Acrobatische Brazilianen bezorgen Nederlands Bondsteam desillusie Siotduels zullen beslissingen thans moeten opleveren SENSATIONEEL SLOT BRACHT VLISSINGEN-DE VALK OP 3-5 DE BUITENLANDSE ATHLETEN LEVERDEN GOEDE PRESTATIES MAANDAG 20 JUNI 1955 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 8 GEEN OPTIMISME OP OLYMPISCHE DAG.. Vaderlandse top-selectie moest verbluffende nederlaag incasseren (1-6) (Van een onzer verslaggevers) Elf donkerkleurige Braziliaanse voetballers hebben Zondagmiddag in het bijna uitverkochte Olympische Stadion voetbalminnend Nederland een schokkende desillusie bezorgd. Het bondsteam, waarin de vader landse topselectie verenigd was, werd door de acrobatische Botafogo- spelers met een verbluffende 16 nederlaag van het veld afgekegeld. En dat terwijl de hiep-hiep-hoera-stemming van de glorieuze 41-over winning op de Zwitsers nog maar nauwelijks is weggeëbd. Goed, het mag dan waar zijn, dat dit bondselftal niet de sterkste formatie is, die de keuzecommissie momenteel op de groene mat kan brengen. Maar als men weet, dat in dit team mannen als Wilkes, Van der Hart, De Harder, Schaap, Klaassens en Van Melis hun partijtje meespeelden, dan spreekt deze forse nederlaag voor een ieder, die ook maar enigszins op de hoogte is met de voetbalsport, boekdelen. Ondertussen is het wel afgelopen met de optimistische roffels op de trotse borsten van hen, die beweer den, dat het Nederlandse spel nu wel zo ver is, dat het een hartig woord je mee kan spreken in het wereld voetbal. De Brazilianen, die zich aandienden als wondervoetballers, hebben zonneklaar bewezen, dat er nog heel lang en heel hard aan het Nederlandse voetbal geschaafd moet worden voor alle oneffenheidjes en fouten, die er nog aan kleven ver dwenen zijn, Acrobatisch. Pieters Graafland van Ajax, die zijn doel wat onzeker, maar niet on verdienstelijk verdedigde, mag in zijn handen knijpen, dat het bij zes Zuid- Amerikaanse treffers gebleven is. De aalvlügge aanvallen van Botafogo sneden namelijk zo soepel door de Oranje-defensie, dat de Braziliaanse goochelaars zeker meer doelpunten uit de hachelijke situaties voor de Hollandse veste gepeurd zouden hebben, indien zij het spel steeds ernstig hadden opgevat. Wiersma en Claus bleken bij lange na niet opgewassen tegen de acrobatische schijnbewegingen, waarmee de Bra zilianen de Oranje-defensie van streek trachtttn te brengen. Vooral de Helmondia-man Claus werd bij voortduring in zak en as gedom peld door "t fantastisch spelende duo Paulo-Garrincha op de rechtervleu gel. Cor van der Hart, die koelbloe digheid tegenover het sprankelende temperament van zyn tegenstanders stelde, had handen en voeten vol werk aan de flitssnelle en talentvolle midvoor Venicius. Zodoende kon deze Fortuna-stopper de beide backs maar weinig assisteren, waardoor Schaap en Klaassens gedwongen waren te veel teruggetrokken te spelen. Ove rigens miste deze sterkste middenli nie, die Nederland op de been kan brengen het enthousiasme, om de voorhoede veel steun te geven. Van de broodnodige dieptepasses bleef de voorhoede dan ook versto ken en als ze af en toe nog eens kwamen, waren ze van de voet van de beste man in de Nederlandse gelede ren, rechtsbinnen Wilkes, die de bal van het middenveld met bekeken schoten expedieerde naar de vleugels. Het flonkerende individuele machts vertoon van deze Spaanse Nederlan der, z(jn haarscherp gelanceerde voorzetten en de stratetische waarde van de passes, die hij naar zijn me de-spelers