SENSATIONEEL! DROOGSCHEERAPPARAAT „OHNESTROM" f 44.- P. v. Malland fl»enav04 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 10 FEBRUARI 1955 CHR. EMIGRATIECENTRALE, Afdeling Zeeland. JAARVERGADERING te honden op Zaterdag 12 Februari a.s. in „De Prins van Oranje" te Goes. Aanvang 14.30 uur. Sprekers: de heer T. CNOSSEN, Dir. C.E.C., te Den Haag. Onderwerp: „Canada vandaag". Mej. J. DEN OUDEN te Den Haag.1 Onderwerp: „Wat dient mevrouw te weten". Vertoning van enkele films. Leden en belangstellenden van harte welkom. 5000 TOEREN PER MINUUT ZONDER STROOM. DROOGSCHEREN EINDELIJK TOT IN DE PERFECTIE OPGEVOERD!! Wy introduceren een geheel nieuw i3 BAAIIDVIJAND No. 1, riUKICCTPnM" behoelt &een electriciteit „UnrtCJl ï\^|V| werkt op een door de hand aangedreven gyroscoop. Slechts 2-3 maal trekken aan het perlonsnoer geeft 4 verende gelagerde mesjes, die zich aan het slechts 1/100 m.m. dikke stalen scheerrooster automatisch slijpen, een snel heid van 5000 toeren per minuut. maakt hierdoor volkomen uitscheren mogelijk; masseert de huid en schakelt zelfs de geringste verwon ding uit; scheert altijd en overal. Door ons speciale verkoopsysteem, levering van fabriek" naar verbruiker, kunnen wij U het „OHNESTROM" DROOGSCHEERAPPARAAT aanbieden compleet in luxe met schuimrubber gevoerd etui voor slechts „OHNESTROM" Betaling desgewenst op gemakkelijke condities. Orders worden in volgorde van binnenkomst uitgevoerd. „OHNESTROM" wordt onder volledige fabrieksgarantie verkocht Mocht het apparaat niet aan Uw verwachtingen voldoen, dan kunt U het, mits onbeschadigd, binnen 3 dagen aangetekend retourneren, VUL heden nog onderstaande bon in: Aan: „OHNESTROM", Heemraadssingel 88, R'dam Telefoon 34048. Gelieve mij per omgaande te zendenI* „OHNESTROM" Droogscheerapparaat(en). Naam- Knappertjes een fijn hard biscuitje. Speciaal voor de kinde ren, want ze zijn erg voedzaam en voordelig. Slechts 18 cent per 100 gram Voor bij de thee moet U eens Assortiment Biscuit proberen, dan heeft U keurcollectie van de fijnste koekjes voor iedere smaak en slechts 36 cent per 100 gram Probeer deze kwaliteit Verkade Biscuit maar koop ze bij uw kwaliteits-kruidenier Walstraat - Vlissingen Telefoon 2161. BOEKHOUDER. In bezit van praetijk-dipl. boekhouden en dipl. moder ne bedrijfsadm. heeft nog TIJD BESCHIKBAAR voor het bijwerken van boekhoudingen. Br. No. 165, Bur. P.Z.C., Middelburg. J- "V (l;\ZK KLÜM'.JES Van 15 regels f Ij— (6 punts letter). Iedere regel meer 20 ct. Maximum 8 regels. Brieven of adres Bureau van dit blad 25 ct. extra. Betaling contant. ■A. Te koop j.- en m.-fiets, pijn. 7 j„ 1- en 2-p. spiralen, auto ped, petr.kachel, tafels, hang en legkasten, petr.stellen, 2-p Eng. ledik., bedden, naaima chine, wringer, nachtkastje, stoelen. Koopje. Vliss. singel 34, MTjurg. Tel. 3513. 9 Te koop alle maten klompen en klompsokken. PAULUS DE WITTE. Noordstraat 59. West- kapelle. Te koop 2-jarige Spaniel, reu. Hoge Hil G.M. 67, Dom burg. 9 Te koop wintermantel m. 38, z.g.a.n. zomermantel m. 38 en leren jas m. 40. Penning- hoeksingel 91, Middelburg. Te koop Matchless 350 cc kk met voor- en achtervering in prima staat. Oude Vliss.weg 8, Middelburg. Aangeboden mod. ééngez.- won. te M'burg. Gevr. iets der gelijks te Vlissingen. Br. no. 162, Bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop motorrijwiel C.Z. 150 cc. Jozef Israëlslaan 24bov. Vlissingen. 9 Te koop Sparta 200 cc, b.j. 1950 v. en a, telesc. of ruilen voor zwaarder. Oranjepl'ein 3, Souburg. 