I STAR g FILMPROGRAMMA S „"be. /Kzend" oezp laatst naaz /Nieuwe 'Bnzg 25 OPRUIMINGSPRIJZEN. De aflnd Aten Aculsse, flinke verkoopster hulp-verkoopster C. oan dez JZest, (sjees ....en OEN BOEK levert m drukwerk VEROVERING Mnt. EVEREST PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 10 JANUARI 1955 HOL'GESLEPEM scheermesjes, voor elk apparaat Service-Stations voor MIDDELBURG Lange Delft 39-41 Tel 2080 VLISSINGEN Walstraa.t 5 - Tel. 721 In verband met de verhuizing, is onze zaak op DINSDAG 11 JANUARI GESLOTEN. Met ingang van WOENSDAG 12 JANUARI 1 zetten w$j de verkoop voort in het pand Nieuwe Burg 25, schuin tegenover de bestaande zaak met opnieuw verlaagde Zie onze etalages SCHOENENMAGAZIJN Fa.LB.VAN HOUTE&Zn. MIDDELBURG Straks in 't nieuwe nest! Gevraagd wegens dienstplicht aankomende bakkersbediende Bakkerij K R IJ G E R, Noordsingel 166, Middelburg KANARIEKWEKERS Ik koop man-kanaries en betaal voor gele, oranje, enz 5,en groene 4,50. Vogels brengen 10, 11 en 12 Januari van 25 uur. H. VAN DEN BOSCH, J. D. van Mellestraat 33a, Goes. ONZE KLEINTJES Van 1—5 regels 1.— (6 punts letter) iedere regel meer 20 ct. Maximum 8 regels „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent extra. Betaling contant. TE KOOP Te koop: Belgische platte- buiskachel met oven. Zwarte winterjas en 2 korte regenjas sen. F. BOONE, Achtersingel 27, Middelburg. ©Te koop: vloerkleed; 2 pers. ledik. met spiraal en bed, ron de tafel (110 cm middellijn) en enige keukentafels en kleine tafeltjes. Br. lett. D 99, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop gevr. alle soorten stoelen (bekleding mag bescha digd); kinderbox en dressoir. Br. no. 32, Bur. P.Z.C., M'burg. Te koop: 2 pers. opkiapbed met 3-dlg. bed 55,gasstel tafeltje met 2 pits gasst. 12.50. Br. no. 33, Bur. P.Z.C. M'burg. Te koop: prima wasmachine met wringer, 125 volt; zaagma chine met boorkop; half P.K. motor, 220 volt. Vulkachel of ruilen voor petroleumkachel en geschilderde linnenkast. Bella- mypark 9, Vlissingen. Te koop aangeboden: i.g.st.z. motorrijwiel, D.K.W., 125 cc, compleet met duo, nationali- teitsbewijs en belastingkaart tot 15 Maart. Kanaalstr. 49, Vliss. Te koop: middenst. won. rand M'burg. z.g.a.n. veel berg ruimte, gr. tuin, vrije - poort. Uiterlijk 1 Maart te aanvaar den. Adres: Poelendaeleweg 28, M'burg. Te koop: werkmanswoning. Spoedig te aanvaarden. Hypo theek beschikbaar. Benodigd kap. 1750,—. Rand Middelburg. Br. no. 31 Bur. P.Z.C. M'burg. Een „Kleintje" kost slechts één gulden. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevr: Woning te Middelburg of Goes, zo sp. mo. vrij te aanvaarden. Br. m. uitv. inl. onder no. 29, Bur. P.Z.C. M'burg. KOST EN INWONING Gevraagd 3 nette kostgan gers, 25,per week. Weekend afwezig. Koudelserkseweg 31, Middelburg. WONENGRUIL Woningruil Middelburg— Breda of Goes—Breda. Aangeb. te Br. een comf. 3-kamer-flat. Beganegrond-woning. Huur 50,p.m. Brieven onder no. 28, But. P.Z.C. M'burg. PERSONEEL Gevraagd wegens huwelijk van het tegenwoordige een net meisje, voor twee morgens per week. RADIO STOK, Schelde- straat 55, Vlissingen. Gevraagd met Maart een knecht en aankomende knecht en 2 arbeiders. Fa. A. WISSE CO., Hof Nieuwl'and, Nieuw en St. Joosland. Gevraagd nette werkster voor de morgenuren. JANSEN, IJstaria, Korte Noordstraat 19, Middelburg. Eenv. wedn. 60 jr. vraagt huish. of inwonend wed. P.G. Kleine vergoeding. Op een dorp in Walcheren. Brieven no. Bur. P.Z.C., M'burg. LESSEN Dansschool N. M. J. MEEU- SE, Nieuwstraat 19, tel. 2265. M'burg. Wij beginnen met nieu we inschr. van danslessen voor beginners en gevorderden. Pri- vélessen geven wü dagelijks. GRAND, Goes en ALHAMBRA. Vlissingen prolongeren tot