Krijgt U de warmte, die U toekomt? Rovco Zware wollen dekens tegen 'n „lichtgewicht" prijs JONG M.T.S.-ER MEDEWERKER(STER) VROUWELIJKE KANTOORBEDIENDE Onze kleintjes PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 7 SEPTEMBER 1955 YROOlI&DREESMMN 'MIDDELBURG VLISSINGEN 4 f De N.V. KON. MIJ „DE SCHELDE" te Vlissingen vraagt een als assistent voor de afdeling Materiaal-onderzoek en -keuring. Sollicitanten moeten de nodige studiezin en toe wijding hebben om na een inwerkperiode zelfstan dige onderzoekingen uit te voeren. Aangeboden wordt een prettige werkkring. Reflectanten moeten bereid zijn zich aan een psychologisch onderzoek te onderwerpen. Brieven te richten aan de N.V. Kon. Mij. „De Schelde" Afd. Personeelszaken te Vlissingen. Grote financiële instelling vraagt algemeen ontwikkeld Vlot kunnende spreken, van onbesproken gedrag, leef tijd boven 25 jaar. Geen administratie. Prettige aange name zelfstandige werkkring. Voor opleiding wordt zorggedragen. Ruim inkomen verzekerd. Aquisitie-erva- ring strekt tot aanbeveling. Br. met voll. inl. onder let ters I.C.I., aan Nijgh Van Ditmar, Adv. Bur., Noord- einde 49, Den Haag. Drogisterij SCHULTE THIEME, in het Huis met de Roode Pilaren Middelburg vraagt een Mulo-diploma strekt tot aanbeveling. 23 ct. per regel met een TE KOOP Te koop 2 oude Duitse gravu res waaronder een originele ko- perafdruk. Br. ond. lett. B 78, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop motorboot met kajuit. Tevens kinderwagen. Ark ,,-tiii- da". Oude Haven, Goes. Te koop: als nieuw, boomgaard- schijfegge en aardappelrooier, beide Ransomes. C. BRASSER, magazijn Zusterstraat 56, Mid delburg. Tel. 2812. Te koop: z.g.a.n. vulkachel, 2 pers. ressort, huiskamerlamp, motor met as voor draaibank 125 V. KOOGER, Acacialaan 11, Vlissingen. Partij meubelen w.o. bankstel len, ameublementen, dressoirs, buffetten, gr. m. boekenk., uittr. tafels, 4 nw. clubjes, eiken en mah. kasten, bur.-ministre, bed den 1 en 2 p., enz., alles spotpr., ook inruilen, v. LOO, Meubeï- huis, Bo'gardstr. 19, Middelbürg, Telef. 3653. Te koop: witte bruidsjapon met sluier, m. 38-40. Br. lett. H 81, j Bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop' i.g.st.z. motor met zij- span, merk Horex, bouwj. 1950, 350 cc, K.K. Garage Centrum, Vlasmarkt 40, Middelburg. Te koop mangel, veren bed en dubbele ladder, alles in de beste st. L. P. v. d. Spiegelstraat 15. Goes. Te koop i.g.st.z. Solex. Nw. Vliss.w. 223, Souburg. Te koop 2 pers. Eng. ledikant, 3 dig. kapokbed 65, enige keu kenstoelen a 1,50, keukenta fel 10, 1 pers. wastafel 6.50. Br. no. 1115, Bur. P.Z.C., Mid- delburg. Te kooo 1 pers ledikant en spiraal 17.50, nachtkastje 6.50,, rond eikeh salontafeltje 15, wringer 10. Br. no. 1116, Bur. P.Z.C., M'burg. M.T.S.-boeken W. en W., z.g.a. n.. Lijsterbeslaan 23, Middel- burg. Tel. 2890. Boiler, z.g. overloop, 50 1., 220 V., i.z.g.st. 125.-. Lijsterbes laan 23, Middelburg. Tel. 2890. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevr. doon part. Her- bouwplicht Vliss. Dubb. pand geen bezw. Br. met voll. inl. letter K 32, Bur. P.Z.C.. Vliss. Te koop gevr. Stalmest. E. KOOLE, Tel. 292, Souburg. Te koop gevr.: alle soorten meubels, zolder- en winkelop ruiming van elk .bedrijf, ook antieke meubels, koper en aar dewerk enz-, enz. Varkens- markt 3, adres Gravenstr. 