MAGGI Middelbare Technische school jongste bediende, Altijd op tijd door de ZEEUWSE REISGIDS Ki Op het brood, in de pat- Blue Band natuurlijk! PLAATST UW FAMILIEBERICHTEN IN DE PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT £„e0 joedkoyetï' „ee\ ee<wo* M 5 ter kennismaking tijdelijk 23" JAPONNETJE Zoals Uw kinderen groeien, 2o„groeit"ook de smaak van Blue Band Het verschil tussen Blue Band en andere margarine wordt steeds groter! PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 9 JUNI 1955 Zowel in Middelburg als in Goes nocont? - - KLOKSTRAAT 9 GOES MIDDELBURG LANGE-NOORDSTRAAT 10-17 Vlissingen. Tot 1 Juli a.s. inschrijving van nieuwe leerlingen voor de afdelingen 1. Werktuigbouwkunde. 2. Weg- en Waterbouwkunde. De toelatingsexamen ?ijn Mulo-diploma B, 3-j. H.B.S. of 4-j. Gymnasium. Zij, die in het bezit zijn van het einddiploma H.B.S.-B of Gymnasium-B met goede cijfers voor Wis- en Na tuurkunde, kunnen voorwaardelijk geplaatst worden in de 2e klasse. Leerlingen, in het bezit van een diploma van een Tech nische School, kunnen na het afleggen van een toela tingsexamen geplaatst worden in een schakelklasse, die met September a.s. aan de schooi wordt verbonden. Leerlingen van een Technische School, die in 1956 de M.T.S. wensen te bezoeken, wordt aanbevolen hierover reeds nu inlichtingen in te winnen. Aanmelding, inlichtingen en prospectus bij de Direc teur der school, Boulevard Bahkert 60, Vlissingen. GEVRAAGD op handelskantoor te Vlissingen voor DIRECT 16 17 jaar. Eis: goed kunnende rekenen en typen. Sollicitaties onder lett. Z 51, Bur. P.Z.C., Vlissingen. ONZE KLEINTJES Van l—8 regel* X.— punts letter) Iedere rege' meer 20 ct. Maximum 8 regels „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent extra. Betaling A contant. f Te koop: kinderledikant: jon gensfiets; kinderstoel; uittrek- tafel; enige vloerkleden; 1- en 2-pers. Eng. ledikanten; spira len; bedden; eiken waskast; wastafels; nw. tuinbank; lin nenkast; half kastje; lits-ju- meaux. Vliss. singel' 34, Middel burg, telef. 3513. Te koop: partij jonge hennen. H. J. VAN DIJK, tel. 282, Sluis kil. Te koop: 3 grasmaaiers. Hercu les, Puzenat en Albion; 1 één- paards wagen, rechte assen. MARCUSSE, Ouöelande, telef. Te koop: dressoir; theekastje; onderst, trapnaaimachine; rook- fauteuil met kussens; grasmaai- machine; 3-pits petroleumstel len; gasstellen; naaimachine; 3 gaats noodkachel; wringer. Vliss. singel 34, M'burg, tel. 3513.' Te koop: mijn mooie Oldsmobil'e Sedan Automatiek, elk onder zoek toegestaan. Prijs billijk, geen handelaar. C. VAN BO VEN JZ., tel. 59. Krabbendijke. Te koop gevraagd: alle soorten meubels, zolder- en winkelop ruimingen; ook antieke meu bels, blauwe tegels, aardewerk, enz. VAN HALEN, Gravenstr. 94, Middelburg, tel. 3976. Te koop: rode bewaar-, Sa- voye-, witte-, spruit- en bloem- koolplanten. P. KOOLE, telef 208, Souburg. Een prima lcruissnarige piano, merk Gtinther te koop. Fran- gois. Paul Krugerstr. 32 ben.. Vlissingen. Te koop: bakfiets met hulpmo tor, gesloten bak. Zeer geschikt voor manufaeturier. Tevens een transportfiets, tegen elk aannemelijk bod. Kanaalstraat 31—33, Oost-Souburg. Te koop: z.g a.n. motor, 125 cc.. Ifa v. en a. telescoop en na- tionaliteitsbewijs. kleur blauw. H. DE KOK, Nwe. Vliss. weg 95, Soubun^ Te koop: prima herenrijwiel (hoog model), spotprijs. Ka- naalweg 8, Middelburg. Te koop: jongensfiets, voor leeft. 