L nieuwe VIM Super9lans GROTE PRIJSVRAAG Ongeveer f 3000 aan prijzen Linnen tassen J0 FIBBE, Een kleintje kost één gulden Dank sij de nieuwe sluiting9 steeds sacht als een «alfje! Erdal poetst vlugger en beter! PROVINCIALI ZEEUWSE COURANT DINSDAG 18 MEI 1954 In plaats van kaarten: ONDETROUWD: ADRIAAN PIETER VAN ZWEDEN en CATHARINA CORNELIA DE WIJZE, geven kennis van hun voor nemen om 2 Juni 1954 in het huwelijk te treden. De voltrekking heeft plaats te Koudekerke 2 uur. Bevestiging in de Geref. kerk te Koudekerke 2.30 u. Receptie van 4.30—5.30 Ver. gebouw Noordstr. Koude kerke. 12 Mei 1954. Heden overleed, na een langdurig, doch gedul dig gedragen lijden, zacht en kalm, onze in nig geliefde en zorgza me Vrouw, Moeder, Be huwd-, Groot- en Over grootmoeder PIETERNELLA ADRIAN A HARINCK, geb. VERRIJZER. in de ouderdom van ruim 78 jaar. Uit aller naam, F. HARINCK Sr. Goes, 17 Mei 1954. Prinses Julianastr. 22. Heden overleed, onze geliefde Echtgenoot en Vader ROB PLANTEN, Röntgenoloog, 38 jaar oud. A. J. PLANTEN— SCHIPHORST en Kinderen. 16 Mei 1954. De teraardebestelling Donderdag 2 uur. Geen bloemen. Geen bezoek. Voor de vele blijken van belangstelling ontvangen bij ons 65-jarig huwelijksfeest, betuigen wij, mede namens onze Kinderen, onze harte- ïyke dank. L. GLERUM. J. GLERUM— OP 'T HOF. Lange Vorststraat 47, Goes. R. GRIPPELING, Arts, hedenavond geen spreekuur. mummMB Geef Uw haar een brillante schittering!^^ Geef Uw haar de GEL-behandeling 1Doe een kleine hoe- veelheid (ter grootte von een porei) in de v polm van Uw hand. 2. Wrijf Uw hondpal- men goed tegen elkaar, zodat de GEL zich over beide handen verdeelt. 3. Breng GEL luchtig over op Uw gehele kapsel. 4. Borstel zorgvuldig. Houdt Uw kapsel correct en luchtig Bevordert de natuurlijke golving en ondulatie Geeft Uw haar de schittering van een brillont De monumentale Gasthuiskerk te Zierikzee, sieraad van de binnenstad, moest gerestaureerd worden wegens verval. Ondanks subsidie van Rijk en Provincie gaat dit de draagkracht der Ned. Herv. Gemeente te boven en zeker nu. Wegens de Ramp lag het werk maandenlang stil, prezen voor materiaal en lonen liggen hoger. Help dit pand pnzer vaderen bewaren en steun ons met inzending van de oplossing dezer Rebus: Goedgekeurd bij besl. Min. van Just, op 18 Jan. 1954 2e afd. A. No. LO 540/005, ten behoeve van de Kerk voogdij der Ned. Herv. Ge meente Zierikzee. Oplos sing rebus op briefkaart; op linkerzijde bijplakken 50 ct. of 2 x 50 ct., adres: Post bus 26, Zierikzee, of 50 cent of zoveel x 50 cent, als men kansen wil, op giro 151137 van de Kerkelijke Ontvan ger te Zierikzee. Inzenden vóór 5 Juni 1954. Ie prye: BROMFIETS (Avaros Super de Luxe). 