KAVP IE EN HET SETH-ZAADJE DAMES-JUNIOREN VAN MARATHON KAMPIOEN Amsterdamse Beurs Uw Kunstgebit illi I tco» De Zwitsersche-Assi DINSDAG 4 MEI 1954 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 6 Zeeuwse handbalcompetitie Het eerste kampioenselftal van do Zeeuwse handbalcempetitic is bekend geworden. Het z\|n de dames-junio ren van Marathon, die de titel be haakten zonder zelf te spelen. De Zeeuwen en Volharding speelden na melijk gelijk: aan dit puntenverlies had Marathon genoeg om zich kam pioen te kunnen noemen. De stand is hier: Marathon 8 16 De Zeeuwen 7 9 Hellas 6 6 Walcheren 6 4 Tonido 7 4 Volharding 6 0 In de eerste klasse dames bleef De Zeeuwen I ongeslagen aan de kop door een monsterzege op Volharding (12—0). E.M.M. trok naar Goes en versloeg daar Hellas met 5-2. De stand luidt: HOCKEY Geslaagd tournooi van „Middelburgsche Het tournooi, dat de „Middelburg sche Mixed Hockey Club" het afge lopen weekend organiseerde, had een uitstekend geslaagd heten had een vlot verloop en mag uitstekend ge slaagd heten. De jumoren van Mid delburg opende het tournooi met een voorwedstrijd, waarna de Middel burg-veteranen tegen de Zeevaart school uit Vlissingen uitkwamen. De Hoofdstedelingen verloren met 01. Het tournooi omvatte een afdeling voor mixed teams en een afdeling voor herenploegen. De wedstrijden van de mixed elftallen gaven de vol gende resultaten te zien: Rapid (Gor- kum)Middelburg 10; Asvion (Schiedam)Middelburg 1I; Ra pidAsvion 42; Tempo (Bergen op Zoom)Pelikaan (Roosendaal) 20; PelikaanMiddelburg 12; Asvion—Tempo 2—1; RapidPeli kaan 80; TempoMiddelburg 1 3; PelikaanAsvion 13; Tempo Rapid 11. Het Gorkumse Rapid toonde zich duidelijk de sterkste ploeg en leg de beslag op de eerste plaats, met ae daaraan verbonden wisselbeker. De eindstand luidde: 1. Rapid; 2. en 3. Asvion en Middelburg: 4. Tempo; 5. Pelikaan. Voor de herenafdeling werden de volgende wedstrijden gespeeld: Rapi- de (Hulst)Middelburg-vetera nen 31; Rapide-Zeevaartsehool 1 3: Asvion-veteranenRapide 10. Hier gingen de veteranen van Asvion met de beker strijken, de verdere uitslag luidde: 2. Zeevaartschool, Vlissingen: 3. Middelburg-veteranen. Tot besluit van het tournooi werd een wedstrijd gespeeld tussen de bes te spelers van de Zuidelijke clubs tegen de besten van de verenigingen uit het Westen. Deze wedstrijd, waarin goed spel werd vertoond, werd door West met 31 gewon nen. Bij de prijsuitreiking sprak de voorzitter van Middelburg, de heer D. A. Huijsse, er zijn waardering over uit, dat de bezoekende teams steeds genegen zijn de lange reis naar de Zeeuwse hoofstad te aan vaarden om aan dit traditionele tour nooi deel te nemen. Van iedere ver eniging kwam voorts een spreker naar voren, die het bestuur van Mid delburg dankte voor de keurige or ganisatie van het tournooi. Zij hoop ten de volgende keer weer van de partij te zijn en zetten hun woorden met geschenken kracht btJ. 11 De Zeeuwen I Olympus 13 Walcheren 11 Volharding 9 E.M.M. 10 Hellas 2 15 Tonido 9 De Zeeuwen 2 12 Marathon 2 6 