PHIilPS RUWlElDlfNftMO Blue Band smaakt nu totaal anders dan margarine Trannosan .en DEN BOER levert het drukwerk! BETON-TIMMERLUI. Zij, U, wij allemaal profiteren van grootse ontwikkeling op margarine-gebied Bruisend Voetbad J0 FIBBE Op 't brood, in de pan... Blue Band natuurlijk!, 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 13 MEI 1954 Heden overleed onze beste Man, Vader en Grootvader, JAN MIJS Zeist: D. MIJS - HEIBEEK. Vlissingen F. P. C. MIJS. A. MIJS— ROMEIJN. Curagao: M. P. MIJS. Zeist, 11 Mei 1954. Panweg 54. De teraardebestelling is bepaald op Vrijdag 14 Mei as. op de Nieu we Algemene Begraaf plaats te Zeist (oude ingang), nam. 12.30 uur. Vertrek van het sterfhuis plm. 12 uur. Op 9 Maart overleed onze Oom ADRIAAN HOGERHEIDE in de ouderdom van 78 jaar Sluis: Fam. HOGERHEIDE— KEIJMEL. Schoondijke: Fam. HOGERHEIDE V. d. BROECKE. Fam. DE KOK— HOGERHEIDE. Type 7435 met rood merkplaatje - Ver mogen 3 watt - Robuste constructie - Een voudige montage - Ingebouwde kipinrichting. Type 7422 met rood merkplaatje - Ver mogen 3 watt - Gering gewicht - Zeer compacte bouw. - Gesloten constructie. 1 Zelfs met de fiets aan de hand overvloedig licht 2 Verende klem maakt lostrillen van snoer onmogelijk 3 Dynamo rammelt niet en loopt niet vast 4 Aandrijfwiel kan niet slippen 5 Lampje brandt ook bij grote snelheid niet door 6 Iedere dynamo een jaar gegarandeerd Betere auto's tegen lagere prijzen met garantie. 2 Chevrolet» 1947 1 Chevrolet 1949 1 Ford Vedette 1950 3 Opel Olympia's 1949—1951 Citroën 1951 Citroën 1949 Volkswagen 1950 Dodge 1948 Packard 1948 In ruil financiering Verschillende wagens zijn voorzien van nieu we motoren. C. JONKER, M. A. de Ruyterlaan 86, Goes, telefoon 3066. by geen gehoor 3104. Chr. Ziekenhuis „Bethesda" Vlissingen. Alg. ledenvergadering ov Vrijdag 28 Mei 1954, des avonds 8 uur in de kerkzaal van het ziekenhuis. Agenda: Jaarverslagen. Verkiezingen Begunstigers zgn gerech tigd deze vergadering bij te wonen. HET BESTUUR. Uit de hand te koop een wind- en motor maalderij. F. W. PERRELS, Borssele. Het Algemeen Ziekenhuis, het „St. Geertruiden-zieken huis" te Deventer, vraagt VERPLEEGSTERS, in het bezit van diploma A en LEERLING-VERPLEEGSTERS Diploma U.L.O. of gelgkstaande opleiding vereist. Leef tijd tenminste 18 jaar. De leerling-sollicitanten onder gaan een schriftelijke psychotechnische test. Salarissen volgens rijksregeling. Sollicitaties aan de Adj. directrice. Opgeroepen worden sollici tanten voor de betrekking van HELPSTER aan de gemeenteiyke kleu terschool te Hanswee rfc. Salaris nader te regelen. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen worden inge wacht bij de burgemeester van Kruiningen, uiterlijk 22 Mei 1954. Gevraagd net winkelmeisje voor kiosk. Tevens een nette pensionjongen. Stationsrestauratie Vlissingen. Voor de deelneming, ons betoond na het overlijden van onze Moeder, ANNA ZEEVAART, danken wij hartelijk. Namens allen, M. DE DREU—DEK. Oudelande, Mei 1954. Mevrouw MINDERHOUD- MULLIË, Middelburg Pedicure - Manicure tot nadere aankondiging AFWEZIG. Polder Walcheren. Het Dagelijks Bestuur van de Polder Walcheren brengt ter kennis van ingelanden, dat de kohieren van het over 1954 te heffen dijkge- schot, zowel van de onge bouwde als van de gebouw de eigendommen binnen de Polder, door Gedeputeerde Staten van Zeeland blijkens schrgven van 11 Mei 1954, no. .266, 2e afdeling, invor derbaar zijn verklaard en aan de Ontvanger des Pol ders ter invordering zijn af gegeven. Middelburg 12 Mei 1954. Het Dagelijks Bestuur voornoemd, R. W. VAN LYNDEN, Voorzitter. G. C. D. RUTGERS VAN ROZENBURG, Griffier. margM