Fangio en Mercedes wonnen de Grote Prijs van Nederland Daar ging de iefde RODE KRUIS HAD IN 1954 GOEDE RESULTATEN ZWEMMERS VAN MIDDELBURGS LUCTOR" WAREN SUPERIEUR PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 20 JUNI 1955 OVERWINNING ZONDER VEEL STRIJD Argentijn en Brit Moss triomfeerden in Zandvoortse sportwagenraces Juan Manuel Fangio en Mercedes hebben de Grote Pr\Js van Nederland gewonnen. Het was een overwinning zonder veel strijd, maar zeker niet zon der glorie. Na drie ronden gingen Fangio en Stirling Moss aan de kop, ge volgd door de dappere Italiaan Musso in zijn Maserati en in deze volgorde gingen ze ook over de eindstreep, zonder dat een van de deelnemers de Mer- cedessen ernstig heeft kunnen bedreigen. Toch was de zege niet zonder glorie. Het wil toch wel wat zeggen, wan neer een rijder onmiddellijk na de start de leiding neemt en deze niet meer afstaat, zoals Fangio dat gedaan heeft. Nauwelijks minder was de prestatie van Moss, die ruim vierhonderd kilometer zijn ploegmaat als een schaduw heeft gevoigd. Het moet voor de hele Mercedes-delegatie een groots ogen blik zijn geweest, toen na afloop van de race in tegenwoordigheid van Prins Bernhard eerst- de vlag van de Bondsrepubliek en daarna het blauw-wit- blauw van Argentinië werd gehesen onder het spelen van de volksliederen. Toch was de triomf van Mercedes niet geheel volledig. Daai-voor zou no dig zy'n geweest, dat alle 3 de zilver grijze wagens de course hadden uitge reden, en dat ook de snelste rondetijd door een Mercedes was geboekt. Maar Karl Kling verdween in de 22e ronde van het toneel. Hij maakte op het stuk waar de baan door het bos voert een geweldige slipper. Sommigen zeg gen zelfs dal hij over de kop ging, wat overigens niet de eerste keer zou zijn, en was daarmee uitgeschakeld, of schoon hijzelf gelukkig ongedeerd bleef. Fangio was na de start het snelste weg, maar vlak achter hem raasde Musso met zijn Maserati en na de eerste ronde lag hij in tweede po- sltiejVOOr Moss, Kling, Behra en Mie- res. Een ronde later had hij die twee de plaats aan Moss moeten afstaan. Hjj werd derde, en is dat tot het ein de toe gebleven. Hg is ook de enige concurrent geweest die niet door de Mercedessen gelapt werd, al deed een slippertje in de 83e ronde in de bocht voor de Hunzerug zgn achterstand eensklaps tot meer dan een minuut aangroeien, waarvan hij later echter weer een tiental seconden afknabbel de. Aan de spits werden Fangio en Moss ehouden var 3 dertig ron geregeld o_p de hoogte gehouden van het verschil. In de laatst* Sportuitslagen SEIVII-PROFV OETB AL. Ie klasse A: EmmaRoda Sport 50; LeeuwardenStormvogels 00; Excel sior—Zwolsche Boys 3—2; le klasse B; Rlgtersbleek—ADO 1—0; Willem IIDWS 52; Wageningen—Brabantia 52; Sittar- diaElinkvvijk 52; le klasse C: Noaö- Vitesse 2—3; PSV—NEC 4—5, Limburgia Feijenoord* 13; GVAV-Haarlem 22; le klasse D: BWDe Graafschap 10; Ajax—DFC 3—2; De Volewyckers- Quick 3—2; HVC—Xerxes 1—2. AMATEURVOETBAL. Zuid I, 3e klasse D: De ZeeuwenTer- neuzen 4—2; reserve 2e klasse C: De Zeeu wen 2—Terneuzen 2 1—4; De Zeeuwen 2 Zeelandia 2 121 (16/6 gesp.) ZATERDAGVOETBAL. 