ZWITSAL ROOFOVERVAL TE RAVENSTEIN GERECONSTRUEERD Gezonde Babies IpsiszmmQil SPORT EN WEDSTRIJDEN Amsterdamse Beurs Nu Blikgroenten Chefarine 4" /Vócit meet een anbez 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 10 FEBRUARI 1955 Even stoppen verder! „ZWARTE RUITER" VERDACHT Verdachte bij onderzoek aanwezig Naar de rechter-commissaris te 's Hertogenbosch mededeelt wordt de 30-jarige J. J. G. uit Mierlo-Hout (N. B.) bijgenaamd „de zwarte ruiter" verdacht van de gewapende roofover val op liet postkantoor te Ravenstein. De mededeling werd gedaan naar aanleiding van de Dinsdagavond te Ravenstein gehouden reconstructie, waarbij genoemde verdachte aanwe zig was. De roofoverval te Ravenstein ge schiedde in de vooravond van 15 Nov. van verleden jaar. By deze overval werd de postkantoorhouder, de 50-ja- rige J. H. van Dieten, vader van vijf kinderen, zodanig door een schot uit een vuurwapen gewond, dat hij enke le uren nadien in het St. Annazieken- huis in Oss aan de gevolgen is over leden. De overvaller nam een trom mel mee uit de brandkast, waarin postzegels en pasmunt zat De totale buit bedroeg ongeveer twintig gul den. De verdachte werd op 6 Januari jl. in een café te Tilburg gearresteerd De stierenkeuringen in Zeeland De verplichte voorjaars-stierenkeurln- gen door de „Prov. Commissie voor de bevordering van rijkswege van de veefok kerij ln Zeeland" zullen als volgt gehou den worden: Maandag 21 Febr.: Breskens. Hoofd plaat, Biervliet, IJzendijke, Waterland- kerje. Dinsdag 22 Febrauri: Sehoondijke, Zuld- zande, Cadzand, Retranchement, Nieuw- vliet, Groede. Woensdag 23 Februari: St. Kruis, Eede, Aardenburg, Sluis, Oostburg. Vrijdag 25 Februari: Souburg. Kou- dekerke. Biggekerke, St. Janskerke (Zou- telande), Meliskerke, Aagtekerke, Dom burg, Wstkapelle. Maandag 28 Februari: Middelburg, St. Laurens, Serooskerke, Grijpskerke, Oost- kapelle, Vrouwenpolder, Veere, Gapinge, Woensdag 2 Maart: Philippine, Sas van Gent, Westdorpe, Overslag, Hoek, Ter- neuzen. Donderdag 3 Maart: Kloosterzande, Lamswaarde, Graauw, Clinge, Nieuw- Namen, St. Jansteen, Hulst. Vrijdag 4 Maart: Zaamslag, Stoppel dijk, Hengstdijk, Ossenisse, Axel, Zuid- dorpe, Koewacht. Maandag 7 Maart: Kortgene, Kamper land, Kats, Wolphaartsdijk, Kattendijke, Wemeldinge. Dinsdag 8 Maart: 's-H. Hendrikskinde ren, Goes, 's-Gravenpolder, Hoedekens- kerke, Kwadendamme, Baarland, Oudelan- de. Vrijdag 11' Maart: Nw.- en St. Joosland, Lewedorp, 's-Heerenhoek, Borssele, Drie wegen, Ellewoutsdijk. Maandag 14 Maart: Kleverskerke, Kloe- tinge, Yerseke, Kruiningen, Krabbendij- ke, Schore, Kapeüe. Dinsdag 15 Maart: *s-Heer Arendskerke. Heinkenszand, Sinoutskerke, Nisse, Ove- zande. Donderdag 17 Maart: Tholen, Poort vliet, Scherpenisse, St. Maartensdijk, Sta- venisse, St. Annaland, Oud-Vossemeer. Vrijdag 18 Maart: St. Philipsland, Brui- nisse, Dreischor, Zierikzee, Noordgouwe, Brouwershaven, Renesse, Haamstede, Burgh. Boerderij en 25 stuks vee verbrand. In een eenzaam gelegen boerderij nabij het tot de gemeente Westdon- geradeel behorende Friese plaatsje Waaxens, is gistermiddag brand uitge broken. De boerderij is geheel in vlammen opgegaan, waarbij 25 stuks vee zijn verbrand. De brand werd om kwart voor drie ontdekt en had spoedig daarna een grote omvang aangenomen, mede als gevolg van de rieten dakbedekking en de krachtige wind. Advertentie. Uitsluitend bij Apothekers en Drogisten en