nog N.V. HEYKAMP vraagt enkele Geruime tyd werk. Aanmelden Boul. de Ruyter 40a, Vlissingen. Voor 20 Mei gevraagd zelfstandige dienstbode v.d. en n., goed loon, goede behandeling. Wérkster aan wezig. Mevrouw BLJKER, Kleiweg 443, Rotterdam, telefoon 44058. Franse Reticule boodschaptassen hebben wij in een bijna niet te verslijten kwaliteit en deze prachttas is ook ideaal te gebruiken als BADTAS Wg brengen deze garantie- tassen in groen, grgs en blauw voor slechts 2.75 Nieuwe bereidingswijze in ons land gevonden Nederland proeft Blue Band. Nederland profiteert als eerste land ter wereld van een volkomen nieuwe bereidingswijze van margarine, welke uitsluitend voor Blue Band wordt toegepast. Overal in ons land constateren huis vrouwen dat over de nieuwe smaak geen woord teveel gezegd is. Inderdaad, Blue Band smaakt nu totaal anders, oneindig veel beter. Ook U, Mevrouw, gaat lekkerder koken. Ook Uw gezin heeft voor 't laatst de smaak van margarine geproefd op de boterham- men, in de jus, in alles wat U bakt en braadt. Is dit niet het prettigste nieuws sinds jaren? Heerlijk geurt de nieuwe Blue Band bij bakken en braden Voeten voelen heerlijk an In een moderne Schotse ruit, echt iets aparts- voor ƒ2.95 Overtuigt U van deze han dige familietas, welke U alleen kunt kopen bg JO F1BBE Onze reclame badtas, prima afgewerkt eh in verschillende dessins 1.98—1.49 Beschermt uw huid tegen verbranden en gebruikt Amilda zonnebrandcrême per doos 60 cent Gebruikt Sprutol ter voor koming van zomersproeten per tube 1.50 Ook voor uw zomerartikelen natuuriyk naar Vlissingen Middelburg Wanneer U straks Blue Band geproefd hebt, ga dan eens naar Uw keuken. Laat een klontje Blue Band smelten in de pan. Nooit heeft margarine zo'n heerlijke geur verspreid. Nooit hebben het vlees, de jus, de pannekoeken zo heerlijk gesmaakt. U gaat lekkerder koken, Mevrouw. U gaat lekkerder eten. Uw levenlang. Met de nieuwe Blue Band. Zoveel goeds voor zo weinig geld! Grolt voedingswaarde, hoog vitamine-gehalteèneen smaak, totaal anders dan die van margarine tot nu toe, dat alles geeft Blue Band U voor.46 cent. Er is nog méérgezondheid door een rijkdom aan zonnesch ju - vit am i tie Vitamine D - zonneschijn-vitamine is onmis baar voor U, Uw man, Uw kinderenvoor ieder een. U kunt er zeker van zijn, dat Blue Band U die geeft, volop, het hele jaar door. Dat is een grote geruststelling voor iedere huisvrouw en moeder. Want zonneschijn-vitamine geeft meer weerstand. Zonneschijn-vitamine zorgt, dat Uw kinderen opgroeien toe stevige, ge zonde meisjes en jongens. Nog een reden om Blue Band te nemen, morgen en altijd. Weldadig! Bruisend! Verkwikkend! Eén Trannosan-tablct is genoeg. De heilzame minerale zouten verjagen de giftige kwade stoffen uit voetporicn en huidplooien, sterken de spieren en voctpczen, kalmeren de zenuwen en geven Uw voeten, ja. ha gehele lichaam, frisse veerkracht! Pakje voor 6 Bruisende Voetbaden 65 cent. - ,sl -Ï'. ~1 ROBINSON lanceert thans deze nieuwe sandaal in een nieuwe zo- merkleur, even goed, even sterk, even prettig van pasvorm en... even goedkoop als de andere Robinson-sandalen! Met kern lederen zool: maten 25-27 28-31 f 11-50 32-35 f 12.95 36-40 f 14.50 Herenmaten f 15.95 Let op het merk: op elke zool! Nooit meer brandende, doorgelopen, trans pirerende voetenGeen kapotte teDen meer! Wat een weldaad is dit bruisende Trannosan wonderbadDoe één Trannosan- taldet in het water en voel hoe de 15 natuurlijke minerale zouteD, zuurstof en koolzuur, sissen en parelen als champagne rondom Uw voeten en tussen Uw tenen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 4