Libelle Middelburg Dosko gaat door Wat U 2e6fcbreit OPRUIMINGS RECLAME 53 MODERNE WINTERMANTELS 39.75 I ..MMO.. - geeft altijd profijt! VAN DE VELDE UW DRUKKER „DE VERFBRON" Zeeuwse Motoren Revisie N.V., 12 PROVINCIALE ZEETJWSE COURANT ZATERDAG 8 JANUARI 1955 n O O VAN DIT SEIZOEN maten 36 tot en met 44 PROFITEERT ERVAN Q Lange Vorststraat 8082, Goes Q yVVVVVVVWVA(V\AWWW OPROEPING. Allen, die Iets verschuldigd zijn aan, te vorderen hebben van of bescheiden onder zich hebben, behorende tot de nalatenschap van me vrouw Maatje Rottier, we duwe van de Heer Jacob Overbeeke, gewoond heb bende te Schore, en aldaar overleden 26 December 1954, worden verzocht voor of op 15 Januari 1955 daarvan be taling, opgave of aangifte te doen aan de executeur in de nalatenschap, P. M. KOPMELS, Kerkweg te Waarde. Bij winters weer wilt U graag de tempera tuur weten, zowel bin nenskamers als bui tenshuls. Wij hebben een mooie colectie kamer-lhermomelers en buiten-thermometers Ook KOORTSTHERMOMETERS L. MINDERHOUD WESTKAPELLE OPTICIEN LIEVEN5E HERSTELT ó£G>.... SOORTEN UURWERKEN met garantie. Lange Vorststraat 87 GOES Telefoon 8200 (Naast Electra). Wol is heerlijk dragen! In elk seizoen. Want Wol is gezond en mooi. Bij schaatsen rijden en winter sport is Wol eenvoudig onmis baar. Wat zou Uw wintergarderobe zijn zonder de fleurige, flatteuze tinten die de moderne Wol U biedt? Brei zélf! 't Is het eerste verdiend. En Wol blijft altijd mode. WatiA zelf breit* fs beteerde veMendl GEVRAAGD: een arbeider, woning beschikbaar, tegen 1 Maart. A. I. DE HULLU, W 50, Zuidzande EEK JAAR MET LIBELEE IS EEN 52 maal kunt U zich in 1955 laten verrassen door Libelle met... vlot geschreven feuilletons en pakkende vervolgverhalen, zoals de levensroman van BING CROSBY en de bewogen historie van SARA DANE interessante fotoreportages en de belangwekkende interviews met vrouwen van bekende Nederlanders, met kunstenaressen en met vrouwen die „in het nieuws" zijn, waartoe de reportagestaf extra werd versterkt. de rubriek „Er is er een jarig vandaag", die U de kans biedt op Uw verjaardag een van de honderd heerlijke taarten of van de honderd andere smakelijke verjaarsgeschenken op de feesttafel te vinden. de frisse kijk van LITA op de problemen van het jonge meisje. de uitgebreide service van „Libelle weet 't", die U kosteloos antwoord geeft op al Uw vragen. de schat aan practische wenken, tips van medelezeressen, handige recepten en gedegen voorlichting, waarbij de redactie zich laat bijstaan door een deskundige raad van huisvrouwen. én door de vele overige bijdragen en artikelen die tezamen de boeiende, afwisselende inhoud van Libelle vormen. Laat U dit alles niet ontgaan, want WELBESTEED JAA%_ met modieuze, veelgeroemde PATRONEN en MODELLEN maakt van 1955 een jaar vol verrassingen Noteer mij als abonné op Libelle S 30 ct pec week i 3.90 pet kwartaal WOONPLAATS: Het niet gewenste doorhalen a.u.b. Verder met blokieners invullen en in open enveloppe, gefrankeerd met 2 ct postzegel, zenden aan Libelle, Nassaupl. 