bevindt zich thans in het Huis van Bewaring te 's Hertogenbosch. G. wordt eveneens verdacht van verscheidene andere misdrijven, die gedurende de laatste maanden, voor namelijk in Oost-Brabant, werden ge pleegd. Dior contra Faroek Het Franse modehuis Christian Dior eist van ex-koning Faroek van Egypte betaling van een rekening ten bedrage van 4.624.500 francs we gens geleverde elf japonnen voor ex- koningin Narriman in 1952. Het eist voorts een schadevergoeding van een millioen francs. De zaak dient tlians voor een Parijse rechtbank. Toen de japonnen werden geleverd, was Faroek nog koning. De rekening is hem aangeboden, toen hij reeds was afgezet. Faroek liet Dior toen weten, dat hy de rekening maar naar de be heerder van de Koninklijke goederen in Egypte moest zenden. De raadsman van Faroek stelde, dat Dior niet heeft bewezen de reke ning inderdaad daar te hebben aan geboden. Alle schuldeisers van Fa- roek zijn in Cairo betaald, zei hy. Een Parijse juwelier eist voor de zelfde rechtbank van Faroek betaling van 340.000 francs voor een geleverd gouden horloge. Advertentie, j Als de korte nacht langer duurt dan de lange dag is 't met Uw zenuwen slecht gesteld. Werkelijk herstel valt alleen te bereiken met Sanato- gen - de natuurlijke zenuw bouwstof in geconcentreerde vorm. Dat geeft U nieuwe kracht, waardoor die depri merende zenuwklachten wor den verdreven en U weer van een goede nachtrust kunt ge nieten - Neem cANAT0G£|| W' het zenuwsterkend tonicum BRIDGE Viertallencompetitie De laatste uitslagen van de viertallen competitie bridge luidden in afd. A: Hoofdklasse. Zd. Beveland IMiddelburg I 4427; Vlissingen IIIMiddelburg I 19 —57. Stand: 1. Zd. Beveland I, 11 uit 6 69 mp.); 2. Middelburg I, 10 uit 8(+ 91 mp.); 3. Vlissingen I, 10 uit 8 4 mp.); 4. Vlissingen IH, 6 uit 8 83 mp.); 5. Fles I, 4 uit 7 19 mp.); 6. Vlissin gen II, 3 uit 7 54 mp.). Ie klasse. Vlissingen IVFles II 3838; Middelburg II—Fles IV 33—23. Stand: 1. Fles IH, 10 uit 6 66mp.); 2. Fles II, 9 uit 8 25 mp.); 3. Vlissingen IV, 8 uit 6 37 mp.); 4. Middelburg II, 7 uit 7 2 mp.); 5. Fles IV, 0 uit 7 (—126 mp.). In afd. B waren de uitslagen: Hoofd klasse. Terneuzen ITerneuzen II 2620; Terneuzen IIITerneuzen I 4138 (I1); van Gent I—Terneuzen III 4743; Terneuzen I—Hulst I 23—38. Stand: 1. Hulst I, 9 uit 5 105 mp.); 2 Terneuzen I, 7 uit 6 25 mp.); 3. Terneuzen Hl, 5 uit 7 54 mp.); 4. Sas van Gent I, 4 uit 4 4 mp.): 5. Terneuzen II, 3 uit 30 mp.). Ie klasse. Luctor IILuctor I 1657; as van Gent IILuctor I 2364; Oost burg I—Sas van Gent II 43—11. Stand: 1. Oostburg I, 10 uit 6 66 mp.); 2 Ter neuzen IV, 6 uit 5 (+43 mp.); 3. Luctor 5 uit 4 70 mp.); 4. Luctor II, 5 uit 6 37 mp.); 5. Sas van Gent II, 0 uit 5 (—142 mp.). WIELRENNEN De Waal in de Ronde van Nederland De Kloosterzandse wielrenner, Eddy de Waal, heeft een contract getekend voor de Ronde van Nederland. Met de Rotterdammer Brinkman, Hofland uit" Beverwijk en Van der Kamp uit Gennep, completeert hij ^daarmee het contingent Nederlanders, dat in - dit wielerevenement zal uitkomen. MOTORSPORT Kampioenen bekend bij MAC „Inter Scaldis" Het clubkampioenschap van de M. A.C. „Inter Scaldes" te Goes werd besloten met de verkeerstechnische en de motortechnische proeven. De uitslagen hiervan waren: Verkeersproef soloklasse: 1. A. Eversdijk 24. Duoklasse: 1. F. J. Weststrate, Kattendijke, 24%; 2. M. Ganzeman, Kapelle, 20%. Autoklas- 