(s BIERPRIJSVRAAG 1955 WalchErEn Verstel Ie TILROE SLAGERSKNECHT 3rouwenaar v. d. Kamer UI STATIONSASSISTENT EN WEGWERKER Zeeuwse Motoren Revisie N.V., X HET B ER IS WEER BEST LEZING op Woensdag 17 Aug. a.s. ZEELAND 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 13 AUGUSTUS 1955 Het succesvolle doelwit voor uw woninginrichting. Wij hebben ons ook gespecialiseerd in Colorite en Colovinyl vloertegels. Lange Delft 103 - Middelburg. Vanaf 22 Augustus staan wij weer voor de volle 100 voor U klaar. Wij kunnen. U dan de allernieuwste BRILMONTUREN aanbieden, welke wij van de grootste buitenlandse fabrieken hebben medegebracht. Het voornaamste hiervan is, dat de prijzen zeer voordelig zijn. Wacht met het aanschaffen van uw BRIL, tot wij het allernieuwste getoond hebben. Zie onze speciale etalage. BRILLENSPECIAL1ST WAL STRAAT 99 VLISSINGEN Erkend ZiekenfondsleVerancier. Gevraagd bij de N.V. DESTRUCTOR ZEELAND, Hansweert. Uw ijzondere aandacht voor onze 3 étalages, waarin deze week ziet Voor baby en kleuter Schattige wiegen en ledikantjes, ste vige boxen en kinderstoelen en snoe zige babykleertjes. Nieuwe collectie vlotte, vrolijke fan tasie- en flatteuze cocktailschortjes. Ook vele schortcretonnes per meter. Ideaal zomerondergoed voor heel het gezin. Interlock en katoen fantasie. Zeer mooie kwaliteit. Alle maten voor moeder en vader, meisjes en jongens. IETS NIEUWS VOOR DE BABY. Robbie-flux-modelluier. De luier die sneller vocht opneemt nieuw en practischer van model is met vochtopname in centraal punt, waardoor kleertjes en beddegoed min der bevochtigd worden .leemt min der plaats in bij het drogen zacht als dons oersterk! Robbie-flux de nieuwe modelluier. Ideaal: ook voor uw baby. Prijs: nor maal 1.55; extra groot 1.70. TEXTIELHANDEL Langeviele 6 8, Middelburg. Telefoon 2670 VAN DE VELDE UW DRUKKER Te koop gevr. enigszins ge vorderde Postzegelverzameling Brieven met omschr., prijs lett. G 21, Bur. P.Z.C. te Vlissingen. Cocos 50 breed2.75 ■70 breed..3.50 100 breed 4.50 p. m. Al onze cocoslopers worden gratis en machinaal ge boord. Cocos voorradig op 50; 70; 85; 100; 120; 138; 160 en 200 breed. Bij al onze cocos bijpassen de Japanmatten voorradig. Cocos en Verto-tapijten in diverse maten. Corridor, Japan, closet, ge schoren matten in vele ma ten en kleuren. Bouclé vloerbedekking 100 breed 3.95 p. m. Jabo vloerbedekking, in na turel, bruin, groen en grijze kleur. Pluchen vloerbedekking 8.95 tot 18.90 p. m. Wol bouclé vloerbedekking, zeer fijn weefsel, sterk 13.50 p. m. Twisted matting, bruin en wit 3-95 p. m. MEUBELMAG. E. J. Sinke de Graag Klokstr. 7. Tel. 2527, Goes. Door Zeeland alles franco huis. DE N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN hee& ki bet gehele land plaatsingsmogelijkheid voor jongemannen in de betrekkingen van Sofficïleien kan ieder, die goed gezond is volledig lager onderwijs heeft genoten 20 jaar of oader, doch nog geen 31 jaar is. (In speciale gevallen kan van de maximum leeftijds grens worden afgeweken). Arbeidsvoorwaarden: aanvangsbezoldiging ƒ3180,— per jaar in de 