7, Haarlem. Postgiro 268670. Werkelijk groots is onze BALANS-OPRUIMING van Restanten BEHANG Partijtjes van 3 tot 45 rol in fantastisch lage prijzen vanaf 29 cent per rol DAT KAN ALLEEN Walstraat 8 - Vlissingen - Telefoon 2830 lATIONALE Zeestraat 88 Gelden beschikbaar voor le. HYPOTHEEK uitsluitend op courante woon- en winkelhuizen in grote steden, alsmede op bouw- en weiland. Geen afsluitprovisie. Rente v.a. 3% KEMEI VEREENIGING N.V. 's-Gravenhage. GEEF UW AUTO ZIJN ZIN PLAATS ER EEN RUILMOTOR IN Proefgedraaide ruilmotoren voor: BEDFORD G.M.O. MORRIS MINOR CHEVROLET HENRY J. MORRIS OXFORD DODGE TRUC JEEP OPEL OLYMPIA OPEL KAPITaN Revideren van alle automobiel-, tractor en statioimaire motoren, desgewenst proefgedraaid op onze waterrem. Vraagt vrijblijvend inlichtingen en prijsopgaaf. Levering onder volle ga rantie via uw reparateur. Gortstraat 50, MIDDELBURG Telefoon K 1180—2480, Gevraagd in garage bedrijf: PRIMA AUTOMONTEUR Vereistenbekend met G.M.-producten. Woning beschikbaar Br. No. 23, Bureau P.Z.C., Middelburg VRIJ HUIS MET WERK PLAATS (garage) en TUIN te Koudekerke, Notaris J. L. VAN DER HARST te Middelburg l.v. op Woensdag 26 Januari '55 onmiddellijk na afloop land- veiling, ongev. 4 uur, in ho tel „Walcheren" te Koude kerke, publiek te verkopen: Het HUIS met werk plaats, zeer geschikt voor garage, en tuin, aan de Vlissingsestraat 149, groot 322 centiaren Ontruimd te aanvaarden (mits toest. B. en W.)Las ten 36,04. Bezichtiging 25 Jan. van 10 12 en van 24 uur; 26 Jan. van 1012 uur. OPENBARE VERKOPING op Woensdag 19 Januari 1955 des middags 2 uur te Krabbendijke in het café „De Koophandel", t.v.v. de Fam. Zuidweg-Koets en ten overstaan van de notaris J. J. VAN DUKE te Krui- ningen van een DUBBEL WOONHUIS met tuin te Krabben dijke aan de Parallel, weg No.'s 4 en 6. Samen groot plm. 17 are 57 ca. Parallelweg 6 is verhuurd aan Jacs. Butijn voor 2, per week. Parallelweg 4 ls verhuurd aan Foort Tramper voor 3,50 per week. Nadere inlichtingen te be komen ten kantore van de Notaris, BONTHUIS ,,'t VOSJE", BERGEN OP ZOOM, Kortemeestr. 14, Tel. 1024. Gediplomeerde Bontwerkers. Wij delen de Inwoners van GOES, MIDDELBURG, VLISSINGEN en omstreken mede, dat wij op o.s. data wederom onze maandelijkse ZEEUWSE reis maken, voor het opnemen van REPARATIES en MODERNISEREN van BONTMANTELS. Wfl bezoeken U persoonlijk aan huis; wij leveren prima werk aan bescheiden prijs. Ook hebben wfl steeds voorradig een mooie col lectie bontmantels (vanaf 98.doch ook van 2000.en hoger); uitsluitend betrouwbare kwaliteiten. SCHRIJFT ONS EEN BRIEFKAART Bij gladde wegen komen wij 8 dagen later. GOES en omgeving op Dinsdag 18 Januari namid dag. MIDDELBURG en omgeving op VRIJDAG, 21 JANUARI vóór 12 uur. VLISSINGEN en om geving op Vrijdag, 21 Januari na 3 uur. Nieuws voor verloofden i Elk verloofd paar kan f100.- verdienen! Als U verloofd bent, dan hebt U nu een prachtkans om geld te sparen voor Uw uitzet. Honderd gulden of meer kimt U verdienen, wan neer U Ja, dat vertellen we U wanneer U onderstaande bon ingevuld in een en velop gefrankeerd met 10 ets postzegel, opstuurt aan Bureau P.Z.C., Markt, Middelburg. Uw risico is maar 10 cent daarom DOE HET NU Voor ieder verloofd paar minstens 100. ■Mri ïowjntfëf» am - Bursau P.Z-C-: NcCicltufC; NAANj_ ADRES l WOONPLAATS j Vertel ons hoe wij f 100— of mees kunnen verdienen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1955 | | pagina 10