Blue Band smaakt nu totaal anders dan margarine tot nog toe De Coöperatie gaat gewoon door! werkelyk lage prijzen y\ Ook Uw gezin gaat profiteren van grootse ontwikkeling op margarine-gebied Op 't brood, in de panBlue Band natuurlijk! e PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 18 MAART 1954 MEr 58 soepgro«"en TOMMEHPU^L f Wifci» uw® HAVERMOUT 500 gram MAÏZENA 22 PUDDING, vanille- roomsmaak, 2 zakjes voor GRIESMEELPUDDING me» amandelsmaak 250 gram CHOC.-BONBONS 100 gram 55, 45 en PINDAKAAS, 1e kwaliteit per pot VRUCHTENSTROOISEL 200 gram ZACHTE ZEEP (los) 500 gram HUISHOUDZEEP dubbel stuk TERROX zelfwerkend per pak wasmiddel COOP 23 ct. 19 c 25 c 25 c 36 c 89 c 25 c 33 c 24 c 39 c BOVENDIEN Koop bij UZtlF en de winst is voor U HERVORMDE SCHOLEN. Vlissingen Prins Willemschool, Grote Markt. Hoofd: W. van Soe- len. Oranjeschool, Bloemenlaan. Hoofd: H. de Groot. Julianaschool, President Rooseveltlaan. Hoofd: S. A. Luitwieler. AANGIFTE LEERLINGEN NIEUWE CURSUS Gelegenheid tot aangifte: Maandag 22 en Dinsdag 23 Maart a.s. telkens van 7.30 tot 8.30 uur in de drie bo vengenoemde scholen. Voor het Havendorp op dezelfde tijdstippen en wel op 511. (Kerkcentrum). N.B. De kinderen moeten vóór 1 October 1954 de zesja rige leeftijd bereikt hebben. ONZE KLEINTJES Van 15,j regels f 1.— (6 punts letter) iedere regel meer 20 ct Maximum 8 regels „Brieven of adres Bureau van dit blad" 25 cent extra. Betaling a contant. TE KOOP 9 Te koop: enkele dames- en nerenrijwielen, waarbij lage modellen, van af f 20 p. st. en 1 motorrijwiel, 125 cc., f 60. d'Arke 7, Westkapelle, tel. 209. 9 Te koop: 1 Stella vjaszaal- machine, 2 m. 25 rijen. Is te vens voor andere gewassen ge schikt. S. WISKERKE, telef. 202, Kats. J» Te koop, wegens opheffing er zaak, hit, 9 jr. oud, leur- wagen op patentas. CHR. LOUWS, Steijnshofstraat. Dom burg. 9 Te koop: zeer goed werk paard. 11-jr. merrie, nog ge- evacueerd bij gebr. Van Dries. Plattendijk. Heinkenszand. C J. KUIJPER, Beyersdijkje 110, Zlerikzee. 0 Te koop: motor. 125 cc., Maico. 10.000 km gelopen. P. WISSE. Welzinge, Boschaard weg 114, Ritthem. 9 Te koop: een Jale bromfiets, zo goed als nieuw, haast niet bereden, een Italiaanse machi ne. A. KLIP. Nieuwstr. 6, Vliss 9 Te koop. in g. st. z. JL.O.- motor. 125 cc., z.g.a.n. banden en belastingkaart, Na 6 uur Verk. Quakkel.str 116, Vliss. A Te koop: zaaimach, 2 meter systeem Melichas 12 rijen. Voor- en achterstuur, in prima staat. J. v. d. BERGE, landb smederij, Nieuwdorp, tel. 226. 9 Te koop: een R.S. Super he renrijwiel, met lamp, kast, te- rugtraorem enz. Prijs f 55. Breeweg 8, M'burg. (Na 6 uur) Te koop: m.-fiets, v. lit. 8 jr., f 35: 2-pers. ledik. m, spi raal, f 37.50: h.-fiets, f 35: hand- naaimach., f 55; d.