WINTER PAKKET INRUIL AUTO's lig' stof... brei?*£<ywol Waf M zelf breïf \s het eerste verdiend! HOLLAND EIECTH LOUISSE 54.90 EEN BRIL! VALT UW HAAR UIT? 14 T PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 6 NOVEMBER 1954 Vandaag over 1 maand vieren wfl Nederlandera het St. Nicolaasfeest - óók onze geëmigreerde landgenoten ln het buitenland! Schenk hun op 't heerlijk avondje van 5 Dec. BOLS Z.O. Genever en/of Apricot BOLS! De gelukkige ontvanger betaalt hierop geen invoerrechten of andere koaten en U kunt hier in Nederland betalen in Nederlands geld. D&t is de unieke GloBOLService Vraag gratis folder aan Uw leverancier of aan de Erven Lucas Bols, Amsterdam, en schenk BOLS Uw „onbegrensd" vertrouwen! AUSTIN A 70 1949 Ruime wagen FORD V 8 1947 In prima staat van onderhoud PLYMOUTH 1947 Ruime wagen, in keurige staat Chevrolet vrachtauto 1945 Type Maple Leaf Kaptein motorfiets 1949 Koopje Deskundig onderzoek gaarne toegestaan. MIDDELBURG N.V. Gortstraat 6062, Middelburg. Telefoon K 1180-2147 Dealer van Cretonne, 120 breed, 2 75, 2.98, 3.25, 4.25 en 4.75 per meter. Damast in zeer vele tinten, 3.65, 3.95 en 4.95 p.m. Twee kleurige damasten, voor huiskamergordijnen 5.95 per meter. Gordijn gobelin zware uitvoering 4.95, 5.50 en 5.95 p. m. Dubbel velours, speciale aanbieding, alleen terra, 8.95 per meter. Dubbel velours, prima kwa liteit, 120 breed, 10.50 per meter, groen, terra, rood en bruin. Dubbel peau de pêche, groen, bruin en terra 7.50 per meter. Stoelbekleding: gobelin, groen, zandkleur, bruin en terra 4.95, 5.50 en 11.90 p. m. Epingle, zeer sterke meu belstof, 8.95 tot 19.50 p. m. Moquette in vele kleuren, 8.95, 15.50 tot 30 p. m. Uw bed vernieuwd of bijge vuld desgewenst klaar in 1 dag. Tijk 140 breed, 3.25, 4.50 en 5.95 per meter. Kapok per pondszak 3.95. Wol per kg.pak 1.15. Veren per pondszak 1.95. MeubclmagazUn E. J. Sinke de Graag Klokstraat 7, Telefoon 2527, GOES. Door geheel Zeeland alles franco huis. N.V. WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ „MIDDEN ZEELAND" vraagt een JONGSTE BEDIENDE (v.) Niet met ballpoint geschre ven sollicitaties, met opgaaf van genoten onderwijs en leeftjjd, in te zenden aan de Directeur van genoemde N. V., Verkuyl Quakkelaarstr. 1113, Vlisslngen. Gevraagd in garagebedrijf in Middelburg: Accurate TYPIST(E)- FACTURIST(E) Diploma M.U.L.O. en typen vereist, kennis van steno grafie alsmede enige kan toorervaring strekt tot aan beveling. Br. no. 1376, Bur. P.Z.C., Middelburg. Lederen jassen, -mantels, -vesten, enz. zonder vooruitbetaling, ca. 2.50 per week. Ie betaling pas na 6 weken. Levering door geheel Neder land Br. lett. Z 94, Bureau P.Z.CVJlssingen. IIIIIIIIAIIIIIIIIAIIIIIIIIANIIIIIIAIIIIIIIIAIIIIIIIIJ^IIIIIIIIAIIIIIIIIAIIIIIIIIA Te koop gevraagd: 200 Itr. drums en/of rolbandvaten. FIRMA GEBRS. CRUSON, BRESKENS. Westlandstraat 4 Telefoon 103. Deze inhoud is van prima kwaliteit. Wacht niet: wij verkopen deze pakketten zolang de voorraad strekt. één-2-persoons gewatteerde deken één-2-persoons wollen deken één-2-persoons molton deken twéé-2-persoons lakens twéé slopen Compleet nu je Alléén de HOLLAND-ELECTRO stofzuiger met FRONTAANZUIGING maakt Uw vloer volkomen stofvrij Zeiss.Punctalglazen. WALSTRAAT15 VLISSINGEN Hier moeten de aanzuigkanalen zitten! Vóór de borstelharen! Daar door kunt U in de hoeken en vlak tegen de muur stofzuigen. Moderne aparte monturen. Notaris J. L. Verhagen te Vlissingen zal op Zaterdag 13 November 1954 des na. middags te 3 uur in het ge bouw „de Zwaan" aan de Vlissingsestraat 85 te O.