2e klasse B: Middelburg SBevelanders 32; EMM 4Nieuwland 114; promotie competitie 2e klasse: AZW—Veere 5—1. ZONDAGVOETBAL. Promotiecompetitie le klasse: Hansw. BoysRenesse 41 (Hansw. Boys promo veert naar a'e vierde klasse KNVB); be slissingswedstrijd promotie reserve' le klasse: Middelburg 3Steen 2 (terrein Schoondijke) 31 (Middelburg 3 promo veert naar reserve 3e klasse KNVB). KORFBAL le klasse: TogoSwift 2—5; De Poel Zeelandia 53, TjobaOlympia 44; 2e klasse A: VopoSwift 2 26; Elto—Vios 2 7—3; Vopo—Top 3—2; 2e klasse B: Vi tesseLuctor 24; AnimoVios 0—2; Dios Zuidwesters 15; 3e klasse B: Zuidwes ters 2Animo 3 24; Top 2Swlft 5 15; 3e klasse C: Togo 3-Vopo 2 46; Zee landia 2—Blauw Wit 2—8; Kats—WKV 1— 8; 3e klasse D: Elto 2—Volharding 2 2—6; Volharding 2—Olympia 2 13—0; Elto 2—Vi tesse 2 101; Ad-spiranten: A: Vopo Swift A 19; TjobaSwïrt B 30; Vopo De Poel 9—2; Togo—Swift A 1—19; B: Swift Lenig—Animo 24; Swift Kwiek Swift Snel 21; C Blauw Wit-Luctor 2 0; D: KVLSwift Rap 2—3; KVL—Swift Vlug 13, Swift RapZuidwesters B 1 —1. den zakte hun gemiddelde, dat na zes tig ronden boven de 146 km per uur had gelegen tot beneden de 145 km per uur. Na twintig ronden. Na twintig ronden waren er nog vijftien rgders in de course, maar Gould (Maserati) en Da Silva (Gor dini) hadden al een ronde achterstand, Rosier (Maserati) twee ronden en Claes (Ferrari) en Pollet (Gordini) al drie ronden. Na 30 ronden waren, be halve Musso (Maserati). Behra (Ma serati), Mieres (Maserati) enTrintig- nant (Ferrari) alle anderen eens of meermalen gelapt door de twee Mer cedessen, en vervolgens moesten ook Behra, Trintignant en Mieres er aan geloven, zodat er na zestig ronden nog slechts drie wagens in dezelfde ronde reden. In de laatste dertig ronden veranderde de positie niet meer, be halve dan dat de stug volhoudende Claes nog enkele malen meer gelapt werd. Het officiële eindklassement luid de: 1. Fangio met Mercedes, 2 uur, 54 min. 23,8 sec, gemïdd. snelh. 144.268 km p. u.; 2. Moss met Mercedes, 2 uur, 54 min, 24,1 sec., gemidd. snelh. 144.254 km p. u.; 3. Musso met Fer rari. 2 uur 55 min., 20,9 sec., gemidd. snelh. 143.473 km per uur; 4. Mieres, Maserati 1 ronde; 5. Castelotti, Fer rari op 3 ronden; 6. Behra, Ma serati op 3 ronden; 7. Hawthorn, Fer rari op 5 ronden; 8. Da Silv.a, Gordini op 7 ronden; 9. Rosier, Maserati op 7 ronden; 10. Pollet, Gordini op 8 ron den. Ploegen van De Zeeuwen nu laatste en voorlaatste. Competities beëindigd in 3 D en bij de reserves in de 2e klas. „De Zeeuwen" slaagde erin zgn laatste wedstryd tegen Terneuzen m een 42 overwinning om te zetten en de Vlissingers, die hun laatste wed strijd onder de naam „De Zeeuwen" heben gespeeld, beëindigden het sei zoen op de voorlaatste plaats. Hun reserves echter, die na een 121 overwinning op Zeelandia 2 eveneens hun laatste wedstrijd tegen de reser ves van Terneuzen voor de boeg had den, slaagden er niet in te winnen. Door de 1—4 nederlaag zgn ze hek kensluiter gebleven in de reserve tweede klasse. ZierikzeeOdio werd uitgesteld, evenals de beslissingswed strijd PSV 2Eindhoven 2. De stand in 3 D luidt: Hulst 22 15 5 2 35 76-40 Axel 22 13 6 3 32 60-24 RKFC 22 12 6 4 30 47-32 RCS 21 11 4 6 26 66-35 Terneuzen 22 11 3 8 25 57-49 Nieuw Borgvliet 22 10 2 10 22 47-55 Meto Corn Boys Zeelandia Hontenisse De Zeeuwen Biervliet 6 7 7 19 29-34 7 3 10 17 43-55 7 3 11 17 31-51 6 3 13 15 41-55 3 5 14 11 42-67 3 3 16 9 36-88 wedstrijd Corn BoysMeto, Corn BoysZeelandia en MetoRCS worden niet meer