PHILIPS „PHILISHAVE" FORD ES A. II- „What a wonderful shaver" Als Marechaussee bett ie wat 4 Mareelv^ al wisse/. SNELSCHEERAPPARAAT De grootste sortering SPEELGOEDEREN J. A. VISSER W. J. DOMINICUS - GOES TELEVISÏOENEN William A. Volght Falrview New Mexico U.S.A. (teat een meesterlyk scheerapparaat Hier op de farms in de U.S.A. weten we evengoed als in Nederland wat goed en snel scheren is, want ook hier is het Philips „PhiliShave" Snelscheerapparaat alom be kend. Werkelijk.een wonderful shaver" is dat!" Ook in Amerika heeft men onder vonden, dal dit Nederlandse scheerapparaat door zijn ver nuftig geconstrueerde 6cheer- hoofd korte metten maakt met elke baard. Een lichte of een zware baard, het maakt voor het Philips Snelscheerapparaat geen verschikVraag Uw handelaar U dit wereldvermaarde snel scheerapparaat te demonstreren. Ook betaalbaar per week of per maand. f 49.75 L\' met internationale garantie Met recht het meest gevraagde droogscheerapparaat ter wereld! 'ZEEUWSE COURANT MAANDAG 22 NOVEMBER 1954 zowel het dure als het goedkope. Sjoelbakken, knikkerborden, monopoly en andere spelen vindt U bij DE GOESSE POPPENDOKTER, Lange Kerkstraat 2, Goes, Hoek Papagaaistraat. Ook in Sola, vlekvrije tornado Brabantia huish. art. B.K., D.R.U. emaille, Sigg en berkelite, aluminium keukenuitzetten (alles los verkrijgbaar). Staalwaren, stofzuigers, wringers, wasmachines, luxe art., lederwaren en byouterieën ruim gesor teerd. :3 DUURZAME BESCHENKEN BUB^ MODEHUIS, GLACé HANDSCHOENEN (gevoerd) in zwart, beige, bruin, groen, marine, kersrood, enz., vanaf 11.90. WOLLEN HANDSCHOENEN EN WANTEN, ook voor kinderen, van f 2.85 tot f 5.60 p. paar SHAWLS en HOOFDDOEKEN in wol en wol met zijde, aparte kleuren en dessins, vanaf 1.95 VASANA NYLONS, de kous van standing, 3.95 tot 5.75. 't Cadeau, voor in HAAR schoentje FANTASIE JAPONSTOFFEN, Jersey, kamgaren, tweed of een coupon Cocktail zijde is ook een welkome verrassing. U komt tevreden thuis, na een bezoek aan 't MODEHUIS. KORTE KERKSTRAAT 13 - TELEF. 2634 1 De Ned. Hervormde Gemeente van Ginne- j 1 ken vraagt met ingang van 1 Januari 1955 een 1 NET ECHTPAAR 1 als Koster en Kosteres. Woning beschikbaar. M j 1 Br. met gegevens en referenties aan de Kerk- 1 j voogdij: Regentesseplein 8, Breda. j§ j IIllllü biedt U vandaag de voordelen der toekomst! in Amerika is de Ford de meest verkochte automobiel in 1954. Ford is door baanbrekende vormgeving en een technische voorsprong van jaren het toonaangevende merk. grotere manoeuvreerbaarheid, vastere weglig- ging,lichtere besturing, minder nastellen, min der slijtage, door de unieke uitgebalanceerde voorwielophanging m. kogelgewrichten (zie 2) keuze uit twee formidabele vierkante diep- kopklepmotor (zie 1) en de 130 pk Y-block V-8 motor, de enige 8-cyl. in deze prijsklasse (zie 3) door de lage zuigersnelheid is bij deze „korte slag"-motoren deinwendige wrijving geringer, het nuttig rendement veel hoger, het benzine verbruik lager en de levensduur aanmerkelijk langer. keuze uit drie versnellingsbakken: Standard synchromesh, Overdrive, Fordo- ma tic. powersteering en powerbrakes leverbaar. blok-kopklepmotoren: de 115 pk I-block Mi- leagemaker Six Motor, de modernste 6-cyl. Door al deze sprekende voordelen blijft de Ford U.S.A. langer up to date en behoudt dus in de toekomst een hogere inrailwaarde. Dn Ford U.S.A. vanaf f 9975.