69.- /Hohezne bzillen Optica /4Is ?e blaèezen o allen... zeeuwse reisgids "rasens- Zou het mijn schuld zijn,dat hij nóg VERKOUDEN is? In onze najaars-collectie HERENMODE-ARTIKELEN WOLLEN PULLOVERS EN VESTEN een Wandelwagen gratis □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O VAN GILST, 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 14 OCTOBER 1955 Huishoudelijke hulp. Net meisje of juffr. gevr., niet ben. 18 j., voor hulp in huish. Hele of halve dagen, desn. enkele dagen p. w. Prettige werkkr. en hoog loon aangeb. St. Janstr. 9, Middelburg. ln sterke en sierlijke modellen Zeiss-Punktall- en Vistasan brilleglazen A.LKAMPMAN Kinderbrillen STERK en MODERN Aanbesteding. De N.V. „Grontmij", Grond verbetering en Ontginning- Maatschappij te De Bilt zal namens de Herverkavelings commissie Zeeland op Don derdag 3 November 1955 om 11.00 uur te Kwaden- damme in Hotel „De Kroon" in het openbaar aanbeste den: het maken c.q. verbete ren van de aardebanen van de wegen 28 t.m. 32 en het hierop aanbren gen van een verhar ding, totale lengte ca. 5.4 km, met bijbehoren de werken, gelegen in het Waterschap „Baar land" in de Herverka veling „Zak van Zuid- Beveland". Aanwijs op 27 October 1955 om 11.00 uur, eveneens in Hotel „De Kroon" te Kwadendamme. Bestekken en bijlagen verkrijgbaar bij het Inspectiekantoor der N.V. „Grontmij", Oude Huy- bergsebaan 156, Bergen op Zoom, a 20.Per post- 21. Geen restitutie. Hoe U ze krijgt? Kijk maar op de binnendoosjes van de Croydon-cigarettendaar staan ze op! Een kwaliteits-virginia, waarvan de verpakking is «ver sierd*' met de mooiste kleurenplaatjes over de KLM. Voor U.~ om zélf het boeiend geschreven albnm «ONZE KLM" mee te illustreren. U kunt her voor 11.95 bij de sigarenwinkelier krijgen. (De oude bekende. Croydon-plaatjes met alleen vliegtuigtypen blijven eveneens tn omloop CRESCENT CIGARETTE COMPANY EINDHOVEN Aanbesteding. De N.V. „Grontmij.", Grond verbetering- en Ontginning- Maatschappij te De Bilt zal namens de Herverkavelings commissie Zeeland, op Dins dag 8 November 1955 om 14.00 uur in Hotel „Het Wa pen van Zeeland" te Renes- se in het openbaar aanbe steden: het volledig complex- werk op complex 27, oppervlakte 56 ha, on derdeel Waterschap „Schouwen", ten be hoeve van de Herver kaveling „Schouwen". Aanwijs op 28 October 1955 om 11.00 uur, eveneens in Hotel „Het Wapen van Zeeland" te Renesse. Be stekken en bijlagen ver krijgbaar bij het Inspectie kantoor der N.V. „Gront mij", Oude Huybergsebaan 156, Bergen op Zoom, 20.Per postwissel. Geen restitutie. Elke Moeder zou er bezorgd over zijn! Waarom geen uitweg te vinden met Vicks VapoRubhet verkoud- heidsmiddel, dat millioenen Moeders gebruiken, om dat het snellere en meer afdoende verlichting geeft! Over de gehele wereld, in millioenen gezinnen, is Vicks VapoRub het meest gevraagde middel tegen kinderverkoud heden. Elk jaar zoeken meer en meer Nederlandse Moeders haar heil bij dit betrouwbare middel dat nu al twee gene raties lang beroemd is Méér Verlichting omdat het GECONCENTREERD is! -<ar Uw kind krijgt vlugge verlichting op twee manieren, wanneer U het tegen bedtijd borst, keel en rug met Vicks VapoRub inwrijft. Zijn verstopte neus verruimt zich en de hoest bedaart door het inademen van de gecon centreerde bestanddelen in de dampen, die Vicks VapoRub afgeeft. Tegelijkertijd dringt de verwarmende, krachtig medi cinale werking van Vicks VapoRub zachtjes door de huid heen en brengt weldadige opluchting in het benauwde, pijn lijke borstje van Uw kind. Deze dubbele werking van Vicks VapoRub gaat urenlang door-met de luchtwegen te openen, het slijm los te maken en de ontsteking te verzachten. Dik wijls is het ergste van de kou 's ochtends voorbij. THANS IN 2 GROOTTEN! Koop Vicks VapoRub in een der beide grootten—de grote, voordelige pot of het nieuwe doosje tegen lage prijs. Zorg er altijd voor de naam VICKS VapoRub op de verpakking te zién staan—het verkoudheidsmiddel, waaraan millioenen Moeders overal ter wereld de voorkeur geven. RUIM 53 MIlllOEN PAKIES PER JAAR THANS IN 104 LANDEN IN GEBRUIK! ontdekt U inééns dat het herfst wordtontdekt U ook dat U een nieuwe japon of mantel nodig hebt! Is U deze winter nu eens heel apart gekleed wil gaan, wel, dan moet beslist die unieke, zeer verzorgde collectie van Hollander eens zien. Want dat japonnetje, dat U zo schattig vindt en U zo bijzonder goed staat