2e prijs: 44 delige Cassette Gero-Zilvium No. 21/229 3e prijs: Keltum Pleet-Cassette 4e prijs: Gouden Prisma-damesarm bandhorloge 5e prijs: le klas fiets, complee* 6e prijs: Gothische fauteuil Verder prachtige luxe prijzen (o.a. rookartikelen)Trekking vóór 1 Juli a.s. Lo.v. een plaatselijke Notaris. H.K.H. PRINSES WILHELMINA schonk alsnog een reproductie van één HARER schilderwerken als prijs voor deze REBUS; daarom is inzending oplossingen VERLENGD TOT 5 Juni a.s. in tientallen modellen en kleuren. En... U koopt bij ons al een keurige linnen tas voor slechts 3.95 Gewone maat boodschaptas 4.95 Pracht boodschaptas, in een grote maat, met voorvak, voor slechts 6.95 Een groot succes hebben wij met onze grote maat week end-tas, gemaakt van prima kwaliteit dubbel linnen, met leder afgezet, slot en riem. Deze ideale reistas kost bij ons slechts 11.95 Extra grote maat, met 2 grote ritsboortassen, voor 19 95 Onze i^eclame-Emigratie-tas voor 25.75 Dus... voor een pracht-lin- nen tas natuurlijk naar Vlissingen Middelburg. Openbare aanbesteding. Namens dhr. H. SIMONSE, Rodenhoek A 83 te IJzen- dijke zal door ondergeteken den overeenkomstig het aanbestedingsreglement W. in het openbaar worden aanbesteed De bouw van een schuur met bijk. werken te IJzendjjke. Bouwnum- mer: IJzendjjke 38; Be stek Middelburg 644. Zolang de voorraad strekt zjjn bestek en tekening met voorwaarden ad 12,50 ver krijgbaar bjj het architec tenbureau Steen Tuinhof te Vlissingen, Koudekerkse- weg 138, of worden na ont vangst van een postwissel groot 12.75 toegezonden. Restitutie 10.bij onge schonden inlevering op de dag van aanbesteding. De aanbesteding vindt plaats op 1 Juni 1954 op een in de nota van inlichtingen nader aan te geven plaats uur. De architecten: STEEN TUINHOF, Koudekerkseweg 138, Vlissingen. Er is maar één ding beter.dan VIM: met Nu gaat het werk makkelijker dan ooit VIMU gebruikt het dagelijks, al jaren lang. En U bent tevreden over de prestaties van die vertrouwde gele bus. Maar nuU vraagt zich af hoe het mogelijk is, als U VIM in de nieuwe samenstelling gebruikt. 't Is of U stof afneemt, zo licht en glijdend werkt dat snelschuim. U wrijft vet en vuil spe lenderwijs weg. En dat voor dezelfde prijs GROTE VERKOPING. VAN LANDBOUWWERKTUIGEN EN MACHINES. De notaris J. J. VAN DIJKE te Kruiningen, zal op Vrjjdag 21 Mei 1954, des middags half twee te Kruinin gen, op de hofstede van de heren SUU aan de Sandee- weg, ten verzoeke van de heer J. J. VAN BOVEN te Kruiningen, om contant geld, publiek verkopen: 5 vlasplukmachines, 2 repelmachines, een 2-wielige tuinbouwtractor, 1 amphibie jeep, handzaamachine, ijze ren watervat (1200 1), zaaimachine (2 meter), aardap pelrooier (Ransomes), stalen rolblok (4 meter) voor tractorgebruik A. C. combine, A. C. tractor (type G) met bijbehoren', een zware tractor-moorploeg, een gras maaier, een hooihark, wendploeg, 2 weg tractorploegen, vorentrekker, zaaimachines (2 meter), aardappelrooiers Petxres, zaadschoonmachine, transporteur, bietenmolen, een partjj zwingen, harnassement, enkele eggen, enige karren en wagens en al hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. WIJ VRAGEN Voor spoedige indiensttreding voor CHOCOLATERIE HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN DAMESMODE LEERLING VERKOPERS VOOR TAPIJTEN EN MEUBELEN Sollicitaties aan Personeelafdeling Lange Delft Middelburg. VROOM a DREESMANN MIDDELBURG - VLISSINGEN Knip d«z*T*ddy-baby uit an win voor Uw baby aan ttudlabaurs van de „Utrecht". 