ONZE KLEINTJES DE GOEDKOOPSTE VOLWAARDIGE AUTOMOBIEL IFA Sedan o.p. 4575 IFA Sedan Luxe o.p. 4895 IFA Cabriolet o.p. 5575 IFA Combinatiewagen o.p. 4995 GARAGE HUYBREGTS PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 10 JULI 1954 Van 15 regel* f 1.— (8 punta letter) Iedere regel meer 20 ct. Maximum 8 regel*. ..Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent extra. Betaling contant. 0 Te koop: 25 poeljes, Red I.S., 10 weken oud. H. GERRITSE, Steenweg 15, Schore. 0 Te koop: 2de hands dames- en herenrijwiel. J. LIEVENSE, Koudorpstraat 42, Westkapelle. 0 Te koop: prima klaverrui- ters, scherpe prijs, worden pok thuis bezorgd. J. LIEVENSE, Koudorpstraat 42, Westkapelle, telef. K 1187—273. 0 Te koop: prima motorrijwiel, Union-J.L.O., 125 cc., met voet schakeling, nieuwe banden en duo. Adres: Zaamslag C 63 a. 0 Te koop: Kaiser Henry J. 1952, met verwarming, in prima staat. Desgewenst gemakkelijke betalingsvoorwaarden. Garage DE MUIJNCK, P. Krugerstraat 209, Vhssingen. Telef. K. 1184 0 Te koop: z.g.a.n. Cycle Star. Kamp Middelburg 1, Nadorst- weg. 0 Te koop: een jongensfiets. Singel 311, Vlissingen. 0 Te koop: onderstel van trapnaaimachine (Pfaff), f 10. Glacisstraat 33, Vlissingen. 0 Te koop: transportfiets, in goede staat. C. DE KORTE, Vlissingsestraat 29. Koudekerke. 0 Te koop: motorrijwiel, merk Maico, z.g.a.n. Seisweg 252, Middelburg. 0 Ter overn. aangeb.: boeken voor de Chr. U.L.O., 3e en A- klas. Berkenlaan 15, M'burg. 0 Te koop: Chevrolet-motor, loopt prima, 4 wielen, met ban den 5.50—17. VAN DAMME, Wissekerke. 0 Te koop: wegens gebrek aan opvolger, twee 3-zijdige kip auto's, in prima staat. Event, ook 't gehele transportbedrijf. Wed. J. OLTHOF. telef. 4550. Hengelo (O.). 0 Te koop: een ï.g.st.z. motor rijwiel, 250 cc., kopklep, Coosje Buskenstraat 48, Vlissingen. 0 Te koop: savoye koolplanten, soort Novium, org zaad geteeld, jonge planten, elke hoeveelheid. J. VERSTELLE, D 7, Wol- phaartsdijk. 0 Te koop: zilveruitjes voor de inmaak, mooi wit, minste afna me 5 kilo. J. VERSTELLE, D 7, Wolphaartsdijk. SBoerekoolplanten en bloem- Dolplanten, jonge planten J VERSTELLE, D 7, Wolphaarts dijk. 0 Te koop: 2 vlastrekkers met binder; 1 Cormick tractor-bin der; "l Lanz paardenbinder; i aardappelrooier; 2 hooiharken; 1 zwadkeerder; 4 paardenploe- gen. Fa. WILLEMSE, Aagteker- ke, tel. K 1188—310. 0 Te koop: wegens verhuizing, 2 fauteuils, slaapkamer-ameu blementje, konijnen met hok ken, z.g.a.n. snelweger, weeg- vermogen 15 kg., 3 inmaakva- ten. Paspoortstraat 3, Souburg. 9 Te koop: Eysink, met 125 illiers, pas gereviseerd, loopt prima. Koopje. Te bevragen tussen 6 en 7 uur. Bij DE SMIT. Beatrixlaan 129, Vlissingen. 0 Te koop, wegens vertrek, stofzuiger (slee), 125 V., f 20; jongensfiets (26 x IV2) banden, als nieuw, f 40; „Philips" ra dio, f 25; enige 2-pers. ledikan ten a f 12.50 en autoped, f 15. Br. no. 804, Bur. P.Z.C., Mid delburg. Ter overname: Excelsior- steelstofzuiger, 127 Volt, zuigt prima, f 42.50; slede-stofzuiger, geheel compleet (220 Volt), als nieuw. Koopje. Lange Noordstr. 49, Middelburg. 0 Te koop: luxe auto, merk Ci- troën; heren-rijwiel; Philips radio. Kerksteeg 3. 