BRIÏ1BIH0 2 Koeltechnisch Bureau VAN DIJK ONZE KLEINTJES POSTBUS 4012, AMSTERDAM (0.) TEL.52754 GLADIOLEN- TENTOONSTELLING H.B.G.LISSE. VOETBAL-LIEFHEBBERS... 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1955 Heden overleed zacht en kalm mijn lieve Man, beste Zwager en Oom de Heer JOHANNES WILLEM DE OUDE in de ouderdom van 72 jaar. Uit aller naam, L. W. DE OUDE— DAVIDSE. Middelburg, 12 Augustus 1955. Lange Noordstraat 4. De teraardebestelling zal plaats hebben Dins dag 16 Augustus. Ver trek 12.30 uur van Lange Noordstraat 4. Liever geen bezoek. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze lie ve Man, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader ANTONI MURK, betuigen wij onze oprechte dank. In het bijzonder aan dokter C. C. Sluijter. Uit aller naam, A. H. MURK— VAN 'T VEER Vlissingen, Aug. 1955. Slijkstraat 35. Voor de vele bewijzen van medeleven ontvangen na het overlijden van onze lie ve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder FRANCINA SUZANNA DUIJVEKOT—BREEL betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam, F. DUIJVEKOT. Vlissingen, Augustus 1955. Doopsgezinde Gemeente GOES Zondag a.s. 7 uur n.m. Ds Vis, Aardenburg. MEUBEL MAG. „DE UIVER" Gesloten van 15 tot 22 Augustus. J. H. Roth, Korte Delft, MIDDELBURG Maandag 15 Augustus a.s. Gesloten SIES, Vlasmarkt 43, MIDDELBURG Auto Mij. „Zeeland" N.V. Erkend reisbureau Voor al uw reizen per autocar, trein, schip en vliegtuig. Ruime sortering va- cantiereizen op allerlei gebied. Komt U eens vrijblijvend informeren bij: A.M.Z., Westsingel 1, Goes, tel. 2200 en 3321. is voor een verzorgd kapsel onontbeerlijk. Maakt het haar niet vet, doch verschaft het een mooie natuurlijke glans! Norm. tube 1.Grote tube 1.50. Fam. tube 3.- DE BETERE HAARCREME VOOR IEDEREEN Imp, N.V. Handelmij. v.Ravensberg,Keizersgracht 300.A'dam-C. St. Janstraat 19, Middelburg, Tel. K 11802196 en 3023. BEDRIJFSKOELING. HUISHOUDKOELIN G. ROESTVRIJ STAALBEKLEDINGEN. KOFFIEKETELS EN KOFFIEZETMACHINES. Leveringen op korte termijn. Reparaties aan alle merken, met originele onderdelen. 23 ct. per regel met een minimum van f 1.max. 8 re gels. „Brieven of adres Bureau v. d. Blad"' 25 cent meer. Giro No. 359300 P.Z.C., Middelburg. Te koop: 4- en 5 balks houten stoppeleggen, nieuwe rolslee. Wagenmakerij Biggekerke. Te koop: een kinderwagen; rijwiel, 125 cc, prjjs f 75. Brom fiets kan ingeruild worden, liefst Solex. Br. no A 237, Bur. P.Z.C., Goes. Te kaoop: een kinderwagen; een mahoniehouten linnenkast en een ledikant met bed. Te be vragen: Dorpsstraat 21, Krab- bendijke. Te koop: platte Sterrenbergs pannen z. g. Taksbrouwers pan nen en oude rode Holl. pannen. W. JOBSE, Serooskerke (W.). Te koop: Peugeot, 202, e.a.b. Te bevr.: van 19 u—20 u. Nw. Vliss. weg 430, Middelburg. Te koop: haardkachel en radio. Eigenhaardstr. 20, Middelburg. Te kooD: kamerlamp (eompl.), f 6.50; eiken kapstok, f 7.50: 2- pers., 3-dlg. bed, f 15: ovaal sa lontafeltje, f 12.50. Br. no. 690, Bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop: 2 eiken armstoelen met 4 stoelen, f 65; 4 eiken kamer- stoeien, f 45 en 2-pers. ledïk. m. spiraal, f 35. Br, no. 991, Bur. P.Z.C., Middelburg Te koop: 2 jongensfietsjes v. Ift. 5—7 en 8—12 jr. Nw. Vlis- singseweg 303. Souburg. Te koop gevr.: i.pr.st.z. Volks wagen niet ouder dan '51. Br. no. 988. Bur. P.Z.C., M'burg. Te koop: i.g.st.z. wendploegen 1- en 2-schars. Smederij, Vrou wenpolder. Te koop: prima Gruno-herenrij- wiel met Berini-motor. Dipool- antenne voor F.M.