94, (Tel. 3976), Middelburg. TE HUUR Te huur te Vliss., modern gem. of gestoff. zit-slaapkamer met keuken. Br. lett. Z 76. Bur. P. Z.C., Vlissingen. Te huur: gem. grote zit-slaap kamer, met str. water, centr. verw., gesch. voor 2 pers. Br. no. 1120, Bur. P.Z.C.. Middel burg. TE HUUR GEVRAAGD Alleenst. juffrouw, zoekt kleine nette woning. Br. no. 1114, Bur. P.Z.C., Middelburg. PERSONEEL Werkster gevraagd,.liefst ouder dan 30 j. Hoog loon. Belg. So ciëteit, Boul. de Ruyter 4, Vliss. Gevraagd Bakkersknecht of halfwas. J. VERHAGE, St. Ja- cobsstraat 5, Vlissingen. Gevr. net meisje van 8-12.30 u., of fl. werkster voor 4 morgens per week. Mevr. BOSVELD, Badhuisstr. 131; Vlissingen. Net meisje gevraagd voor halve dagen, niet beneden 15 jr. tegen half Sept. 's-Gravenpolderseweg 54, Goes. Dienstbode gevraagd, tevens leerling Kellners. Rest. „DE EENDRACHT", Markt 65, Mid delburg. Act. Dame of Heer gevr. v. huis- aan-huis verkoopactie. Ruime hoofd- of bijverd A. C. Woud straat 4, Arnhem. Gevraagd net winkelmeisje 16 j. Fa. D. J. DRONKERS Zn., Levensmiddelenbedrijf, Vlasmarkt 4, Middelburg, BIEDT ZICH AAN Thuiswerk gevraagd, ook schrijfwerk en vertalingen. Br. i'ett. N 83, Bur. P.Z.C., Vliss. Werkster b.z.a. voor kantoor- of schoollokalen. Br. lett. K 84, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Juffrouw, middelb. leeft., zoekt plaatsing als huishoudster. Br. no. 1117, Bur. P.Z.C., M'burg. B.z.a. bekwame huisnaaister, voor omg. M'burg, Vlissingen of Souburg. Br. no. 1419, Bur. P.Z.C.. M'burg. Jongedame ziet zich gaarne ge- pl'. als typiste, voor 3 hele d. of 5 halve dagen p. w. Br. no. 1118, Bur. P.Z.C., Middelburg. LESSEN Engels. Cursus voor beginnen- den en gevorderden, in de Oranjeschool, Vlissingen. Les geld 5.- per maand. Directe methode. Boeken gratis. Aan gifte vóór 15 Sept. bij H. DE GROOT, Singel 159, Vlissingen. Bijlessen aangeboden in Wis kunde en aanverwante vakken. Briev. lett. E 80, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Dames: op onze 6 maande lijkse knipcursus is nog plaats voor enkele dames. Aanv. half September. Spoedige aanmel ding is gewenst. Modevakschool ALFRED WöHLER, Nieuwe Ha ven 5, Middelburg, opgericht 1912. Autorijschool „ALL-ROUND" lest met Opel Rekord (stuurver- snelling) en Morris Minor (grondversn.). Beide systemen worden U aangeleerd. Vrijbl. inlichtingen. Erk. instr. B.B.N. J. C. KOETSENRUYTER. Tel. 680, Bonedijkestr. 160, Vlissingen BIJEENKOMSTEN .Evang.-ver. op G.G., Kazerne Willem III, Vlissingen. Donder dag 8 Sept., 7.30 n.m. Ds. Mid- delfkoop uit Schiedam. Evangelisatie Bogardzaal, Mid delburg. Donderdag 8 Sept. spreekt dhr. ADR. BAKKER uit Rotterdam, 8 u. n.m. Kom zelf en breng anderen mede!! Chr. Geref. Kerk. Woensdag avond 7.30 uur, Ds. M. ROOS van Zwijndrecht. Lutherse kerk (hoek Bree), Middelburg. Donderdagavond 8 uur, bijz dienst in het Leger des Heils, Hoogstr. 20, Middelburg. Spre ker: Maj, DE BREE, oud-Zen- dingsoff. Allen welkom. DIVERSEN Rubberzolen en -hakken, 2 gld: Spijkers gratis. Plastiekzol'en en -hakken. J. MEEUWSE, Gra venstraat 59-61, Middelburg. Komt.U de nieuwe Haller Pe troleumkachel eens bekijken? Petroleum looplampjes en branders. F, J. VAN AARTSEN, Pottenmarkt, Middelburg. Ontvangen pracht sortering zooileder en plaatjes, 80-90-100. Lederhandel M. v. HILST, Dam 25, Middelburg. Alleen SINGER levert U alle soorten naaimachines uit voor raad. Diverse prijzen. Bij aan koop, les aan huis, door erva ren coupeuse. Vraagt vrijbl. prijzen en folders. Singer Mij. N-V., winkelgalerij Segeerstr. 