1e loonklasse na bet bereiken van de 23-jarige leeftijd extra beloning voor nacht- en Zondagsdienst voordelige reismogelijkheden kosteloze dienstkleding tegemoetkoming in pensionkosten spoedige aanstelling m pensioengerechtigde dienst. Stationsassistenten kunnen het o.m. brengen tot rangeerder, ladingmeester of seinhuiswachter; wegwerkers kunnen worden bevorderd tot voor werker, onderploegbaas, ploegbaas. Sollicitaties te richten aan het Inspectiebureau der ".S. te Breda, Sophiastraet 42, waar desgewenst nadere Inlichtingen worden verstrekt. MHWEMELDINGE bij GOES 1955 BH* BELANGRIJKE PUBLIEKE VERKOPING WEGENS STERFGEVAL S. I. TROOSTWIJK en C. NOUWENS makelaars In machinerieën en metalen, resp. te AMSTER DAM, Kloveniersburgwal 99. telefoon 32565 en BREDA, Saksen Weimarlaan 28, tel. 9637, zullen ten overstaan van NOTARIS J. C. KRAM (Standplaats Kapelle Z.) op WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1955, des voormiddags om 10.30 uur, in het Jeugdgebouw v/d Nederl. Hervormde Gemeente, Dorpsstraat 66 te WE51ELDINGE, publiek verkopen Een partij hout, Aannemersmaterialen en gereedschappen van het AANNEMERSBEDRIJF L. P.KORSTANJE te WEMELDINGE w.o.v.k. bekistinghout, damwand, steigerhout, baddings, rondhout, geconstr. ijzeren bouwlier, hijsstelling, scheeps- lieren, pompen, touwwerk, kettingen, smidsboormachine, gecomb. lintzaag- en fraismachine, hydr. vijzels, domme krachten, takels, gereedschappen, partijen oud ijzer, enz. TE BEZICHTIGEN op' Dinsdag 16 Aug. 1955 van 9 tot 5 uur en op de dag van verkoop van 8 tot 10 uur te WEMEL DINGE, Dorpsstraat 69 en West Kanaalweg 1. GEEF UW AUTO ZIJN ZIN PLAATS ER EEN RUILMOTOR IN I Proefgedraaide ruilmotoren voor El BEDFORD G.M.C. MORRIS MINOR CHEVROLET HENRY J. MORRIS OXFORD DODGE TRUC JEEP OPEL OLYMPIA OPEL KAPITaN Revideren van alle automobiel-, tractor en stationnaire motoren, desgewenst proefgedraaid op onze waterrem. Vraagt vrijblijvend inlichtingen en prijsopgaaf. Levering onder volle garantie via uw reparateur. Gortstraat 50, MIDDELBURG Telefoon K 1180—2480. „Wat zegt Karei Prior hier over bier?" Niemand weet beter dan Karei Prior wat gezelligheid is. Hij laadde een boot met sterren, humor, muziek en kolder vol - iedere Zaterdagavond! Over zijn glas bier heen broedt hij op nieuwe verrassingen voor volgend seizoen. „Dag Karei!" zegt Cees en wipt aan voor een koel, goud-fonkelend glas. „Dag Karei!"zegt Wiesje en doet méé met die beste-bier-gewoonte. „Dag publiekzegt Karei en próóst op een beste-vacantie-met- best-bier voor U allemaal. Als U kapitein was van Nederlands populairste boot, wat zoudt U dan zeggen over Nederlands populairste drank U wint als U iets leuks verzint H O e U wi ntVul Uw zin hiernaast in. Vraag Uw caféhouder of leveran cier om de ontbrekende letter en plak 'm in. Knip de coupon uit, plak 'm op een briefkaart en stuur die vóór Vrijdag a.s. op aan „Het bier is weer best", postbus 62, Amsterdam. Wedstrijdbepalingen De jury kiest elke week de 666 beste zinnen. De uitslag is bindend. Alle inzendingen blijven eigendom van het