gespeeld. De slotstand bij de reserves luidt: Goes 2 Vlissingen 2 Terneuzen 2 RCS 2 Hontenisse 2 Breskens 2 Axel 2 Corn Boys 2 Zeelandia 2 De Zeeuwen 2 18 17 0 18 12 3 9 2 1 34 83-19 3 27 58-25 6 20 58-37 8 18 45-37 7 18 54-37 7 18 37-44 5 3 10 13 33-62 5 1 12 11 27-68 4 2 12 10 30-69 4 1 13 9 36-61 0 7 4 7 4 De wedstrijd Terneuzen 2RCS 2 wordt niet meer gespeeld. if) Bij een brand, die Zaterdagochtend een krankzinnigengesticht ln Itsjikawa verwoestte, zijn achttien personen om het leven gekomen. Twee personen worden nog vermist. In 1955 geen financieel tekort? Het Nederlandse Rode Kruis heeft Zaterdag in Deventer de jaarlijkse al gemene vergadering gehouden onder presidium van ir- F. C. C. Baron van Tuyll van Serooskerken uit Den Haag. De penningmeester, mr. D. F. C. de Hoop Scheffer uit Wassenaar, deelde mede, dat de rekening over 1954 f 9600 onder de raming is gebleven in haar einduitkomst, mede dank zij schen kingen en bijzondere baten. De reser ve is opgevoerd tot f 500.000; op de exploitatie is f 95.000 bezuinigd. Het hoofdbestuur moet in ieder ge val nog kunnen beschikken over f 1.250.000 en de afdelingen over een gelijk bedrag, o.a. voor het Welfare- werk, boeken-voorraad, werk voor invaliden, parachute-corps enz. Overigens gelooft men, dat in 1955 voor het eerst zonder financieel tekort kan worden gewerkt. Nog een honderdtal personen heeft in 1954 een toewijzing textiel gekre gen, zo blijkt uit het jaarverslag, zo dat het aantal mensen, dat na de wa tersnood van 1953 door het Rode Kruis van textielgoederen is voorzien, 149.210 bedraagt. In 1954 werden ook 't landbouwwerk tuigenplan, het huizenproject en eni ge projecten in verband met buiten landse schenkingen voor de ramp slachtoffers verder afgewikkeld. In 1954 werden 15 nieuwe afdelin gen opgericht, zodat het totaalaantal thans op 410 gekomen is. Het aantal leden beliep tegen eind 1954: 493.257. De ramp van 1953 was voor het Rode Kruis aanleiding verbetering in de uit rusting aan te brengen. Bovendien werd de basis gelegd voor een betere en soepeler onderlinge steunver^ning- met het Belgische Rode Kruis in die gevallen, waar het eigen potentieel plaatselijk tijdelijk tekort zou schie ten. Het streefgetal van 15.000 leden van het Rode Kruis Korps is intussen nog altijd niet bereikt. Met 448 nieuwe le den groeide de bezetting van dit korps aan tot 13217 in 1954. Ook de vooruitgang met de vorming van medische BB-eenheden wordt niet bevredigend geacht. Voorts worden vermeld de hulp aan het buitenland, de medewerking aan de bloedtransfusiedienst, de moeder- melkcentrale, e.d. Koning Frederik speelt mee in een film. Koning Frederik van Denemarken zal de hoofdrol spelen in een film ge titeld „Een dag met de koning", die in opdracht van de regering zal wor den gemaakt. Het is de bedoeling in deze film, die een vertoningsduur van een kwartier zal hebben, aan te to nen, hoe druk de dagtaak van een moderne stutionele vorst is. Het zou de eerste maal zijn, dat een vorst of staatshoofd in een der gel i je film optreedt. Kooyman veroverde leiders trui in Olympia's tour. Westcforp moest na succesvol begin opgeven. De tweede étappe van Olympia's tour door Nederland, die Zaterdag on- der een onbarmhartige zon werd ver reden, heeft een overwinning opgele verd voor van den Dungen (eerste