schoof, kwamen niet tot positief resultaat daar de overige spelers niet bij machte waren in dit milieu voldoende spelinzicht en tac tiek te brengen. Ook de Harder bracht het niet zo ver, al liet hij dan aanvankelijk zeer constructief 3pel zien. Later werden zijn felle „demarrages" namelijk bijna alle gesmoord, doordat hy zijn drib bels te ver doorvoerde en hij met zijn kriebelkorte spel op de vierkante meter tegen de voetbaltoverij van de Brazilianen meestal weinig kans maakte. Voges op de linksbinnen- Jilaats en Overbeeke aan de rechter- ijn toonden weliswaar een goede wil, maar tevens een onmiskenbaar gemis aan klasse, terwijl Van Melis naast de grote Wilkes het niet tot een overtuigende aanvalsleider kon bren gen. Fataal misverstand. Onder het aanmoedigend gejoel van in Amsterdam verblijvende Bra ziliaanse marine-mannen gaf Bota fogo reeds voor de aanvang van de wedstryd een spectaculair nummer tje show weg. Met imponerende dribbelpasjes werd namelijk de Ne derlandse driekleur het veld over ge dragen. Nadat het legioen zijn instemming had betoond met wat verdienstelijk goochelwerk van De Harder aan het lijntje, een bekeken voorzet van Vo ges en lange rush bekroond met een niet ongevaarlijk schot van Overbee ke, greep Van der Hart wat al te fors in bij een Zuid-Amerikaanse aanval. De vrije schop, die daarop volgde, luidde een aanval in, die door rechtsbinnen Paulo met een strak schot werd afgesloten, dat buiten het bereik bleef van Pieters Graaf land (0—1). Een verrassende serie schuïn- bewegingen, waarmee Wilkes langs twee, drie aanvallers glip te, leek even de gelijkmaker te brengen, maar hét klimmende schot slipte via het hoofd van Nilton juist over de lat. Nadat Weer autocoureur gedood. De 31-jarige Italiaanse motorrenner Giuseppe Lattanzi is tijdens de race MilaanTarento dodelijk verongelukt. Met een snelheid van 134 km vloog hij met zijn 175 Mondial uit de bocht. Hij werd van de machine, die een tien tal meters verder reed, geslingerd en kwam met het hoofd op de rand van een trottoir terecht. Aan verscheidene internationale races heeft Lattanzi met succes deelgenomen. De Belgische beker is gewonnen door Antwerp FC. In de finale won deze club van Waterschei Thor met 40. De rust was met blanke stand ingegaan. De voetbalwedstrijd Denemarken—Fin land, die in Kopenhagen is gespeeld, is in een 21 overwinning voor Denemar ken geëindigd. Bij rust was de stand 1—0 in het voordeel van de Denen. de veertigduizend toeschouwers gezien hadden, hoe een schuiver van Overbeeke in het zijnet ge smoord werd, kwam de tweede treffer nogmaals van de voet van Paulo in de 42 e minuut (0—2). De tweede helft was nauwelijks drie minuten oud, toen rechtsbuiten Garrincha het leuk vond om met de bal voor het open Nederlandse doel staande toch nog niet direct te doel punten maar eerst Pieters Graafland twee keer vergeefs in het gras te laten duikelen. Toen vond de Brazi liaan het welletjes en schoof de bal over de lijn (03). Een fataal mis verstand tussen dé beroemde back Nilton en de keeper Lugano was de basis voor het enige Nederlandse doelpunt. Nilton plaatste met een uitgemeten voorzet voor eigen doel de bal terug op zijn keeper. Deze was echter juist uitgelopen, zodat een beheerste Van Melis slechts hoefde te knikken om de bal in de touwen te laten rollen (13). Het uitgebalanceerde Braziliaanse elftal buitte hierna echter zo dikwijls de betere techniek en de grotere phy- sieke kracht uit, dat er al spoedig weinig hoop meer bestond op een