- (ondern. pr. at fair.) De Ford Dealers Organisatie (410 bedrijven) verstrekt U gaarne alle gewenste inlichtingen over de diverse leverbare uitvoeringen en prijzen. Betaling, speciaal voor Ford producten, eventueel in overleg te regelen op zeer gunstige financieringsvoorwaarden. Verzoeke Inlichtingen Inzake dienstneming bij de Roninfcliike Marechaussee. VLISSINGEN „CONCORDIA" Vrijdag 26 Nov. 1954. aanvang 8 uur n.m. ENSEMBLE BENNY VREDEN in een vrolijk en geheel nieuw programma m.m.v. Katja Berndsen, Piet Ekel, Kitty Knappert, Benny Vreden. Spreker: Notaris J. L. VERHAGEN, Vlissingen. Toegangsprijs 1.25 A.R.I. Voor vóórverkoop des avonds aan de zaal. Ziet verder onze affiches. Voor de St. Nicolaas kapstokken radiotafels theemeubelen kloostertafels lectuurbakken rooktafels Jé adres: Erven GABRIËLSE, Lange Noordstr. 41-43 MIDDELBURG. ALGEMENE BOND VAN OUDEN VAN DAGEN. 0 Op Donderdag 25 November geeft de afd. Vlissingen in het „Scheldekwartier" een feestmiddag Uitsluitend toegang op vertoon van contributie- kaart, blauwe zegel één en rode zegel twee personen. Aanvang half 3. OP DE CHRISTELIJKE PSYCHIATRISCHE INRICHTING „VREDERUST" TE BERGEN OP ZOOM, gelegen in een mooie bosrijke omgeving, kunnen voor de opleiding voor het Rijksdiploma Zieken verpleging B geplaatst worden LEERLING VERPLEEGSTERS EN -VERPLEGERS Nieuwe aantrekkelijke salarissen. Gunstige arbeidsvoorwaarden. Tevens kunnen in de opleiding enkele VERPLEEGHULPEN beneden 18 jaar, worden aangenomen. Sollicitanten van Christelijke huize gelieven zich te wenden tot de Geneesheer-Directeur, die gaarne verdere inlichtingen verstrekt. I arechaussere kom (e tegen o> <Te weg. op het water, op l en Ch de havens. Zij rijden Op motoren ot in leeps en varen met snelle motorboten. Zij verrichten militaire politiediensten ol regelen het militaire wegverkeer. Een andere keer controleren zij passen in interna tionale trelnenj op de vliegvelden, tn de havens oi op de grote rivieren. Zij waken voor de veiligheid van H.M. de Koningin en de leden van het Koninklijk Huis en begeleiden hoge binnen- en buitenlandse autoriteiten. Kortom, het (even bli de Koninklijke Marechaussee is interessant en vol afwisseling. Welke jongeman zou niet te vinden zijn voor zulk boeiend en eervol werk, dat behoorlijk betaalt bovendien. Binnenkort begint weer een opleiding, dte openstaat voor Jongelui van 18 tot 25 Jaar Kind aan huls op bel «llegveid». Wat er verlangd wordt Ouder dan 18 jaar, maar jonger dan 2' Tenminste 1.75 meter lang. Goede ogen geen bril dragen Nederlander zijn en ongetrouwd. Enkele jaren MULO strekt tol aanbeveling. Opleiding De ti|d van opleiding is verschillend, doch ten hoogste één Jaar. De bevordering tot eeD hogere rang ie mede afhankelijk van de behaalde prestaties °s;£> U kunt inlichtingen krijgen of zlcb aanmelden bij de dichtstbijzijnde Brigadecommandant vaD de Koninklijke Marechaussee. Wilt U eerst schriftelijke gegevens hebben, etuur dan nevenstaande coupon in aan de Sectie Perso neelsvoorziening van hat Ministerie van Oorlog, Grote Marktstraat 40. Den Haag. telefoon 182290 COUPON Aan Sectie Personeelsvoorziening van het Ministerie van Oorlog, Grote Marktstraat 40, Den Haag, telefoon 48229,0. 32_g NAAM

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 6