helft) en voor J. van der Putten (tweede helft). Post verloor de lei derstrui aan Wolfs, maar bezette in het algemeen klassement nog de tweede plaats. In de 3e étappe, die zeer zwaar was, werd 'n duchtige schifting gehouden in het rennnersveld. Van de 79 renners die Zondag in Helmond startten, wer den er 's avonds in Hoensbroelt slechts 59 geklasseerd. Twintig renners had den de strijd gestaakt of de tijdslimiet overschreden. Wolfs, die een dag de oranjetrui had gedragen, verloor die aan Piet Kooyman. De eerste helft werd gewonnen door Van Est (Fijn aart) op acht seconden gevolgd door Westdorp ('s Heerenhoek), die echter later moest opgeven. De tweede helft werd gewonnen door Sonneraans (Eindhoven). Hansweertse Boys gaat naar vierde klasse van de KNVB. Ook Middelburg III promoveert. Hansweertse Boys promoveert naar de vierde klasse van de K.N.V.B. Dit is de voornaamste beslissing, die in het afdelingsvoeotbal kon worden genoteerd. De Zuidbevelanders ver sloegen namelijk Renesse met 41 en verzamelden daardoor juist genoeg punten om naar de hogere regionen stijgen. De stand, die wel de eindstand zal zijn, daar de laatste wedstrijd van geen belang meer is, luidt: Hansw. Boys 3 3 0 0 6 15- 2 Renesse 4 1 1 2 3 9-11 Noormannen 3 0 12 14-7 Ook Middelburg III zal het genoe gen smaken te promoveren, naar de reserve 3e klasse van de bondscom- petitie. De hoofdstedelingen vcrsloe- Sen Steen II op neutraal terrein i Schoondyke overtuigend met 31. Men mag zeggen, dat deze competitie enigszins verrassend is verlopen. AZW heeft thans de kop genomen van de strijd om een plaatsje in de eerste klasse van de Zaterdagvoet balcompetitie. De Axelaars klopten Veere met 51 en hebben thans aan één puntje uit hun resterende wed strijd genoeg om het begeerde plaats je te gaan innemen. De stand luidt nu: AZW 5 3 0 1 8 28- 8 Goes IV 6 4 0 2 8 14-14 Veere 4 112 3 10-14 Yerseke H 5 113 3 10-23 Tenslotte werd voor de Zaterdag competitie nog een tweetal wedstrij den gespeeld in de 2e klasse B. Mid delburg V won met 32 van de Be velanders en EMM IV deed Nieuw land met een grote nederlaag terug keren (114). Piet Maas winnaar van kermiskoers m Sluis. De kermiskoers in Sluis die Zater dag werd verreden bracht slechts 27 renners aan de start. Voor het me rendeel waren het amateurs en enke le onafhankelijken. Op het kleine parcours is behoorlijk strijd geleverd. Vooral de jonge Zeeuw Huissoon was deze middag weer een grote anima tor. Hij was het dan ook die samen met Rijnvos de eerste serieuze uit looppoging ondernam en een flinke bres wist te slaan. Juist op het kri tieke moment toen de voorsprong van het duo Huissoon-Rijnvos gevaarlijk begon te worden maakten Piet Maas en Van Overveld zich los uit de groep en zij kregen na een hevige jacht tenslotte aansluiting met de koplo pers. Uit het peloton trachtten om beur ten Inghels en Van Glerum het ver loren terrein te herwinnen, maar zij ondervonden geen steun van de rest om dit te bewerkstelligen. Het kwartet koplopers werkte uit stekend samen én een eindsprint moest de beslissing brengen wie ten slotte met de bloemen zou gaan strij ken. Piet Maas won op één been. Karei Inghels won de spurt van de groep. De uitslag luidde: 1. P. Maas (Pin- dorp) 100 km in 2 uur 45 min; 2. M. van Overveld (Hoogerheide)3. P. Rijnvos Standdaar