21 Mei »taat da volgende Teddy-baby In dit blad. INLICHTINGEN BIJ UW LEVERANCIER Mag. „De Ooievaar" Walstraat 125, Telefoon 2813, VLISSINGEN. Fa L. FILIUS ZN Oude Markt 24, Scheldestr. hoek Kasteelstr. VLISSINGEN. Fa HOLLANDER, Lange Vorststraat 4454, GOES. Fa Gez. Labrujère Scheldestraat 42, VLISSINGEN. Telefoon 337, Erdal kan dus nooit uitdrogen of brokkelig worden. Erdal de en.ge choencrème met Na het gebruik moet de doos steeds goed worden gesloten. Dan blijft Erdal schoencrème tot het laatste restje toe zalfachtig en laat zich vlugger uitsmeren. De veerkrachtige deksel met Veiligheids- rand staat borg'voor het makkelijk openen en goed afsluiten van de doos. Erdal schoencrème met Superglans wordt samengesteld uit edele wassoorten, welke het leer „voeden" en barsten voorkomen. Grote doos 28 cent Verkrijgbaar in de kleuren: zwart, donker middel- en lichtbruin, oxblood en wit ONZE KLEINTJES Van 15 regels f 1.(6 punt» tetter) Iedere regel meer 20 ct. Maximum 8 regels. „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent extra. Betaling contant. Te koop prima jongensfiets plm. 810 jr. (ballonbanden) 45.2-pers. ledikant met Auping 37.50. Br B 63, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop melsjesfiets plm. 8 jaar 37.50. rond salontafeltje f 15. divan 30. 2 pers. spiraal (2 dig.) 22.50. box met vloer 15 en electr. wasmachinee met wringer 65. Koopje. Br. no 587, Bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop: blank eiken slaap kamerameublement. nieuw vloerkleed, z.g.a.n. kinderwa gen. wringer m. bok. Nieuwe Vlissingse weg 301. Souburg. Te koop prima werkfiets 20.nw. tuinbank 17.50 of 25.kinderstoeltjes en ta feltjes 3.— p. st. Dorpsstraat 36. Serooskerke (W.). Te koop van part. i.g.st. z. Simca 1948, pas gerev. motor, prima banden, zeer behoorlijk uiterlijk. Br. no. 588, Bur. P.Z. C., Middelburg. Te koop: Ford 2 deurs 1951 met verwarming, nieuwe staat. Desgewenst gemakkelijke beta lingsvoorwaarden Garage DE MUIJNCK. Paul Krugerstraat 209, Vlissingen, Tel. K 1184— Te koop: Fiat, 500 cc., van particulier. Tel. K. 1188—303, Werkkamp, Aagtekerke. TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevraagd: jonge herdershond, teef, kortharig, liefst zwart dek. K. POPPE, Mina's Hoeve, Grijpskerke. Te koop gevr wasbak met of zonder wringer, butagasstel en 2 pers. ijzeren ledik. Br. 586, Bur. P.Z.C., Middelburg. Hoge prijzen betalen wij voor uw goud. zilver, bloedkra len. antieke meubelen, muurte gels. staande petr. lampen, por. celein en kristal, koperen en tinnen voorw., ronde tafels, etc. A. JANSEN, Bastion 13, Middelburg, Catharinastraat 34, Breda, Tel. 7327. TE HUUR U wenst goede muziek op uw feest? Voor receptie met welkomstlied en avondpro gramma zowel autom. Philips gram. Alsook versterker met microfoons. Bespreken bij ADRIAANSE, Walstr. 