Centraal Brouwerij Kantoor. Karei Prior zegt: Publicatie van de gezamenlijke Nederlandse Brouwerijen over: De teelt van Irissen en andere bolgewassen door de heer P. G. Balkenende, Hoofd assistent A. by het Rijkstuinbouwconsulentschap Lisse, 's avonds 8 uur in café VERBEEK, Ovezande. ZATERDAG 13 AUGUSTUS 20 UUR Concert door de Kon. Aardenburgse Fanfaren gevolgd door een openlucht bal op muziek via de pick-up instal latie. MAANDAG 15 AUGUSTUS 20.30 UUR Hollandse avond in het kader van de Sportontmoeting MiddelburgFolkestone. Optreden van Middelburgse gymnastiekverenigingen o.a. met boerendansen. Na af loop dansen. WOENSDAG 17 AUGUSTUS 20—22 UUR Concert van het Middelburgs Muziekcorps onder leiding van de heer P. de Rooy. DONDERDAG 18 AUGUSTUS 14.30—15.30 UUR Concert door de Kinderfanfare met drumband uit Bergen op Zoom. DONDERDAG 18 AUGUSTUS 20.30 UUR Engelse avond in het kader van de Sportontmoeting MiddelburgFolkestone. Optreden van The white Bon nets girl Pipers, drummers and dancers en The Folke stone National Folkdance group in costume met The East-Kent-Morris Dancers. Na afloop dansen. Entrée 0.75; kinderen 0.35. MIDDELBURG - HOLLAND VISSERIJFEESTEN TE BRESKENS. Heden, Zaterdag, na afloop van het vuurwerk, vertrekt er van Breskens te 23.55 uur een EXTRA BOOT naar Vlissingen. Het Augustusprogramma omvat de navolgende tochten Tweedaagse tocht naar Luxemburg en de Belgische Ardennen, 25 en 26 Aug. Prijs: 40.per persoon. Veluwe op 17 Augustus. Prijs: vanuit Middelburg en Vlissingen 10. p. p.; vanuit Goes 9.50 p. p. Gent, Brussel, Antwerpen op 18 Augustus. Prijs: vanuit Middelburg, Vlissingen en Goes, 7.— p. p. Dalen van Maas en Molignée op 26 Augustus. Prijs: vanuit Middelburg en Vlissingen 10. p. p.; vanuit Goes 9.50 p. p. Dalen van Vesdre, Amblève en Ourthe op 22 Aug. Prijs: vanuit Middelburg en Vlissingen 11. p. p.; vanuit Goes 10.50 p. p. Boulogne sur Mer (N. Frankrijk), 16, 24 en 30 Aug. Prijs: vanuit Middelburg en Vlissingen 10.00 p. p.; vanuit Goes 10.50 p. p. Drielandentoeht: op 14, 23 en 31 Augustus. Prijs: vanuit Middelburg en Vlissingen 12. p. p.; vanuit Goes 11.50 p. p. La petite Suisse op 19 en 25 Augustus. Prijs: vanuit Middelburg en Vlissingen 11. p. p.; vanuit Goes 10.50 p. p. Rotterdam (tentoonstelling E 55) dagelijks t/m 13 Aug. Prijs middagtocht (op Zaterdag): vanuit Mid delburg en Vlissingen 6.50 p. p.; vanuit Goes 6.— p. p. Middagtocht naar Damme en Brugge iedere Zaterdag. Prijs: vanuit Middelburg en Vlissingen 4. p. p.; vanuit Goes 4.50 p. p. KAARTEN VERKRIJGBAAR BIJ N.V. STOOMTRAM WALCHEREN, Markt 43c, Mid- delbürg. Tel. 3043—3044. Voor de reis naar Rotterdam op 17 Augustus a.s. zjjn voor de tentoonstelling E 55 enkele reductie-bonnen beschikbaar. Benut dit voordeel! N.V. AUTOMAATSCHAPPIJ ZEELAND, Westwal 1, Goes. Tel. 3321 en 2 0 en de verder bekende verkoopadressen. MUZIEKHANDEL PIANO'S ORGELS - VLEUGELS Stemmen, repareren, verhuren FIRMA GEBR. VAN DAMME Middelburg: l.ange Noordstraat 16 Vlissingen: Paul Krngerstraat 16

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 10