buiten4. J. Huissoon (Yerseke); 5. K. Inghels (Sas van Gent); N. Sabbe (België); 7. H. van Glerum (St. Willebrord); 8. J. van Hape (België)9. J. de Roo (Schore); 10. T. Stevens (Dussen). EERSTE COMPETITIEMIDDAG IN SAS VAN GENT 11 Zij wonnen tien van de dertien onderdelen. Het gaat er ook dit jaar weer op lijken, uat de Middelburgse zwem- club „Luctor" de beste kansen en troeven bezit om het kringkampioen- schap te winnen. De hoofdstedelin gen hebben zulks althans duidelijk laten uitkomen tgdens de eerste middag van deze competitie, die Za terdag is Sas van Gent werd gehou den. Zij toonden hun superioriteit door liefst 10 van de dertien num mers te winnen. Bovendien legden zij daarnaast nog beslag op vier tweede eii drie derde plaatsen. „Zee hond" uit Vlissingen kwam met twee overwinningen uit de bus en „Schel- destroom" uit Breskens met één. Nadat van de zijde van de ge meente Terneuzen, onder meer in verband met de toestand van liet water, bezwaar was gemaakt tegen het houden van deze wedstrijdmiddag in het plaatselijk zwembad, moest ter elfder ure Zaterdag worden besloten, het evenement in het zwembad te Sas van Gent te houden. Er was vrij veel belangstelling voor deze wed strijden. Intussen betekent het niet Als kleuter vind je die verspringen de verkeerslichten maar wat mooi alleen zijn ze nog zo hoog Men kan zich dan ook de vreugde van deze driejarige peuter voorstellen, toen zij dezer dagen een levensgroot verkeers licht zó. maar vlak voor zich op de straat kon bewonderen. Het was ech ter geen service van de gemeente, om een nieuwsgierige kleuter van dienst te zijn, doch het gevolg van een min der ernstige aanrijding doch, hoe dan ook, Nor een vond het maar Neutrale zone bij Gaza? Israëlisch-Egyptisch overleg. Een officiële Egyptische woord voerder heeft Zaterdag, aldus radio- Caïro, medegedeeld, dat Egypte een voorstel van het lioofd van de be standscommissie, generaal Burns, tot directe besprekingen tussen Egypti sche en Israëlische militaire autori teiten heeft aanvaard. Deze week zullen een hoge Egyp tische en een hoge Israëlische officier bijeenkomen. De Israëlische premier Sjaret heeft een uit vier punten bestaand plan op gesteld, om ae spanning in het grens gebied van Gaza tussen Egyptische en Israëlische militairen die reeds herhaaldelijk tot incidenten en slacht offers heeft geleid, te verminderen. Het voornaamste punt is een voor stel voor het scheppen van een onder mijnde, neutrale zöne van ongeveer honderd meter breedte langs de grens van het Gaza-gebied. Aan weerszij den door prikkeldraad versperringen of op andere wijze afgezet. Gemeenschappelijke patrouilles zul len er op moeten letten dat de ver sperringen aan beide zijden van de grens in goede staat verkeren. Acht personen zijn levend verbrand en talrijke anderen zwaar gewond, doordat Dinsdag een hoogspanningskabel' te Tere- sina in Brazilië knapte en op d'e grond neerkwam. doorgaan van de wedstrijden te Ter neuzen voor de organiserende vere niging „De Schelde" een gevoelig financieel nadeel. De strijd had in het fraaie Sasse bad een vlot verloop, ondanks het feit, dat men daar op zulk een korte termijn voor de organisatie moest zorgen. De gedetailleerde uitslagen luid den: Dames 100 m schoolslag: 1 A. Cornelisse, Luctor 1.35.4; 2 A. Jansen, Schelde 1.37.2; 3 J. van Eenennaam, SZV 1.41.8; 4 L. van Kerkhove, Luctor 1.44.