De laatste dagen van de seizoen-opruiming! Wat een lage prijzen! Hooftmains^^lt|edmgmagazijn VAN BOXTEL Slechthorenden Philips geeft 50 of 35 gulden voor Uw verouderd boorapparaat PHILIPS P^t'trs LAAT DEZE KANS U NIET ONTGAAN! MIDDELBURG Profiteert Dames- portemonnaies ƒ2.66 beursjes Kinder beursjes Koopjes JO FIBBE Bekendmaking „DE KROON" Een kleintje kost slechts een gulden Profiteer VVV Yy\ ISW1B BSISP HOORAPPARATEN CENTRALE SChoo_. gesloten rijwielberging VRIJDAG 29 JULI 1955 PROVINCIALE ZEEUWSE OOÜRANT 9 WiP- Ofzc fotograaf)Verraste- dezetwee deej-|& neenïStei s'-aan de Vierdaagse, terwijl ze j ïHl y,-van een Dr Dushkind genoten. 'JwM. jWK-r ivvr 1 'aSmm Drogisterij LUIT WIELCR Verf- en Glashandel Walstr. 57, Tel. 2431 Vlissingen. Alles op Drogist-gebied. Deskundige bediening. van onze buitengewone aanbieding in alle soor ten lederen met portefeuille. Deze verkopen wij tegen zeer voordelige prijzen, nl. reeds voor Handige voor in uw tasje, ver kopen wij voor 77 cent. 68 cent. kunt U halen bij Vlissingen - Middelburg PERSONEEL GEVRAAGD METAALBEWERKERS HALFWAS LEERJONGENS Fa. IZ. CAPPON, HEINKENSZAND. AANBESTEDING Burgemeester en Wethou ders der gemeente Koe wacht zullen op Dinsdag 16 Augustus '55 om 11 uur v.m. ten gemeentehuize trachten aan te besteden Het bouwen van een kleuterschool. Bestek en tek. zijn, zo lang voorradig, tegen betaling van 10.(rest. 2.50 op de dag van aanbesteding) verkrijgbaar bij de Centr. Dienst Bouw- en Woning toezicht en de Dienst van Gemeentewerken in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen De bekende propagandist van onze firma komt Zater dag a.s. bij opening van de nieuwe markt te Vlissingen, een DEMONSTRATIE ge ven over verzorging en be handeling van kamerplan ten. Tijdens deze demonstratie wordt op potaarde en plan- tenmest een belangrijke REDUCTIE gegeven. MESTHANDEL Komt dus allen De Provinciale Afzetcom- missie voor Zeeland en West-Brabant maakt aan de fruittelers bekend, dat op de veilingen kunnen worden aangevoerd en geveild, van af Maandag 1 Aug. Yellow Transparant, 60 mm en op Donderdag 4 Augustus Oomskinderen peer, alle maten. In tegenstelling met wat het nieuwe boekje voor de sor tering aangeeft, kunnen van Oomskinderen peer net als voorheen, ook nu huishoud 2 in de maat 40 tot 45 maar aangevoerd worden. van het mooie zomerweer. GA KAMPEREN Enalle artikelen die U er voor nodig hebt vindt U in ruime mate bij Walstraat 82, Vlissingen. Luchtbedden Tenten Rugzakken Veldflessen Primussen Pannen enz. enz. De Griffier der Arrondis- sements-Rechtbank te Mid delburg maakt ingevolge het bepaalde in art. 16 lid 6 der Wet op de Economische Delicten bekend, dat bij be schikkingen van 26 Juli 1955 van de Economische Politierechter bij voormelde Rechtbank zijn verbeurd verklaard 2 kalfvaarzen, waarvan 1 met oormerk I-n 014191, op 10 Mei 1955 in beslag genomen te Overslag door Ambtenaren der I en A; 1 zwart-bont kalfvaars, op 20 Mei 1955 in beslag genomen te Koewacht door Ambtenaren der I. en A. De Griffier, J. W. Muller. Gun Uw kind (en ook Uzelf!) gerust eens extra ijs. Zij vin den ijs her aller-aller-lekkerste. En wij, volwassenen, vinden dat óók ijs goed is voor elk. Ijs fe immers voedzaam, ver frissend. Eo.