1. R. Pik, Goes, 25; 2. J. v. d. Broek. Goes, 24%; 3. H. Pik. Goes, 23%; 4. mevr. N. M. de Dreu-Sohier, Goes, 23%; 5. J. A. Leys, KapeUe 20, Motortechnische proef soloklasse: 1, A. Eversdijk, Goes, 14%. Duoklas- 1, F. J. Weststrate 17%; 2. M. Ganzeman 11%. Autoklasse: 1. H. Pik 19; 2. J. v. d. Broek 17%; 3. R. Pik 17%; 4. J. A. Leys 16%; 5. mevr. N. M. de Dreu-Sohier 7. De einduitslag van het clubkam pioenschap luidt nu als volgt: solo klasse: 1. A. Eversdijk 2. Duoklasse: 1. F. J. Weststrate 3%; 2. M. Gan zeman 5. Autoklasse: 1. J. v. d. Broek 5; 2. R. Pik 6; 3. H. Pik 10; 4. J. A. Leys 10%; 5. mevr. N. M. de Dreu-Sohier 15. De titels gingen dus naar A. Evers dijk, F. J. Weststrate en J. v. d. Broek. ZWEMMEN Cursussen van de K.N.Z.B. De Kring Zeeland van de KNZB gaat een tweetal cursussen organise ren namelijk een voor scheidsrechter en een voor tijdwaarnemers Tot cur susleider is de heer Remery uit Sas van Gent aangewezen. In Mei zullen de examens worden afgenomen door de heren P. Escabache en B. Planjer, beiden lid van de Nationale Sport- commissie van de KNZB. TAFELTENNIS WilnoEendracht 37 Hoewel Wilno ook nu weer ver loor, wist het tegen Eendracht tot een vrij dragelijk resultaat te komen. Niet door beter spelj maar doordat de bezoekers slechts met twee man verschenen, zodat de Vlissingers in ieder geval drie partijen reglemen tair wonnen. Verder kwamen zij ook niet, want e einduitslag was 37. De uitslagen waren: GrochFok 1421, 2111, 1021; Szoskiewicz Boomsma 1921, 19—21; Szoskie wiczFok 1321, 2729; Groch Boomsma 1921, 921; Kaplon Boomsma 1321, 1221; Kaplon Fok 1321, 1721; Szoskiewicz en Groch tegen Fok en Boomsma 13 21, 17—21, Beroepsvoorlichting voor meisjes In verscheidene centra zal de com missie voor beroepsvoorlichting der Nederlandse Vereniging van Vrou wen met Academische Opleiding (V. V.A.O.) dit jaar weer bijeenkomsten houden voor de vrouwelijke leerlin- geh van de hoogste twee klassen van gymnasia, hogere burgerscholen, ly cea en middelbare meisjesscholen. Öp deze bijeenkomsten zullen vrouwen, die zelf werkzaam zijn in bepaalde vakken, inleidingen houden over ver schillende beroepen. Men zal ook in Goes een bijeenkomst houden. De nieuwe burgemeester van 's-Heer Arendskerke, de heer D. C. Vermet, thans burgemeester van Zuidzande. Uitgeweken Belg maakte Rotterdam-Zuid onveilig Met de aanhouding van de 25-ja- rige uitgeweken Belg P. C. V. uit Sint Niklaas, is de Rotterdamse re cherche er in geslaagd klaarheid te brengen in een reeks van diefstallen in woningen te Rotterdam-Zuid. De man blijkt ongeveer tien inslui pingen in Rotterdam-Zuid op zyn kerfstok te hebben. Omstreeks de jaarwisseling was hij uit België ge vlucht, waar hy zich eveneens aan misdrijven had schuldig gemaakt. Hij had een aanslag op zijn grootvader gepleegd en in Antwerpen Tijdens een vechtpartij een agent van politie met een mes gestoken. Daarop had hij de wijk naar Nederland genomen, in ge zelschap van een 15-jarig schoonzus je, dat hy echter spoedig in de steek liet. De recherche heeft intussen een hoeveelheid gestolen goed in beslag weten te nemen. De algemene raad der Nederlandse orde van advocaten heeft bepaald, dat de stageverordening in werking treedt met ingang van 10 Febr. 1955. Op bijna 85-jarige leeftijd is Zondag te Den Haag plotseling overleden de mu sicus Willem Hekker. De overledene is dirigent van de Franse opera geweest. Met fraaie