-5 N. Hangoor, Zeehond 1.45.—; 6 B. de Nood, Luctor 1.48.9. 3 x 10 meter wisselslag estafette: 1 Luctor (A. Geldof, A. Cornelisse, C. Voogd) 4.53.8; 2 Schelde (AJ Jan sen, L. Boers, N. de Leege) 0.22.2; 3 Zeehond (B. v. d. Berg, N. Hang oor, E. Pleyte) 5.24.—; 4 SZV (J. van Eenennaam, N. Keulemans, M. Lobbezoo) 5.38.5. Heren 200 m schoolslag; 1 Kees de Rijk, Luctor 2.56.2 R. de Braai Schelde 3.11.7; 3 W. de Vries, Bruin vis 3.18.4 P. v. d. Heuvel, Schel destroom 3.22.5 J. Bloos, SZV 3.31.7; 6 M. Caljouw, SZV 3.23.—. 100 m vrije slag: 1 J. Dirkse, Luc tor 1.12.7; 2 W. Verstelle, Luctor 1.14.3 A. Sampon, Bruinvis 1.15.6; 4 C. Wagenaar, SZV 1.16.1; 5 W. Wondergem, Luctor 1.16.3; 6 J, Reynhoudt, Zeehond 1.16.8. 5 x 50 m vrije slag: 1 Luctor (J. Dirkse, T. Bosdijk, K. de Rijk, W. Wondergem, W. Verstelle) 2.43. 2 Zeehond I (S. Ventevogel, J. Jong man, J. Reynhoudt, W. Jumelet, B. Kogeler) 2.44.3 Bruinvis (U. v. d. Berge, A. Sampon, W. de Vries, J. Geerling, J. Sampon) 2.52.4 SZV (J. Hiemstra, F. Meyers, W. v. d. Steen, J. Bloos, C. Wagenaar) 3.04.4; 5 Zeehond H (J. van Grieken, R. Schot, C. Zandee, M. van Zwee- den, J. Dekker) 3.16.5. Jongens 25 m rugslag: 1 P. Reynhoudt, Scheldestroom 21.:2 P. Goed- bloed, Luctor 24.3 I. Sinke, Zee hond 24.7.4 A. Booy, Luctor 25.8.5 R. Schot, Zeehond 27. 6 A. v. d. Vijver, Scheldestroom 28.— 25 m vrije slag 14 en 15 jaar: 1 F. van Giezen, Lustor 15.2 P. Rotte, Luctor 15.6; 3 A. v. d. Ea- laart, Luctor 15.8; 4 C. de Zeeuw, Scheldestroom 15.9; 5 F. Wisse, Schelde 16.7; 6 J. Bloos, SZV 17.—. 25 m schoolslag 12 en 13 jaar: 1 K. de Plaa, Luctor 19.2; 2 A. v. d. Vijver, Scheldestroom 19.6; 3 I. Sin ke, Zeehond; 4 F. Walraven, Luctor 202.2; 5 J. Sanderse, Luctor 21.7; 6 J. Hennink, Bruinvis 24.2. 50 m vrije slag tot en met 17 jaar: 1 J. Dirkse, Lustor 31.2; 2 T. Bos dijk, Luctor 32.3 F. van Giezen, Lustor 33.2; 4 J. Sampon, Bruinvis 33.5; 5 P. Rotte, Luctor 34.5; 6 P. v. d. Heuvel, Scheldestroom 35. Meisjes, 25 m schoolslag 14 en 15 jaar: 1 N. Hangoor, Zeehond 20.6; 2 N. Keu lemans, SZV 21.4; 3 M. Leenhouts, Schèldestroom 21.5; 4 Van Til, Luc tor 22.6; 5 M. Stokkerman, Schel destroom 23.2; 6 N. Wildenburg, Luc tor 23.3. 3 x 50 m wisselslag estafette tot en met 17 jaar; 1 Luctor (A. Cam per, B. de Nood, J. van Loo) 2.25.5; 2 SZV (M. v. d. Klinke, J. Post, N. Keulemans) 2.33.4; 3 Scheldestroom (J. de Visser M. Verplanke, M. Kos ter) 2.34.7; 4 Zeehond (G. Corstan- je, N. Hangoor, R. Visser) 2.35.4. 50 m schoolslag 14 en 15 jaar: 1 N. Hangoor, Zeehond 47.6; 2. M. Leenhouts, Scheldestroom 48.8; 3 N. Wiltenburg, Lustor 57.1; 4 N. Kou man, Zeehond 51.7; 5 A. Langendijk Lustor 52.7; 6 L. Bondewel, Schel destroom 53. Advertentie Pijn door welke oorzaak ook AKKERTJE dat helpt direct FEUILLETON door -MARY BURGHELL 40 ,De heer Fander legde zeer veel na druk op één ount in zgn toekomst plannen", las ze geërgerd. „De eerste aankoop uit zijn aanzienlijk fortuin zal een speciale volmacht zijn en hoe wel hij weigerde namen te noemen, meen ik te weten dat het gelukkige meisje de dochter is van een onzer be kendste geleerden wiens tragische dood de wereld eerder in dit jaar diep heeft getroffen". Wat was Richard zeker van zich zelf! Een speciale volmacht, o zo! En zij zeker maar gelaten