse damcompetitie heeft het eerste tienfal van Sint Laurens een 1010 gelijk spel afgedwongen tegen het sterke Aagte kerke. In de eerste klasse behaalde het eer- ste tiental van Lammcrenburg een „overtuigende 173 zege op het twee de tiental. Middelburg II stuurde het tweede tiental van Souburg met een 146 nederlaag naar huis terug. De uitslagen van deze wedstrijd lui den: Sint-Laurens IAagtekerke I 100. 1 L. DavidseD. Trieier 02, 2 I. C. FlipseS. Blaas 11. 3 B. VerburgP. de Visser 20, 4 L. AdriaanseA. Wil- lemse 11, 5 C. StangeL. Trieier 11, 6 Lein DavidseJ. de Visser 02, 7 F. KoddeF. Blaas 20, 8 B. v. d. Broe- keL. Boogaard 11, 9 W. P. Davidse A. Trielier 1—1, 10 P. de Kam—L. Boogaard 11. le klas: Lammerenburg ILamme- renburg II: 1 J. Koppejan Jr.W. Koole 20, I. VinkeJ. Lijnse 20, 3 M. J. Besuiij- enL. de Pachter 20. 4 C. Geljon J. Koppejan Sr. 11, 5. A. Aarnoutse S. de Graaf 20, 6 A. de BuckF. Brasser 20, 7 A. Brasser Jr.M. Brasser 20, 8 M. v. d. HeijdeW. v. d. Heijde 02, 9 A. FrankeA. van Hoeve 2—0, 10 A. C. Koole—J. Wiele maker 20. Middelburg IISouburg II: 146. 1 A. v. d. MarkM. Louws 20, 2 Joh. v. d. Berge—A. de Pagter 02, 3 H. OvertveldM. Marijs 1—1, 4 M. ReijnhoutChr. Kats 11, 5 M. Pou- welseJ. A. Veenstra 20, 6 K. de TAFELT ENNISCOMPETITIE P.Z.E.M. verloor met 73 van V.S.V. In de 1ste klasse van de Zeeuwse tafeltenniscompetitie bleef Wilno zon der verliespunten aan de kop, want Goes werd in eigen huis met 28 ge klopt. De Vlissingers moeten echter de ereplaats delen met hun stadgeno ten van Sorry, die zowel Will van Zoelen H als de eigen reserves een 3—7 nederlaag bezorgden. Op de derde en vierde plaats ko men Will van Zoelen, dat bij Sla Raak de beide punten weg haalde (37) en Spirit, dat Sorry H met een 82 nederlaag naar huis stuurde. Goes en Will van Zoelen II veroverden beide VriesB. van Eenennaam 20, 7 P. P. de Vos—J. d'Hont 2—0, 8 M. v. d. Slik- keP. van Sorge 02, 9 C. van Rijs wijkJ. Sinke 20, 10 R. TonP. Ma rijs 20. Voor het kampioenschap van Zeeland werden in de voorronde voor de eerste klasse de volgende wedstrijden ge speeld': D, DavidseC. P. de Vos 11; C. StangeI. Vinke 02. Wederom voetbalschandaal in Italië aan het licht. „Voordelige aanbiedingen" De Parjjse verslaggever van de Gazetta Del Popoio heeft opschud ding verwekt met zijn verslag over een onderhoud met de heren Órlandi- nï en Maurelli, die bij dc Vrydag jl. in het stadion van Colombes te Pa rijs gespeelde landenwedstrijd Frank- rijk-Zuid-Slavië onderscheidenlijk als scheidsrechter en als grensrechter fungeerden. Volgens dit verslag zouden beide heren verklaard hebben dat het in hun lange loopbaan als scheidsrech ter vaak was voorgekomen, dat hun aanbiedingen werden gedaan om wed strijden zo te leiden, dat de uitslag in een bepaalde richting zou worden beïnvloed. Bestuursleden van de Italiaanse voetbalbond trachten de betekenis van deze verklaringen te verkleinen of zeggen, dat ze niets van de zaak af weten. De vereniging van scheids rechters verzekert, dat Orlandini en Maurelli hun verklaringen niet in een interview hebben afgelegd doch slechts een privé-gesprek met de cor respondenten hebben gevoerd Orlandini is één van de meest voor aanstaande en gezaghebbende Itali aanse scheidsrechters. Maurelli