't Zand, Middelburg. Te koop: z.g.an. oliebad maaimach. HTLLEBR AND, Oostkapelle. Tel. 353. TE KOOP GEVRAAGD 0 Antiek koper, tin en aarde werk te koop gevraagd C. T. VINK, Axelsestraat 10. Telef. 2165, Terneuzen. 0 Te koop gevraagd: box met vloer, In g. st. Rijksweg 7, Nieuwland. 0 Auto-verhuur, zonder chauf feur. Gebr. DE BAAR. Mid delburg, telef. 3363, Goes, tel. 2304. is nu ook te leveren met grote voor- en achterruitverwarming defroster - rolhoes - krachtiger motor en nog mooiere afwerking. met leren bekleding De betaling kunt U heel gemak kelijk met ons regelen. Blauwedijk 47 - Telefoon 2155 MIDDELBURG. 0 Auto's zonder chauffeur. Be trouwbare 4- en 6-pers. wa gens. Motorrijwielverhuur A. NLJSSE, telef. 3221 (K 1100), Te Werfstraat 12, 's Heer Hen drikskinderen, Anjelierenlaan 70, Vlissingen. ,0 Te huur: gelegenheidskle ding, o.a. colberts en jacquets met fantasie pantalons. Hoge hoeden met handschoenen, alle maten, alles als nieuw. BOS' Kledingmagazijn, L. Vorststr. 56, Goes, Telef. 2795. Te huur, vanaf heden op goede stand te Vliss,, pr. ge- meub. kamers m. vrije keuken. Ingericht t.m. 6 pers. Te bevr. WILLEMSE's Landb.- en Wo ningkantoor, Noordsingel 40, Tel. 3294, Middelburg. 0 Nog te huur vanaf heden tot 1 Aug. en na 1 Sept. 2-, 4-, 6- en 810-pers. kampeerwagens, st. i. d. kust v. Walcheren. Voor Sept. zeer lage prijzen. Te be vr.: WILLEMSE's Landb.- en Woningkantoor, Noordsingel 40, 3294, Middelburg. TE HUUR GEVRAAGD w Wie helpt? Te huur ge vraagd door jonggeh., een klei ne woning, woonkeet of iets derg. op Walcheren. Br. no 806, Bur. P.Z.C., Middelburg. 0 Jongelui, die wensen te trou wen, zoeken per 1 Sept. kamers met gebr. van keuken. Br. on der no. 805, Bur. P.Z.C., M'burg Autorijschool „FAVORIET", M. B. DE BLIECK, Pres. Roo- seveltïaan 56, Telef. 380. Vlis singen. Lid A.N.W3. 0 Autorijschool ..All Round' Grondige practijk, uitgebreide theorie, benodigde techn. ken nis. Prijs f 4.75 (f 5.buiten Vliss.) Vrijblijvende inlichtin gen. J. C. KOETSENRUIJTER, Bonedijkestr. 160, Tel. 680, Vlis- w U kent mij toch? Autorij school HENDERIKSE, Instruc teur met jarenlange ervaring. Lambrechtsti7, Middelburg. Telef. 3077. 0 Wilt U wijs zijn op de weg, laat JASPERSE U dan wegwijs maken. Autorijschool JASPER- SE. Erkend door A.N.W3., K N.M.V. en F.N O.P. Koudeker ke, Tel. K 1185—343. Middel burg: Tel. K 1180—2069. 9 Openbare les Kinderkoor „Soli Deo Gloria' te Middel burg. Dinsdag 13 Juli, a.s. in de Bogardzaal, Middelburg, 7.30 uur. Toegang 50 cent. PERSONEEL w Nieuwe uitg. v. volksromans zoekt voor haar organis. in land: 1 équipel'eider (met of zonder colport.); 3 colporteurs voor huis aan huls. Goede vooruitzichten en promotie kansen voor actieve werkers. Br. no. 772, P.Z.C., M'burg. 0 Voor het trekken van vlas met brede vlastrekker met bindapparaat, type 1954, naar: J. MELSE. Aagtekerke, telef. K 1188—417. f, Mevrouw STEVENS—MALO- AUX, Sas van Gent, Tel. 639, vraagt zelfst. meisje v.d.e.n. 0 Gevr.: nette werkster voor de Vrijdag, van 94 uur, geviele 67, Middelburg. KOST EN INWONING Te huur, te Vlissingen, keurig' slaapkamertje, zonder pension,' Brieven lett. X 29, Bur. P.Z.C., Vlissingen. 