Bobet zegevierde, maar W agtmans verdedigde gele trui met succes De klassementen „GROTEN" GAVEN IN EERSTE ETAPPES DE TOON AAN Wat is Moccona Pam in het warenhuis 10 PROVINCIALE ZEEUW SE COURANT ZATERDAG 10 JULI 1954 TWEEDE ETAPPE TOUR DE FRANCE Heuveltje van 175 meter hoog was funest voor rennersveld De ^eede étappe van de Tour, van Antwerpen naar Rijssel, !s gewon- £Ln^°r F/ansmanLoulson Bobet. Er zat maar één heuveltje in deze etappe en dat was 175 meter hoog. Men zou zo zeggen een niemendalle tje een peuleschil. Maar dit kleine heuveltje heeft grote verwoestingen aangericht in verschillende ploegen, ook in de Nederlandse. o™T^° °mdat het genomen moest worden toen men al ruim ZW) kilometer in de benen had, envelen er niet op gerekend hadden. By die velen behoorde b.v. Gerrit Voortijg, die zei, dat liy niet wist wat hem overkwam, toen hy daar alsmaar moest klimmen over een lange helling met lussen en een bestrating van kasseien af en toe. De man met de hamer deelde tiaar harde klappen uit met het gevolg dat, terwijl aan de voet van die venijnige klim het ge hele peloton nog ongeveer bijeen was, vijftig kilometer verder bij de aankomst verschillen van 15.20 en meer minuten werden genoteerd. Het begin van de étappe was een tonig. Er gebeurde vrijwel niets tot aan Gent, waar een vette premie van 50.000 francs was uitgeloofd. Bobet won in een lange spurt, maar toen was het peloton uiteengereten en tij dens de kilometers lange doortocht van de stad vormde zich een kop groep van 13 man, onder wie Hassen- forder, even strijdlustig als ooit, Fo- restier, Redolfi, Darrigade en Kubler. Nederlanders waren er niet bij. Ku bler, eenmaal gelanceerd, wist van geen ophouden. Hij heeft herhaalde lijk geprobeerd zich uit het peloton los te rijden, maar telkens kreeg hij drie of vier man aan zijn wiel, zodat hij in arrenmoede zijn pogingen staakte. De hoofdgroep had intussen het tempo iets verhoogd, en zonder dat er bepaald hard werd gejaagd, kwam bij Waarschoot, een kilometer of 60 van de start, de aansluiting tot stand. Serieuze ontsnapping Daarmee was het eerste hoofdstuk afgesloten. Het tweede begon bij Eck- loo, iets verderop, waar eerst Gilles van de Franse West-ploeg en Lu- cien Lazarides van de Zuid-Oost- ploeg wegliepen, vervolgens Stablin- sky van Noord-Oost-centrum, en ten slotte wederom Hassenforder en de Spanjaard Behamontes. Hier begon een ontvluchting die langer dan 120 kilometer zou duren, alvorens te ein digen als gevolg van de bijkans tota le uitputting van degenen, die er het initiatief voor hadden genomen. In het peloton maakte men zich geen zorgen over wat daar aan de kop gebeurde. Zo fietsten de renners gezapig over Maldeghem en Sysele naar het aloude Brug ge, waar de 5 koplopers een voorsprong van 3 min. 40 sec. op het peloton hadden. Dit wilde zeggen, dat Wout Wagtmans de gele trui kwijt was aan Hassen- dorfer. Pellenaars maakte zich echter geen zorgen en inderdaad zou hy gelijk krijgen. Bij het passeren van de Frans-Bel gische grens was de voorsprong van het vijftal geslonken tot iets meer dan 2 minuten en toen er te Duinker ken geravitailleerd werd, achtte Has- sendorfer de tijd gekomen, om, wat hem betrof, eveneens een eind te ma ken aan het avontuur. Hij ging mee met de hoofdgroep, raakte later bij Cassel ver achter en zou met zoiets als 20 minuten achterstand door de finish gaan. Bij Duinkerken moesten ook de overige vluchters het hoofd buigen voor het peloton. Er moesten toen nog 60 kilometer gereden worden. Beslissing De beslissing viel op het heuveltje bij Cassel. Tydens de klim probeerde Nolten weg te komen, maar hy werd teruggehaald door een paar Franse Nationalen. Hjj deed zijn poging uit de voorste gelederen van het peloton, waar hy zich, zeer verstandig, al