- voordelig! vvi/cwi/e/i&tid tJe-ijsbereiding in Nederland staat onder strenge cofffróle van de Keuringsdienst van Waren. VAN BO. (TELverstrekt U het nieuwe PHILIPS-HOORAPPA- RAAT gratis en zonder enige verplichting 14 da gen op proef. Door gebruik te maken van onze eigen crediet- service, kan de betaling desnoods op een voor U gepaste wijze worden geregeld. Uitvoerig prospectus en alle gewenste verdere inlichtingen worden U op aanvraag gratis ver strekt. Levering en service door geheel Nederland. Onze gehoordeskundigen komen U graag thuis bezoe ken. grootste verkoopmaatschappij Eindhoven: Stratumseind 62, Tel. 4552 (K 4900); t .1 -1--T.J11 r-,TJu. IRoo Tol fiROS (K De voor Philips producten in Nederland. TILBURG, Raadhuisstraat 1 Tel. 21050 (K 4250) Den Bosch: Vughterstraat 3638, Tel. 8805 (K 4100); Breda: Grote Markt 3, Tel. 7894 (K 1600); Roosendaal: Molenstraat 50, Tel. 4483 (K 1650); Helmond: Molenstraat 170—174, Tel. 2236 (K 4920); Boxtel: Clarissenstr. 3, Tel. 479 (K 4106). iJ Een unieke gelegenheid voor alle slechthorenden, die nog in het bezit zijn van een hoorapparaat met beperkte mogelijkheden en hoge batterij- kosten. Nu kunt U in het bezit komen van het nieuwe Philips universeel transistor hoorappa raat met ongeëvenaarde mogelijkheden en verrassende versterking,reeds met één batte rijtje van 20 cent. Dit betekent per jaar slechts enkele guldens aan batterijkosten, een bedrag, dat U bij de thans verouderde apparaten in enige weken uitgeeft en dat aangroeit tot hon derden guldens. Koop daarom nu voor het geld, dat U anders toch aan batterijen moet besteden, het nieuwe Philips hoorapparaat, dat kan worden aangepast aan vrijwel iedere graad en iedere vorm v.an slechthorendheid. Bij aankoop van het nieuwe Philips transistor hoorapparaat ontvangt U onmiddellijk ƒ50,- of f35.-, terwijl U blijft profiteren van de enorme besparing op batterijkosten. Deze tijdelijke aanbieding geeft U dus een blijvende winst, waarbij het voor U belangrijkste voordeel „Beter horen" eenvoudig niet in geld is uit te drukken. Overleg eens met Uw dokterwelke nieuwe mogelijkheden het Philips universeel transistor hoorapparaat U biedt. "leuwe Phn, 3nko°P (Prlil'f t£*°0raZZaetrSee' /50-*^;;'p^aPaetPhi'^ UNIVERSEEL TRANSISTOR HOORAPPARAAT VRAAGT VRIJBLIJVEND DEMONSTRATIE OF PROSPECTI bij MIDDELBURG: GOES: HULST: SAS VAN GENT: TERNEUZEN: ZIERIKZEE: SEGEERSTRAAT 10 Telefoon 3113. LANGE VORTSTRAAT 81 Telefoon 3378. FIRMA BOS KORTE NIEUWSTRAAT 3. FIRMA SIMOENS MARKT 11. FIRMA VAN BAAL NIEUWE DIEPSTRAAT 11. FIRMA WELTEVREDEN APPELSLARKT 363. Kent U reeds het nieuwe, onzichtbare „JASTA" OORSTUKJE Een elegante combinatie I Administratiekantoor J. H. MODDERKREEKE Seisbolwerk 14, Middelburg wegen vacantie van 1 t.m. 6 Augustus. Reis per particuliere luxe ruime wagen naar Zwitserland Nog 3 S. 4 plaatsen vrij. Te gen vergoeding onkosten. Vertrek omstr. 1 Aug. Br. no. 929, Bur. P.Z.C., Middelburg. TE KOOP: een overdekte stalen voor 60 rijwielen. Inlichtingen op het bureau Stadsschuur 1, Middelburg. M. J. van den Berge Assurantiekantoor en Bureau voor Administratie en Belastingzaken, Markt 13, Kruiningen GESLOTEN wegens vacantie vanaf 29 Juli t.m. 6 Augustus '55.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 11