leid de de beruchte wedstrijd tussen Na pels en Bologna, toen relletjes ont stonden, waarbij bijna 150 personen werden gewond en hij zich slechts met moeite aan de woede van een aantal opgewonden toeschouwers kon ont trekken. Gezelligheidsrit De Goesse wielerclub „Theo Mid delkamp" hield Zaterdag haar twee de gezelligheidsrit door Noord-Bcvc- land. Ook nu bestond er een flinke' belangstelling van de zijde der ren ners. De uitslag luidde als volo-t: 1 J. Huisson. Yerseke, 2 P. Rent meester, Yerseke, 3 Martens, 's-Hee- renhoek, 4 J. Bruël, Goes, 5 C. Raas, 's-Heerenhoek, 6 J. Korstanje, Goes, 7 F. Joossens, Goes, 8 F. van Liere, Goes, 9 F. Doeselaar, Sluiskil, 10 Sj. de Kok, Goes. FEUiL l H ON 1 ON door TERRY DEAN Hulpeloos keek Peter de anderen aan, alsof hij steun zocht. Die bleef echter uit. Daarom ging hij lang zaam staan en volgde Cecilia naar de deur. Hij wierp een verwijtende blik over zijn schouder, toen hij ver dween. De drie Ellissen wendden zich automatisch tot Tom. met tegelij kertijd een vragende en een beschul digende blik in hun ogen. Tom keek hen met een rustige zelfverzekerd heid aan. „Er is iets, dat ik graag zou vertellen", begon hij, „om een paar verkeerde Indrukken, die jullie zeker over mij zult hebben, weg te nemen .In de eerste plaats was alles, wat is voorgevallen tussen uw fami lie en mevr. Ponsonby, nooit mijn zaak persoonlijk niet, bedoel ik. Ik ben aangenomen om de fabriek op poten te zetten en dat probeer ik nog steeds te doen. MaarHij wachtte een ogenblik en wendde zijn ogen toen langzaam af van Claudia. De spanning was op Elwoods gezicht te lezen. „Ik weet niet, hoe U dit op zult ne men", ging Tom verder, achterover leunende in zijn stoel, „maar ik houd niet van uitvluchtjes. Ik zie graag de waarheid recht in het ge zicht ,hoe onplezierig die soms ook is. En ik geloof, dat jullie, Elwood en Letty, mij zo langzamerhand goed genoeg kennen om te weten, dat ik betrouwbaar en oprecht ben". „Maar wat probeer je ons te ver tellen?" viel Claudia hem in de rede. „Dat je - schaamt voor wat je ge daan hebt? DaL je het baantje nooit zou hebben aangenomen, als je ook maar een ogenblik had kunnen den ken, dat je „Als ik ook maar een ogenblik had kunnen denken, dat ik verliefd zou worden op een meisje, dat aan een andere man was beloofd". Letty snakte naar adem. Ze draai de zich om en greep Claudia's arm, zodat deze een schreeuw van pijn nauwelyks kon onderdrukken. „Wat betekent dit?Wat bedoelt hij?" „Doodeenvoudig dit", antwoordde Tom voor haar. „Ik houd van Clau dia. En ik weet dat zy ook van mij houdt. Peter Claudia sprong overeind als was er een hom onder haar stoel ontploft. „Jij weet", riep ze uit, „dat ik van jou houd? Tom Cavanagh. Ik eis op staande voet een verontschuldiging. Ik verkies niet, dat jij met je onge lofelijke waanvoorstellingen mijn ouders nog meer van streek maakt, dan ze al zijn. O. hoe kun je daar zo staan, zonder een woord te zeggen! Hoe kun je „Omdat het waar is, wat ik zeg! Je hebt er tegen gevochten, sinds je het ontdekte. Ik ook. Maar ik heb zo'n idee. dat het tyd wordt, dat we ons als beschaafde mensen gaan ge dragen en kalm over deze kwestie praten. Voor zover de zaak erby be trokken is „He wens geen seconde meer naar jou