enigszins redelijk resultaat voor het bondsteam. Eerst was het midvoor Venicus, die in ver vooruitgeschoven positie, nog juist niet buitenspel staande, de bal opving en nauwkeu rig langs Pieters Graafland vuurde (14) en twee minuten later kwam Paulo tot de hattrick door met uit bundige goochel trucjes de hele Ne derlandse verdediging voor schut te laten staan en de hal langs de gesla gen keeper te schuiven (15). Ten slotte ging Venicus zonder merkbare inspanning langs Schaap en Van der Hart, lette niet op het indrukwek kend armzwaaien van Pieters Graaf land en liet scheidsrechter Van Nuf fel voor de zevende keer naar het middenveld wijzen (16). VIJF DOELPUNTEN IN LAATSTE 8 MINUTEN Verdiende Brabantse zege in teleurstellend duel. Het heeft in de wedstrijd Vlissingen De Valk, die Zaterdagavond werd gespeeld in het kader van de „Vlis- sïngse Zomershow 1955" op het veld aan de Bosweg ten aanschouwe van ongeveer tweeduizend toeschouwers niet aan sensatie ontbroken. Althans gedurende de laatste 8 minuten. Acht minuten voor het einde scoorde West- strate het eerste doelpunt voor de Scheldestedelingen en dit op vrij ge lukkige wijze. Toen leek het alsof de man aan het scoringsbord zijn taak wel kon beëindigen. Het pakte echter geheel ander uit. Want dit doepunt prikkelde de Bra banders kennelijk. En wel zó, dat zij binnen één minuut daarna nummer drie achter Baart schoten (13). Vlis singen reageerde hiertegen met een fraai schot van Van der Schraaf, dat de roos trof (23). Een felle tegen stoot van De Valk bracht Baart ander maal op de knieën (24). Clarisse zorgde voor een 34 score, waarna De Wit de gasten definitief aan de ze ge hielp (35). Aldus: 5 doelpunten in acht minuten, een sensationeel slot van een overigens wat teleurstellend duel. De rood-witten hadden een zeer goe de start. De eerste aanval leverde bij na succes op, maar Clarisse schoot jammerlijk naast. De bezoekers knoeiden er in deze periode lustig op los. Vooral hun achterhoede liet nog al eens een steekje vallen. In de twaalfde minuut kwam het eerste doelpunt. Dingemanse beging een slor digheidje en de handige De Wit liet Baart achter en in het net vissen (0 —1). Lastige opgave. Nadat De Nooijer een zeer moeilijk te benutten kans inderdaad niet in winst kon omzetten, was het Van der Schraaf, die bijna voor de ge lijkmaker zorgde. Van den Akker die een wat onzekere indruk maak te liet namelijk de bal los. Maar de Vlissinger was te laat. Voor de rust poogde men aan beide zijden nog enige scoringskansen te schep pen, maar dit leverde geen belang rijke momenten meer op. In de tweede helft was het op nieuw de thuisclub, die de eerste kan sen kreeg. Doelpunten maken bleek echter vooralsnog een lastige opgave. Aan de andere kant kon een wonder baarlijke redding van Baart worden genoteerd, die hem applaus opleverde. Iets later kwam een uitstekende aan val van Vlissingen tot stand. Maar op het beslissende moment was er te veel tijd nodig voor het bijbehorende schot, Zo ging het enige tijd door, een strijd met weinig spanning. Van der Schraaf paste zich nog het best aan de omstandigheden aan. Maar vooral Van Otterloo probeerde al te vaak te passeren wanneer een tijdige voorzet was geboden. Onverwacht maakte de snelle Verreijken er 02 voor de Brabanders van. Men ge loofde het daarna wel. aan beide zijden. Totdat na een indirecte vrije schop Weststrate de stand op 12 bracht via een been van de Valkens- waardsc speler. Clarisse trof direct daarop de paal en zoals boven