ONZE KLEINTJES PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 14 OCTOBER 1955 NIEUW PATENT N V: KONINKLIJKE PELLERIJ MERCURIUS, v/hGEBROEDERS LAAN. - WORMERVEER s" FABRIKAAT: HOllANDIA SCHOENFABRIEKEN - WAALWIJK - DRUNEN - DEN BOSCH meisjesschoenen voor jongens- en RIJBEWIJS 1956. Studeer deze winter verkeersregels. Een interessante en zeer nuttige studie. Bestel Algemeen leerboekje der Verkeersregels 5e dr. In gebruik bij le rang autorijscholen. Slagen 100 zeker Bevat 82 examen-vragen met tal van interessante verkeerssituaties, tekeningen en nieuw ste verkeersbordenfolder. Stort 1.50 op giro: 213501, W. v. d. Wiel—de Groot, Den Haag. Toe zending franco. Lassie's fijne smaak is goed verpakt! Aluminium „voering" het geheim I Zaterdag 15 October tot en met 22 October verkopen wij alle voorradige Huiskamers, Slaapkamers en Bankstellen met Van Lassie komen edele, heerlijke producten •- vluggort, havermout, tafel rijst. Ze zijn zo'n bijzondere verpakking wddrd - die houdt de korrels en vlokken prach tig gaaf, die houdt de smikkel-smaak gevangen Alle voorradige KARPETTEN TE KOOP PERSONEEL Te koop: Sparta, 250 cc, 1 350, voor- en achiter telescoop, z.g.a. n. hondenmand f 3, voetbalsch. (m. 39) f 2.50, marlnepantalon f 75 (m, 52-54, nw.), grote stoom, machine f 40, fonteintje f 2,50, donkerbl. winterjas (v. leeft. 17 jr.) f 20. O. Vliss. w. 37, M'burg. Nette werkster gevraagd voor de Vrijdag. M. ZANDBERGEN, Zusterstraat 6 c, Middelburg. Jongen gevraagd voor het be zorgen van een weekblad. Sin gel 311, Vbssingen. uitgesloten de prijzen door de fabrikanten vastgesteld. Zie speciale KARPETTEN-eta- lage Nieuwstraat. Profiteert van deze zeldzame gelegenheid. Alle bij ons gekochte meubelen en karpetten kunnen worden be waard tot afroep en zijn voor 100 verzekerd. Eigen stoffeerderij. Eigen matrassenmakerïj. Eigen gordijnmakerij. (BALLONNEN voor de kinderen). wordt van de koopbon afgetrokken. |1| -<W Spaar Lassie-bons t||| ,4'/ voor schattig popje t Sill' Verras Uw kleintjes.-* iiliè/ gratisI Spaar Lassie-bon- ner», U vindt ze op elke Lassié-verpakking. Voor 25 stuks ait Volendamse /I popje (20 cm. hoog), Voor 50 stuks een gro- Dagmeisje gevraagd. P. Kruger- straat 248, Vlisisngen, Te koop: z.g.a.n. bromfiets, merk Jolly. Kerksteeg 3, Mid delburg. ONTSPANNING Komt vrijblijvend kijken op onze meubelafdeling 2e en 3e etage. (Deze meubelen worden niet geëtaleerd). Te koop: plm. 1000 roeden bie tenkoppen en 50 roeden man gels. Dorpsplein 29, Koudeker- ke. Jeugdgebouw Westkapelle. Op voering van de klucht „Betsle" door A.G.V. uit Vlisslngen a.s. Zaterdag. Aanvang 7,30 uur. Een avond van lachen. Zie raambiljetten. Te koop: slachtvarkens. P. VERHAGE WZN., Breeweg 5, Koudekerke. Te koop: mooie bruidsjapon met sleep en korte sluier (wit). Seisweg 218, Middelburg. Te koop: i.pr.st. verk. bad. Te bevr.: L. Noordstr. 6 bov.. Mid delburg. Vraagt gratis advies en begro ting voor het inrichten van uw woning. Jeugdgebouw Westkapelle. De met veel succes te Vllssingen op 1 Oct. opgevoerde klucht „Betsie" wordt a.s. Zaterdag avond opgevoerd door ama- teursgroep Vbssingen. Jeugdgebouw Westkapelle. Een genotvolle avond staat U te wachten indien U a.s. Zaterdag avond komt kijken naar de klucht „Betsie" opgevoerd door Amateursgroep Vlisslngen. Te koop: herenfiets, f 35 1. pr. st. Te beyr., na 6 uur, Segeers- weg 14, Middelburg. Te koop: i.g.st.z. Van Delfts crème Engelse kinderwagen m. z.g.a.n. bedje, prijs f 50. Br. no. 1307, Bur. P.Z.C., M'burg. HYPOTHEKEN Financiering alle merken brom fietsen, auto's, motorrijwielen, alsmede hypotheken. Assuran tiekantoor C. WESTERWEEL, M'burg, Zusterstraat 4, tel, 3276 Te koop: dubbel woonhuis, Sehuitvaartgrachit 19, Vllssin gen. Bovenwon. direct te aanv. Te bevr. bij de heer J. G. DE MUYNCK, P. Krugerstr. 