auto-reproducties voor de liefhebbers Nederland 1951 (3%) Nederland 1948 (3%) Nederland 1947 (3%) 3 Nederland 1937 3 Dollarlening 1947 3 pet. Investeringscertificaten 3 Nederland 1962-64 3 Nederland N.W.S. 2% Ned. Indië 1937 A 3 Grootboek 1946 3 Nat. Handelsbank Ned. Handelmij. A.K.U. Bergh's en Jurgens Calvé-Deïft Centrale Suiker Kon. Ned. Hoogovens Unilever Ned. Kabelfabriek Philips Wilton-Feyenoord Billiton Kon. Petroleum Mij. Amsterdam Rubber Holland Amerika Lijn Kon. Paketvaart Rotterdamse Lloyd Ned. Scheepvaart Unie Stv. Mij. Nederland H.V.A. Deli Mij. Bank van Ned. Gem. 4% Bank van Ned. Gem. 0-5-10 Kon. Mij. De Schelde N.E. Baltimore-Ohio Missouri K.T. New York Central Pennsylvania Anaconda Bethlehem Steel General Motors Intern. Nickel Kennecott 1 Febr. 9 Febr. 102 Vé 102)4 100%b. 100)4 100)4 98A 98)4 96% 96% 101% 101& 101% 101% 220 210 288 286 318% 318 254 253% 208 209% 282 282% 366% 364 252 253% 329)) 325)4 211% 212 365 542 538)4 113% 113% 192 - 192 154 154% 155% 156% 165% 168% 135% 136% 109 139% 169% 170 373,4 12% 12% 33% 33 24)4 23H 53% 53A 115 114% 100 98% 62% 62)4 110% 109% NATIONALE BLIKGROENTEN WEEK Republic Steel U.S. Steel North American C Midcontinental Shel Oil Cy Tide Water Van Berkels Pat. 83% 78% 27% 82% 78% 27% 106 105% 60% 59% 24A 24A 120 b. 120 b. A'dam premieleningen 1313/4 131% Breda 108 108 Eindhoven 1934 108% 108% Enschede 109% 109% Den Haag 1952 I 133 133 Den Haag 1952 n 130% 130% Rotterdam 1952 I 129% 129% Rotterdam 1952 n 135% 135M Utrecht 119% 117% Krachtig herstel op New-Yorkse beurs De New Yorkse effectenbeurs heeft zich gisteren krachtig hersteld van de flauwe stemming, die de wijzigin gen in de regering van de Sowjet- Unie hadden veroorzaakt. Waar zijn onze schepen? Arendsdijk 8 te Rotterdam. Bloemfontein 8 te Amsterdam. Johan van Oldenbarnevelt 8 370 m. O. ten Z. Kp. Guardaful n. Aden. Kota Agoeng 9 te Miri. Lawak 9 te East London. Overijssel 8 v. Le Havre n. Lissabon. Polyphemus 8 v. Baltimore n. Mobile. Prins Philips Willem 8 te Dakar. Stad Maastricht p. 8 Kp St. Vincent n. Genua. Waterman 8 v. Wellington n. Melbour ne. Algenib 8 v. Bahia n. Rio Janeiro. Alnatl 8 v. Ilheos n. Recife. Boschfontein 8 nm. v. Tanga n. Mom basa. Dongedijk p. 8 nm. Dover n. Antwerpen. Eemland p. 8 nm. Madeira n. Recife. Kieldrecht 8 nm. te Hamburg. Loosdrecht 9 v. Port Sudan n. Port Said. Loppersum 9 te Melilla. Mapia 8 v. Avonmouth n. Amsterdam. Noordam 8 360 m. Z.Z.O. Kp. Race naar Rotterdam. Amsterdamse wisselmarkt. AMSTERDAM 9 Februari. Lon den 10.58)4—10.59)4, New York 3.79%—3.80%, Montreal 3.91%—3.92, Parijs 1.0840—1.0860, Brussel 7.59% 7.60%, Frankfort 89.97—90.07, Zü- rich 86.42—86.52, Zürlch (vrije francs) 88.5388.63, Stockholm 71.90—73.00, Kopenhagen 54.60— 54.70, Oslo 52,8552 95, Braz dollar 3.79%3.80%, Argentijnse verre keningsdollar 3.80)43.81)4, Ja panse verrekeningsdol'lar 3.82% 3.83%, Turkse verrekeningsdollar 3.79—3.80. wv\wwv\^^*vv\^^wv\*v Oranjefontein 8 490 m. Z.t.W. Las Palmas n. Las Palmas. Ouwerkerk 9 te Fremantle. Polydorus 8 v. Suez n. Aden. Schiedijk 8 te San Francisco. Soestdijk 8 v. Colombo n. Djibouti. Stad Schiedam 8 v. B'agnoll n. Bona. Stad Alkmaar p. 05.55 Vlissingen naar Antwerpen. Tiba 8 v. Necochea n. Antwerpen. Aardijk 9 te Rotterdam. Aludra 9 te Cochin. Ball p. 9 Algiers n. Port Said. Groote Beer 8 te New York. Molenkerk 8 te Genua. Willem Ruys p. 8 14.00 Kp. Bon n. Port