ge zegd toen kwam een spannend slotoffensief. De treffers waren van Vereijken (13), Van der Schraaf (2—3), De Wit (2—4), Clarisse (3— 4) en nogmaals De Wit (35). Het dient gezegd te worden, dat de bezoekers deze zege volkomen ver dienden. Hun spel was aanzienlijk be ter dan dat van de rood-witten, bij wie ook het enthousiasme ontbrak, dat men bij De Valk op schaarse momen ten nog wel zag. Rest te vermelden, dat de heer P. Ventevogel, voorzitter van de afdeling Sport en Vermaak van de „Vlissingse Zomershow 1955", de aftrap verricht te Met de schokkende cijfers 16 heeft het Nederlandse Bondsteam Zondag middag in het watervlugge Braziliaan se elftal „Botafogo" zijn meerdere moeten erkennen. Op deze foto geeft keeper Lugano de beheerste sliding van Faas Wilkes weinig kans. Klem- vast grijpt de Braziliaanse doelman de bal. Op de achtergrond kijkt Voges verwachtingsvol toe. Koblet werd winnaar van Ronde van Zwitserland. Jan Nolten 1e Nederlander De Belg Brankart heeft de laatste étappe van de ronde van Zwitserland, een tijdrit over 83 km van Luzern naar Zürich gewonnen, in 2 uur 5 min. 14 sec. De Zwitser Koblet bezet de eerste plaats in het eindklassement. De uitslag van de laatste étappe, van Luzern naar Zürich, luidde: 1 Brankart (België) 2 uur 05 min. 14 sec., 2 Koblet (Zwits.) 2.05.19, 3 Kübler (Zwits.) 2.08.15, 4 Boni (It.) 2.10.16,5 Ockers (België) 2.10.30, 8 Wim van Sst (Nederland) 2.11.25, 20ste Jan Nolten (Nederland) 2.15.18, 26ste Jos Hinsen (Nederland) 2.16.38. Het eindklassement luidde: 1 Koblet (Zwits.) 47.27.41, 2 Ockers (België) 47.33.29, 3 Clerici (It.) 47.33.57, 4 Kübler (Zwits.) 47.36.07, 5 Brankart (Belg.) 47.36.28, 10 Jan Nolten (Neder land) 47.46.21, 17 Wim van Est (Ne derland) 48.04.46, 46 Jos Hinsen (Ne derland) 49.19.38. Ondanks de meerderheid van De Valk in de wedstrijd tegen Vlissingen heeft de Valkensicaardse doelman Van den Akker het enkele malen moeilijk ge had. Op één van die momenten stompt hij hier de bal voor de aanstormende Clarisse weg. Onder: de toesnellende en toekijkende spelers (v.l-n.r.) Din gemanse en Van Otterloo. HOOGTEPUNTEN UIT OLYMPISCHE DAG Snelle Van Hardeveld de beide sprintnummers. (Van één onzer verslaggevers). Terwijl uit de instrumenten van de Amsterdamse Politiekape! vrolij ke marsen schalden, stroomden Zon dagmiddag 40.000 sportliefhebbers het Olympisch Stadion in Amster dam binnen om de zestiende Olym pische Dag bij te wonen. Die dui zenden bezoekers waaronder ook de koninklijke familie, hebben kunnen genieten van een vlot programma van sportfestïviteiten. Daar was om te beginnen de imposante en massa le opmars van niet minder dan 500 turnsters van het Koninklijk Neder lands Gymnastiekverbond, die met kleurige vlaggen en fleurige vaan dels een feestelijk cachet gaven aan de opening. Dank zij de deelneming van een aantal prominente buiten landers waren de athletieknummers dit keer uitermate sterk bezet. Spec taculair voelbalvertoon van het Bra ziliaanse elftal „Botafogo" en een indrukwekkend springconcours com pleteerden deze Olympische dag. De athletieknummers waren sterk bezet, zowel bij de dames als bij de heren. Christa Stubnick, de Oostduit- se athlete won op bijzonder gemakke lijke wijze de 100 en de 200 meter. De baan van het Olympisch Stadion was snel en Christa Stubnick slaag de er in haar record op de 100 me ter te evenaren. Zij had dat record op 6 Augustus 1952 tijdens interna tionale wedstrijden te Boekarest op haar naam gebracht met 11,7 sec. In het