10—14 jr. Adres: Wilhel- minastraat 47. Oost-Souburg. Koopje. Wegens verhuizing moet weg. 1-jarige langh. Holl. herder. Na 6 uur. Huidevettcrs- gang 4, Middelburg. TE KOOP GEVRAAGD Wie kan ons op korte termijn een serie foto's op briefkaart leveren over Middelburg, Wal cheren, Zuid-Beveland, kleder drachten, Zeeuwsch-Vlaande- ren, enz. Uitv. br. aan FIPRON FILM, Zandvoort. Te koop gevraagd: bouwplicht in Middelburg. Br. no. 717, Bur. P.Z.C., Middelburg. Gevraagd: bouwplicht in de gemeente Vlissingen, plm. 350 m3. Br. lett. S 47, Bur. P.Z.C. Vlissingen. Prijs: 50 ceni Alom verkrijgbaar bijk toch eens, hij klautert al zonder hulp in de kinderstoel." Qf: „Nee maar, ze staat al als een echte vrouw in de spiegel te kijken." Heeft U dat nooit eens uitgeroepen? Ja moeder, baby's worden kleuters en kleuters worden kinderen. En kinderen wordenHet gaat zo geleidelijk, dat U het bijna zou vergeten. Maar dan valt het U weer ineens op: het groeien gaat door, langzaam maar heel, heel zéker. Het groeien gaat door. U merkt dat ook aan de nieuwe smaak en van Blue Band. Het gaat geleidelijk, maar ook: zo heel, heel zeker. U merkt het plotseling: ja, nu is ze weer fijner van smaak, nu geurt ze nog heerlijker. Ze is wéér gegroeid. De nieuwe bereidingswijze wordt nog steeds verder ontwikkeld Een jaar geleden ts ei een nieuwe bereidingswijze gevonden. Daardoor smaakt en geurt Blue Band ènders, beter dan andere margarine. Een prachtig resultaat Maar voor Blue Band betekent dit niet het einde. Steeds verder wordt die bereidingswijze ontwik keld. Steeds beter, fijner, smakelijker wordt Blue Band. Proef maar! U merkt het aan alle spijzen die U met Blue Band bereidt Gevraagd, te Zoutelande, ka mers met of zonder pension, van 6 tot 20 Aug.. voor 2 volw. en 2 kinderen. Prijsopgaaf VER DAASDONK, Zwaluwstr. 6 Bre da. zegt GOUDREKELTJE, „wanneer U MAGGI5 GOUDBOUILLON j gebruikt in plaats van bouillon, die Uzelf van vlees hebt getrokken". MAGGI doet dit in haar enorme keukens voor U en het resultaat is een krachtige, zuivere vleesbouillon, veredeld met j de heerlijke geur en smaak van fijngesnipperde jonge groenten. Door de 2 tabletten eenvoudig met kokend water te overgieten,1 maakt U in een handomdraai 1 liter Goudbouillon, goed voor 8 koppen fijne drinkbouillon of om zelf soep van te maken. Te huur: huis met tuin, water leiding, electrisch licht. A 11, Kleverskerke, telef. K 1182280 Nog te huur, voor de maand Juni. en vanaf 1 Sept.. vrij ge- meub. zomerhuis te Vlissingen. Br. lett. V 49. Bur. P.Z.C., Vlis singen. Te huur: nieuwe snelbrom- mers. CEVAAL, Molendijk 23, Nieuw- en St. Joosland. TE HIJUR GEVRAAGD Te koop: volbloed kalf vaars, rekening 18 Juni, w.v.k. GROENENB'ERG, Middelburg se weg 41, Grijpskerke. Gezocht van 3 tot 13 Aug. op Walcheren zitkamer-keuken en 2 slaapkamers (2 en 3 personen) in de buurt van strand. Br. met opgave van prijs aan K. TER HEIDE MZN., Varviksingel 11', Enschede. n ra i 'i, n, BOUILLON per doosje 2 tabletten 28 ct BOUILLON ZO ZUIVER ALS GOUD WON1NGRUIL Wie ruilt vrije bovenw. te Mid delburg, mooi vrij uitz., bev. kamer, gr. keuken, slaapk. en zolder. Huur f 4 p.w. Voor een- gezins- of ben. woning te Vliss. m. minstens 2 slaapk. Hoger^ huur geen bezw. Br. no. 716, Bur. P.Z.C., M'burg. PERSONEEL Gevraagd: bakkersknecht i leerling en nette ijsventer. DEURWAARDER, Souburg. Gevr.: meisje, v.d.e.n. in kl. gezin, per 1 Aug., in Schie- broek. Aanmelden: mevr. BUY- SER, Molenlaan 79, Rotterdam (N.), telef. 