De Hellas-reserves stegen in de eerste klasse heren naar de top, doordat met 123 van E.M.M. werd gewonnen. De strijd tussen Volhar ding en Hellas 3 werd een 96 over winning voor de thuisclub, waardoor de Hellenen op de onderste plaats bleven, zoals uit de stand blijkt: Hellas 2 Olympus Volharding Tonido 2 E.M.M. Marathon 2 Hellas 3 EMM had bij de heren-junioren niet veel succes tegen Hellas; de Middelburgers konden de eer redden, maar de thuisclub scoorde 8 x (81). Hier is de stand: 9 10 15 11—12 10 3 7—1 Hellas I Volharding Tonido I Marathon EMM Hellas H Tonido II 9 16 9 12 HANDBAL Goede deelname aan Tonido- tournooi Zondag wordt weer het jaarlijkse internationale handbaltournool van Tonido te Goes gehouden. Buiten landse gasten zijn Eintracht Duiken (Duitsland) houder van de wiaselbe- ker en Welta Mechclen (België). He laas moesten Agregsive en Eindho ven van deelname afzien. Agressive moet een promotiewedstrijd spelen voor een plaatsje in de hoofdklasse en Eindhoven heeft verplichtingen elders. Eintracht kan door een overwin ning de beker voor goed mee over dc grens nemen. Bii de dames is de wisselbeker in het bezit van Hellas. Er zijn 24 deelnemende elftallen, verdeeld over zes poules en in totaal moeten er 41 wedstrijden van twee maal een kwartier worden gespeeld. De indeling luidt als volgt: Heren: Poule A: Hellas, Welta en Marathon. Poule B: Eintracht, DES H en Tonido. Poule C: Hellas n, Eintracht n, Volharding en Olym pus. Poule D: Fortse Marathon (Ber gen op Zoom), EMM, Marathon II en Tonido n. Dames: Poule A: Hellas, Mara thon, De Zeeuwen, Walcheren en Olympus. Poule B: Luctor, Hellas, II, EMM, De Zeeuwen II en Tonido. In poule B van dc heren geldt de ontmoeting tussen DES H en Toni do tevens voor de competitie. WIELRENNEN Schrauwen won in Boschkapelle. De sterke renner Schrauwen uit Ossendrccht heeft Zondag in Bosch kapelle de bloemen in ontvangst mo gen nemen, maar niet nadat hij na zware strijd z\jn concurrenten zbn wil had opgelegd. Hjj trof het dat een van zijn gevaarlijkste tegenstander, de Zeeuw Jan Westdorp, halfweg bandenpech kreeg en daarmede een ronde achterstand opliep. Had West dorp Vrouwe Fortuna met zich gehad dan had hij zeer zeker hoge ogen naar de eerste prijs gegooid. Niet minder dan 160 maal moest het bochtige parcours genomen wor den en dit eiste de grootste techni sche vaardigheid der renners. Zwak ke broers waren dan ook reeds met een uitgeschakeld. Schrauwen, Van de Borst en Jan Westdorp waren het meest actief. Schrauwen koos ten slotte hot hazenpad' op een moment, dat de groep nog compact was en toen Westdorp van fiets moest ver wisselen. Hii slaagde er in het gehele veld te dubbelen. Westdorp begon toen aan de krachttoer om het pele- ton weer te bereiken, waarop hij een halve ronde achterstand had. West dorp slaagde hierin volkomen en na de aansluiting met de groep ging hij samen met Van de Borst aan de haal. De uitslag luidde: 1 C. Schrauwen, (Ossendrecht) 100 km in 2 u. 33 min. 2 op 1 ronde C. van de Borst (Etten) 3 J. Westdorp ('s-Heerenhoek) 4 op 2 ronden H. van Glerum (St. Wille- brord), 5 P. van Est (Fijnaart), 6. W. Heeren (St. Willebrord), 7 W. de Wit (Leur), 8 Th. van Wijchen (Goes), 9 A. Murijn (Ede), 10 J. Boetjes (Alkmaar). Volgens mededeling van de Japanse politie heeft zich Maandag een ontplof fing voorgedaan in een kolenmijn op het eiland Hokkaido. Gevreesd wordt, dat tien mijnwerkers om het leven zijn ge komen of verwondingen hebben opgelo pen. Nog enkele verrassingen in afdelingscompetitie In de 2e klasse B van de Zater dagcompetitie der afdeling Zeeland van de KNVB sloeg Cortgene I 's- Heer Hendrikskinderen met 74, hetgeen een verrassing mag heten. De Noordbevel anders klommen daar door een plaatsje op de ranglijst en lieten 's-Heer Arendskerke onder zich. De stand is: SVD 20-35; Kats I 20-30; Veere I 19-28; Serooskerke I 20-20: 's-Heer Héndrikskinderen I 19-20; Goes V 19-19; Yerseke III 19 -18; Bevelanders I 20-15; Cortgene I 18-10; 's-Hcer Arendskerke II 20- 10; Wissekerke I 20-4. In de 2e klasse E werd de laatste wedstrijd gespeeld; Zaamslag II en Spui II doelden broederlijk. Dit re sultaat bracht geen verandering in de ranglijst. De eindstand in deze klasse luidt: Driewegen II 12-21; Be ren I 12-17; Tern. Boys II 12-13; Zaamslag II 12-13; A5ÏVV II 12-9; Spui II 12-8; SVD II 12-3. Wat de Zondagcompetitie betreft Aardenburg n boekte in de res. Ie klasse A een verdienstelijke overwin ning op Sluiskil n met gering ver schil: 21. Het steeg daardoor en kele plaatsen. Kampioen Hontenisse II won volgens de verwachtingen van Luctor n (51). De stand is hier: Hontenisse II 15-27; Hulst II 15-21; Sluiskil II 14-15: Steen II 15-14: Aardenburg II 16-14; Oostburg n 14-13: EMM II 14-12; Luctor II 16 -11; Ria W II 15-8. In de 2o klasse B zegevierde Hon tenisse III met klein verschil over Breskens in (43), terwijl Hoofd, plaat II in de 3e klasse met 6—4 de baas bleef over Vlissingen V. Voor de bekercompetitie werd nog gespeeld Vlissingen IIITerneuzen in, resultaat: 2—4. Hoe de junioren speelden Voor de juniorencompetitie van de KNVB afdeling Zeeland werd Zater dag slechts een beperkt aantal wed strijden gespeeld. De uitslagen Groep B I: RCS B I't Vrije B I 21; Middelburg B IOostburg B I 41. Groep B V: Hoek B IAxel B I 14; Tern. Boys B ISluiskil T 21; Terneuzen B nCorn Boys B I 24; Zaamslag B ITerneuzen B I 1—8. Nederland 1951 (3%) 102% b.l02%b. Nederland 1948 (3%) 98* 98% Nederland 1947 (3%) 3 98% 99 Nederland 1937 3 95% 95 Dollarlening 1947 3 pet. 93% 93% Inveateringscertificaten 3 90% 99% Nederland 1962-64 3 99 99 Nederland N.W.S. 2% 76% 76% Ned. Indlë 1937 A 3 98% 98% Grootboek 1946 3 977% 97% Nat Handelsbank 1457* 145 Ned. Handelsmij. 