vindt TJ dfidr bij Hol lander. En de mantel die U héél de winter met veel ge noegen zult dragen, die vindt U ook bij LANGE VORSTSTRAAT 42-44-54 FILIAAL: DIJKSTRA AT 8 - HANS WEERT Voor 50 cent een half jaar gemak door de Verkrijgbaar bij kantoren, agenten en bezorgers der P.Z.C., de boekhandel en de informatiebureaux der V.V.V. DE BILT WEET HET OOK NOG NIET Al die geleerde heren, die iets met het weer te maken hebben, kunnen U niet vertellen of er deze winter 2 of 12 graden vorst komt, 5 of 25 cm sneeuw. MAAR U WEET HET WEL dat U warme kleding nodig hebt als de kou gaat komen. Daarom vragen wij U in alle ernst: Hoe staat het met de kleding voor U zelf en voor de kinderen, met de schoenen, met de bedden, wollen en gestikte dekens? Hebt U voldoende om dë winter rustig tege moet te zien? Ontbreekt er iets aan Kom dan eens bij ons binnenlopen. U weet: kunt iedere week of maand een vast bedrag betalen en voor U het weet is et gekochte volledig Uw eigendom. Warmte voor de winter verkoopt: De VER. GOEDERENHANDEL n.v. NIEUWENDIJK 43 - VLISSINGEN n o O 13 a a vindt U voor Heren/ vanaf 19.75 voor Jongens, vanaf 7.40 in de nieuwste modellen en dessins. SHAWLS HANDSCHOENEN KAMERJASSEN, vanaf 39.75 Flanel PYAMA'S, v.af 10.95 SOKKEN ANKLETS Overhemden „DENO" 9.75 „FABLO" van 10.95 tot 16.90 Zelfbinders. in Uni en moderne strepen. Walstraat 11 VLISSINGEN SPECIAAL HEREN- EN JONGENSKLEDING-MAGAZIJN Aanbesteding. De N.V. „Grontmij", Grond verbetering- en Ontginning- Maatschappij te De Bilt zal namens de Herverkave lingscommissie Zeeland op Donderdag 3 November 1955 om 14.30 uur te Ove- zande in café Verbeek in het openbaar aanbesteden: het uitlagen en ophogen van percelen in complex 18, het graven van wa terleidingen en kavel- sloten, het dichten van sloten en putten en het opruimen van wegver hardingen, met byko- mende werken, ten be hoeve van de Herver kaveling „Zak van Zuid-Beveland". Aanwijs op 27 October 1955 om 15.00 uur, eveneens in café Verbeek te Ovezan- de. Bestekken en bijlagen verkrijgbaar bij het Inspec tiekantoor der N.V. „Gront mij", Oude Huybergsebaan 156, Bergen op Zoom, 10.—. Per Geen restitutie. VOOR HET LIEFSTEHET BESTE Bij aankoop van een KINDERWAGEN geven wij tijdelijk een WANDELWAGENTJE GRATIS. Koop bij ons een kinderwagen, dan heeft U een klassewagen. Keus uit meer dan 30 verschillende modellen. Aanbesteding. De N.V. „Grontmij", Grond verbetering- en Ontginning- Maatschappij te De Bilt zal namens de Herverkave lingscommissie Zeeland op Vrijdag 4 November 1955 om 11.00 uur in Hotel „Het Wapen van Zeeland" te Re- nesse in het openbaar aan besteden: het aanleggen en ver harden van de wegen nos. 19 ged., 25 ged., 27, 28 ged., 30 ged., 37 ged., 67 en een 3-tal in- steekwegen, totale lengte 6.1 km, met bij behorende werken, ge legen in de Herverkave ling „Schouwen-Duive- land", onderdeel Water schap „Schouwen". Aanwijs op 28 October 1955 om 10.00 uur, eveneens in Hotel „Het Wapen van Zeeland" te Renesse. Be stekken en bijlagen ver krijgbaar b\j het Inspectie kantoor der N.V. „Gront mij", Oude Huybergsebaan 156 te Bergen op Zoom, h 20.Per postwissel. Geen restitutie. Aanbesteding. De N.V. „Grontmij", Grond verbetering- en Ontginning- Maatschappij te De Bilt, zal namens de Herverkave lingscommissie Zeeland op Donderdag 3 November 1955 om 10.00 uur te Kwa dendamme in Hotel „De Kroon" in het openbaar aan besteden: het graven van water lopen ter lengte van ca. 3 km en het verwerken van de uitkomende specie, met bijkomen de werken, gelegen tus sen Baarland en Elle- woutsdjjk in de Herver kaveling „Zak van Zuitl-Beveland". Aanwijs op 27 October 1955 om 10.00 uur, eveneens in Hotel „De Kroon" te Kwadendamme. Bestekken en bijlagen verkrijgbaar bij het Inspectiekantoor der N.V. „Grontmij.", Oude Huybergsebaan 156, Bergen op Zoom 10.Per post wissel. Geen restitutie. SCHELDESTRAAT 12 VLISSINGEN De ZAAK met de grootste sortering KINDERWA GENS, KINDERSTOELEN en WANDELWAGENS. vindt U terug in deze ruimvallende slip-on van een pracht kwaliteit tweed, een meesterstuk van coupeun- kunst. Slip-ons zijn ideale jassen omdat ze. hoewel luch tig en licht, toch bij de koudere dagen afdoende beschut, ting geven. Er is een grote keuze dessins, alle gehouden in mooie gedekte kleuren. Vanaf KL0KSIRAAT 9 G0ES.BAARN VOOR flEREN-ifRJÖNGENSCÖNFECTIErHANGEYORSTSTRAAT W

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 16