en met Woensdag ZIJ, DIE VAN DE ZONDE LEVEN LUXOR, Vlissingen Dinsdag tot en met Donderdag 8 uur „POLITIE-SPIONNE met Alexis Smith en Scott Brady. Zij was het schone lokaas in een gevaarlijk spel op leven en dood. Toegang 18 jaar. Donderdag-programma ALHAMBRA Vlissingen Aanvang: 7 en 9 uur Voorverkoop 1011 uur Alle leeftijden DE ZOMER WAS EEN ZACHTE WINTER He? he) grote tekort aan heilzame zonnestralen op me) de SOLARIS. De Ideale, volwaardige hoagtezon (700 Watt) me) gemengd ulfraviole) en infrórood licht Ook apart schakelboa#. Groot bestralingsvlak, SOLARIS betekent» ge-zórxie mensenl Ook op {BHnljnbatalfngperkrijgboor' i Met vreugde geven wjj kennis van de geboorte van onze Dochter MEIKE JOHANNA. Ir S. G. BRUMMEL. E. C. BRUMMEL— DE RUITER Middelburg, 8 Jan. 1955. Dam 68. Voor HUID. en VOETVERZORGING Schoonheids specialiste Pedicure Middelburgsestraat 2, Goes Telefoon 3526 Alleen 's Maandags gesloten. In onze zaak KLOK STRAAT 9 hebben we plaats voor een Bekend met damesconfectie en textiel. Tevens plaats voor een MAG. „DE MAGNEET", KLOKSTRAAT 9, GOES. Introductie, van een nieuw, belangrijk ZENUWKALMEREND praeparaat Enkele jaren geleden besloot VINOBASIS, Medïsch-Pharmaceutisch Huis, een zenuwkalmerend praeparaat samen te stellen, dat alle belangrijke eigenschappen van een goed en efficiënt zenuwkalmerend praeparaat in zich verenigt. Daar was grote behoefte aan! Wél zijn er middelen, die door hun synthetische samenstelling, veelal gebaseerd op broom of andere synthetische medicamenten, als zenuwkalmerend staan aan .geschreven, maar daar deze de geestelijke activiteit van de mens remmen, z.g. verdovend werken, zijn ze niet doelmatig en hebben grote bezwaren. Daarom heeft Vinobasis na een wetenschappelijke research van enkele jaren een modern praeparaat opgebouwd, dat een plantaardige basis heeft, met enkele zeer belangrijke voordelen: 1. NEUROTONIC werkt niet door verdoving der zenuwen, maar door ontspanning van de geest; juist datgene, wat de mens, die aan nerveuze klachten lijdt, allereerst nodig heeft. /- 2 Overdag voelt U zich na korte tijd absoluut rustig, daar het praeparaat op alle delen van het zenuwstelsel intensief kalmerend werkt. 3, Na een goede nachtrust ontwaakt men volkomen verfrist en uitgeslapen. A Van zeer groot belang is het feit, dat de medicamenten op wijnbasis zijn gebracht volgens eigen procédé waardoor de werking uiterst doel treffend wordt. DAAROMNEUROTONIC HELPT ONVOORWAARDELIJK BIJ ZE NUWACHTIGHEID, GEJAAGDHEID, VERDRIETIGE STEMMING EN ONRUST. Een feit is het, dat tot heden letterlijk ieder, die het praeparaat gebruikte, baat heeft gevonden. Na korte tijd voelde men zich tegen de tijdsomstan digheden opgewassen en werd men zijn zenuwen de baas. BEGIN DAAROM NU EEN KUUR MET NEUROTONIC EN BINNEN KORTE TLJD ZULT OOK U DE VOORTREFFELIJKE WERKING DAARVAN ONDERVINDEN. NEUROTONIC et praeparaat met een ongeëvenaarde en feilloze werking. Verkrijgbaar bij alle apotheken en drogisterijen MAARTEN Ru VAN IJZERLOO en MARIA C. JOBSE geven, méde namens weder zijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats vinden op Woensdag 19 Januari a.s., des namiddags 1.30 uur ten Stadhuize te Middelburg. Kerkelijke inzegening om 2 uur in de Nieuwe Kerk door WelEerw. Heer Ds E. Snel ler. Vlissingen, Anjelierenlaan 21 Middelburg, Schuitvlotstraat 26 Januari 1955 Receptie van 4.30 tot 6 u. in de Bogardzaal, Bogai'd- straat 17, Middelburg. Toekomstig adres: Scheldestraat 33 ben., Vlis singen. De Heer en Mevrouw BOERWINKEL—ONNEN danken voor de goede wen sen voor 1955 en bieden des gelijks de hunne aan. De Heer en Mevrouw BOUWMAN- STEENBERGEN zeggen hartelijk dank voor de ontvangen gelukwensen en bieden wederkerig de hunne aan. Vlissingen, Januari 1955 Zr VERMAAS dankt voor alle nieuwjaars wensen en biedt wederkerig de hare aan. Souburg, Januari 1955 BALANS-OPRUIMING Eiken slaapkamer met 2-deurs kast, compleet 275,— Enkele dressoirs 60, en 65, 2-pers. binnenvering- matrassen met kapok kussens en garantie 70,— en 90,— Enkele geschilderde ledikanten 19,50 Slaapkamerstoelen 9.