175 174% A.K.U. 210% 211% R'ergh's en Jurgens 281 281 Calvé-Delft 156% 155% Kon. Ned. Hoogovens 178% 175 Unilever 294 298% Ned. Kabelfabrlek 208 206% Philips 294 294% WUton-Feijenoord 185 186% Billlton 336 b 339% Kon. Petroleum Mij. 464% 407% Amsterdam Rubber 08% 99% Holland Amerika Lijn 145 143% Kon. Paketvaart 130 128% Rotterdamse Lloyd 131% 131 Ned. Scheepvaart Unie 134% 133 Stv. Mij. Nederland 143% 143% H.V.A. 125% 126 T4 Deli Mij. 113% 112% Bank van Ned. Gem. 4% 107% 107% Bank van Ned. Gem, 0-5-10 127% Centrale Suiker 184 180 Kon. Mij. De Schelde N.B 135% 135 Baltimore-Ohio 33% Missouri K.T. 8% 8% New York Central 21% 21% Pennsylvania 16% 16% Anaconda 34% 34% Bethlehem Steel 61% 64 General Motors 6774 69 Intern. Nickel 39% 39% Kennccott 76% 78 Republic Steel 50% 54 U.S. Steel 457» Mldcontlnental 81% 84 Shell Union 99 98 A.K.U. 4% 132 29 April 3 Meitred weer onbetwist als marktleider op en 29 April 3 Mei Gehandeld werd van 464 V' tot 4681%, «lotnotering circa 468. oub ruim 13 punten boven Donderdag. Het buitenland achecn het leeuwendeel der aankopen te verrichten. NSet-offlcieel la tijden» dit weokelnde zelfs 472 betaald. Ook Philips en Unilever waren gevraagd 3 4 4 punten beter. AKU goed op peu op 211%. De scheepvaartafdeling vormde van daag een uitzondering. Hier was het aan bod veruit ln do meerderheid Vooral Scheepvaart Unie had hiervan te lijden cn verloor meer dan 2 punten. De overige papieren een kleinigheid lager, uitgezon derd KNSM. die zich goed wist te handha- :n. De berichten over de schade aan de ta baksoogst in Dell neemt de beurs met een korreltje zout. Vrijdag a.s. wordt n.l. de eerste inschrijving van dit Jaar gehou den voor Sumatra tabak. In tabakskringen neemt men aan dat deze geen doorgang zal vinden omdat het gehele aanbod dan wel weer voorver kocht zal zijn. De beurs ziet in de jongste berichten uit Deli eerder een stimulans voor de tabaksprijzen. Verenigde Deli was dan ook onveranderd op 12% Amsterdam rubber een fractie luier, H.V.A. ruim 1 punt beter. De belegglngsmarkt was op nieuw aan de vaste kant. De conversie- lening tipte zelfs even a. d. 99 maar sloot daaronder. Claims Nederlandsche papier fabriek waarin gisteren de handel begon, werden geadviseerd op-f 10 tot f 10,50 theoretische waarde f 10.70 Lappen Ne- dam onveranderd op f 185. Amerikanen stil. Prolongatie 2% pet. BEURSOVERZICHT. VRIENDELIJKE STEMMING, KON. OLIE WILLIG. De nieuwe week. die evenals de vorige slechts 4 beursdagen telt, ls ingezet met en vrij vriendelijke stemming Kon. Olie 5 Mei Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge HOOG EN LAAG WATER 3.16 3.46 4.41 4.58 5.11 U.-f-N.A.P. U.+N.A.P. 2.37 2.54 2.56 1.66 1.92 15.41 16.16 17.06 17.24 17.40 2.31 2.48 2.49 1.61 1.87 U.- 9.50 10.18 11.02 10.18 10.45 •N.A.P. 2.27 2.43 2.58 1.66 1.94 U.—N.A.P. 22.15 2.22 2.39 2.54 1.63 1.91 23.24 22.43 23.10 18. Na een stevige rit door de woestijn bereikten zij de Kraak, waar de verhuur der van de kamelen hen op wachtte. ,,Hier zijn de _grijpstui- vers voor de leennuur der kameel-beesten", zei Rival- di. de man enkele bankbil- jetjes overhandigend. Een beetje stijf begaven zij zich aan boord. „Oef", klaagde de Maat, „ik kan bijna niet meer zitten van de pijnNooit klim ik meer op zo'n knobbelbeest I" „Dat gaat wel weer over", troostte Kappie, „Ha, ik ruik. dat Ah Sing de kof fie klaar heeft, nu kun nen we tenmiste