te luisteren", riep Claudia, terwijl zij zich naar Elwood en Letty wend de, die verbijsterd luisterden. „Alsje blieft jullie moeten me geloven ik heb nooit de geringste aanleiding- gegeven, om hem zo te doen praten" „Dat hoefde je ook niet, Claudia' Tom was om de tafel heen gelopen en stond nu vlak naast haar, haar recht in de ogen kijkende: „Alsje blieft, luister naar me. Ik heb je iet* heel belangrijks te vertellen". „Daar heb ik geen interesse vooi En als je wilt, dat ik Cecilia hiervan niet op de hoogte stel, kun je be ter Tom scheen niet in het minst van de wijs gebracht. „Ik was van plan, het haar zelf te vertellen". „Dat durf je niet!" „En waarom niet?" „Maar dan zul je alles bederven", barstte Claudia uit. „Oh vader, zeg toch wat: Je moet hem zijn mond la ten houden! Je moet „Wat jullie ook doen of zeggen, kan mij niet weerhouden", viel Tom Claudia dapper in de rede. „Ik heb besloten om de kaarten open op tafel te leggen! We zullen voor eens en voor altijd deze kwestie afhandelen. Ik weet, dat dit het beste is, voor ons allemaal!" „Neen, ik wil er geen woord meer over horen". Claudia was aan hevige emoties ten prooi. Met tranen in ae ogen staarde ze haar ouders aan, die helemaal in de war naast elkaar za ten, eikaars handen vasthoudende. Het gezicht van Elwood was ivoor kleurig, toen hij zei: „Tom...!" Maar verder kwam hij niet. Hardnekkig ontkennend schudde Tom z'n donkere, knappe hoofd. „Het spijt me, maar zo is het nu eenmaal!" Zijn ogen lachten nu, een boosaardige glimlach, dacht Claudia en ze nam een dreigende h mding aan. „Zolang ik zal leven en ademhalen, zal ik je dit nooit vergeven. Maar denk niet dat je het spel gewonnen hebt. Jrj niet en Cecilia nietNu jij er op uit bent, om mijn vadei en moeder in het on geluk te storten, is er voor my nog maar één keus mogelijk". „Alsjeblieft, Claudia, doe niet zo dwaas! Luister naar my. Wacht!" i het eerste puntje door een 55 ge lijk spel. De stand is nu: Wilno 36; Sorry 36; Spirit 34; Will van Zoe len 34; Sla Raak 21; Goes 21; Sorry II 31 Will van Zoelen II 3 1; Be Fair 2—0. In de 2de klasse werd slechts één wedstrijd gespeeld. P.Z.E.M. zag zich in eigen huis met 37 geklopt door V.S.V., maar bleef nog aan de kop. De stand is hier: P.Z.E.M. 34; Luc tor 1—2; Be Fair H 1—2; V.S.V. 2— 2; Spirit n 22; Wilno II1—0; Sor ry III 2—0. In de derde klasse moest R.T.C. in V.S.V. H haar meerdere erkennen (6 4), waardoor Will van Zoelen Hl de leiding kon overnemen. R.T.C. en V.A.V. II delen nu de tweede plaats. De sti'ijd om de onderste plaats tus sen P.T.T. en P.Z.E.M. H werd door de electriciteitsmensen met 73 ver loren. De stand is: Will van Zoelen Hl 2—4 R.T.C. 3—4; V.S.V. H 3—4; Wil no in 2—2; M.T.T.C. 2—2; Luctor H 2—2; P.T.T. 3—2; P.Z.E.M. H 3—0. In de 4de klasse onderging de kop groep nog al wat wijziging. Spirit Hl kreeg van Wilno IV een 6-t4 neder laag te slikken. Het moest daardoor de eerste plaats afstaan aan R.T.C. H, dat met het bezoekende P.T.T. niet de minste moeite had (91). Wilno IV won ook nog met 64 van Luctor Hl en deelt nu de eerste plaats met de Rillanders. Ee Fair III haalde de eerste punteij binnen door een stevige 91 zege op Sony IV. De stand isR.T.C. II 3—6; Wilno IV 36; Spirit III 3—4; P.T.T. II 3—4; Will