- WONIN GINRICHTING DE VLIEGER, Stenenbeer 57, Vlissingen PRIJS 238,—. VOOR ZEELAND de speciaalzaak voor middelen en artikelen voor gezondheidszorg Lange Kerkstraat 42. Telefoon (K 1100) 2468 Desgewenst komen wij evenals voor Elastieken Spataderkousen, BuikbandenBreukbanden, Me dische Bandages en Instrumenten ook met deze hoogtezon bij U thuis! VJ Imp. JACQ. MOT N.V. afdeling Brylmac, Herengracht 467. Am.terdarj Voor het theoretisch ge deelte van het rijbewijs-exa men slaagde 80% van onze cur sisten direct. Mondelinge les sen. Cursuskosten 7.50. Brief - kaart voor inlichtingen aan: INSTITUUT Ee. Be. Zet., Post bus 80, Middelburg. ONTSPANNING Harmonie „Scheldegalm" presenteert U op Donderdag 13 en Zaterdag 15 Januari a.s. „Operette Kermis Kramik" in de zaal Zeelandia te Hansweert. Show, zang, dans, toneel en muziek. Biljarten. Morgenavond 11 .Jan, speelt de kampioen van Zeeland 350 punten cadre. VÉR HULST, Nieuwendijk 2, Vlissin gen. U komt toch ook naar de „Operette Kermis Kramik"? (iets aparts op toneelgebied) op 13 en 15 Januari a.s. in de zaal Zeelandia te Hansweert. Na afloop ball HYPOTHEKEN Hypotheken vanaf 3% Financiering auto's, landbouw werktuigen of andere objecten. Makelaarskantoor L. A. VAN OPSTAL ZOON, Jac. van Beierenstraat 1, Goes, tel. 2584. DIVERSEN Doet als velenl Kijkt eens naar een lichtlopende en duur zame nieuwe fiets in de „RIJ WIEL CENTRALE", Koude- kerkseweg 59, Vlissingen. Uit voorraad leverbaar: Bec kers kachels, type 525, 36, 60. Etna kookhaardkachels. Ge bruikte A.G.A. elec. radiator, 220 volt. Koopje. Worden door ons vakkundig geplaatst. MEIJ- ERS, Kanaalstraat, Souburg. Voor begrafenissen en ver voer van overledenen is uw adres: P. DEN HOLLANDER, Kasteelstraat 44B, Vlissingen. Billijke tarieven. Vraagt inlich tingen. I ELECTRO, Middelburg: Dinsdag en Woensdag: S de eerste speelfilm in kleuren uit India; „A A N" Alg. Dagblad: „Een overstelpend schouwspel, waarvan men zonder over drijving kan zeggen, dat zoiets nog nooit hier is vertoond". 7 en 9.15 uur 14 jaar. Donderdag-cyclus: ALEC GUINNESS, GLYNIS JOHNS „THE CAR D" (,/n Linke jongen Naar de roman van Arnold Bennett. 7 en 9.15 uur Alle leeftijden. Nieuw hol-geslepen mesje scheert U sneller en zachter dan enig ander mesje! Vergelijk deze twee scheermesjes. Het achter» ste is het gebruikelijke type op ouderwetse manier geslepen. Het andere - het moderne Is het nieuwe STAR mesje, nu voor het eerst overal verkrijgbaar. Het STAR mesje is hol-geslepen - een geheel nieuw principe! Soepel en zeker, nauwkeuriger dan enig ander mesje, volgt het elke plooi en elke ronding van de huid. En het kost in feite minder, want elk STAR mesje gaat enige keren lariger mee. STAR mesjes passen in elk gewoon scheerapparaat met sleuf of drie gaat jes. Koop vandaag een pakje om morgen reeds dit moderne scheergenot te smaken I Ga met Uw tijd mee gebruik HOL-GESLEPEN SCHEERMESJES PASSEN IN ELK SCHEERAPPARAAT f Koop dus uitsluitend de b STAR-mesJes met de woorden HOLLOW GROUND op het pakje Made In England By Ever-Ready Razor Product! Ltd.. London. VAN DE GRAND, Goes Telefoon 3689 Aanvang: 8 uur Voorverkoop 11—12 uur (The Conquest of Everest) SIR JOHN HUNT SIR EDMUND HILLARY TENSING NORKAY SHERPA ■en alle andere leden van deze succesvolle expeditie.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 8