-onitvangst en staaf-antenne. Mooie slaapka merlamp. Verwerijstr. 6. Mid delburg ('s avonds tuss. 7 en 8 uuur). Te koop: Bëckershaard, z.g.a.n. DE NOOIJER, Hobeinstr. 37. Vlissingen. Te koop: haard, Frisia, i.g.st.; jongensfiets (gr. m.); trui en broek voor zeeverkenner v. Ift. plm. 14 jr.; bed met staaldr.ma- tr.; 2 armst.; vaste wastafel; vloerbedekking: bad. Te zien Maand. 5—8. MARKUS, Boul. Evertsen 14, Vlissingen. Te koop: z.g.a.n. grijze kinder wagen; pr. Hohner accordeon, 120 bas. 4 korig, 4 reg. Na 7 uur n.m. v. Nispenplein 32, Vliss. Wegens verhuizing te koop een flinke middenstandswoning, ge legen in buitenwijk van Mid delburg. Br.'no. 960, Bur. P.Z. C.. Middelburg. Te koop: Ford Prefect 1951 per sonenauto, ruim 160.000 km ge lopen. Br. Prov. Stoomb.-dienst, Pr. Hendrikweg 10, Vlissingen. Te koop: brandkast. 105 x 59 x 40 em. met binnenkastje. Slot: dubbel klavier. Merk: Protector patent. f 215. Br. no. 982, Bur. P.Z.C.. Middelburg. Te koop: pracht mod. Singer- naaimach. op nw. salonikast. Prijs zeer voordelig. Weststraa' 109, Westkapelle. telef. 287. Te koop: schoenmakersrep. ma chine. merk Patent Elastic, en kele halzen, blank en geprent tuigleder, fournit. Zeer billijk. Br. no. 983, Bur. P.Z.C., M'burg. Te koop: mooi jong geitje, 3 mnd. oud. Nieuwlandseweg 1, Middelburg. f 110, f 125. f 140 enz., Sortering in clubstellen en slaapkamerameubl. Onder gar. HAMELINK'S Meubelhuis Clij- verstraat 8. Vlissingen. 4 Clubs f 144, f 200, f 230 enz. Ronde en kloostertafels v.a. f 25; 2 fauteuils 4 stoelen, f 145. Kamertafels, 100 x 85 cm, f 36. HAMELINK'S Meubelhuis, Clij- verstraat 8, Vlissingen. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevraagd: Winkler Prins Encyclopaedie, 18 delen. Br. onder no. 993 Bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop gevraagd: alle soorten meubels, zolder- en winkelop ruiming. ook antiquiteiten enz., enz. VAN HALEN, Graven- straat 94. (telef. 3976), M'burg. Muntenverzamelaar vraagt zil veren of gouden munten te koop. Br. no. 955, Bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop gevr.: 2-pers. ressort; electr. wasmachine (houten kuip) en opklapbed. Br. no. 992, Bur. P.Z.C., Middelburg. TE HUUR Aangeb. Den Haag (Moerwijk) vrije flat, 2e ét., best. uit kamer, si.kamer, keuken, doucheceï en box, huur f 39.75 p. m. in ruil voor grotere woning, voor 4 pers. te M'burg. Br no. 994, Bur. P.Z.C., Middelburg. Te huur kampeerhuisje voor 8 pers. staande te Zouteiande. Vrij na 3 Sept. Te bevr.: Duinweg 31, Zouteiande. Te huur: kampeerwagen, (kam peerterrein Dishoek), vanaf 13 Aug. Buteuxstraal 29, Oost-Sou burg. Auto's zonder chauffeur 4- en 6-persoons wagens. A. NIJSSE, telef. 3221 (K 1100) Te Werfstr. 