stadion liet zij een zelfde tijd afdrukken. Puck van Duyne eindig de met ruim verschil als tweede in 12.2 sec. Op de 200 meter demon streerde Christa Stubnick haar gro te vorm op weergaloze wyze. Zij distancieerde haar voornaamste me dedingsters met verschillen van vele meters. Z(j haalde het stadionbaan record omlaag en bracht het van 24.3 sec. (Puck Brouwer van 10 Au gustus 1952) op 24.1 sec. De Engelse Scrivens versloeg Puck van Duyne op deze afstand op niet te miskennen wijze. Christa Stubnick won de sprint-tweekamp der dames door optelling der tijden van de 100 en 200 meter dus gemakkelijk voor Joan Scrivens en Puck van DuyneBrouwer. Snelle 800 en 1500 m. Bij de heren behaalde Van Harde veld een dubbele overwinning op de sprintnummers. Op de 100 meter was hij bijzonder snel weg en ging in 10.6 sec. als eerste over de lyn voor Theo Saat en de Engelsman Gibbs, die een fraai duel om de tweede plaats hadden geleverd en voor wie beiden een tijd van 10.8 NOG EEN VERLENGSTUKJE NODIG? Beste beurt van Rigtersbleek - In C heerst groot gedrang - B.V.V. veilig De vraag welke clubs wel en welke niet tot de hoofdklasse zullen door dringen is nog niet tot een oplossing gebracht en de slotwedstrijden die het komend week-einde op het programma staan zullen dus de beslissin gen moeten brengen. De kans dat nog een verlengstukje in de vorm van beslissingswedstrijden nodig zal zijn. is daarbij niet denkbeeldig. In de eerste klasse A zullen de siotduels tussen Longa en DOS, die elkaar twee maal ontmoeten wel beslissend worden. In afdeling B maakte Rigtersbleek een beste beurt door van ADO te winnen, terwijl in C het gedrang door de overwinning van Feyenoord op Limburgia zeer is toegenomen. BW stelde zich in D in veiligheid. Een min of meer verrassend resul taat boekte Emma tegen Roda Sport, want de Dordtenaren troffen vijf maal de roos zonder dat de bezoekers daar iets tegenover kónden stellen (50). Een minder prettige ge waarwording voor de verliezers die met Longa, Stormvogels en DOS in zeer gevaarlijk water zijn gebleven. Het puntloze gelijk spel van Storm vogels tegen Leeuwarden (00) be tekende een kostbaar winstpuntje voor de bezoekers. Excelsior besloot met een 32 overwinning op Zwol se Boys. Rigtersbleek binnen. Rigtersbleek bleef in afdeling B tegen ADO j'uist baas in eigen huis (10) en dit doelpunt je betekende dat de Oostelijken vrij zeker in de hoofdklasse zullen doordringen. Voor DWS dat kansloos van Willem H verloor (52) is dat zeer twijfelach tig gebleven. Wageningen won met 52 van Brabantia. Sittardia greep zijn laatste (5—2). kans tegen Elinkwijk T opspanning. Met uitzondering van de uitslag PSVNEC (44) welke van geen belang meer was droegen de resulta ten van de drie andere wedstrijden er zeer toe bij de spanning ten top te voeren. NOAD zag zijn papieren dalen door de 23 nederlaag tegen Vitesse en dit te meer omdat de di recte belager van de clubs boven de streep Feyenoord keurig in in Brunssum van Limburgia won (1 3). Ook Haarlem's zorgen zijn ge bleven, ondanks het overigens ver dienstelijke gelijk spel in Groningen tegen GVAV (22). De stand toont dit duidelijk aan. BW in veilige haven. Door drie achtereenvolgende over winningen, als laatste ditmaal op de Graafschap (1—0) speelde BW zich definitief in veilïghia. Keurig werk van de Bossenaren die lange tijd in hevig gevaar hebben verkeerd. Daar in zijn nu DFC en RBC gekomen. De Dordtenaren lieten het tegen Ajax met 32 zitten, terwijl de Roosen dalers zonder zelf te spelen De Volewijckers moest laten passeren. Deze laatste kwam tegen Be Quick met de hakken over de sloot (32). De Groningers kregen de rode lan taarn in handen, doordat Xerxes bii HVC met 12 won, ter tekende de overwinning van Van Hardeveld zich reeds bij het uitko men van de bocht duidelijk af, maar de donker-gekleurde Gibbs bleek over een machtige laatste 50 meter te beschikken en bij elke meter haal de hij centimeters van zijn achter stand op de V. en L.