- en W. Souburg, in het openbaar verkopen het huis met erf en tuin aan de Middelburgse- straat nr. 19 te Oost- en West-Souburg, groot 3.30 aren. Verhuurd voor 260. Lasten per jaar plm. 31.65. Aanvaarding en betaling, 1 December 1954. Zakelijke lasten van 1 December 1954 af voor kopers rekening. Te bezichtigen daags vóór de verkoop van 1012 en 25 uur en op de morgen van verkoop van 1012 u. Voorlopig kosteloos. Bij vonnis der Arrondis- sements-Rechtbank te Mid delburg dd. 3 November 1954 is an staat van faillis sement verklaard H. J. VAN WEELDE, exploite rende een aannemersbedrijf van straat-, grond- en rio leringswerken, wonende te Vlissingen aan de Nieuw- straat 108, met benoeming van de E. A. Heer Mr. B Sieperda, lid van voornoem de Rechtbank, tot Rechter Commissaris en van onder getekende tot curator. Middelburg, 4 Nov. 1954. j Wagenaarstraat 14. Mr. W. F. P. KURTZ I Allicht krijgt een man dolgraag een leuke pullover of (zoals U hier ziet) zoo stoere „tip" vao zuiver wol... maar als hij kan zeggen: „Deze tip heeft Zij zélf voor mij in elkaar getoverd! Eigenhandig!" dan zegt hij da met een warmte die niet van de wol komt maar oir her hart... Ozó, jongedame! Laat deze tip dus een tip voor U zija Verwen hem met WolBrei hem een sport-sjaal, brei hem een sweater, brei hem een droom van een vest: in familie, vriendschap en mode is thans over de hele wereld het woord aan de Wol! En.aan Ut Ouderwetse stofzuigers vegen het stof in de hoeken en naar de plinten. Bij de Holland- Electro stofzuiger met frontaan zuiging zijn de aanzuigkanalen in het front vóór de borstel haren aangebracht. Het vuil wordt hierdoor direct wegge zogen en niet opgeschoven. VROEGER: De ouderwetse stofzuiger jaagt het stof op, maar zuigt'tnietallemaalweg.Hetvuil wordt naar de muur en in de hoeken geveegd. Door het cen traal geplaatste zuiggat is de zuigkracht aan de uiteinden van de borstel nihil. Deze borstel doet zijn werk- maar half. Model A: f 735.-- NU: De Holland-Electro met frontaanzuiging zuigt al het stof door de aanzuigkanalen, die vóór de borstelharen zitten, meteen weg. Het stof kan nooit worden verplaatst. De Holland- Electro met frontaanzuiging zuigt het stof onder en zelfs vóór de borstel op. Holland.Electro levert ol deze modellen met frontaanzuiging (zon der prijsverhoging) i A-f 135.- P-f 135.- F-f 145.- G-l 155.- DM-f 1 60.- DD-f 170.- Profiteer van de Holland-Electro Financiering. DIE AAN DE HOOG STE EISEN VOLDOET VAKOPTICIEN Ganzepoortstraat 3 GOES Tel. 2237 Gezichtsscherpte- onderzoek. REPARATIES KUNSTGEBITTEN. Sneller, -beter en goedkoper! L. WONDERGEM, Korte Delft 37, Middelburg. Zendt ons deze annonce als drukwerk (2 ct.) in open envelop met Uw naam en adres op de prt achterzijde, dan ontvangt U gratis inlichtingen over het herstel van Uw haargroei Dr. H. NANNING'S PHARM. CHEH. FABRIEK N.V. DEN HAA6

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 10