GROOTS SLOT VAN WALCHERENS HOOGTIJDAGEN 1. Rear Admiral A. F. Pugsley, die in 1944 de actie tegen Walcheren leidde, onthulde in Westkapelle de gedenksteen in de gevel van het raadhuis. X. Oud-strijders en een Westkapellenaar hernieuwen de kennismaking met vreugde. 8. Tijdens de herdenkingsdienst in de Nederlands Hervormde Kerk te West kapelle. Op de eerste rij ziet men o.a. de Commissaris der Koningin, jlir. mr. A. F. C. de Casembroot, met links van hem rear admiral A. F. Pugsley en rechts van hem major general C. F. Philips. Uiterst rechts de burgemeester van Westkapellemr. M. Tydeman. 4. Deze chauffeuse werd ongetwijfeld door vélen benijd om het bezit van dit begerenswaardige rode sportwagentje. 5. De sierlijke eenvoud van de Zeeuwse kledij, die deze deelneemsters dragen, kwam dubbel tot zijn recht tegen de eenvoudige donkere wagenwaarmede zij op het concours verschenen. Brabantse schonen, die met haar jeep de prijs voor de origineelste groep verwierven. 7. Enige deelnemers van de sterrit voor automobielenmotoren, scooters en bromfietsen zijn voor de Belgische Loodsensociëteit te Vlissingen gearriveerd. 8. De ring is gestoken! Een ogenblik vol triomf. 9. Een van de deelnemende paren aan de ringrjjdery met versierde sjezen te Vlissingen. 10. Frans Verbrugge uit Vlissingen in zijn race auto bij de .jzeepkisten"- races. (FOTO'S P.Z.C.)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 7