van Zoelen IV 22; Be Fair III 3—2; V.S.V. Hl 1—0; Luctor IH 2— 0; Sorry IV 2—0; M.T.T.C. II 2—0. Rolf Graf brak wereldrecord wielrennen op de 5 km. De Zwitserse wielrenner Rolf Graf heeft in het Hallen-stadion te Zurich het wereldrecord voor de vnf kilome ter staande start op overdekte banen verbeterd. Hij reed de afstand in 6 min. 21.4 sec. Het oude record stond op naam van de Ttaliaan Guido Mes sina met 6 min. 24.4 sec., gemaakt op 28 November 1954 te Parijs. Graf slaagde er niet in, Messina's record op de 10 km (12 min. 51.8 sec.) te breken. Hy noteerde een tijd van 13 min. 08.2 sec. OVeR DE KJ-ElNe GÊVOEGENS D^S l-EVEltfS^ S9W*Ea!*aW6>WS „Nee". Ze drukte haar lippen op elkaar in de hoop zo te kunnen ver bergen, dat deze beefden en boog zich zwijgend over naar haar ouders, alsof ze vergeving vroeg, voor wat ze van plan was te doen. Daarna haastte zich met een gesmoorde snik naar deur en zwaaide die open. Tom stond als verlamd. „Waar ga je heen? Wat ga je doen?" „Ik ga Dick opzoeken. Ik ben een dwaas geweest. Ik had niet naar een van jullie moeten luisteren. Ben je nu tevreden, Tom Cavanagh, met wat je hebt gedaan?" ..Claudia!" Je begrijpt mjj niet! Wacht! Alsjeolieft! De knokkels van haar hand rust ten wit op de knop van de deur. „Blijf waar je bent en loop me niet achter na. Ik weet nu, wat ik doen moet en niemand zal mij daarvan weerhou den". „Claudia!" De schreeuw weerkaat ste tegen de wanden van de kamer. Ze had de deur langzaam, vastbe raden maar met een onverzoenlijk ge baar achter zich dicht getrokken. HOOFDSTUK XIX. „Ze is dus met Dick Forrester weg gelopen!" Tante Cecilia zag de kring van on gelukkige gezichten verbitterd rond. „En aan wie hebben we deze schan delijke ervaring te danken?" Haar glinsterende ogen. die ongewoon diep in de kassen lagen, zochten Tom Ca vanagh en rustten op diens woeste gelaat, Zy trok haar kamerjas dicht om zich heen en wachtte. De nacht was nog niet helemaal voorbij en in het grauwe onzekere licht van de naderende dag bewogen de rusteloze figuren van het wach tende groepje ils zwijgende, ongeluk kige spoken. „Natuurlijk zult u ontkennen, dat u de schuldige bent, mevrouw Pon sonby!", zei Tom. „Voor mij is het een wonder, dat ze niet eerder de benen heeft genomen! U hebt haar met alles bedreigd! Als u een gewone, edele vrouw geweest was inplaats van een door macht bezetene, be moeizieke oude tyranne, zou dit nooit zijn gebeurd". Cecilia keek Tom met een vernieti gende blik aan. „Gebruik je verstand, Tom Cavanagh! Ze zou al lang met die monteur getrouwd geweest zijn, als ik haar niet in de weg gestaan had! Ze heeft er zelfs aan gedacht, dat in het geheim te doen. Ik heb haar domweg voor de vraag gesteld, toen ze mijn menii g vroeg over die mogelijkheid. En nu weten we haar antwoord! De paperassen zijn ver dwenen en ze heeft alle hoop om nog eens het onheil, dat ze heeft gesticht, ongedaan te maken, opgegeven!" „Dat onheil was in uw handen, niet in de hare", wierp Elwood dapper te gen. Hij had een slapeloze nacht ach ter de rug en zijn gezicht en houding vertoonden duidelijk sporen van uit putting. „Dick was de eerste jongen, die in haar leven kwam. Ze voelden direct vcor elkaar!" (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 9