JIMMY BROWN als politle-chef Interessante DEMONSTRATIE De veel f besproken iPERFECTIONj OLIEHAARD Koninklijke Mij jn.V. TIEL Onbegrijpelijk Canadian Bag 10 F1BBE ZEEUWSE REISGIDS ZEEUWSE REISGIDS Waar zijn onze schepen? PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 13 OCTOBER 1955 VRIJDAG 14 OOT. van 7 tot 10 uur bent U wel kom In Hotel „De Druiventros" te SINT PHI- LIPSLAND. Lezing met lichtbeelden over.da weelde van thermostatlsche warmteregeling zonder gebruik «van clectricitelc en automatische Inschakeling Van midget*, pilot spaarbrander (olleverbrulk ca. lf/a ct per juur). 8randstofbesparing "van circa 2S%! Dit moet V beslist bijwonen.I DEZE DEMONSTRATIE WORDT U AANGEBODEN DOOR W. D. FAASSE, St. Philipsland - L. ROOZEMOND, St. Philipsland - Wed. A. VERWEYS, St. Philipsland - P. WOLSE, St. Philipsland - J. ZUID- WEG, Anna Jacoba-Polder. als U ziet dat wg een prima kwaliteit rund- lederen geheel gevoerd, bren gen voor slechts f 12.95 In een grote maat, een pracht tas, waar U jaren plezier van heeft, verkopen wij deze voor slechts 13.35 In een extra grote maat, een echte WEEKEND-tas en iets voor jaren, kost deze tas bij ons slechts 17.95 Voor CANADIAN hags eerst kijken by Vlissingen Middelburg. Namens de opdrachtgever zal door ondergetekende In het openbaar worden aanbesteed volgens het aanbestedings- reglement W.B.: het bouwen van een woonhuis met garage, inhoud 775 m3 aan de Julianastraat te Sluis. Aanbesteding in massa. Bestek en tekening vanaf heden verkrijgbaar by on dergetekende tegen betaling van 7.50. Toezending fran co per post na ontvangst van een postwissel, groot 7.80. Restitutie op de dag van aanbesteding 5. De aanbesteding vindt plaats op een nader in de nota van inlichtingen aan te geven plaats en uur. Architect J. RISSEEUW, Cadzand. Telef. 17s- Winterdiensl van trein, boot en bus. Alle wijzigingen vindt U in de nieuwe Prijs 50 cent. Koop toch 'n B. Voor het Verpl. Huis Overduin te Oostkapelle 1 Verpleeghulp C. Voor het Verpl. Huis Ter Hooge nabg Mid delburg 2 Verpleeghulpen Min. lft. 17 jr., min. op leiding L.O. D. Voor het Rusthuis Ter Mantelinge nabg Dom burg 1 Assistente in de huishouding Min. lft. 16 jaar. Soli. a. d. Dir. v. d. St. Verpl.- en Rusthuizen „Walcheren", Molstraat 2, Middelburg. Gemeente Brouwershaven. Herbeplanting. Burgemeester en Wethou ders van Brouwershaven maken bekend, dat op Woensdag 26 October a.s., des namiddags 2 uur ten stadhuize van Brouwersha ven de aanbesteding zal plaats vinden van de herbe planting in de gemeente. De beplantingsplannen, alsmede de voorwaarden, liggen vanaf heden ter se cretarie ter inzage. Burgemeester en Weth. voornoemd. „RIJNO"-vruchtensappen zijn volkomen gelijk aan vers fruit. Geen kleurstoffen, geen conserveermiddelen. „RIJNO" is dan ook het meest gevraagde merk. 45. Meneer Slotemaker had zijn rol goed gespeeld, meen de hij. Hij was zo ongedwongen mogelijk langs de uit het politie-bureau stappende man gelopen, had even een blik op diens gezicht geworpen en was toen verder gegaan. „Wel verdraaid!" had hij gedacht, „die commis saris Brown heeft gelijk gehad1. De man, die ik zoeven voorbij ben gelopen, is niemand anders dan Lod'ewijk Lodder, mijn vroegere voorman op de fabriek, die ik vier jaar geleden heb zien begraven". De ontmoeting had meneer Slotemaker toch een beet je opgewonden. Hij keek schichtig naar de overzijde van de straat, in de hoop. dat hij daar Piet Potlood zou zien lopen, maar deze was plotseling verdwenen. „Dan moet ik zo gauw mogelijk terug naar het Angleterre Hotel", dacht meneer Slotemaker. „Daar