HONIG De Ruyterschool Vlissingen a wint door kwaliteit 48 ct 35 ct 4 OPENINGS-HITS 150.-, 162.50 ƒ98. Prima gereedschap voor weinig geld „DE CONCURRENT" FILMPROGRAMMA'S 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 9 JUNI 1955 Zeevaartschool en School voor Scheepswerktuigkundigen. Tot 1 Juli a..s inschrijving van leerlingen voor 1. Stuurmansleerling. a. Getuigschrift B.S.; Toelatingsexamen Mulo-B of 3-j. H.B.S., enz. b. Getuigschrift A.S.; Toelatingseisen Mulo-A of 2- j. H.B.S., enz. 2. Leerling Scheepswerktuigkundige. a. Getuigschrift B.M. (Assistent-machinist); Toe latingseisen Mulo-B of 3-j. H.B.S. of diploma Technische School plus toelatingsexamen. Opleiding voor rekening van een Scheepvaart- Maatschappij is mogelijk. b. Getuigschrift A.M. (gelijkgesteld met V.D.). Alleen bij voldoende deelname. Toelatings eisen Mulo-A of 2-j. H.B.S. of diploma Tech nische School plus toelatingsexamen. 3. Radio-Telegrafist. a. Certificaat 2e en le klasse. Toelatingsexamen Mulo-A, Mulo-B, 8-j. H.B.S. of een daarmee gelijk te stellen vooropleiding. b. Twee-jarige cursus voor Radio-techniek. Toelatingseisen als voor Radio-telegrafist. Leerlingen van een Technische School, die in 1956 de cursus voor B.M. (assistent-machinist) wensen te be zoeken, wordt aanbevolen hierover reeds nu inlichtingen in te winnen. Met September beginnen weder de cursussen voor 1. Stuurman (le, 2e en 3e stuurman) 2. Voorbereidende Cursus voor Bevarenen; 3. Stuurman Kleine Handelsvaart; 4. Scheepswerktuigkundige (Diploma A, B en C); 5. Motor drijver; 6. Voorlopig Diploma voor Scheepswerktuigkundige (met voldoende werktijd, éénjarige cursus). Inlichtingen en prospectus bij de Directeur, ■Boulevard Bankert 60, Vlissingen. Honig's Fabrieken vervaardigen een keur van levensmiddelen, die stuk voor stuk tot het beste behoren van wat er gemaakt kan worden. De uiterste zorg wordt er aan besteed en de prijzen zijn laag Honig's Artikelen vertrouwens artikelen. Kippenbouillonsoep 4 borden p. pak At Kalfssoep 6 borden p. pak uroeruesoep ooroen p. pax Groentesoep 4 borden p. pak Méérmet kaas genieten is-*o eenvoudig! U hebt toch wel eens van die verrukkelijke Zwitserse fondue gehoord? Die maakt U zelf in een haffdomdraaii met die heerlijke voedzame kaas-uit-elgen land. Probeer het meteen} en fondue wordt Uw vaste specialiteit! Mmmmmhet regent complimentjes! Publicatie ^Nederlands Zuïvelbntea» Den Haag GOED NIEUWS IN ONZE ADVERTENTIEPAGINA'S VIER FANTASTISCH VOORDELIGE KOOPJES TER ERE VAN DE OPENING VAN ONZE NIEUWE ZAAK I Complete Semi-Sport- en Sport-RIjwielen Stofzuigers met garantie IJZERWAREN Knalkoopjes, zoek ze uit in de etalages. IN DE NIEUWE MODERNE ZAAK GROENEWOUD 7072 VLISSINGEN tot 3 Sept. - Rotterdam Neem één Snipperdag voor E 55 Voor groepsbezoek: Inlichtingen bij Bureau E 55 - R li er d Bij inschrijving te koop de enige SLAGERIJ ter plaatse te Zonnemairo Inlichtingen ten kantore van Notaris P. HEERING te Zierikzee bij wie inschrij- vingsbiljetten uiterlijk 15 Juni a.B. worden ingewacht. GRAND, GOES Tel. 3689. Vrijdag t.m. Maandag. Aanvang: 8 uur. Zaterdag en Zondag 7 en 9 u. ALHAMBRA VLISSINGEN Tel. 2260. Vrijdag t.m. Maandag 7 en 9 uur. Zondag 3, 7 en 9 uur. Toegang 14 jaar. I.UXOR, VLISSINGEN Vrijdag t.m. Maandag DE WRAAK VAN DE ZWARTE ADELAAR. Wilde Tartarenbenden en fiere Kozakken voerden een strijd op leven en dood. Aanvang: 8 uur; Zaterdag 7 en 9 uur. Zondag 3, 7 cn 9 uur. 14 jaar. GRAND, GOES Zondagmiddag 3 uur DE IJZEREN HANDSCHOEN. Een kleurig avontuur uit de gouden eeuw. 14 jaar. ELECTRO MIDDELBURG. Van Vrijdag af. 7 en 9.15 uur. Zondag 3.30, 7 en 9.15 uur. 14 jaar. SCHOUWBURG MIDDELBURG. Vrijdag t.m. Maandag 8 uur. Zondag: 2.30 en 8 uur. Alle leeftijden. De „lop-song" van hel jaar, gezongen door FRANK SINATRA Plaatsbespreken voor beide theaters dagelijks van 10 11 uur in de Electro Bioscoop, telefonisch Nr. 2110

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 6