-fiets, f 35; 2-pers. spiraal, f 17.50, „Phi lips" luidspreker, f 8.50; gr. handgrasmaaimach., f 35; box m. vloer, f 15; wringer, f 12.50 en enige tafels en stoelen. Vliss. Singel 34. Middelburg. a Te koop: Friese staartklok, geboend bulk- en boogkabinet en z.g.a.n. emaille keukenka chel. Adres: Zeedijk 2, West kapeUe. O Te koop: leren kleding, uit voorraad en naar maat. ge voerde gabardine regenkleding, alle ma'm. Nog enkele ge bruikte leren jekkers. Koopjes. d'Arke 7, WestkapeUe. Tel. 209. 9 Te koop: Fort V 8 1948. in goede staat met trekhaak. Des gewenst gemakkelijke beta lingsvoorwaarden. Garage DE MUYNCK, Paul Krugerstr. 209, VUssingen. Tel. K 1184—2008. Te koop: drachtige geit, rek. 9 Maart 94 en een vette geit. Breeweg 7, Middelburg. 9 Te koop: 4-delige kan. broed- kooi en zangkast; vloerkleed nieuw Te bevragen: Nieuw- straat 48, M'burg. Na 6 uur. A Te koop: 6-jarig werkpaard JAC. PAUWE Hz., B 95, Ga- pinge. 9 H.H. veehouders. Te koop: wynpeedn, bij elke hoeveel heid. Franco bedrijf en billijke prijs. Te bevragen A. GIDEON- SE. Telef. 412, Ritthem. 9 Te koop: electr. kookplaat en vaste wastafel. Te bevr.: Singel 163 bov., Vlissingen. 9 Spotkoopje, 300 cc., kk„ ..Triumph", jaar '46. prima st., 1—33, geen oüe. Kreukelmarkt 12, Goes. Na 6 uur. Inderdaad, eindelijk is Uw wens vervuld: er is nu een margarine die oneindig veel beter smaakt dan margarine tot nu toe. Voortaan maakt U de boterhammen smakelijker en gaat U fijner koken; Uw hele gezin gaat lekkerder eten, iedere dag. Want nu en morgen en altijd zult U de pakjes nieuwe Blue Band bij Uw leverancier vinden; Blue Band, gemaakt volgens een geheel nieuwe bereidingswijze. In 'Nederland werd deze be reidingswijze gevonden, in Nederland wordt ze het eerst toegepast. En U, Uw gezin, wij allemaal gaan ervan profiteren, ons leven lang. Zo ging het met duizenden huisvrouwen die Blue Band keurden nog vóór ze in de winkels te koop was. Zo gaat het met iederéén die Blue Band proeft, nu ze overal voorradig is. Dat zijn allen huisvrouwen zoals U, even critisch, even gevoelig voor smaak als het om margarine gaat. Is dat voor U niet een reden om Blue Band eens te proeven? Kom, haal morgen een paar pakjes; smeer de boterhammen met die nieuwe margarinebak er mee, proef de jus die U ervan maakt. Na die proef zegt U heel eerlijkja, dft is werkelijk de smaak! Er is nog méér: gezondheid door een rijkdom aan zonneschijn-vitamine Vitamine D 2onneschijn-vitamine is onmisbaar voor U, Uw man, Uw kinderen, voor iedereen. U kunt er zeker van zijn, dat Blue Band U die geeft, volop, het hele jaar door. Dat is een grote geruststelling voor iedere huisvrouw en moeder Want zonneschijn- vitamine geeft meer weerstand. Zonneschijn-vita mine zorgt er voor, dat Uw kinderen opgroeien tot stevige, gezonde meisjes en jongens. Nog een reden om Blue Band te nemen, morgen en altijd. Zoveel goeds voor zo weinig geld! Grote voedingswaarde, hoog vitamine-gebahe in een smaak die totaal anders is dan die van margarine lot nu tot: deze voortreffelijkheden samen koüen U 46 unt. J>g 10-1 ,JW. 210.31! 