6 MAANDEN GARANTIE C. C. SLUYTER, Fa. Frans Timmerman LUITWiELER Jort'i JO FIBBE Een stroom van hoofdprijzen IEDERE DEELDEIflER HEEFT fiLTTJD EEK PRIJS r/ PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 14 C 'Al 1955 arts, Vlissingen, Afwezig van 17 October t.m. 2 November. Tandarts Blaauw wegens ziekte verhinderd praktyk uit te oefenen. De verbouwings opruiming gaat door. Wat U niet in de étalage ziet, vraagt dat binnen. Tijdelijk Groenewoud 49. (Naast de in verbouwing zijnde zaak). Drogisterij Walstraat 57, VLISSINGEN. Telefoon 2431. Bescherming tegen verkoudheid Wij verkopen de beste Middelen 1000 JONGENS MOLIÈRES Daar kunnen Uw robbedoezen naar hartelust mee ravotten. Lostrappen van de zool een voudig uitgesloten. Fraai van snit en afwerking. En op de on verwoestbare „Fort"-Rubber- zool natuurlijk Lange Vorststraat 85 GOES DAT MOET U zelf zien! Een pracht kwaliteit splitlederen ACTETAS, 42 cm lang en extra breed, brengen wij voor slechts 9.95 Dezelfde pracht kwali teit tas, met riem en 2 voorvakken, voor 13.95 Onze 4-vaks eerste soort tuiglederen actetas, met 10 jaar GARANTIE, verkopen wij voor 25.95. Daarom eerst kijken bij vlissingen middelburg f' ...en DEN BOER levert het drukwerk Grote verrassingen voor de komende feestdagen. Bij een aankoop vanaf minimaal 350 gulden heeft U recht op deelneming aan onze - tot een totaalbedrag van V*U I lïl 20.000 gulden w.o. 1 Phillps-televlsieapparaata 1695- 5 Frldor electrische naaimachines 395.. 2 Philips-televlsieapparaten995.. 20 Hoover-stoomstrijkijzers65.. 24 Philips-radiotoestellen98.. 30 Ruton-straalkachels28.50 6 Hooverelectrische wasmachines 299- 2 Philips-radiotoestellen485.- 10 Ruton-stofzuigers155.- Philips radiotoestel. 12 bulzen met 19 functies, 485.» Ruton stofzuigèr 155.= Mocht U niet in aanmerking komen voor één der hoofdprijzen, dan ontvangt U toch als prijs een zeer mooie mach. Smyrna dressoirloper DE GROOTSTE WONINGINRICHTING VAN NEDERLAND WAALWIJK rei 2513 I MAASTRICHT Tel. 4364 Bij een aankoop vanaf 350 - krijgt U 2 dagretours vergoed 1 Franco levering door geheel Nederland. Delevering van deze fraaie prijzen en plaatsing van de televisie-antenne door. IVAN BOXTEL N.V. I Tilburg - Eindhoven - Helmond - Den Bosch - Breda - Roosendaal - Boxtel. Frjdor electrische naai machine met 40^> meer mogelijkheden, 395. Hoover stoom- of droog strijkijzer, twee strijk ijzers in één, 65.= VOGELKWEKERS Zaterdag 15 Oct. a.s., tus sen 11 en 2 uur koopt Corstens-Verschuren uit Helmond uitsluitend afge- ruide manskanaries, alle kleuren 7.per stuk. Groene 6.per stuk. Put ter bastaard 9.Popka naries 1.25 per stuk. Vo gels brengen by Geljon, Lange Vorststraat 62, Goes. Let op de tfld, 11—2 uur. Sportief warm en gekleed is een duur wollen Herenvest. Vraagt U eens naar het beroemde „Wolkam" He renvest, diverse nieuwe modellen wollen vesten, o.a. Tweka 20,t.m. 48,50. Herenmodehuis Winkelgalerij Middelburg Tel. 3073 sé/m/ m -een aat

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 12