afwachten tot hij er mee verscheen. Hope veronderstelde verontwaar digd dat ze nog van geluk mocht spreken dat hij geen namen had ge noemd. Maar terwijl haar plotselinge ge- Srikkeldheid even snel verdween als ij was opgekomen bedacht ze dat ze onredelijk en onaardig was. Waarom mocht Richard niet hopen dat het verbazingwekkende fortuin van zijn tante zijn hartewens zou ver vullen? Wat was er verkeerd aan die zijdelingse toespeling op zijn ver wachtingen? Was het aan de andere kant niet roerend en touchant dat zijn eerste gedachte haar en het geluk dat ze nu samen zouden smaken had ge golden Het moe3t een bittere tegenvaller voor hem zijn geweest toen ze ronduit had geweigerd met zijn plannen ac- coord te gaan. Hope zuchtte. Dat was zo echt iets voor Richard. Hij dacht altijd dat al les zou gaan zoals hij zich dat voor stelde. Je voelde je een harteloze wreedaard wanneer je hem zelfs om de grondigste redenen terug bracht tot de werkelijkheid. „Hij is niet echt slecht", verzekerde Hope zichzelf ernstig. „Niettegen staande die ellendige geschiedenis met die vijfduizend gulden is hij geen slechte man. Slap misschien. Maar je kon slapheid toch we] vergeven in de man die je liefhad? Op dat ogenblik wist Hope dat zg dat zeker zou kunnen. En toen ze op stond om heen te gaan had haar ze nuwachtige tegenzin in het onderhoud met Errol een punt bereikt dat on verdraaglijk werd. „Hoe dikwijls moet ik dit doorma ken?" dacht ze boos en verdrietig. „Ik ben altijd bang voor moeilijke ge sprekken met Errol. En als ik met hem trouw, zal dat zeker niet minder worden". Het was een droevige gedachte, waaraan ze echter niet kon ontko men, en op de weg naar huis merkte Hope dat ze bitter en vol beschuldi gingen aan Errol dacht. Maar dat was ook niet helemaal eerlijk, zoals ze tenslotte toch moest toegeven. Op haar dringend verzoek had hij haar op bepaalde voorwaarden geholpen. Dat ze het spel had verlo ren was zijn schuld niet. En hij kon zeker niets doen aan deze laatste iro nische speling van het lot. Het was precies drie uur toen Er rol, op tijd als steeds, op de bel druk te en Hope, rustiger dan ze had dur ven hopen, hem ging opendoen. Hij kuste haar zo natuurlijk dat ze merkte dat ze zijn kus automatisch beantwoordde, en toen keek hij vol belangstelling om zich heen. „Gezellig is het hier, Hope. Net iets voor jou". „Ja?" Ze glimlachte flauwtjes. „O, dat is waar ook. je bent hier nooit eerder geweest, wel?" „Neen". Op de een of andere manier scheen hem dat in het nadeel te brengen. Ri chard was hier zo dikwijls geweest, maar Errol was een vreemdeling in deze omgeving. Hope dwong zich tot andere ge dachten voor ze verder kon fantase ren. Hij ging nu zitten, schijnbaar vol komen op zijn gemak, en ze vroeg zich af hoe ze kon beginnen zonder zijn tevreden rust te verstoren. Maar hij sprak het eerst. „Nou, Hope, ik denk dat het over die sensationele erfenis van Fander gaat?" „Ja! Hoe weet je dat?" Ze slikte van opluchting dat zij het gesprek niet had behoeven te openen. „Er staat wat over in de kranten". „Dan hoef ik je ook niet veel meer uit te leggen". „Neen?" zijn glimlach was grim mig. „Hoe is de situatie nu dan, Ho pe?" „Bedoel je, tussen ons?" Ze wilde wel dat hij er niet zo rus tig en koel over praatte. „Errol", ze begon bij een ander punt. „Richard