9 Te koop: prima radio; 1 so lex; 1 Berini; 2 Mosquito's. Al les met garantie. L. HOEBEKE, Telef. 217, Nieuwland. TE KOOP GEVRAAGD 9 Te koop gevraagd: 2-pers. opklapbed (spiraal). Zeewijk singel 46, Souburg. 9 Te koop gevraagd: kasten, stoelent, tafelt, naaimachines, antiek en curiosa. Verkooplo kaal „DIANA". Slijkstraat 29 31, Telef. 677, Vlissingen. 9 Klein model eiken- of noten kabinet en dekenkist te koop gevraagd. C. T. VINK, Axelse- straat 10, Tel. 2165, TerneU2en. STe koop gevraagd: boerinne- eding, met bijbeh. goud en zilver, tegen hoge prijs. Adres: Zeedijk 2, WestkapeUe. 9 Te koop gevraagd: roeibootje (visbootje). Aanb met prijs J. BRAAM. Dam 7, Vlissingen. 9 Te koop gevraagd: Solex of Kaptein Mobylette. Brieven met omschrijving, prijs en bouwjaar, lett. Z 52, Bur. P.Z. C., VUssingen. TE HUUR GEVRAAGD ?Te huur gevraagd, tegen Mei kamers m. kookgelegenheid, voor 2 jonge mensen. Br. no. 313. Bur. P.Z.C., M'burg. 9 Te koop of te huur gevr.: hofstede of in ruü tegen wo ning met land. Br. no. 314, Bur P-Z.C., Middelburg. 9 Garage of stalllngruimte ge zocht in omgeving Langeviele- weg, M'burg, voor personen auto. Br. met adres en huur prijs, onder nr. 312, Bur. P.Z.C, Middelburg. PERSONEEL 9 Wij hebben plaats voor een chauffeur. VAN HOVE's brand- stoffenhandel. Goes. Tel. 2782. 9 Gevraagd: meisje of werk ster voor enkele keren per week. Na 7 uur. Seldestraat 56 bov., Vlissingen. J) Gevr. in Amsterdam, in oktersgezin met baby. een meisje. v.d.e.n. Br. nr. PH-7508. RICARDO's Adv.-Bureau, Am sterdam-C. 9 Gevraagd: net meisje, voor hele dagen of werkvrouw voor 4 morgens. St. Janstraat 3 A, Middelburg. Gevraagd: net meisje voor e morgenuren. Laan van Nieu- wenhove 14, Middelburg. 9 Gevraagd: net dagmeisje. Goede behandeling verzekerd. L. J. v. d. SLUIS, molen, Ga- 9 Nette werkster gevraagd, twee morgens per week. Mevr. HAAS, Julianai'aan 37, Vliss. BIEDT ZICH AAN 9 Bijverdienste.gevraagd voor man. in bezit van bromfiets, 4 dagen per week vrij. Br. lett. A 53, Bur. P.Z.C., Vlissingen WONINGRUIL naar keuze beschikbaar goede middenstandswoning te M'burg, Goes of randgemeente R'dam. Inl.: Lijsterbeslaan 13. Middelburg, telef. 3195. 9 Woningruil. Aangeb. te Sou burg eengezinswoning. Gevr. te Goes een eengezinswoning. Te bevragen: Heemskerkstraat 4, Goes. ONTSPANNING 9 Het wordt knal a.s. Zaterdag in Mercurius te M'burg. Daar presenteren de Manneblussers de revue ,,'t Eerste alarm" Bal na. Muz. Hugo Reinders. Entree f 0.75. 9 Voor slechts f 0.75 een móóie revue zien en na afloop nog een gezellig bal, a.s. Zaterdag in Mercurius, Middelburg. Zie raambiljetten. 9 U kent mij toch? Autorij school HENDERIKSE, Instruc teur met jarenlange ervaring. Lambrechtstr. 7, Middelburg. 