9 Te koop modern bankstel, 2 clubs en vier stoelen, prijs f 45.een-pers. opklapbed m. omb. en bed f 35.emaille badkuip. M. DE NOOIJER, Noordstraat 50, Vliss. tel. 2953. GYMNASTIEK Houdt 12 FEBRUARI a.s. VRIJ voor het bijwo nen van de jaarlijkse STEDEN- WEDSTRIJD BREDA GOES BERGEN OP ZOOM VLISSINGEN zullen die avond strij den om de Van Woelderenbeker in het Concertgebouw. Zaal open half acht. AANVANG 8 UUR. Dit wordt EEN TURNFESTIJN Voorverkoop kaarten k f 1,50 WeKa Pypenhuis, Walstr. 31, Vlissingen Telefoon 2840. Donate.urs der deelne mende verenigingen geen vrije toegang. BAL NA. VVNWWfWWWW De 10 beste ter wereld Daarbij behoren de volgende parfums: Van „DUNA" de geuren: TABU, EMIR en PLATINE vanaf 4,50, Van MILLOT de geur: CRÊPE DE CHINE vanaf 8,95. Van HOUBIGANT de geuren: QUELQUES FLEURS en CHANTILLY vanaf 11,25. Voor elke „vrouwelij ke" vrouw een ver rukkelijk verjaars cadeau. PARFUMERIE „(Zapzi" Segeerstraat (naast Byou) hoek Lange Delft MIDDELBURG Smetteloze witheid van Lux Toilet Zeep bewijst haar volmaakte zuiverheid De conditie van Uw huid bepaalt de charme van Uw voorkomen. Breng daarom Uw tere huidweefsel alléén in aanraking met een toiletzeep, waarvan U zeker weet dat ze intens zuiver is. lelieblanke Lux Toilet Zeep geeft U die zekerheid. De zuiverheid straalt U toe! Uitgelezen oliën, die in Lux verwerkt zijn, worden gezuiverd en gezuiverd totdat ze doorzichtig helder zijn. Vandaar dat Lux een overvloed van wit, inzuiver schuim Zo wit - zo zuiver - zo zacht voor Uw huid fei geeft dat Uw poriën volkomen reinigt. En veilig reinigt! Lux Toilet Zeep laat Uw huid onbelemmerd ademen, dat betekent: lucht opnemen. Een gezonde, gave huid met een natuurlijke charme is het re sultaat. Kies daarom vooreen prettige, dagelijkse verzor ging de beschaafd geurende Lux Toilet Zeep. ÖCtoilet zeep SANTÉ GA WEMBLEY Komt U even aanlopen U bent hartelijk welkom. 9 Te koop aangeb. B.M.W.- motor, 750 cc, met telescoopve ring, duo, enz. In prima, staat. Desk. onderzoek toegestaan. V. d. VISSE, Violenstr. 46, Goes. 9 Te koop z.g.a.n. bruin lede ren rijbroek, maat 54. Voor f 65.—. Te bevr. J. C. QUIST, Abel Tasmanstr. 38, Goes. 9 Te koop beste draver, gaat zeldzaam hard. met sulky en best tuig, zwart. 8 jaar oud. Ook apart. C. SNIJDERS, tel. 354, Zierikzee. 9 Te koopvbêste hittenkar op luchtbanden, zeer geschikt voor melkboer of iets dergelijks. Ook geschikt als volgwagen achter auto. C. SNIJDERS, tel. 354, Zierikzee. 9 Te koop drie beste graskal veren (vaarzen). C. SNIJDERS, tel. 354, Zierikzee. 9 Te koop 100 prima R.I. hen nen, broed 1954, volop aan de leg. Ook in gedeelten. C. SNIJ DERS, tel. 354, Zierikzee. 9 Te koop prima hittentuig. Zes zeer oude stoelen (antiek?) C, SNIJDERS, tel. 354, Zierik zee. 9 Bod gevr. op 2 dln. „Zee land door de eeuwen heen", waarvan dl. 1 geb„ rest losse aflev. en jaarg. I- t.m. 4 van „Zeeuwsch Tijdschrift",, waarv. 2 jrg. geb. Te bevr. Bkh. Kruit, Zoutelande. TE KOOP GEVRAAGD 9 Te koop gevraagd nette in boedels of gedeelten daarvan, antiek, koperwerk, rariteiten en curiositeiten. C. MOMMAAS Slijkstraat 29, tel. 677, Vliss. 9 Te koop gevraagd nette werkmanswoning met vrije poort met vestigingsvergun ning, omgeving Middelburg. Adres: E. RIEMENS, Bosweg B 75, Veere. 9 Te koop gevraagd op goede stand in Vlissingen of omge ving, voor geldbelegging, een goed onderh. dubbel woonhuis. Br. lett. K 100, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop gevraagd schrijf machine. Brieven met prijsop gave onder lett. R 3, Bur. P.Z. C., Vlissingen. 9 Te koop gevraagd Engelse kinderwagen en motorrijwiel pi.m. 200 cc. Baanstraat I, Middelburg. Een „Kleintje" kost slechts één gulden. 9 Balmasqué. Nieuwe Cos- tuums kunt U huren bij LEEN OUTERMANS, Lange Delft 100, Middelburg, Tel. 1180-3597. Bespreekt tijdig. TE HUUR GEVRAAGD 9 2 gezinnen resp. 5 en 2 kin deren zoeken voor le helft Aug. elk een huisje op of bij het strand. Liefst omg. Dishoek. Br. zo sp. mog. aan G. ACDA, Radstakeweg 12, Deventer, tel. K 6700—2242. 