het zand uit onze kelen spoelen!" Toen zij met z'n allen in de kombuis zaten, had de Maat weldra weer het hoogste woord. Uitgebreid vertelde hij de Meester van hun zonderling avon tuur in de Pyramide van Mops. „Er was daarbinnen een Egyptenaar, die sprekend op die wandschllde- rijen leek", zei hij, „een griezel van een vent, maar ik was niet bang! Ik keek hem aan en Opeens bemerkte de Maat, dat niemand meer naar hem DIT UK luisterde, allen keken met wijd open ogen naar de ingang van de kombuis. De Maat keerde zieh om enhet volgende ogen blik liet hij zijn kopje uit de handen vallen en dook met een angstkreet onder de tafel. Want daar, in de deuropening, stond de geheimzinnige pyramidewach- ter. WOENSDAG 5 MEI. HILVERSUM I. 402 m 1007 kc/S. 7.00 NCRV. 16.00—24.00 Nationaal programma. NCRV: 7.00 Nws. 7.13 Gram. 7.30 Ge wijde muz. 7.45 Een woord voor de dag. 8.00 Nws.- en weerber. 8.15 Gram. 8.30 „Tot Uw dienst". 8.35 Gram. 9,00 Voor de zieken. 9.30 Voor de huisvrouw. 9.35 Waterst. 9.40 Gram. 10.30 Morgendienst. 11.00 „De moed der hoop". hoorspeL 12.00 Instr. trio 12.30 Land- en tuinb. meded. 12.33 Gram. 12 37 Hen-. Kerkd. 12.59 Klokgelui. 13.00 Nws. 13.15 „Met Pit op pad". 1320 Meisjeskoor. 13.45 Gram. 14.00 Voor de jeugd. 15.20 Instr. septet. 15.40 Gram. Nationaal programma: 16.00 Voor de kinderen. 17.00 Operaconc. 17.35 Voor de jeugd. 17.55 „Elf droppings". 18.00 Nws. 18.15 Toespraak door Z Ex Dr W. Drees. 1825 Gram. 1840 Voordr. 19.00 Instr. sext. en toespraak door Z.Exc. Mr. F. J. F. M. van Thlel. 19.30 Bijeenkomst ter herdenking van de bevrijding. 2020 Nws.- en weerber. 2027 „Elf droppings". 22.15 Metropole ork. Intermezzo: Voordr. 23.00 Nws. 23.15—24.00 Gram. HILVERSUM II. 298 m 1007 kc/s. 7.00 VARA. 10.00 VPRO. 10.20 VARA. 16.00— 24.00 Nationaal programma. VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gram. 7.15 Gym. 7.30 Gram. 8.00 Nws. 8-18 Gram. 8.30 Or gelspel. 820 Voor de huisvrouw. 9.00 Gym. 9.10 Gram. VPRO: 10.00 „De vrijheid is te koop", caus. 10.05 Morgenwijding. VARA: 10.20 Voor de vrouw. 11.00 Gram. 12.00 Promenade-ork. 1220 Land- en tuinb. meded. 12.33 Voor het platteland. 1228 Lichte muz. 13.00 Nws. 13.15 Tentoonstel- llngsagenda. 13.18 Dansmuz. 13.45 „De •weg omhoog", caus. 14.00 Voor de kinde ren. 1520 Voor de zieken. Nationaal pro gramma: 16.0024.00 Zie Hilversum I. TELEVISIE M.T.S. NATIONAAL PROGRAMMA. 20,15—21.30 1. Filmact. 2. Weerber.; 3. „'45'54", cabaretprogramma. Openbare verkoping van een stalhouderij. Nolaria R. Batten te Mid delburg, is voornemens met medewerking van makelaar M. van Delden op 13 Mei a.s., v.m. 11 uur, in het openbaar om contant geld te verkopen: wegens ophef fing van de stalhouderij van Gebrs. WIELEMAKER aan hun stallen Klein Vlaando ren te Middelburg de gehele in prima staat verkerende inventaris: 7 beste paarden, w.o. bruine ruin, winnaar van vele prijzen; trouw- coupé's, landauers; vige- lant; 5 Jan Pleziers; pracht lijkkoets; 5 arresleden; span- en l-paards tuigen; zwarte paardenkleden met manekappen