Said. Griepbestrijding met 4 middelen tegelijk! Elk tablet Chefarine „4" bevat 4 geneesmiddelen, die in de gehele wereld beroemd zijn geworden en millioenen mensen al baat brachten. FtUILLtiO, 60 „Welke Bertha?" ,,De hond van Monk. Hy zei, dat hy ze altijd achter de tweelingen aan stuurde, als hij hen uit het oog had verloren. Het beest zit in de schuur opgesloten. Ik zal de deur moeten for ceren". „Waar is een schroevendraaier, El sie Een dunne, om het slot terug te draaien?" vroeg Joyce. „Een schroevendraaier? Dat weet ik niet. Er liggen wat oude gereed schappen onder in de keukenkast". „vooruit dan!" riep Joyce, meteen naar de keuken stuivend. „Welke kast?" „Hier!" Sharon knielde neer en grabbelde tussen de roestige rommel op de bodem. „Lieve hemel, het ding is kapot!" „Doet er niet toe; het zal wel gaan. Waar is de schuur?" Sharon liep haastig vooruit, maar bij de schuur gekomen beefden haar handen zo erg, dat Joyce de schroe vendraaier overnam. „Kop op!" riep Joyce, meteen aan het werk tijgend. „Je behoeft niet da delijk het ergste te denken". Ze zijn zo klein en kinderen schijnen zo hulpeloos, zo teer. Ik had hen niet alleen mogen laten". „Zeg eens, je bent toch niet verliefd op hem Hun vader of oom of wat hy dan ook is, bedoel ik". „Of ik.Ik geloof het niet, maar weet het niet zeker", antwoordde Sharon verward. „Ik... ik ben erg gek op die tweelingen; ze zyn zo lief. Als er iets met hen gebeurd is..." „Dat is er niet. Houd moed, we zul len hen wel gauw vinden. O, prachtig, daar heb ik net slot te pakken". Het slot sprong eensklaps terug en de deur zwaaide open. Onder luid ge blaf vloog Bertha naar buiten en drukte zich tegen Sharon aan, „Brave hond, lieve Bertha" zei Sha ron terwijl ze het dier op de rug klop te. „Zoek de jongens!" Bertha scheen even te aarzelen. Waarschijnlijk was ze niet gewend van anderen dan haar „baas" bevelen .door JAN TEMPEST te krijgen, dacht Sharon angstig, ter wijl de hond haar vragend en lang zaam de staart kwispelend aankeek. Toch ging het dier zitten en stak vriendelijk een harige voorpoot uit. Sharon nam die poot met bevende vin gers in de hand en herhaalde schier wanhopig: „Brave hond! Kom, ga de jongens zoeken, BillyBrian! Je weet het wel, Bertha. Zoek!" Bertha stond op en schudde zich. Toen stak ze de kop omhoog en scheen de lucht op te snuiven. „Vooruit, zoek", zei Sharon sme kend. „Zoek de tweelingen!" Ze wist niet zeker of de hond haar begreep, maar Bertha boog haar neus naar de grond en begon rondom de schuur te lopen, alsof ze een spoor zocht. Daarop zette ze vastberaden koers in een bepaalde richting, niet langs de laan, zoals Sharon had ver- wadht, maar dwars over het grasveld en verder langs het ruwe pad, dat naar de heuvels achter het pad leidde. „Ze heeft lucht van hen gekregen", zei Joyce opgewonden. „Geloof je dat? Maar zouden ze wel die kant zijn uitgegaan. Het is niet meer dan een pad, dwars door moeras- land en leidt naar Ipplefell, vier mijlen hier vandaan. Zo heet eon berg achter ons. Je kunt hem inu, door de mist, niet zien". „Honden vergissen zich zelden. Je zou verstandig doen, Bertha te vol gen, terwijl ik naar het dorp draaf". „Goed dan. Frobeer met Monk in contact te komen. Misschien kan hij wel raden, waarheen de kinderen zijn gegaan". Sharon rende achter de wuivende ronde staart aan, die langs het pad verdween. Nicht Charlotte had haar tijd tussen het meer en de