22, t 461, Muziekschool, Vlissingen. TE HUUR GEVRAAGD 9 Te huur gevraagd- een voor vergaderingen Br. lett. A 62. Bur. P.Z.C., Vlissingen. PERSONEEL Gevraagd: Werkster voor één morgen per week. VAN DER HEIDEN, Paul Krugerstraat 151, Vlissingen. Huishoudster gevraagd bij man alleen. K. TELLE, Schil- dersbedrijf, Dreischor. BIJEENKOMSTEN Evang. samenkomst. Woens dag 19 Mei. 8 uur. spreekt voor U Evang. J. J. v Capelleveen van Ede. Muzieklokaal, Burcht straat. Souburg. Allen hartelijk welkom. Bijlessen. Nu voor 3.aan huis te Middelburg, 's avonds na 7 uur. Br. no 589, Bur. P. Z.C., Middelburg. VERLOREN Verloren: ketting op de weg van Clinge naar Groede. Teg. bel. terug te bez. te Groede, Molenstraat A 54. tel. 60. U moet ze zien huppelen, de jongens en meisjes, in onze leuke kampeerbroekjes, ver krijgbaar in alle mogelijke kleuren. Gegarandeerd krimp- vrij en kleurecht met rits, elas tiek en knoopsluiting. ,,'t IN- TERLOCKHUIS" winkel- en marktverkoop. Vraagt U eens naar onze sor tering beste baddoeken; de prijs valt U beslist mee en het verplicht U tot niets. „DE VOLKS WINKEL". Vismarkt 6, Goes. Prima skisokjes, in wit en gekleurd, reeds vanaf 49 cent. Zware kabelskisokken, maat 8. 9 en 10. slechts 98 cent. „DE VILKSWINKEL", Vismarkt 6, Goes. Tricot meisjes Sweaters van af 1.59, badstof meisjes Sweaters vanaf 2.39 in frisse kleuren. „DE GOEDKOPE SIMON", Klokstraat, Goes. Herinneringen aan Indië! In dische landschappen (Pastel), formaat 35 bij 50, om in te lijs ten 10.— per stuk. Noord str. 16 ben., Vlissingen, (tus sen 45 uur). Smal wit raffia galon 32 ct. p. mtr., schuin wit piqué bies 95 ct. en f 1.05 p. mtr. crème quipure tussenzet 2.95 p. mtr. Andere zomer-artikelen: ceintuurs, witte knopen, ge bloemd band, zigzag band, enz. Fa. J. DE DREU. L. Delft 125, Middelburg, telef. 3665. Nu is het weer voor dunne zomerhandschoenen 1 Wit, crè me, grijs, zwart, groen, rood, bordeaux, marine. Ajour, ny lon, perion, haakwerk, knoop- werk, enz. Fa. J. DE DREU, L. Delft 125, Middelburg. 9 Onze verplichte vacantie is van 7 tot en met 14 Juni. He renkapper L. W v. d. MEER, Groenewoud 45, naast de Huis houdschool, Vlissingen. Het voordeligste en meest verkochte rijwiel is toch DE LOCOMOTIEF. KEES in het Bellamypark, Vlissingen. Beter en voordeliger dan U denkt een nieuwe Merkfiets in de RIJWIEL-CENTRALE, Kou dekerkseweg 59, telef. 2544, Vlissingen. „VIOLET" is het enige mid del ter verdelging van mieren, waarop Ned. Octrooi is ver leend. Fabrikanten: J. A N. DE VLIEGER ZN.. Breskens. „VIOLET" is dan ook iets aparts. De mieren komen er op af, vinden het heerlijk en ster ven. Fabrikanten: J. A. N. DE VLIEGER ZN.. Breskens. 9 Heeft U mieren? Vraagt dan naar „VIOLET" bij Uw Dro gist. Waar niet verkrijgbaar, zend dan 0.95 en 20 ct. voor porto naar J. A. N. DE VLIE GER ZN,, Breskens. Na een paar dagen zijn de mieren verdwenen, waar ze ook waren; weg zijn ze uit tuin of provisiekast dank „VIOLET" van J. A. N. DE VLIEGER ZN., Breskens. Vraagt het maar eens aan 'n Bressiaander, wat „VIOLET" doet; „Het werkt een beetje goed weetje" zeggen zij en sturen elkaar naar J. A. N. DE VLIEGER ZN., te Breskens, Giro no. 166338.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 4