w.v. 1 nieuw; pracht statielantaarns; uit gebreide collectie arrebel- len en pluimen; rijzadels en alles wat tot een volledige stalhouderij behoort. Be zichtiging op de verkoop dag vanaf 9 uur. Inlichtin gen en notitiën bij notaris R. Batten te Middelburg en bij de makelaar M. van Del den, Sarphatistraat 71, Am sterdam (C) kan niet meer loszitten of verschuivenI DENTOFIX een nieuw, ver beterd en antiseptisch poeder behoeft slechts op de gebits- plaat gestrooid te worden om het gebit de gehele clng rots vast op zijn plaats te houden. U voelt zich zeker en behaag lijk. DENTOFIX voorkomt te vens onaangename reuk uit de mo-rt. Probeert het nog beden. Prijs per nibus slechts Waarom persé Ronda corsets, omdat..,. Geen corset slanker maakt dan het Ronda-corset, dat rug en spieren steunt. St. Jacobsstraat l Telefoon 2667 Vlissingen. KDHLER na a imachines al meer dan 80 jaar bekend 240.- 275.- 360.- 543.- HOLSATIA snelbreiapparaat breit automatisch recht en averecht 375.- 475.. 540.- Vraag uitgebreid prospectus: 523ste STAATSLOTERIJ 3« kios 3340 3673 Sffi ƒ35.000 9842 ƒ5000 1297 ƒ2000 "0 4098 47 )6 11394 HOGE PRIJZEN ƒ1500 21262 5299 5325 10533 10696 1427 1484 1513 1549 3143 3231 3340 3673 3828 3894 <L__. 7 6056 6372 6612 6729 69S3 7375 7484 7655 7928 8799 9166 S 11411 11829 11986 12072 12214 12326 12615 12672 12921 13609 13678 4922 5076 6178 11773 19410 19450 19788 19S62 3894 4017 4465 4511 8799 9166 9754 10442 21762 21786 21826 PrUzen vnn CO. 1008 048 122 126 217 223 231 238 256 279 293 300 329 353 362 426 432 435 445 512 530 556 606 657 683 694 711 784 815 913 917 930 969 973 976 982 99S 2008 028 103 177 268 305 315 325 337 353 359 469 604 605 622 666 6S1 705 714 744 792 794 803 827 848 854 855 894 911 933 960 966 967 9S2 993 3024 033 043 060 103 135 148 181 183 184 201 263 273 278 299 351 400 410 471 503 527 548 556 579 615 680 705 719 744 763 781 S89 905 946 954 985 4013 052 063 066 071 077 125 133 159 163 164 197 213 231 239 254 269 280 309 340 393 412 426 440 470 510 53S 543 546 584 626 650 719 728 742 757 816 818 879 914 916 919 939 965 980 5019 079 094 204 223 232 271 296 300 317 330 349 375 379 383 415 458 468 472 470 498 519 531 587 632 681 694 740 743 775 782 792 799 801 807 834 843 845 864 907 922 948 973 977 6027 072 096 114 174 196 198 204 225 226 235 238 253 25S 278 307 378 413 419 432 468 509 566 581 593 610 633 651 691 727 739 759 823 833 871 S95 912 918 931 936 968 990 992 999 7007 073 093 116 168 188 191 201 316 258 304 326 334 355 408 426 430 440 443 496 512 538 542 556 558 565 581 612 621 625 636 640 653 693 729 737 741 795 804 850 852 864 877 883 907 934 940 964 998 8006 038 050 080 110 148 159 165 183 213 231 233 239 253 263 266 286 339 338 397 462 464 481 492 508 542 546 551 572 586 605 614 642 666 691 694 701 769 772 775 783 803 851 885 956 983 989 9005 035 040 048 054 063 071 087 133 146 596 597 722 804 838 843 856 871 901 942 964 976 998 10001 026 051 109 164 178 219 231 305 315 354 379 430 454 514 528 532 569 603 612 663 714 718 720 721 739 