9 Wilt U wijs zijn op de weg, laat J ASPERSE dan wegwijs maken. Autorijschool JASPER- SE. Erkend door A.N.W.B.. K. N.M.V. en F.N.O.P. Koudeker- ke: Tel. K 1185—343. Middel burg: Tel. K 1180-2069. 't Wordt toch lente I De denken reeds aan de schoonmaak, maar gaan eerst om een mooie japonschort naar „DE GOEDKOPE SIMON", Klokstraat, Goes. 9 Een mooi kleedje brengt sfeer in Uw woning. Ziet onze speciale kleedjes-étalage. „DE GOEDKOPE SIMON", Klokstr., Goes. 9 Mooie kanten kleedjes, in al le soorten. Reeds voor 39 ct., 69 ct., 98 ct. enz. koopt U een leuk kleedje bij „DE GOEDKOPE SIMON", Klokstraat, Goes. Een mooi, geruit katoenen tafelkleed is zeer modern en niet duur, f 2,98, f 3,98, enz. wasecht. „DE GOEDKOPE SI MON", Klokstraat, Goes. 9 Een leuk loperlje kost maar f 1.40, f 1,95; mooie kanten cra- paudkleedjes f 1.95. „DE GOED KOPE SIMON", Klokstr., Goes. 9 Astrologie op wetenschapp. basis. Zendt uw handschr., ge boortedatum. -jaar, plaats, vr. of mnl„ plus f 2.50 en antw. porto en U ontvangt interess. beschr. wat de eerstk tijd U zal brengen. Br. Mevr. EWALD. Postbus 218, Den Haag-C. 9 Divans, kantelbedden, divan bedden. f 28 Erven GABRIËL- SE, o.h. Postkantoor. M'burg. fOud-Holl. wandkleden vanaf 4; Gobelin wandkleden vanaf f 8.50. Erven GABRIËLSE, L. Noordstraat 4143, Middelburg. w Verende ligstoelen, f 29; kus senvulling, per pondzak, f 1.80. Erven GABRIËLSE. o.h. Post kantoor. Middelburg. 9 4 Clubjes, f 220; 4 stoelen. 2 clubs, f 265. Erven GABRIËL- L. Noordstr. 41—43, M'burg. C 2-Pers. verende bedden, f 85; pers. bedden, f 35; 2-pers. schuim-rubberbed, f 210. Erven GABRIËLSE. Noordslraat 41— 43, Middelburg. 9 Haardbankje, f 12.50: bureau stoel, f 19.75: gothische uittrek- tafel, f 75. PIET VERHAGE. Blekestraat A 214. Groede. EEN KLEINTJE KOST EEN OULDEN. 9 Voordeliger dan U denkt een prachtig, sterk Locomotief rijwiel. in alle modellen. Ook op gemakkelijke betaling bij KEES in het Bellnmypark. Q Vlissingse Rijwiel-Cmtrale, Koudekerkseweg 59, agent voor Magneet-, Gruno-, Jiincker-, Raleigh- en Vestingrijwielen. Voordeliger en beter. Doet Uw voordeel. SKapstokkledcn vanaf f 8.50; vankleden, 1 22.bedden kleedjes. f 4.50. Erven GA BRIËLSE, o.h. Postkantoor, Middelburg. in vele soorten reeds van af'f 1 per 100, zicht- zendingen naar uw keuze. C. BOL, YERSEKE. SRoomboterbabbelaars 4 foto- ommel. f 3.25, 5 fototrommel, f 1.90; zakmodel. f 1.35, bij alle bekende zaken verkrijgbaar. A. W. v. d. VAATE, Vlissingen. 9 Weg. cvercompl. een in z.g. st. z. eleccr. kookkachel, 127 V., 2 kookplaten en oven voor f 50. Te bez. bij: A. J. Brugge, Beursplein 9, Vliss. tel. 2791. 9 Paasman de Pietriet. netten driekleur, doppen, groene wol, f 3 per kg. Ci- en figuurvor- men. A. W. v. d. VAATE, Vlis singen 9 Uw adres voor het slijpen van alle soorten zagen, ook broodzagen, is: Winkelman- straat 14, Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 8