24, Vbssingen. Iedere werkman een Kienzle zakhorloge, stel niet uit, bestel nog heden, geef ons uw ver trouwen, 't zal U niet berou wen. Horlogerie D. LIEVENSE, L. Vorststraait 87, Goes. Morgen naar Goes? Dan om zo een mooi wollen damesvest naar „DE GOEDKOPE SIMON", Klokstraat, Goes. De moderne lange damespanta lons met rits enz., nu verlaagd op f 12,95 bij: „DE GOEDKOPE SIMON", Klokstraat, Goes. Dames, bonitjasjes kort en lang, 6 weken in gebruik, daarna, be taalt U vanaf f 2.per week of in 24 maanden. Onze coupeur kom/t U ook met onze collec tie aan huls bezoeken. Strikte geheimhouding. Br. letter S 67, Bur. P.Z.C,, Vbssingen. KENNISMAKING Te koop: z.g.a.n. petroleum kachel. St. Janskerke 31, Zou- telande. Te koop: z.g.a.n. beklede wieg met babykleertjes. Salonwagen ECKELS 17, Kleverkerkseweg, Middelburg. EEN KLEINTJE KOST EEN GULDEN. Wenst U kennismaking? Goede vriendi(inn)en vindt U bij de Alg. Correspondentiecl. Vraagt Ook voor jongens en meisjes hebben wij leuke wollen pul lovers en vesten enz. „DE GOEDKOPE SIMON", Klokstr., Goes. gr. inl. Postbus Z.W. 6057, Rot terdam. DIVERSEN Dames I Wij ontvingen een nieu we cobectie bontmantels, vanaf f 99; persianer, f 795; Yemen, f 395. Reparaties vlug en voor delig. Uw oude lange bontman tel tot een korte bontmantel, Alleen bij: T. KUYPER, bont- werkerij, Bellamypark 37, Vliss. Te koop aangeb., over 14 dagen vrij te aanv., nette werkmans woning te Middelburg. Br. no. 1305, Bur. P.Z.C., Middelburg. Beschaafd heer zoekit dito heer als vriend, om gezamebjk con certen, toneelvoorstelhngen enz. te bezoeken. Bij voorkeur uit Vbssingen of omg. Leeftijd plm. 3555 jr. Br. lett. O 95, Bur. F.Z.C., Vbssingen. Te koop: wandelwagen (met spatbordjes), f 15; kinderledi kant, f 8.50 (gr. maat); poppen wagen, 6.50. Br. no. i-309. Bur. P.Z.C., Middelburg. Accordeons. Laagste fabrieks prijzen. Alle merken. Termijn betaling. DIRK WITTE, Vijzel straat 53, Amsterdam. Tel. 64655. Hier DUMPPALEIS. Mil. over jassen, alle maten, f 20, mil. werkschoenen, alle maten, f 5 p. p., mil. werkoverhemden, f 2.50, RAF werksokken, f 1. Abéén DUMPPALEIS, Vbss, str., Mid delburg. Mil. werkwindjacks, alle kl„ f 3.50, f 6.50, 10; mil woben werkbroeken, f 6.50, f 10; mil. Tropenbr., f 3.50, zw. kwaliteit f 4,50; ger. pullovers en truien voor het werk, f 2.50. Juist ge zien I DUMPPALEIS, Vbss. str., Middelburg. Motor- en bromfiets handsch. en wanten, flanel en bont gev., bruin en zwart, f 8.50, f 9.50, f 9.75, f 11.50, f 12.50, f 13.50, f 14.50, mil. met schapenvacht, f 12.50. U weet het! DUMPPA LEIS, Vbss. str., Middelburg. Spec, bietenrooiers werkregen- kleding. Geen oliegoed of rub ber, met gar.; jekkers, f 28; jas sen, f 36.50; pijpen en broeken f 12.50, f 13.50, f 16.50, f 19.50; rubberhandsch., f 5. Alléén ver koop DUMPPALEIS, Vliss. str.. Middelburg. Te koop: 3-gaats noodkachel; 2- pers. eiken ledik. en spiraal; massief eiken waskast. Koopje. Br. no. 1310, Bur. P.Z.C., Mid delburg. Rubberzolen en -hakken, 2 gld. Spijkers graitis. Plastiekzolen en -hakken. J. MEEUWSE, Gra venstraat 5961, Middelburg. Hebt