89177. BIEDT ZICH AAN B.z.a.: een net meisje, liefst in de boerenstand v. d. e. n. in Walcheren. Br. no. 715, Bur. P.Z.C., Middelburg. Wilt U wijs zijn op de weg, laat JASPERSE U dan wegwij: maken. Autorijschool JASPER- SE. Erkend door F.N.O.P., Koudekerke, tel. K 1185—343; Middelburg, tel. K 1180—2069. U kent mij toch? Autorijschool HENDERIKSE, Instructeur met jarenlange ervaring. Lam- brechtstr. 7, M'burg, Tèl. 3077. Verloren: een stel wiedmessen en een sproeidop. Tegen belo ning terug te bezorgen bij: C. BOONMAN, Oudelande. Wie heeft Zondagmiddag AN- NEKE's beer gevonden? Tegen bei', terug te bez.: Nieuwendijk 12, Vlissingen. DIVERSEN Rijwielen en bromfietsen. Koopt U nog altijd voordelig aan onderstaand adres, nieuw of gebruikt. C. VAN BOVEN JZ., Oostweg, Krabbendijke. LENNEKE BAKKER, Pres. Roüseveltlaan 2, Vliss., wil graag zijn petje terug van pers. die dit Zondagmiddag 22 Mei heeft opgeraapt van de Pres. Rooseveltl'aan. Koopjes. Boy Bromfiets, als nieuw van f 585.voor f 450, Prima Berini, 1' Victoria enz. Zien is kopen. C. VAN BOVEN JZ., Oostweg, Krabbendijke. Ter leen gevraagd: 5 6 hon derd gulden. Wil hoge rente be talen met aflossing. Br. no. A 184, Bur. P.Z.C., Goes. Hoe is het mogelijk, reeds van af f 6,95 een damespyama kant en klaar in de speciaalzaak ..DE GOEDKOPE SIMON", Klokstr., Goes. Of U nu dames- of heren- pyama's, jongens- of meisjes- pyama's zoekt, U vind ze in de speciaalzaak „DE GOEDKOPE SIMON", Klokstraat, Goes. Het leukste Hollandia onder goed, de prachtigste onderjur ken en de leukste pyama's bij: ..DE GOEDKOPE SIMON", Klokstraat, Goes. Reeds voor 98 ct. een interlock damesslip of een fantasie cami- sooltje. natuurlijk bij: „DE GOEDKOPE SIMON", Klokstr., Goes. Hebt U kleine jongens, wij hebben voor 99 ct. leuke kin- der-zwembroekjes. „DE GOED KOPE SIMON", Klokstr., Goes. Voor grotere jongens en heren hrebben wij wollen zwembroe ken voor f 3.95. enz. „DE GOEDKOPE SIMON", Klokstr., Goes. Voor dames hebben wij Lastex badcostuums en voor f 8.95 brengen wü wollen badpakken. „DE GOEDKOPE SIMON", Klokstraat, Goes. Voor de meisjes en dames die naar het-strand gaan hebben wij kampeerbroekjes en leuke sweaters. „DE GOEDKOPE SI MON". Klokstraat, Goes. Gaat U met vacantle op de brommer, wij hebben lange da mespantalons en mooie wollen vesten, enz. „DE GOEDKOPE SIMON", Klokstraat, Goes. Als japonnetjes zo mooi zijn on ze Favorlta japonschorten, U bent er direct mee gekleed. „DE GOEDKOPE SIMON", Klokstr., Wie kan mij met ingang van 1 Jan. 1956 helpen aan f 1000. met een aflossing van f 10 per week tegen een goede rente. Br. letter R 46. B'ur. P.Z.C., Vliss. Locomotief, Simplex. Phoenix, Vesting, Empo en Hartog rij wielen. Rijwielhandel „WI- BRA", Nieuwe Haven 3, Mid delburg, telef. 3807. Uw vriendinnen zullen U bewonderen met een uit „de Magneet" P.S. Zag U reeds onze grote smaakvolle collectie BLOUSES

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 12