9 Te huur gevraagd Zomer huisje 5-pers. of meer. Omge ving Vrouwenpolder of Oost- kapelle. le h. Juli. Prijsopgaaf: H. WILLEMSE, Leeghwaterstr. 45, Vlissingen. KOST EN INWONING 9 Gevraagd net kosthuis in klein gezin door Heer in Mid delburg. Br. no. 163, Bur. P.Z. C„ Middelburg. 9 Wie ruilt mooie ruime bo venwoning aan de Singel te Vlissingen voor eensgezins- of grote benedenwoning aldaar. Br. lett. S 4, Bur. P.Z.C., Vlis singen. 9 Inruil van uw oude fiets voor een moderne sportfiets mogelijk in de RIJWIEL-CEN TRALE. Juncker, Raleigh, Mag neet en Vesting enz. enz. Kou- dekerkseweg 59, tel. 2544, Vlis singen. PERSONEEL 9 Gevraagd een verkoopster. Magazijn „HEFA". St. Jacobs- straat, Vlissingen. 9 Gevraagd een nette werk ster, voor Dinsdag- en Vrij dagmorgen. Mevr. KNEGT, Singel 36, Vlissingen. 9 Net meisje als h.i.d.h. voor d.e.n. Aangeb. ruime z.sl.ka- mer met radio en verw. Gloed nieuw mod. huis, omg. Goes. Veel vrij, g. loon, n. hulp aanw. Br. no. A 43, Bur. P.Z.C., Goes. 9 Verkopers, die garages en motorrijwielhandel bezoeken, kunnen door verkoop van zeer billijk en nuttig gepatenteerd artikel, geld verdienen. Br. on der no. SB 2196, Serv. Bur. Braun N.V., Nw. Binnenweg 175, Rotterdam. 9 Nette weduwe, 59 jaar zag zich gaarne geplaatst als huis houdster te Vlissingen bij heer alleen. Brieven letter N 1, Bur. P.Z.C., Vlissingen. teur met jarenlange ervaring Lambrechtstr. 7, Middelburg, telef. 3077. 9 Wilt U wijs zijn op de weg, laat JASPERSE U dan wegwijs maken. Autorijschool JASPER- SE. Erkend door F.N.O.P. Kou- dekerke, tel. K 1185—343: Mid delburg, tel. K 1180—2069. BIJEENKOMSTEN 9 Vrijdagavond hoopt Evan gelist van Rijswijk uit Zwijn- drecht te spreken in de zaal L. d. H„ P. Krugerstraat 28, Vlissingen. Komt U luisteren? 9 Fa. J. KONRAAD ZN., Ijzerhandel, Middelburg. Be langrijk. Knutselwedstrjjd. Alle werkstukken inleveren vóór 16 Februari a.s. 9 Wilt U een nieuwe Solex winnen voor een kwartje Komt dan 11 Febr. a.s. naar de Prins van Oranje te Goes. 9 Dames! Wij hebben een nieuwe collectie bontmantels ontvangen. Chevrette lange bontmantel' voor f 295.Per- sianer pattes, vanaf f 350—, Zobel feh 350.—. Lapin vanaf f 99.Alle reparaties en veranderen. Alleen bij T. KUYPER, Groenewoud 67, Vlissingen. 9 Lichte goudgele Virginia- shag f 2.per 250 gram. Prach tig lang Door grote aankopen goedkope verpakking leve ren wij een prima kwaliteit. Sigarenmag. BOSDIJK, Lange- viele 11, Middelburg. 9 Nu Graaf Egbert, miskleur, bolknak, 19 c. voor 15 c. of f 7.50 per kist. Bus 20 goed koper. Fantastisch van smaak en brand. Sigarenmagazijn BOSDIJK, Langeviele 11, Mid delburg. 9 BIC strijdt tegen de duurte, doe mee en vraagt inl. onder no. 164. P.Z.C. Postz. v. antw. insluiten. 9 Schildersverfloodwit, zink wit, lakken, standlakken, plas- ticlakken en vernissen, U weet het: verf van tube tot vat met advies van de vakman JO MAES, St. Jacobsstr. 15, Vliss." 9 De moderne lange Melton- pantalons voor dames, met rits, in marine en bruin, f 13.95. „De Goedkope Simon" Klokstraat, Goes. 9 De mooiste en fieurigste Fa- vorita-fantasieschorlen koopt U reeds voor f 3.69 bij „De Goedkope Simon", Klokstr. Goes. 9 Als U Nylons gaat kopen, koopt dan eens iets goeds. De echte Dubarry-nylons f 3.95. „De Goedkope Simon", Klok straat, Goes. 9 In japonschorten met rits hebben wij ook speciale maten, 50 tot 54, voor f 8.95 bij „De Goedkope Simon", Klokstr., Goes. 9 Voor een mooi Wcvenit-da- mesvest of kindervestje altijd eerst even kijken bij „De Goedkope Simon". Klokstraat, Goes. 9 Wat U zoekt in Interlock, U kunt het altijd vinden in de speciaalzaak en aan oude prij zen. „De Goedkope Simon", Klokstraat Goes,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 8