enige tijd ophield. Thys Roks reed in de ach terste rijen, een fout, die zich prompt zou wreken. Want toen Thijs door een der andere renners werd aange reden, ten val kwam en vele kostba re seconden verloor voordat hij weer in het zadel zat, kon hij zijn achter stand niet meer inhalen, alhoewel hij hulp kreeg van Maenen, Van Breenen en Suykerbuyk. die als trouwe ploeg- makkerg op hem bleven wachten. Tydens de klim was de groep in vele moten en mootjes uiteengeval len. Een snelle afdaling volgde, die de verschillen nog wat accentueerde, waarna Schaer eensklaps aan het spurten sloeg en zeker over een af stand van drie kilometer verwoede pogingen deed om Wagtmans en Wim van Est, die zich niet hadden laten verrassen, van zich af te schudden. Kubler en Koblet waren meegegaan, maar zij lieten Van Est en Wagtmans het werk doen en bepaalden zich tot volgen. Tenslotte werd een groep van achttien man gevormd. Drie Zwit sers; Koblet, Kubler en Schaer; drie Franse Nationalen: Bobet. Forestier en Geminiani; drie Bretons: Mallejac, Robic en Varnajo; twee Nederlan ders: Wim van Est en Wout Wagt mans. Met nog een twintig kilome ter te rijden stond het toen al vast, dat de eerste plaats in het ploegen- klassement ons zou ontgaan. Even la ter moest Wim van Est, aan het eind van zijn krachten gekomen, de ande ren laten gaan. Wout hield stand Wout Wagtmans, op wie de aan vallen zich concentreerden, wist zich te handhaven. Toen in het zicht van Ryssel zeven renners in een dolle spurt op de finish afgingen, was Wout ook daarby, tot grote opluch ting van de Nederlandse volgers, toen zjj de gele trui in het eerste groepje bespeurden. Op papier kon Ferdi Kubler niet verslagen worden, maar hem trof de grote pech, dat hij kort voor de eind streep een pedaal" brak, zodat de ze ge naar Louis Bobet ging. Wout Wagtmans behield de gele trui met een seconde voorsprong op het idool der Fransen: Bobet. Wim van Est kwam als zeventien de binnen, 5% minuut na de winnaar en Nolten werd negenentwintigste met ongeveer 6 minuten achterstand. Gerrit Voorting volgde een halve mi nuut na Nolten. De overigen lagen ver achter. De uitslag van de tweede etappe van de Ronde van Frankrijk van Brasschaet naar Rijssel, over een afstand van 255 kilometer, luidt: 1. Bobet, Frankrijk, 6.51.52 2. Kubler, Zwitserland, z. t. 3. Koblet, Zwitserland, z. t. 4. Bauvin, Frankrijk N.-O. Centr., z. t. 5. Wagtmans, Nederland, z. t. 6. Robic, Frankrijk West, z. t. 7. Geminiani, Frankrijk, z. t. 8. Schaer, Zwitserland, 6.52.02 9. Gaul, Luxemburg-Oostenrijk, 6.52.05 10. Forestier, Frankrijk, 6.52.20 11. Quentin, lie de France, 6.52.21 12. Vitetta, Frankrijk Z.-O-, 6.52.22 13. Varnajo, Frankrijk West, 6.52.31 14. Ruiz, Spanje, z. t. 15. Mallejac, Frankrijk West, z. t. 17. Wim van Est, Nederland, 6.57,11 29. Nolten, Nederland, 6.57.37 53. Voorting, Nederland, 6.58.13 76. Nico van Est, Nederland, 7.06.35 80. Van Breenen, Nederland, 7.09.19 99. Faanhof, Nederland, 7.14.31 101. Maenen, Nederland, 7.14.33 103. Suyckerbuyck, Nederland, 7.14.36 105. Roks, Nederland, 7,15.06 Het algemeen klassement na de tweede etappe luidt: 1. Wout Wagtmans, Nederland, 12.14.19 2. Bobet, Frankrijk, 12.14.20 3. Bauvin, Frankrijk N.-O. C., 12.14.50 4. Robic, Frankrijk West, 12.15.20 5. Koblet, Zwitserland, z. t. 6. Schaer, Zwitserland, 12.15.30 7. Wim van Est, Nederland, 12.20.39 8. Deledda, Frankrijk, 12.20.57 9. ex aequo: Ockers. België, Dacquay, Frankrijk N.