757 786 789 838 11039 057 C 118 123 320 341 579 604 L 094 096 C 616 639 648 660 673 694 7 224 247 251 296 305 438 440 464 470 473 5 916 938 963 971 13027 069 085 088 117 177 288 323 331 342 349 445 480 492 524 543 551 613 670 703 744 753 765 782 7S5 796 802 S04 821 823 961 Ül 837 849 873 876 892 920 944 949 14077 100 129 132 234 238 266 287 300 313 342 357 372 402 434 553 557 568 580 635 674 730 783 790 811 830 851 868 884 896 918 931 15011 013 020 028 074 141 186 198 247 274 288 289 290 316 330 347 393 399 406 413 434 473 476 516 667 716 719 743 765 803 812 824 849 873 886 895 898 903 927 928 IASSB 095 128 200 232 243 249 251 266 278 281 310 316 359 371 413 413 457 477 4S0 501 531 532 574 578 600 702 uSSmSKSSSSS 251 252 253 294 305 315 337 344 -- 355 2 625 652 667 670 6 756 767 778 805 i 558 672 664 741 747 782 814 836 837 847 872 883 902 912 913 919 920 981 987 998 —j 249 252 261 401 404 409 423 455 494 508 5: 640 680 719 740 743 74 581 624 640 680 719 740 743 749 760 768 781 797 838 850 865 866 938 961 969 981 81015 019 207 217 450 476 601 621 794 834 926 934 >4M 500 532 541 548 550 556 558 648 651 673 676 714 767 773 852 859 894 896 912 918 923 M. GAAKEER, dierenarts, Ovezande, afwezig 5 en 6 Met. Woensdag 5 Mei wegens sterfgeval GESLOTEN. Schildersbedrijf J. BAURDOUX Nw. en St. Joosland. Te koop: ZOMERHUISJE. Uitstekend geschikt voor zomerverblijf aan bos of strand. Geheel uitneembaar. staal-constructie. Te bevra gen: A. M. WESTVEER, Hansweert* Gevraagd voor direct een net DIENSTMEISJE. Modemagazijn DAALHUIZEN, Nieuwendijk 39, Vlissingen. Alleen op Woensdag V\>G Tijdelijk stomen (chemisch relntgen) Colbert- en manielcosiuums Mantels en jassenJ I RegenjassenI (lid. waterdicht maken) Japonnen («»ei. plooien)2/^ Rokken en pantalonsTt®*" N.V. Filiaal Vlissingen: Scheldestraat 16, Tel. K !184-788 Wij vragen een nette Banketbakkers- leerling, om in het vak te worden opgeleid. M. H. DE VOS, Nieuwe Burg 12, Middelburg. Erkend leraar Banketbakken. Landelijk Dagblad vraagt: Agent-Bezorger voor vroege ochtendbezor ging in GOES. Brieven lett. V 18, Bur. P.Z.C. Vliss. Door de E.A. Heer Rech- ter-Commissaris in het fail lissement van J. G. STRIE KER, aannemer van grond en sloopwerken, wonende te Vlissingen aan het Van Nispenplein no. 380, is be paald: 1. dat de schuldvorderingen bp de Curator moeten zijn ingediend vóór 13 Mei a.s.; 2. dat de verificatie-verga dering zal worden gehou den op Donderdag 3 Ju ni 1954 des namiddags te 13.30 uur. Middelburg, 1 Mei 1954. De Curator: Mr. J. J. VAN DER WEEL, Londense Kaai 7. SPOED. ARXEMUI DEN. WONING te koop, gelegen aan de Sin gel No. 1 te Arnemuiden. Kijkdagen Woensdag van 24 uur en Vrijdag van 57 uur. Briefjes inleveren tot Vrij dagavond 9 uur bij K. SIE- SEVELD, Molenweg 33 te Arnemuiden. Dit pand is te aanvaarden behoudens goedkeuring van B. en W. Hotel TER HEULEN, vraagt een kamer-werkmeisje. Hoog loon. Boul. Banket 26, Vlissingen. Iedere Zeeuw leest natuurlijk de P.Z.C.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 5