Salata DESFAR DE WITSTE WAS MEf 't MINSTE WERK DUYVIS JO FRBBE »Lekk 1er en toch Voordeligr» de «tili FRAAI GEDECOREERDE BUS GARANTIE SUNIL SUNLIGHT! 7'_ - C0NTR0LEUSE. DIENSTMEISJE 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 9 JUNI 1955 Noord, zuid, oost, west met Duyvis smaakt Uw sla het best Sla op z'n Amerikaans vraagt om Dit recept geeft iets geheel nieuws! Maak ter afwisseling de sla klaar zoals men het in Amerika doetmet vruchten. Probeer het eens met ananas. Neem mooie groengele kropsla en maak die schoon. Voeg er wat stukjes ananas aan toe en wat ananassap. Maak de sla nu aan met Salata. De frisse en pittige Salata, samen met de heerlijke geur en smaak van de ananas, geeft een combinatie die elke sla-liefhebber in verrukking brengt. U ontvangt een aardig boekje met recepten voor sla, slaatjes en hattigc hapjes na inzending van een postzegel van 10 ct aan N.V. Oliefabrieken T. Duyvis Jz., Koog a/d Zaan. Salata per fles f 0.94 ƒ2.95. Ja, voor deze prjjs koopt U by ons een prima kwa liteit lederen HEREN- PORTEMONNAIE met aparte PORTEFEUILLE. Met prima RITSSLUITING, in een luxe, doch dege lijke uitvoering, slechts' ƒ5.95 Ziet daarom eerst de keur- collectie bij Vlissingen Middelburg. Aanbesteding. Het bestuur van de Thoorn- polder zal op Vrijdag 24 Juni 1955 trachten aan te besteden de bestekken no. 1 en no. 2 het verbeteren van de zeedjjk tussen de djjk- palen 6 en 15 Het bestek ligt ter inzage ten kantore van de Water bouwkundig Ambtenaar en van de Ontvanger-Griffier en is bij laatstgenoemde te gen betaling van 2,50 per exemplaar (plus 4 cent voor port van toezending) vanaf 9 Juni 1955 verkrijgbaar. De nota van inlichtingen ligt van 13 Juni 1955 af ter inzage ten kantore van de Waterbouwkundig Ambte naar te Kamperland, bij wie ook nadere inlichtingen zijn te bekomen. Ingeschreven kan worden per bestek en in massa. Wissenkerke, 6 Juni 1955 Het bestuur voornoemd, G. E. de JONGE, Dgkgraaf; N. D. v. d. HEIJDE, Ontv.-Griffier. deo»3 enloo»/ l f01' (het bestakte/t °UJ: ion».. l- Bovendien ALLEEN deze week met ook nog 10 korting in Sparzegeb; APPELMOES, Spar, 1/1 blik a a van 85 voor 72 ct CUSTARD, Spar, 2 pakjes (a 200 gr.) van 56 voor 45 ct FROU FROU, Spar, per pak van 52 voor 43 ct VRUCHTENBLOKJES, 150 grc voor slechts 29 ct AMERIKAANTJES, pot 8 fijne knakworstje, slechts 98 ct SPINAZIE, nieuwe oogst. Heerlijk, kersvers en... in 4 minuten klaar op tafel 1/1 blik van 75 voor 65 ct en nog 10% korting in Sparzegels Dit neemt U zeker mee 1 rol BESCHUIT Spar, en een samen voor slechts 98 ct en ook nog 10% korting in Sparzegels Deze speciale aanbiedingen zijn geldig van 9—16 Juni. Voor elke 200 Sparzegels altijd direct 1 gulden terug. ZELFSTANDIGE KRUIDENIERS ★aronder weken zonder bleken zonder blauwen Hap! Moeder kan tevreden zijn óver z'n eedast. Evenals over bet smetteloze servet dat lig omheeft, Trouwens, heel haar was is nog nooit zó wit geweest als mz. Zij heeft gewassen met SUNIL, het nieuwe wasmiddel, dat haar bovendien zoveel werk bespaart; HOE WAST SUNIL HET WITST? KIJK DOOR MICROSCOOP: QEWOON WASMIDDEL laat kalkzeep en ook resten vuil achter. Kalkzeep veroorzaakt steeds 'n grauwe tmt. SUNIL kan nooit kalkzeep geven; zuivert veilig elke vezel Vandaar Uw witste was. it Zondee» weken.mm DatbespaartUveelromp- slomp. Want al wassend lost SUNIL vuil en vlekken op, snel en afdoende. En Uw was is vlugger aan kant. •k Zonder bleken... *t Gebruik van scherpe, schadelijke bleekmidde len is nu overbodig. SUNIL zélf geeft U de witste was die mogelijk is - op de veiligste wijze. Zonder Mauwen. De tijd is voorbij dat U moest blauwen om Uw goed extra wit te krijgen. Het blauwe SUNIL-poeder zélf geeft U een stralend witte was. Dus ook minder wringen.— 't Verlicht Uw werk, 't spaart Uw goed.en Uw handen. Geef ook Uw fijne en bonte goed het veiligste sop dat er is: SUNIL.' Is 't verschil ook zó te zien? Heel duidelijk zelfs! Kijkt U maar m 't pak: SUNIL is blauw. Hoe belangrijk dit voor U is, dat laat Uw was U zien nu schoner, nu witter dan ooit tevoren. En het gaat zo gemakkelijkU hoeft geen papje te maken. Strooi SUNIL zó in 't water. Even goed opkloppen en zelfs 't hardste water wordt direct een vet en vlijtig sop. Dit ene sop doet alles veiliger èn beter! En.met het minste werk. ate, /ueu&es 2 x UW GELD TERUG als U niet vindt, dat SUNIL U de witste was geeft. Stuur dan h niet-gebruikte deel van het eerste pak dat U kocht naar de Sunlight-fabrieken te Vlaardingen en wij zenden U 2 x Uw geld terug. CONFECTIE-ATELIER J. P. MOL N.V. Badhuisstraat 64 Vlissingen, vraagt voor spoedige indiensttreding Aanmelden Badhuisstraat 64 van 912 uur en van 1417 uur, of 's avonds na 7 uur Badhuisstraat 70. GEVRAAGD J. BLOK, Westweg 14 KRABBENDIJKE Adverteer in dit blad Echtpaar, z.k., zoekt TIJDELIJK WOONRUIMTE zonder pension, per 1 .Juli, Zuid-Beveland. Ruime vergoeding. Brieven lett. X 50, Bur. P.Z.C., Vliss. Polar VERRAST VERFRISSEND De nieuwe, sprankelende honingdrank, de nectar, die langer Uw dorst verslaat Vraag nu ook om Polar.-Proef nu ook die Polar, die pardoes aller harten heeft veroverd. Verslaat sneller Uw dorst en vergroot door zijn opwekkende «igenschappen Uw energie! In Polar zit honing, citroen, „lemon and lime". En juist die pure honing lest Uw dorst *fc best. Beter dan wat ookl Polar is een product van de VRUMONA Fabrieken te Bunnik, waar ook de (bekende vruchtenlimonades tuit klinkklaar fruit) worden gefabriceerd. 4Ü& Geen smaak- of kleurstof jes. Puur natuur!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 10