12, 's Heer Hendrikskinderen. HOSTACO-MOBIEL - ROTTERDAM GROOTHANDELSGEBOUW STATIONSPLEIN 50 TEL. 11.97.05 GRONDWERKERS gevraagd voor werk in Kromme-Hoeke. Goed loon. Aanm. Noordervroon 403, Westkapelle. TE KOOP Woning met Schuurtje Kerkweg 8, Krabbendijke. Te bevragen: A. ENGELSE, Joost de Moorstraat 27, GOES Fa A. A. MES Gzn., Distilleerderij en Wijnhandel Dam 4, MIDDELBURG vraagt voor direct m. of vr. Magazijnbediende, leeftijd minstens 16 jaar. LADDERS," TRAPPEN en STEIGERS Vraagt prijscourant VARIN'S LADDERBEDRIJF Boulevard 4, Tel. 58, IJZENDIJKE. op VRIJDAG 19 en ZATERDAG 20 AUGUSTUS in Hotel „DE KORENBEURS", Grote Markt - Goes. Daar ziet U de betere handels soorten voor de toekomst van de Firma N.V. H. J. SALMAN en Zn., Noordwijk. Toegang vrjj. Aan alles moet een eind komen ook aan onze gratis uitreiking van miniatuur-voetballers. Millioenen flesjes Coca-Cola hebben deze fraaie miniatuurtjes onder het bereik gebracht van honderdduizenden verzamelaars. Na het eind van deze maand zullen er geen gemerkte kroonkurken meer in omloop worden gebracht. Maar die U daarna nog aantreft, kunt U tot eind October nog inwisselen! Dan is het voorbij Wat blijftis Coca-Cola, het beste antwoord op ieders dorst Gebotteld met toestemming van de rechthebbende op het gedeponeerde handelsmerk „Coca-Cola" VW IN NEDERLAND i ^SEBOTTEL^y BOS' Kledingmagazijn verhuurt gelegenheidski. o.a. jacquets, smokings, colberts, fantasie pantalons, hoge hoeden en schoenen. Ailes als nieuw. L. Vorststraat 56, Goes, tel. 2795 Wegens ziekte over te nemen geh. gem. kamers, ing v. 6 pers. gel. te Zouteiande. vanaf heden t.m. 20 Aug. Te bevi.: WILLEM- SE's Woningkantoor, Noordsin- gel 40, M'burg. Telef. 3294. Gemeubileerde zomerhuisjes te huur voor na-seizoen, bij strand Zouteiande. Zeer voordelig, ge heel ingericht. Te bevragen: C. JONKER, Zonnebloemstr. 17, Goes, telef. 3104, b.g.g.h. De Ruyterlaan 86. telef. 3066, Goes. Gevraagd te M'burg, woning of fiat, bevatt. grote woonkamer, ev. kamer en suite, minstens 2 sl. kamers, badk. e.q. d.-cel. Huur tot f 80.— p. m. Br. no. 978, Bur. P.Z.C., M'burg. Jongeman (23 jr.), zoekt te Goes kamer met pension. Br. onder no. A 228, Bur. P.Z.C., Goes. Wie ruilt 2 125 cc motorrijwie len. i.g.st. voor 1 zwaardere mo tor van 200 of 250 cc. Br. no. A 238, Bur. P.Z.C., Goes. BIEDT ZICH AAN B.z.a.: net pers., 24 j„ in bez. van alle rijbewijzen, voor hem pass. werkkr. Br. iett. E 20, Bur. P.Z.C., Vlissingen. PERSONEEL Leerling- en onderhoudsmon teur gevraagd. Garage DE MUYNCK, P, Krugerstr. 209, Vlissingen. In Rusthuis, Hilversum, gevr. een net meisje voor hul'p in de huish. en licht verpleegwerk. Br. aan Zr. BARTELS. Rusthuis „Zonnekant", Heuvellaan 16, Hilversum. Tel. K 2950—2093. Timmer- en meubelfabriek „De Toekomst", Grijpskerke (Z.). telef. K 1189—206,. vraagt perso neel. Autorijschool „FAVORIET", M. B. DE BLIECK, Pres. Roose- veltlaan 56. telef. 380, Vlissingen Lid A.N.W.B. U kent mij toch? Autorijschool HENDERIKSE, Instructeur met jarenlange ervaring. Lam- brechtstr. 7, Middelburg. Tel. 3077. Heer in 't verkeer? Bij JASPER- SE in de leer! Specialisten in autorijles, motorrijles en ver- keerscursus. Autorijschool JAS- PERSE, erk. en gedipl. door de F.N.O.P. Vlissingsestr. 1 Kou- dekerke, telef. K 1185—343. Autorijschool ALL-ROUND" lest met Opel Relcord (stuurver- snelling) en Morris Minor grondversn.) Beide systemen worden U aangeleerd. Vrij bi. inlichtingen erk. instr. B.B.N. J. C. KOETSENRUYTER, telef. "7, Bonedijkestr. 160, Vliss. Voor Uw rijbewijs naar: Auto rijschool „SUCCES", Nieuwstr. 