moest ik meneer Brown mijn bevindingen komen vertellen". Hij stapte nu vlug door. „Ik ben er hleemaal zeker van", mompelde hij, „dat ik mijn vroegere werkbaas gezien heb, maar ik ge loof nog steeds niet, dat deze oppassende man een zo berucht inbreker is geworden.." In het Leidse Bosje aangekomen hoorde meneer Slotemaker eensklaps snelle voetstappen achter zich. „Dat zal meneer Potlood zijn", dacht hij, maar voordat hij zijn hoofd had kunnen om draaien, tikte er iemand op zijn schouder en hoorde hij een stem, die op scherpe toon zei: „Vader, ais je leven van je vrouw en drie kinderen je wat waard is, dan heb jij daarnet een zeker iemand niet herkend, heb je dat begrepen!" Naast het beroemde „RIJNO"-tomatensap is er nu ook „RIJNO"- tomatencocktail. Heerlijk, pittig gekruid tomatensap. (Bevat geen alcohol). Ideaal als aperitief en om 's-avonds te drinken. Vraag naar „RIJNO", Neerlands grootste merk in zuivere, onverdunde vruchtensappen. Vraag ook naar „RIJNO"-frambozensap, zwarte bessen sap, bosbessensap, rode bessensap, rode/zwarte bessensap (vermengen met water en suiker). De Stichting Verpleeg- en Rusthuizen „Walcheren" vraagt A. voor de Verpl. inr. Der Boede te Koude- kerke 1 leerl. zieken- verzorgster (Bg spoedige aanmel ding is deelname aan de cursus Ziekenver- zorgster nog mogelgk) Aagtedijk 10 te Makassar. Aalsdijk 11 v. New York n. Antwerpen, Alphard 10 70 m. N. v. Den Helder. Alwaki 10 te Antwerpen. Alawak 11 p. Gibraltar n. Boulogne. Alchiba 10 600 m. W. v. Azoren. Almdijk 10 280 m. N.O. v. Bermuda. Alnati 11 v. Rio de Janeiro n. Santos. Amerskerk 10 te Takubar. Andijk 10 430 m. W. v. Fayal. Annenkerk 12 te Suez. Appimgedijk 10 v, Montevideo. Arendskerke 10 v. Amsterdam n. Beira. Averdijk 10 85 m. W. v. Key West. Alphacca 10 670 m. O. v. Paramaribo. Banka 11 p. Finisterre n. Amsterdam. Britsum 10 675 m. N.O. v. Bermuda. Blommersdijk 10 2150 m. Z.O. v. Kaap Ra ce. Cistula 11' te Pernis. Camatia 10 160 m. N.O. v. St. Maarten. Crania 10 210 m. Z.W. v. Panama. Delft 11 te Clenguegos. Delfshaven 10 180 m. N.W. v. Stavanger. Esso - Amsterdam 11 p, Gibraltar n. Rot terdam. Gouwe 10 te Colombo. Groote Beer 10 220 m. Z.O. v. Sable Island. Haulerwijk 11 v. Norfolk n. Ymuiden. Indrapoera 11 p. Gibraltar. Japara (KRL) 11 v. Rotterdam n. Mexico. Kabijlia 10 60 m. Z. v. Camorln Islands. Katelysia 10 200 m. Z.O. v. Brisbane, Kelïia 10 330 m. N.O. v. Belem. Koratia 10 70 m. Z.O. v, Perim, Krebsia 10 te Heysdam. Laurenskerk 11 v. Basra n. Bander Abbas. Lawak 11 te Baltimore. Liberty Bell 10 200 m. Z.W. v. Azoren. Lissekerk 10 te Londen. Maas 10 v. Istanbul n. Constawtza. Maasdam 11' v. Le Havre n. Rotterdam. MarisS 10 te Reykjavik. Mataram 10 te Tanuran. Meliskerk 10 v. Lourenco Marques n. Dur ban. Mijdrecht 11 v. Aruba n. Hamburg. Moordrecht 11 te Rotterdam. Oranje 13 7.30 uur te Amsterdam verw. Oranjefontein 10 te Kaapstad. Pendrecht 10 25 m. O. v. Bizerto. Polydorus 11 p. Kreta. Perna 11 1200 m. Z.W. v. Fayal. Pr. Ph. Willem 11 v. Rotterdam n. Ant werpen. Raki 10 205 m. W. v. Kreta. Rotula 10 570 m. O. v. St. Maarten. Rijndam 10 370 m. O. v. Kaap Race. Schouten 11 v. Hongkong n. Singapore. Statue of .Liberty 11 590 m. N. v. Fayal. Sibajak li v. Fremantle n. Melbourne. Telamon 11 p. Mona eil'. Tibia 10 60 m. v. Lattakia n. Izmir. W. Alton Jones 10 250 N.W; v. Perim. Waterman 11 v. Port Said n. Rotterdam. Willem Ruys 11 p. Kaap Guardafui. Weltevreden 11 p. Gibraltar. Willemstad 10 440 m. O. v. St. Maarten. Wonorato 10 v. Belawan. Zeeland 11 te Djakarta.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 14