U onze Dolly advocaat al eens geprobeerd? f 3.80 p. lt. Fa. J. A. PIETERS, Vlasmarkt 39, Middelburg. „Wij kijken fijn plaatjes en doen toch de was. Dat snap jij niet hè? Omdat je een hondje bent. Hondjes doen altijd alles zelf. Maar mensen zijn veel slim mer. Die zetten het was goed altijd eerst in de week met Soda, hoe ze ook was sen. En terwijl ze slapen of plaatjes kijken, weekt vanzelf al het vuil Te koop: Tropisch aquarium (geheel volledig): winterjas, maat 48; smeedijzeren lamp; wagenkleedje. MILLEN(i.AR, Lebënlaan 21, Vbssingen. Zie onze étalage voor wijnenen gedistilleerd. Ook in hmona- des en bieren zijn wij ruim ge sorteerd. Fa. J. A. PIETERS, Vlasmarkt 39, Middelburg. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevraagd: huisorgel. Br no. 1312, B'ur. P.Z.C., M'burg Bessen jen, framb. brandew., kersenbrandew. levert U Fa. J. A. PIETERS, Vlasmarkt 39, Mid delburg. Zie onze étalage. Part. vr. te koop van part. z. tussënpers. auto (kl. of grote). Niet ouder dan 1950. Goede st., goede banden. Br. Postbus 62, Goes. Heeft U iets op te ruimen in lompen en metalen, oud ijzer, oude zakken, oude accu's en papier? Bel dan op 3910 en het wordt bij U afgehaald. M. VAN WIJNGEN, Vbss. Wagenplein 16, Middelburg. Lederen jassen, -mantels, 6 we ken in gebruik, daarna betaalt U vanaf f 2.p. w. of in 24 maanden. Onze coupeur be zoekt U aan huis. Br. lett. R 66, Bur. P.Z.C., Vbssingen. In stof knopen hebben wij meer (Jan 100 versch. modellen. Ook in stofgespen zijn wij ruim ge sorteerd1. Alles binnen één dag klaar. J. v. d. KREEKE, St. Pie terstraat 5456, Middelburg. Suède ceintuurs, in alle kleu- ren en lengten. Ook op maat te verkrijgen. Ceintuurs, van stof gemaakt, binnen één dag klaar. J. v. d. KREEKE, St. Pieterstr. 5456, Middelburg. Wasmachinefabriek heefit was- machines met lichte emaille- beschadiging, gloednieuw met garantie f 155.Desgewenst af betaling. Centrifuges, f 150.—. Depöts: Temeuzen: Nieuwstr. 28, tel. 2410 en Middelburg: Korte Delft 22, tel. 3937. Deze week weer prima lams- en schapenvlees, lage prijs. Slage rij J. MEEUWSE, Veerse Singel, Middelburg. Een kind kan de was doen... Als het ten minste de kunst van een verstandi ge moeder heeft afgekeken. Verstandige moeders zetten het wasgoed om te beginnen een nacht in de week met Soda. Dat trekt zo lekker uit - het is de volgende morgen al bijna schoon. Kijk maar eens naat het vuile inweekwater. Een beetje zeep doet de rest. Min der zeep betekent minder geld uitgeven, want Soda kost haast niets! Interlock onderg. voor de ar beider met vuil werk, kl. zwart, alle maten hemden en korte pantalons, pr. kwabteit, f 2.95 per stuk. Alléén DUMPPALEIS, Vbss. str., Middelburg. Te koop gevr.: gittenkralen met slot; Friese klok en doofpot. Br. no. 1311, Bur. P.Z.C., M'burg. TE HEER Dames mar. pantalons, alle ma ten, f 12.50; heren mar. panta lons, f 17.50. Opgelet Dinsdags na 1 uur gesloten. DUMPPA LEIS, Vliss. str., M'burg. Te huur: kamer-keuken en slaapkamertje, zeer geschikt voor dame abeen. Br. no. 1308, Bur. P.Z.C., Middelburg. Mil. wollen handsch., 1.25; i?n«T PM SM WON ING wanten, f 2.50 (n.); woben IJNWUN1ING handsch.. f 3.75 (n.); mil. wollen sokken, groen en RAF (n.), Net kosthuis aangeboden te f 2.50, f 2.75; Noorse kousen, Goes. Week-end afwezig. Br. f 6.50. Let wel': DUMPPALEIS, H* A 319, Bur. P.Z.C., Goes. Vbss. str., telef. 3210, M'burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 10