108 (boven Bishoff), tel. 2141, Vlissingen. KENNISMAKING Prachtige vulpenhouder gratis bij Uw aanmelding ais lid van (Ned. grootste) corresp. club „Contact", box E. J. 140, Lei den. Vr. vrfjbl, gratis inl. Wenst U kennismaking? Goede vriend(innjen vindt U bij de Alg. Correspondentiecl. Vraagt gr. inl. Postbus Z.W. 6057, Rot terdam. Zoekt U een oprechtgemeende kennismaking en kunt U maar niet slagen? Wendi U dan toch tot de 10 samenwerkende hu welijksbemiddelingskantoren. Alle standen en leeftijden. Tal loze dankbetuigingen ter inza ge^ Alle gegevens worden U ver strekt door de hor.fd-adm., Post bus 6037, A'dam, of door het Ontvangkantoor te Vlissingen, Beursstraat 7 bv. Geopend dag van 28. Desgewenst huisbe zoek. Huwelijk. Weduwn., R.K., 49 jaar, met 2 kinderen (meisje 18 jr. en jongen 13 jr.) wonende te R'dam zoekt kennismaking met nette wed. zonder kinderen of jongedochter. Br. Iett. P 10, Bur. P.Z.C., Vlissingen. DIVERSEN Beschaafcfle juffrouw, mini., N. H„ zoekt reisgenote voor bui- tenl. reisje in Sèpt. duur 5 10 dagen. Br. Iett. B' 18. Bur. P.Z.C., Vlissingen. Retourvracht gevraagd op 2 Sept. richting Holland of Utrecht. Gebr. DE KLERK, Mo lenberg 17, Middelburg, telef. 2173—2879. Uw adres voor emigratie-ver pakking en verhuizingen voor binnen- en buitenland. Gebrs. DE KLERK, Molenberg 17, Mid- delburg, telef. 2173 en 2879. En toenliet ik m'n over hemd repareren, een nieuw boord opzetten bij DE LANGE, K. Delft 24, Middelburg. En toenliet m'n vrouw d'r oude vilthoed verormen in een nieuw schattig model hoedje. Natuurlijk ook bij DE LANGE, K. Delft 24, Middelburg. En toen.werd m'n overhemd en m'n vrouw d'r blousje keu rig gewassen en opgemaakt bfj de fijnstrijkerij DE LANGE, K. Deift 24, telef. 3937, M'burg. En toenlieten wij al onze kleren eens fijn chem. reinigen (geen wasbehandeling). Goed en niet duur bijDE LANGE, K. Delft 24, Middelburg. En toenzijn wij met vacan- tie gegaan en gaapte iedereen ons aan, zo keurig zagen wij er uit. Dit hadden wij te dan ken aan DE LANGE, die scha vuit. Ie Viissingse Begrafenis Onder- neminig „Dienstbetoon" ver zorgt alle begrafenissen. P. DEN HOLLANDER, Kasteelstr. 44 B, Vlissingen, tel. 426. GOEDHART voor metalen ja- louzieën. Bedrijf Hoogstraat 14, Middelburg, telef 2667. GOEDHART voor markiezen. Bedrijf Hoogstraat 14, Middel- delburg, telef. 2667. GOEDHART voor rolluiken. Bedrijf Hoogstraat 14. Middel- delburg, telef. 2667. GOEDHART voor automatische zonneschermen. Bedrijf Hoog straat 14, Middelburg, telef. 2667. GOEDHART voor alle zonwering Bedrijf Hoogstraat 14. Middel- delburg, telef. 2667. GOEDHART's schoonmaak zon neschermen, rolluiken. Bedrijf Hoogstraat 14, Middelburg, tel. lef, 2667. Verzinken van emmers, teilen en stomers. Binnen één week retour. Fa. LE COQ ZN., tei'. 2020, Goes. Apart geklede bruidjes kochten de bruidszijde in „SCHRIJ- VER'S Stoffenhuis", Goes. De speciaalzaak voor bruidszijde. Opril, Markt, telef 2751, bij de Kade. KINDJEBLIJ zegt ta. ta, ta 't heeft een PLASTIC BROEKJE S.G.A. Vraagt inlichtingen over de „Spaarklok" bij P H. GEERS. Assurantiebédrijf. Veerse Sin gel 276, Middelburg, telef. 3159. Nieuwe kofferschrijfmachine zonder één cent vooruitbetaling, ca. f 3.— per week, le betaling na 6 weken. Br. letter A 37, Bur, P.Z.C.. Vlissingen. H.H. radio-amateurs. Voor al uw radio- onderdelen slaagt U zeker in „DF. I.ICHTBRON". L. Noordstr. 14. Middelburg. Ver zending franco door geheel Zeeland. Bijverdienste. Gratis inlichtin gen „DANDY", Postbus 36. Dordrecht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 4