is hier gisteravond ge weest. Ik liet hem binnen voordat ik er aan dacht dat ik jou beloofd had hem niet weer te zullen zien". .,Om je de waarheid te zeggen, had ik dat ook vergeten", gaf Errol on verwacht toe. „In ieder geval Jijkt dat een nogal melodramatisch verbod in de omstandigheden. Het feit is er echter, hij is gekomen. Wat had hij te —ggen?" „Hij wil met me trouwen". „Hij denkt zeker dat hij zich nu de luxe wel kan permitteren?" Errols stem klonk ontzettend droog. „Errol laten we het daar nu niet over hebben. Laten we het feit of Ri- I chard zich slecht heeft gedragen of geëxcuseerd kan worden, of dat hij boven de omstandigheden had moeten staan, nu buiten beschouwing laten. Dat is nu van geen belang meer?" zei Errol. „Ja, misschien heb je wel ge lijk. Wat wil je dat ik zal doen, Hope? Of misschien ka.n ik beter zeggen, wat verwacht je van me Ze staarde hem hulpeloos aan. Ja, wat vernachtte ze eigenlijk van hem? Ging ze werkelijk een beroep doen op zijn edelmoedigheid, hem vra gen haar haar vrijheid te hergeven om dan als een grote gelukkige climax, met Richard te kunnen trouwen? Een week geleden had ze zich geen gelukkiger of natuurlijker oplossing van haar probleem kunnen indenken, maar nu Het was niet slechts dat ze nu Ri chard zoveel beter kende. Ze kende nu ook Errol zoveel beter. De uitslag lag niet langer helder en duidelijk voor haar. „Errol", begon ze onzeker en hield toen op. „Ja, ik weet het wel". Hij glimlach te haar oprecht toe en plotseling voel de ze de spanning minder worden. ,Je bent de laatste dagen zo in het nauw gedreven en hebt zo weinig kans gehad een vrije keus te maken, dat je nauwelijks weet wat met een vrije keuze aan te vangen, is het niet? Je vraagt je af of je Richard nog wilt hebben, of misschien zelfs mij, of geen van ons beiden. En je weet zelf het antwoord niet". „O, Errol!" Ze wist niet of ze opge lucht of ontdaan moest zijn dat ze haar eigen gedachten zo goed onder woorden hoorde brengen. „Het moet je wel erg knullig schijnen „Neen", sprak hg. „Het is helemaal niet knullig. Het is heel natuurlijk. En het is grotendeels mijn schuld". „Jouw schuld?" „Ja, natuurlijk. Ik ben het geweest die een hele reeks valse omstandighe den heeft geschapen. Tk geloof dat ik zelfs op het moment zelf besefte dat ik gek was en erger. Maar de kans kwam zo onverwachts. Ik hield al zo lang van je Hope en „Werkelijk waar?" „Hm hm". Hg glimlachte pein zend. „Zoveel dat ik me dood schrok toen je op het Lab wilde komen wer ken en ik probeerde je daarvan te weerhouden. Dat maakte je natuurlijk boos en daarna scheen je onmogelijk anders dan vgandige aandacht aan me te kunnen schenken". „O Errol, wat spijt me dat. Ik moet wel heel blind en stom zijn geweest". „Neen, neen, dat was je niet. Maar toen je opeens bij me kwam en me om dat geld vroeg, leek het me, volkomen ten onrechte, dat weet ik nu, een door de hemel gezonden kans om je met andere ogen naar me te laten kijken. Dat was natuurlijk idioot van me en verkeerd bovendien. Ilt veronderstel", hij trok even een pgnlijk gezicht, „dat het mijn verdiende loon is dat het eni ge wapen dat ilc bezat, me uit handen wordt geslagen". „Je bedoelt, omdat Richard je nu die vijfduizend gulden kan terugbeta len?" (Wordt vervuisa..

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 4