-er in. Met zeer gering verschil finishte Van Harde veld als eerste. Voor hem en voor Gibbs werd dezelfde tijd omgeroe pen, 21,8 sec. Theo Saat werd derde. Op de 800 meter, in stromende regen gelopen, beheerste de Westduit- se athieet Lawrenz volkomen het kleine selecte veld van lopers. 3Iet 1 min. 50.8 sec. boekte ook hij een nieuw baanrecord, een prestatie, wel ke een seconde lag binnen het oude record van de Engelsman Lowe, die 1 min. 51.8 sec. had laten afdruk ken in 1928. Zijn Oostduitse con current Reinnagel noteerde 1 min. 52.4 sec., en de Engelsman Gorry werd derde in 1 min. 52.9 sec. Gor don Pirie, die zelf gevraagd had èn de 800 meter èn de 1500 meter te mogen lopen, kwam als zesde binnen in 1 min. 55.5 sec. Het baanrecord van Wim Slijk huis met 3 min. 50.6 sec., daterend van 22 Mei 1952 werd door de En gelsman Hewson, de man, die de mijl ook binnen de 4 min. heeft af gelegd, vermorzeld. De Oostduitse athieet Hermann had de leiding ge nomen met Hewson op de tweede plaats. Bij de bel voor de laatste ronde plaatste de Engelsman zich aan het hoofd van de middenafstand- lopers, terwyl Gordon Pirie en Her mann een fel duel leverden voor de tweede plaats. In 3 min. 47.8 sec. kwam Hewson binnen met Hermann als tweede in 3 min, 48.6., een nieuw Oostduits record. Pirie bezette de derde plaaas in 3 min. 54 sec. en beste Nederlander was Roovers in 3 min. 57.5 sec., waarmede hij als vijf de eindigde. Standen le klasse Holland Sport NAC MW Excelsior Amsterdam Emma Stormvogels Roda Sport Longa DOS Leeuwarden Zwolse Boys Veendam Go Ahead Willem H Fortuna '54 Sparta SVV ADO Rigtersbleek Sittardia Elinkwijk EDO .AFDELING A. 25 18 4 3 40 71-30 25 17 5 3 39 57-23 32 61-36 30 46-36 28 52-37 24 10 4 10 24 34-42 25 8 8 9 24 44-40 25 10 4 11 24 42-50 24 10 3 11 23 53-57 24 10 2 12 22 52-51 25 7 7 11 21 38-54 26 4 7 15 15 31-59 25 4 6 15 14 37-79 24 3 6 15 12 22-46 AFDELING B. 25 13 6 26 12 6 25 11 24 19 4 25 13 4 25 11 8 25 11 5 24 10 1 42 90-33 8 30 44-36 6 30 63-40 9 27 51-47 8 26 47-37 25 10 5 10 25 47-56 24 9 6 9 24 48-45 25 10 4 11 24 45-43 25 10 4 11 24 37-44 Heerenveen Heracles DWS Brabantia Wageningen PSV Rapid JC GVAV Limburgia Alkmaar EBOH Vitesse Feyenoord Haarlem 25 26 16 24 14 25 14 25 13 24 11 24 11 25 9 24 10 25 8 NOAD 25 Ensched. Boys 25 NEC 26 Blauw Wit 25 Hermes DVS 25 Eindhoven VW Ajax Graafschap Enschede BW HVC Volewijckers RBC 24 16 5 24 14 7 25 12 11 25 13 4 25 12 5 25 11 5 25 7 11 25 10 25 8 8 6 11 22 54-63 8 5 12 21 53-67 7 7 10 21 29-36 5 6 14 16 31-67 6 2 17 14 32-57 AFDELING C. 7 3 39 64-39 5 5 33 64-38 5 6 33 65-45 6 6 32 50-32 5 8 27 39-34 4 9 26 42-45 7 9 25 39-44 4 10 24 44-45 8 9 9 24 42-38 7 10 8 24 36-36 6 6 13 18 38-62 4 9 13 17 33-49 6 2 17 14 34-59 2 8 15 12 27-51 -AFDELING D. 3 37-56-21 3 35 49-18 2 35 54-25 8 30 46-32 8 29 47-33 9 27 39-39 7 25 32-31 4 11 24 31-51 7 10 23 40-49 DFC VSV AGOW Xerxes Be Quick 25 5 11 23 36-44 6 11 20 38-40 5 16 13 31-52 7 15 13 23-49 4 16 12 21-59

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 3