-O. C., Carle, lie de France, Alomar, Spanje en Schneider, Luxemburg-Oostenrijk, allen 12.21.05 14. De Smet, België, 12.21.23 15. Voorting, Nederland, 12.21.41 16. Darrigade. Frankrijk, 12.22.25 17. Kubler, Zwitserland, 12.23.43 34. Jan Nolten, Nederland, 12.29.58 79. o.a. Nico van Est, Nederland, 12.38.56 82. Van Breenen, Nederland, 12.41.40 98. Faanhof, Nederland, 12.46.52 100. Maenen, Nederland, 12.46.54 101. Suyckerbuyck, Nederland, 12.46.57 Wagtmans en Bauvin hebben de leiding in het ploegenkïassement met ieder 6 punten. De prijs voor de meeste vechtlust ging voor deze etappe naar Lucien Lazarides, Frankrijk Zuid-Oost. Het ploegenkïassement van de tweede etappe luidt: 1. Frankrijk, 20.35.04 2. Zwitserland, 20.35.16 3. Frankrijk West, 20.36.54 4. Frankrijk Zuid-Oost, 20.42.30 5. Nederland, 20.46.40 Seger van de Luxemburgs-Oostenrijk se ploeg en Cigano van de Franse Zuid- West ploeg kwamen na het sluiten der controle binnen en zullen niet mogen starten. Het algemeen ploegenkïassement na de tweede etappe luidt: 1. Frankrijk, 36.45.58 2. Zwitserland, 36,54,33 3. Nederland, 36.56.03 4. Frankrijk N.-O. C., 36.59.00 5. België, 37.02.49 TENNIS Zeeuwse kampioen schappen De Provinciale Zeeuwse lawnten- niskampioenschappen zullen vandaag en morgen verspeeld worden op de banen van „De Veste", op het Zand- dorp te Middelburg. Voor dit evene ment bestaat een zeer grote belang stelling, vrijwel alle prominente Zeeuwse speelsters en spelers nemen er aan deel. Het grote aantal in schrijvingen maakte het dan ook noodzakelijk tot het spelen van voor ronden over te gaan. TOUR KREEG EEN ANDER GEZICHT Jongeren dreigen naar onderste regionen van ranglijst te zinken Twee étappes zyn gereden, en hier en daar zijn opmerkingen te verné men zoals „wat is het saai geweest" en „het waren uren van grenzeloze ver veling". Degenen, die zich onder de mopperaars scharen, en dat zijn er velen, denken waarschijnlijk aan andere étappewedstrijden waarin van het eerste startsignaal af strijd op leven en dood werd geleverd. Maar die stryd werd gemeenlijk niet ontketend door de favorieten, of door de ervaren étapperij ders, maar door de nieuwelingen. Hun keuze wensten zij immers te recht vaardigen. Door de felle strijd, welke deze „kwajongens" telkens weer begonnen, was het dagelijks beloop belangwekkend, levendig en vaak niet zonder spanning. Ditmaal is het anders, volkomen anders trouwens. In de eerste étappe, van Amsterdam naar Brasschaet, namen de „groten" onmiddellijk deel aan de slag. Tydens de tweede étappe, van Antwerpen naar Rijssel, is het niet anders gegaan. Zeker, enkele minder sterke ren ners zoals Gillen, Lucien Lazarides, Klabinski Hassenforder en Bahamon- tes hebben getracht aan het wakend Moccona is een nieuw product van Douwe Egberts: 100°la kwaliteitskofiSe in direct oplosbare vorm. Lekker...en gemakkelijk! Want Moccona stelt U in staat om in enkele tellen een kop lekkere koffie te maken, juist op die momenten, als gewoon koffie zetten U te lang duurt. U bent b.v. alleen thuis en hebt trek in een kop koffie. Moccona is een uitkomst. Onverwachte gasten...dekoffiedirect klaar! Douwe Egberts Moccona is verpakt in een luchtdicht glazen potje met een handig schroefdeksel. Smaak en geur blijven daardoor volledig bewaard. Neemt direct zo'n potje in huisPrijs f 3.- per potje, voldoende voor ca. 35 koppen lekkere koffie. oog van Koblet, Kubler, Bobet, Wagt mans, Van Est, Bauvin, Schaer, Ro bic, Geminiani te ontsnappen en in derdaad zijn zy er in geslaagd meet dan 100 kilometer met een voorsprong van enkele minuten over de wegen langs de Belgische en Franse kust voort te stuiven, maar nimmer hebben zy meer dan 5 minuten kunnen ver overen. Het peloton zorgde er wel voor, dat de voorsprong geen al te da verende afmetingen zou aannemen, gedachtig aan de tijdwinst van ver scheidene renners in vorige jaren. Oogenschijnlijk is de strijd, zowel Donderdag als Vrijdag, saai geweest, maar hij die dieper schouwt, voelde de spanningen tussen de „groten" trillen, kon tevens gemakkelijk con cluderen, dat na elke