0 Kampeerhuisje te huur. Te fcevr.: Kampeerterrein KOPPE- JAN, Duinweg 89, Zoutelande. «Gevraagd: een kostganger, r. lett. B 32, Bur P.Z.C., Vlis singen. 0 Nette werkman, 51 jaar, zoekt net kosthuis te Vlissin gen. Br. lett. A 31, Bur. P.Z.C., Vlissingen. HUWELIJK Huwelijk. Zoekt U een op recht gemeende kennismaking? Wendt U dan tot het Ned. Be- midd. Centrum, de grootse hu- welijksbemiddelings-organisatie in Nederland. Hoofdkantoor postbus 6037, A'dam, Vlissin gen, Beursstraat 7. boven. 0 Verloofddank zij Cor respondentie-club „CONTACT", Box 140, Leiden. Duizenden le den van alle leeftijd. Vraagt inlichtingen. Geen kosten. HYPOTHEKEN A Voor hypotheken inlichtin gen: „DE ECONOOM", Rotter damse kaai 11, Middelburg, Te lef. 2978. KENNISMAKING Welk prettig en sportief meisje, pl.m. 17 j., m. fiets, wil in tijdvak 1031 Juli enkele dagtochten maken met meisje van dezelfde leeft Br. no. Bur. P.Z.C., Middelburg. 0 Het voordeligste en meest verkochte rijwiel is toch „DE LOCOMOTIEF". KEES in het Bellamypark, Vlissingen de schrijvende telmachine voor hond- gebruik bij uitnemendheid. Zij vergt eea uiterst eenvoudige bediening, waarhij functieknop vier belangrijke werkzaam heden verricht tw. totaliseren subtotoliseren aftrekken nummeren of dateren. Donk zij het tweekleurig lint worden tota len en subtotalen, debet of credit, in rood geschreven. Een machine, klein van formaot, gering von gewicht en aantrekkelijk van prijs. GOES, Vlasmarkt 14 Telefoon 2674. Vestigingen door geheel Nederland o.a 0 Klaverruiters, boonstokken, omatenstokken, biels, gecreoso- teerde palen, puntdraad, ijzeren paaltjes voor electr. afraste ring, silo's en opzetstukken voor silo's, beton- en draineer- buizen. P. MEIJERS, Dorpsstr. 1, tel. 204, Serooskerke (W.). Palingkorven, groot en klein, hengelstokken en hengelsport- artikelen. VAN SLUIJS Co., „DE ROODE TOREN", Markt 83, Middelburg. 0 Kijk voor een sport- of tourfiets altijd eerst in de RIJ WIEL CENTRALE want. 't is voordeliger dan U denkt Kou- dekerkseweg 59 telef. 2544. Vhssingen. 0 Vogelpark—Speeltuin, Veer- seweg, Middelburg, is Zondags- geopend van half twee tot 6 u. 0 Verzinken van wasketels, teilen, emmers, enz. Eerste Zeeuwse Zandstraal- en meta- liseer inrichting. Fa. Le COQ ZN., Goes, telef. 2020. 0 Vogelpark-Speeltuin, Middel burg, vraagt zwartebessen trek kers. Astrologie op wetenschapp. basis. Zendt uw handschr., ge boortedatum, -jaar, plaats, vr. of mnl., plus f 2,50 en ant. porto en U ontvangt interess. beschr. wat de eerstk. tijd U zal brengen. Br. Mevr. EWALD, Postbus 218, Den Haag-C. 0 Technische vertalingen in/uit Engels/Frans/Nederl. Buitenl. ervaring. J. STEVENS, beëd. vertaler. Sas van Gent, tel. 639. 0 Voor financiering van auto's, bestel-, vrachtwagens, motorrij wielen, bromfietsen, enz. „DE ECONOOM", Rotterdamse kaal 11. Middelburg, Telef. 2978. 0 Watervaten en kuipen: wa genhuizen; kippen- en varkens hokken; puntdraadpalen enz. FR. GELDOF. Serooskerke (W.) tel. 241. 0 Rijwielen direct vanaf fa briek, 30 pet. voordeliger, als mede wasmachines en stofzui gers. Inlichtingen bij vert. voor Zeeland. J. v. GENT, Westwal 91, Goes,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 4