veengron den verdeeld, maar blijkbaar had na haar dood niemand van het smalle pad naar Ipplefell gebruik gemaakt. Braamstruiken, dode varens en dito heide versperden hier en daar de weg, zodat Sharon bly' was. z.g. slacks te dragen. Zelfs in die kleding was het onmogelijk, spoed te maken. Terwijl het pad steil opwaarts ging, werd de mist voortdurend dikker en aanhou dend raakte ze dan ook in de struiken verward. Hijgend riep ze: „Bertha wacht op me!", maar Bertha was in de mist verdwenen. Te laat kwam ze tot de conclusie, dat ze een touw aan de hals band van de hond had moeten bevesti gen en zo met het dier meegaan, maar onderwijl liep ze met horten en stoten verder, af en toe de tweelingen bij hun namen roepend. Ze verbeeldde zich een paar maal heel in de verte Bertha bij wijze van antwoord te horen blaf fen, doch ze was er niet zeker van. Zouden de tweelingen heus dit stei le pad zijn opgeklommen. Als Bertha nu eens helemaal niet op hun spoor was, maar eenvoudig konijnen jaag de? Sharon wist niet meer wat te denken; bovenal echter plaagde haar zelfverwijt, omdat ze niet eens op de twee kleine jongens had kunnen pas sen. Monk had haar in de trein ver teld, hoe belust de tweelingen op wat rondzwerven waren. En de streek hier was gevaarlijk voor iemand, die ze niet door-en-door kende. Er waren verraderlijke stukken moeras en el ders door het water van snelvlietende beekjes glibberig geworden rotsen of ook wel diepe, verlaten steengroeven. Wanneer de tweelingen uit verveling of om welke reden dan ook het smalle pad verlieten, kon er van alles met hen gebeuren. Gaandeweg was de mist zo dik ge worden, dat men nauwelijks een paar meter aan weerszijden van het pad kon zien. Sharon betwijfelde sterk, of de tweelingen wel zo ver zouden zijn gekomen. Plotseling doemde iets uit de mist op en liep byna tegen haar aan. Een luid geblaat deed haar haas tig achteruit stappen voor een groot, ruig schaap, dat uit de tegenoverge stelde richting kwam. En Sharon vroeg zich af, of Billy, zo vol belang stelling- voor alles wat met de boerde rij verband hield, ook getracht zou hebben, een of meer schapen achterna te rennen. Ze stond stil, maakte van haar handen een soort spreektrechter en begon te roepen, maar het scheen wel, dat de mist elk geluid verstikte. Zelfs haar eigen stem klonk Sharon onwerkelijk in het oor. „Ga nooit met mist die kant op, kindlief", had nicht Charlotte her haaldelijk gewaarschuwd „en wanneer ie daar soms bent, ren dan onmiddel lijk naar huis als je de mist over Ipple fell ziet aankomen". Deze waarschu wing kwam Sharon in de gedachten, terwijl ze zich huiverend afvroeg, of ze niet bij vergissing een zijpad was ingeslagen en dus helemaal de rich ting was kwijtgeraakt. „Bertha! Billy! Brian!" riep ze wanhopig een en andermaal. „Brian, Billy!" Ja, dat was toch blaffen! Maar het klonk achter haar, niet vooruit. Ze keerde zich om en begon het pad weer af te lopen, vergeefs pogend, hoorbaar te fluiten. Geen twijfel meer: Bertha of misschien een andere hond? blafte. Het geluid, vreemd gesmoord klinkend, scheen van rechts te komen. De hond was óf een heel eind weg óf in een van de ve!e holten van het terrein. Misschien kwam het geluid wel uit een van de boerderijen in de omgeving. Sharon wenste vurig, dat Joyce nu bij haar zou zijn; zij zou wel weten, wat er gedaan moest wor den. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 6