étappe de riva liteit groter en intensiever zal wor-' den, tot een definitieve beslissing zal worden verkregen. Felle jachten Vijftig kilometer voor Rijssel lag een kleine heuvel, slechts 175 meter hoog. De vijf vluchtelingen waren toen al enige tijd opgeslokt door het peloton, dat onder leiding van de Zwitsers een moordend tempo inzet te, waardoor het lint al spoedig in 4, 5 stukken werd geknipt, en later in een nog veel groter aantal. In die laatste 50 kilometer, toen er dus 200 kilometer waren afgelegd, is er over de wegen van Noord-Frank rijk op uitputtende wyze gejaagd en alleen de heel-sterken konden het zware, voorgeschreven tempo bijhou den. Zelfs Wim van Est, een van de allerbeste Europese rouleurs, die zich op de hobbelkeien van Noord-Frank rijk bijzonder thuis voelt, moest, in flarden gereden, 12 kilometer voor de finish lossen. Het uitslagenlijstje van Rijssel be driegt niet: de beslissing werd weder om tussen de groten uitgevochten. De ambitieuze nieuwelingen, de stout moedige jongelingen met ster-allures kon men in de achterste gelederen vinden, met tijdverliezen van 10 tot 25 minuten. De kaarten liggen in deze Ronde van Frankrijk dus anders op tafel: de spelers zonder klasse dreigen reeds thans weg te zinken naar de onderste regionen van de ranglijst. 9 Het stoffelijk overschot van de 19- jarige Nederlandse student Henk Roelf- sema, die op een vacantietocht in de Franse Pyreneën werd vermist, is door een reddingsploeg gevonden. Aangeno men wordt, dat Roelfsema, toen hij een zeer gevaarlijke route volgde, op de sneeuw is uitgegleden en omlaag gestort. Het stoffelijk overschot wordt op een slede naar beneden gebracht. NATEKENEN Dit is een leuk plaatje om na te tekenen en te kleuren. We hebben er ditmaal maar geen ruit jes doorheen getrokken om het gemakkelijker te maken. De luchtballon zweeft door de wolken hoog boven de huizeD. Je kunt de lucht mooi blauw maken en de bal lon zelf oranje, de mand geel en de wolken laat je wit. De huisjes en boom pjes beneden, kim je Om het warenhuis oinnen te komen, moes ten Pam en Tuinstr wéér een draaideur door Mu ging het echter zon der hindernissen. Tuin stra stapte direct op ee verkoopster af. „Waa krijg ik een boorden knoopje voor achter?' vroeg hij. „Tweede etag meneer, u kunt met d lift gaan!" antwoordde het meisje beleefd. „Vari mijn leven niet meer me Pam in een lift!" brom de Tuinstra. „Wach maar, we gaan met d roltrap". Pam bleef even verwon derd voor de trap staan krjken. Plots schraapte hij alle moed by elkaar stapte op enbego naar boven te lopen. „Je hoeft niet te lopen!' riep Tuinstra. „Je komt er vanzelf!". Maar Pam stoorde zich weer niet aan Tuinstr en botste spoedig tegen een vrij dikke juffrouv op. „Doorlopen!" riep Pam, De juffrouv draaide zich woeden om en zei: „Zeg een vlegeltjewil je wel eens maken dat je weg komt, anders zal ik j een...!" verder kwam d juffrouw niet, want on dertussen was ze boven aan de trap gekomen Ze vergat van de roltra af te stappen en vie dientengevolge met haar hele lengte en gewich in de afdeling glas-ser viezen De dreun deed een ho ge toren bierglazen wan kelen en toen het glas gerinkel eindelijk was verstomd, was Pam in geen velden of wegen meer te vinden. Meneer Tuinstra sprak honderd verontschuldigingen uit en hielp de juffrouw met al zijn kn—hten weer op de been. „Waar is die roetmop riep ze steeds maar. „Waar ia die roetmop!!" Waar Pam was Och, op de speelgoedafdeling, drie etages hoger. Hij stond in sprakeloze be wondering voor een lan ge rij negerpoppen, di< daar tentoongesteld wa ren. Op zyn gemak zocht hij de mooiste uit (een negerinnetje), pakte het popje van de plank en stapte er mee weg. „Meneer!", riep een verkoopster. „Ik moet nog een bon voor U uit schrijven, dan