J Adverteren doet verkopen een flinke halfwas jongeman of meisje, Staat U overal alleen voor? in ROLFILMS - CAMERA'S Fa.A.R.DEMUYNCK&Co 0NI WIKKELEN EN AFDRUKKEN MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ in zaal KRIJGER, Beestenmarkt 12, GOES, op 7 - 8 - 10 en 11 Mei. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 4 MEI 1954 Algemene kennisgeving. Heden nam God tot Zich onze innig geliefde Man en Vader de Heer HENDRIK GERARD DE LANGEN op de leeftijd van 47 jaar. Uit aller naam: M. M. DE LANGEN— LAM AN. Heemstede, 1 Mei 1954. Pieter de Hoogh- straat 24. Geen bloemen. Liever geen bezoek. De teraardebestelling zal plaats hebben Woensdag 5 Mei te 11.30 uur op de algeme ne begraafplaats te Heemstede. Heden werd plotseling van ons weggenomen onze geliefde Zoon, Broeder, Behuwdbroe- der en Oom PIETER DE SMIDT, in de leeftijd van 50 jaar. Uit aller naam, Wed. C. DE SMIDT- DE BRUYNE. Retranchement, 1 Mei 1954. Heden overleed onver wachts, tot mijn diepe droefheid, mijn innig geliefde Man, de Heer ANTON FREDERIK VAN DER HARST, op de leeftijd van 66 jaar. A. J. D. v. d. HARST- MINK. Middelburg, 3 Mei 1954 Lange Delft 88. Geen rouwbezoek, bloemen en toespraken. De teraardebestelling zal plaats hebben op Donderdag 6 Mei a.s. Vertrek vanaf het sterfhuis om 12 uur. Heden overleed plot seling, tot onze grote droefheid, op de leeftijd van 66 jaren, onze in nig geliefde Broeder, Zwager en Oom, de Heer ANTON FREDERIK VAN DER HARST, Echtgenoot van Mevr. A. J. D. VAN DER HARST—MINK, Middelburg: W. C. S. VAN DER HARST. M. C. VAN DER HARST. Rijswijk: J. C. VAN DER HARST. H. J. VAN DER HARST—DE WEERD en Kinderen, Valkenburg: W. M. VAN DER HARST. B. VAN DER HARST- BAARSCHERS en Kind. 's-Gravenhage: R. J. VAN DER HARST. Schoondyke: E. VAN ECK VAN DER HARST. I. VAN ECK. Middelburg, 3 Mei '54. Lange Delft 88. Heden overleed on verwachts, tot onze grote droefheid, onze geliefde Zwager en Oom, de Heer ANTON FREDERIK VAN DER HARST, echtgenoot van Mevr. A. J. D. VAN DER HARST-MINK. op de leeftijd van 66 jaar. Vlissingen: C. TOUBURG MINK. Middelburg: P. C. v. d. DRIEST MINK. J. v. d. DRIEST. W. P. J. BAL MINK. J. A. BAL. Amersfoort: J. A. MINK. C. MINK— GODEFROY. Breda: J. H. MINK. C. A. MINK— v. d. LEE. Vlissingen: M. MOOR—MINK. R. MOOR. Neven en Nichten. Middelburg, 3 Mei '54. Met diep leedwezen geven wij kennis van het plotseling overlij den van onze grote Vriend A. F. VAN DER HARST. Zijn vriendschap en medewerking zullen wy nimmer vergeten. Namens Familie, PI. VAN OVER. BEEKE en Personeel „Ned. Koffiehuis". Middelburg, 3 Mei 1954 Voor de deelneming, ons betoond na het overlijden van onze geliefde Zuster, Behuwdzuster en Tante ADRIANA JACOMINA POUWER, danken wij hartelijk. Namens allen: Fam. POUWER. Middelburg, Mei 1954. KI. Vlaanderen 1. G. J. NOOME Arts te Krabbendijke, is wegens militaire dienst AFWEZIG tot 29 Mei a.s. Spreekuur dagelijks van 1.30 tot 2 uur op Noordweg 14 door Dr. KAMPS. Visites worden waargenomen door Dr. VAN DEN DOOL. Hoofdpijn Kiespijn Pijnpijn, pijn9 het is niet nodig, uren pijn te lijden. Neem het onovertroffen pijnstillende middel: neem RHEUMIN! Eén tablet is dikwijls al voldoende. Ook voor de gevoelige maag. 20 tabletten 65 e. 4» 0 0 BROCADES-STHEEMAN PHARMACIA - Geneesmiddelen sinds 1800 DONDERDAG 6 MEI A.S. 8 uur