9 a. M'burg. Tel. 2165. Dames! Grote sortering baby artikelen en kinderkleding. Zie de étalage. Mej. POPPE, Gra venstraat 86, Middelburg. Fantast, prijsverlaging morgen op de markt. Grote graslinnen slopen 1.25 - grote graslinnen slopen gebord. voor 1.50 - gro te graslinnen lakens 180" br. 5.75 't Kraam 't Interlockhuis. Fantast, prijsverlaging flanellen lakens 150 br. 4.75 - Flanellen lakens 180 br. 5.75 - extra zw, flanellen Treffer lakens 180 br. 6.95. 't Kraam 't Interlockhuis. Fantast, prijsverlaging pr. ge keperde flanellen damespya- ma's, toren kwaliteit, in alle maten en moderne kleuren, zeer leuke modellen, pracht kwali teit voor 9.50. 't Kraam 't In terlockhuis. Fantast, prijsverlaging van de beste en mooiste Treffer bad doeken, badhandjes, theedoe ken. keukendoeken, handdoe ken, tafel en ontbijtlakens, en servetten, 't Kraam 't Interlock- Fantast. prijsverl. van de beste en mooiste Treffer graslinnen Zilver lakens en slopen, met 10 en 15 j. levensd. Dames zorgt nu voor uw uitz., 't is lekker goedkoop, 't Kraam 't Inter lockhuis. Fantast, prijsverlaging van het mooie Toren heren-ondergoed, iange pantalons, borstrokken, hemden extra lang van 3.75 nu 2.98, in alle maten verkrijgb. Kraam 't Interlockhuis. Fantast, prijsverl.. van 't mooie Toren ondergded, zoals heren hemden z.m. 1.75, korte heren broeken 1.75 in alle maten het zware super Interlock in korte herenbroeken van 2.49 nu 1.98. 't Kraam 't Interlockhuis. Fantast, 'prijsverl., zware Inter lock dameshemden merk Marta- bel, voor 1.50 - Het prachtige dames Interlock ondergoed in de mooie Toren kwaliteit van 2.35 nu voor 1.90 - 't Kraam 't Interlockhuis. Fantast, prijsverl. van het leuke Rosita dames fantasie-onder goed, en van de mooie j. 'en m. Interlock onderkl. - let op de lange h. pantalons van 2.98 zijn zelfs met J. sluiting, 't Kraam 't Interlockhuis. Fantast, prijsverl. v. z. mooie dames Onderj. m. kant en str. aan onderk. en bovenk., nu ook m. ronde hals verkrijgb. zelfs tot m. 50. let goed op 't Kraam 't Interlockh. Het mooiste goed voor 't minste geld. Let op het juiste adres 1 Prima patates-frites. Heerlijk verpakt ijs. Vleescroquetten. Dagelijks verkrijgbaar. Van 's morgens 11 uur tot 't avonds 11 uur. Zon dags gesloten. J. M. LEYNSE, Hoek Molenberg, Kromme Wee- Ie, Middelburg. Gehaktballen, warme worstjes enz. enz. Dagelijks verkrijgbaar. Van 's morgens li uur tot des avonds 11 uur. Zondags geslo ten. J. M. LEYNSE. Hoek Mo lenberg, Kromme Weele, Mid delburg. Gratis 'n nieuwe schrijfmachine 6 a 8 weken in gebruik, daarna gaat U pas betalen. Ca. I 3.- p. w. Vraagt vrijblijvend demon stratie. Br Nr. Mil, Bur. P.Z. C., Middelburg. Een kleintje kost slechts een golden llllllllllllllil!llillllllllllllllllllllllllllllllil!liil.illililllilllllllllllllllllllllllllllillllllillllillllliillllllllllllilllllllllllllllllilllllllllllllllllillE Voor die geurige "door moeder zo vlug gemaakt- moeder wel 2o'n i?„i. onderl>reken. Dat weet getrokken van vers mals kin^ kl>PensoeP. "S gekruid en me 1JTV'icht P»" is iedereen voof^vtat TT"' E" t kosr maar zo weinis riid e" °veral" Royco kippensoep is i„ 5 J °m ae te makn. U ""«it ^de'r "^™-;:" Z°S tegelijk. 21 ™'d een paar zakjes 3 YC0 KIPPENSOEP da 48 c per zakje 1 pers. 2 pers. 150 x 210 180 x 225 Sinds 1900 is de gemiddelde lengte van de Nederlander met 10 cm. toegenomen. jp Een vermeerdering van lengte, die wel eens onprettige gevolgen" kan hebben. Denk maar eens aan Uw nachtrust. Zijn Uw dekens vaak niet juist die 10 cm. tekort! Zaalberg deken met ton-sur-ton inge werkt motief. Diverse kleuren. Effen Van Wijk deken met contrasterende rand. Diverse kleuren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 4