kunt U aan de kassa betalen, Hier, alsjeblieft... het popje kunt U dan aan de paktafel krijgen!" „Och... dat is zeer ge makkelijk!" lachte Pam. „Ik nog veel meer mooie dingetjes ga uitzoeken en dan later alles paktafel halen!" En zo bestelde hij nog een mooi wollen kleedje op de tapijtafdeling, een drietal prentenboeken op de boekenafd., voorts rollen drop, repen cho colade, een tube kachel glans en juist toen hy op een uit- hij de sportafdeling mooie bal aan het zoeken was, werd door meneer Tuinstra niet zachtzinnig bij zyn. nekvel gepakt. „Mee naar huis!" hijg de de man. „Gauw mee naar huis... jy zetiover al de boel op stelten...!" Maai- voordat Tuinstra met Pam bij de trap was, haalde de juffrouw van de paktafel hen in. heb alles in één doosje gedaan en er een mooi pakje van ge maakt!" zei ze. Hier jongetje, draag jij je be stellingen maar en dan naar eigen inzicht leuke frisse kleurtjes geven. Je zult zien, dat het niet moeilijk zal vallen hier van een plaatje te ma ken, dat het Inlijsten waard is. Heb je moeilijkheden met de ronde ballon? Wel, dan neem je er rustig een passer by. Veel succes hoor, kleine artisten! krijgt meneer de nota. Dat is dan... even reke nen.... ja dat is precies 36,70 meneer Tuinstra werd hele maal wit om zijn neus maar was even later toch een hoop geld min der rijk. „Wat moet ik met je aan!", zuchtte hij wan hopig, Pam op straat voor zich uitduwend „Het beste lijkt mij, om maar een boottochtje te gaan maken, dan kan je tenminste niet weglo pen!" De volgende week: Pam maakt een boot tochtje. HET NAAISTERTJE 1. Mijn arme, lieve, klei ne pop je kleertjes zyn ver sleten. Maar mammie heeft geen centjes meer dat moet je niet ver geten! 2. Ik maak daarom voor jou maar snel, al van een oud gor dijntje, een jurkje en een hoed erby. Dat is wel fijn, hè, kleintje? 3. Kom maar eens hier, ik neem de maat met deze centimeter. De lengte wordt dan zeventien, Nee, achttien. Dat is beter. 4. De mouwtjes ieder dan tien lang. Het kraagje komt op zeven. Het rokje maak ik heel erg wyd. Een strook eraan van negen. 5. Zo, als jij nu fijn sla pen gaat kan mammie rustig knippen, Het stofje is van zuiver wol, licht geel met groene stippen Eerst een patroontje van papier, het lijfje maak ik glad. Het rokje moet mooi klokken gaan, het kraagje hier ligt plat De mouwtjes poffen heel modern Van achter komen kno pen Als het nu, maar de stof uitgaat! Laten we dèt maar hopen. Och, kijk toch eens, dat past precies! Ja, zo ligt alles goed. En hier blijft nog een stukje vry Voor kleine pop haar hoed, Knip-knip Ik knip de stof gauw uit en pak de naaimachine. Nu zeg, dèt gaat toch zeker snel. Dat noem ik geld ver dienen. A /-/ r 5- Mies haar tuintje was erg droog zeg. Ze moest nodig spuiten gaan. Greep de tuinslang uit het schuurtje. Sloot die op de water kraan. Ja, dat was een leuk karweitje. Ieder bloempje fleurde op. Maardeze middag spuiten werd voor Mies de Muis een strop. Het begon toen onver wacht, plots, heel de waterstraal verdween, Mies zag niet dat ze per ongeliïk op de slang stond met één been „Wat is dat nu", riep ze spijtig. Tuurde in het kleine gat om te zien of er mis schien wel iets daar voor het gaatje zat En toen ze daar stond te turen roetssssverzette ze haar voet En de dikke stroom koud water spoot met kracht in Miesjes snoet 10. Van roets-toets-toets de strook er aan van prik-prik-prik het kraagje. De strijkbout komt er bij tot slot Is het geen beeld? Ik vraag je! 11. En nu nog eventjes de hoed dat is ook gauw gebeurd. Ik heb hier nog een kippenvoer die by het geel mooi kleurt. 12. Nu, ky'k eens popje, het is klaar. Trek het maar gauw eens aan. Het past precies. Ik heb nog nooit een jurk zó goed zien staan!!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 12