n.m. Concertgebouw Vlissingen. HET ROTTERDAMS TONEEL (Dir. KO ARNOLDI) „VOOR KLkMROllW KOUT EENS DE TIJD" Blijspel in drie bedrijven van Noel Coward met o.a. Loudi Nijhoff, Kitty Knappert, Johan Fiolet, Ben Aerden. Kaarten voor leden h f 3.en 2.en niet-leden h f 3.75 verkrijgbaar bij de heer F. J. CLOWTING, Hoge- weg 113 (tussen 6 en 7 uur) en 's avonds aan de zaal. Uniform- en Maatkleermakerij F. ,J. DEN BOER Badhuisstraat 47, Vlissingen, vraagt voor het atelier, en een die in het vak wil worden opgeleid. GEVRAAGD: 1. 2e BANKETBAKKERSBEDIENDE 2. NETTE JONGEN voor het bezorgen van bestellingen. Aanmelden: Banketbakkerij - Chocolaterie „PETERSE", Lange Delft 3537, Tel. 2402, Middelburg. P CO-OP CO-OP CO-OP CO-OP CO-QP CO-OP CO-OP CO-OP COOP Als U weer eens moeilijk uitkomt met Uw huishoudgeld, als U weer eens minder boodschappen hebt kunnen halen dan U van plan was, zult U wel eens het gevoel hebben, dat U ook overal alleen voor staat! Maar meer dan 300.000 Nederlandse huisvrouwen hebben dit gevoel niet. ZIJ WERKEN SAMEN! Zij hebben zich aangesloten bij de Coöperatie en betrekken hun boodschappen van de CO-OP winkels. Koop bij Uzelf, dus bij de Daar zijn ALLE prijzen laag, ALLE artikelen van de beste kwaliteit. Daar gaat het niet om het gewin, maar voor het gezin. Uw gezin! Daar is het veilig kopen! Nee, U hoeft beslist niet overal alleen voor te staan! Ook al bent U nog geen lid: loop eens, bij U in de buurt, een CO-OP winkel binnen Daar vindt U de bewijzen. en de winst is voor U! CO-OP CO-OP CO-OP CO-OP CO-OP OPENBARE VERKOPING te Waarde, des namiddags 15.30 uur, onmiddellijk na de verkoping ten verzoeke van Omer van Houte op Dondjerdag 6 Mei a.s. te Waarde aan de Kerkweg bij de loods van W. en D. Wa terman en zulks te hunnen verzoeke, ten overstaan van de notaris J. J. van Dyke te Kruiningen, om contant geld van enige nieuwe en gebruikte schuurtjes, kip penhokken, deuren en ra men en al hetgeen verder ten verkoop zal worden Met RED BAND kauwgom altijd gevrijwaard tegen dorst en droge keel tm :fevi \VERSNAPERINGEN Hedenmiddag 2 uur VERS RUND- EN PAARDENVLEES. Boterplein, Vlissingen. Knip deze T eddy-b»by uiten win voor Uw baby een studlebeur» ven de „Utrecht" 7 Mei steat de volgende Teddy-baby In dit blad. INLICHTINGEN BIJ UW LEVERANCIER Mag „De Ooievaar" Walstraat 125, Telefoon 2813, VLISSINGEN. Fa. L. FILIUS Zn. Oude Markt 24, Scheldestraathoek Kasteelstraat, VLISSINGEN. Mag. „De Ster" St. Jacobsstraat 8, VLISSINGEN. Telefoon 2667. Fa. HOLLANDER, Lange Vorststraat 4454, GOES. Fa. Gez. Labrujère Scheldestraat 42, Vlissingen, telefoon 337. IBIS film 6 x 9 1.50. Alle goede merkfilms AGFA, KODAK, ILFORD, GEVAERT, PERUT 2, 1.75 en 1.95. Grote sortering box-camera's. AGFA CLACK, nieuw 25.—. 6 x 9 en 6 x 6 FRANKA klapcamera's tegen verlaagde prijzen. Ganzepoortstraat 32 - Goes. Ook voor >1954 Exposeert zijn nieuwste modellen personenwagens in benzine en diesel, alsook Bedrijfsautomobielen. Deze tentoonstelling wordt gehouden Wy nodigen U vriendelijk uit tot een bezoek aan deze tentoonstelling. Deze is geopend van v.m. 10 uur tot n.m. 10 uur. N.V. A.G.A.M. Stadhouderskade 89, AMSTERDAM. Dealer voor Zuid Noord-Beveland Walcheren J. M. KOOLEN, Goes. Dealer voor Zeeuwsch-Vlaanderen Fa. DE JAGER, Axel.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 6