BESTE m Voorl. Ned. Elftal leed nederlaag tegen „FootbaU-Combination" DE HERBF.PLANTING KOST MEER DAN EEN MILLIOEN Amstèrrlam.ep Beurs JIMMY en de Bende van Bolletje Bink 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 18 MAART 195-1 NIEUWE VOORHOEDE GEEN SUCCES Weinig aantrekkelijke momenten Het voorlopig Nederlands elftal heeft gisteren in het Olympisch Stadi on te Amsterdam een 12 nederlaag geleden tegen de Londense ..foot ball combination." In de eerste helft van de wedstrgd was het peil van behoorlijk gehalte, maar het bleef bU een veelbelovend begin. Na de rust zakte het peil tyj de minuut. De nlenwe samenstelling van de Neder landse aanval was geen succes. Van Beurden was geen ideale rechtsbui ten, terwijl Michels vlot startte, maar in middelmatigheid eindigde. Jacques Heyster linksbuiten is evenmin geslaagd, ten dele als gevolg van de weinige steun van Bennaars. De rest van het team speelde in normale vorm. Bij de Engelsen waren rechtsbuiten Hooper en zijn collega Howard op links zeer snel, hetgeen onze verdediging vaak voor grote moeilijk heden plaatste. Het goede werk van Terlouw en Steiger is er oorzaak van, dat de overwinning van de Lon denaren zo klein mog.dyk bleef. Het begon met enkele aardige Ne derlandse aanvallen, waarbtj Bleyen- berg en Michels zich onderscheid den. Michels kreeg na enkele minu ten zelfs een vrge kans bg een handsgeval van een Engelse verde diger. Kalm legde de Ajacied aan voor het schot, maar de bal ging naast het doel van Sam Bartram. Het Nederlands elftal gaf in deze fase de toon aan; ln de achtste mi nuut werd het overwicht zelfs in een doelpunt tot uitdrukking gebracht. Bleyenberg was met de bal links van het doel gekomen en toen hij rechtshalf Morton was gepasseerd „nam" hij rechtsback Hewie en schoot toen beheerst langs Bartram. Voortreffeiyk door de Arsenal- crack Logie gedirigeerd kwamen toen de Engelse aanvallen los. Over de snelle vleugels werd de bal in het Nederlandse strafschopgebied ge bracht en voor Steiger Kwamen er enkele benauwde ogenblikken. Vier hoekschoppen achtereen leverden voor de Londenaren niets op, maar de pressie groeide met de minuut en steeds vaker moest Terlouw duels met de handige aanvalsleider Jez- zard uitvechten. Na een half uur resulteerde het Engels overzicht in een aantal aan vallen, waaruit tenslotte de gelijk maker werd geboren. Toen Hooper met verbluffend gemak langs Tebak gleed en een voorzet afleverde was het raak. Haynes kreeg het leder als op een presenteerblad en Steiger lag in het volgend moment geslagen in de linkerhoek. Met de beide backs op of zelfs over de middenlgr ble ven de Engelsen nu het beste van het spel en de kansen behouden, maar tot de rust bleef het 11. van een werkelijk Nederlands offen sief sprake. Na een kwartier moest rechtsbuiten Hooper, geheel terugge komen, redding brengen in eer pre caire situatie, ontstaan uit een serie mlstrappen. Na een half uur kwam het .lang verwachte doelpunt, dat de Engelsen de leiding zou brengen. Een voorzet van Hooper kwam bjj Haynes, die doorgaf naar Logie. De Arsenalspe- ler behoefde slechts met zijn been te zwaaien om Steiger het nakijken te geven (12). Het spel zakte meer en meer af. De Engelsen waren sneller en zowel in de verdediging als in de voorhoe de bleven zij hiermede èn me' hun betere techniek èn met hun beweeg lijker positiespel hun tegenstanders verre de baas. Advertentie. WIELRENNEN Van de Lijcke reeds nu in vorm amateur wielrenner Piet v. d. Lijcke uit Groede heeft in de door het dagblad ,,Het Volk" in België geor- Brown, die Bartram na de hervat- gamseerde wielerwedstrijd een fraaie ting onder de lat verving, heeft het i vijfde plaats veroverd Winnaar werd niet druk gehad. De Nederlandse i De Jong uit Made. De afs'and be- voorhoede was maar zelden ge- droeg 128 km. Er waren bijna 200 vgarlgk. Slechts bg vlagen was er deelnemers. NIEUW-SCHOUWEN-DUIVELAND Ir. Otto zal plannen ontwerpen. herbeplanting door de herverkave ling .sober" zal zijn. Behalve dat de beplanting van het landschap door de herverkavclingsdienst sober zal zijn, bemoeit deze dienst zich in het geheel niet met de beplanting ?an stads- en Dezer dagen is in Utrecht een he- geh°m,e,n 'I'.TZ? Ver**en >"<-•' ue oep.am.ng ran sums- woordigers van de stle ting ..Nieuw j dorpskernen, begraafplaatsen of b Schouwen-Duiveland en van Land het terrein bouwherstei en Staatsbosbeheer, in zake de beplanting van Schouwen 'K DRAAI ER MIJN •HAND NIET VOOR OM 'n Genot om te zien, hoe blinkend schoon Uw vaat met SNEL wordtEn wees niet bang voor Uw handen. Want SNEL bevat Sapobiel, dat Uw handen gaaf en zacht houdt. SNEL is óók Ideaal voor wol en zjjde. Wat 'n uitkomst, dat er SNEL Is! Gratis PLASTIC WASKNIJPER MJ élke fles Duiveland. Gebleken is. dat. boewei de herbe- plantinesplannen nog niet gpbeel vast staan. de kosten daarvan zeker meer dan een millioen gulden zullen bedra gen. I Hoewel het Nederlandse volk, ir aansluiting op de grote bedra?en, wel I ke reeds aan het Ramrenfonds zijn I gegeven, met gulle hand bijdraagt en de propaganda-actie een uitstekend verloop heeft, meent de Stichting I ..Nieuw Schouwen-Duiveland" dat een dergelijk bedrag voor dit doel nooil door particulier initiatief zal kunnen worden verkregen. Het was dan ook met vreugde, dat de bestuursleden van de betrokken autoriteiten vernamen dat kort geleden is besloten dat als onderdeel van de herverkaveling een deel van de herbeplanting zal worden uitgevoerd. Op het budget van de her verkaveling zal daarvoor een rede lijke som worden uitgetrokken, zodat het „raam" der herbeplanting verze kerd is. Uit het overleg is gebleken dat deze Voor afwas, wol en zijde. CMKA BLORINE FABRIEKEN APELDOORN ZAALHANDBAL Veertien ploegen voor de Zeeuwse kampioenschappen Zaterdag worden in de Veilinghal te Middelburg de eerste Zeeuwse zaalhandbalkampioenschappen ge houden. Er hebben maar liefst veer tien ploegen ingeschreven en er zul len in totaal 20 wedstrijden worden gespeeld. De dames wedstryden du ren een kwartier; de heren zullen 'n half uur spelen. De indeling luidt als volgt: Heren: Poule A; Marathon. Hellas en Tonido; Poule B: E.M.M., Olympus en Volharding. Dames. Poule A: Hellas, Marathon, E.M.M. en De Zeeuwen; Poule B: Olympus, Volharding, Luctor en To- In elke poule wordt een halve com petitie gespeeld, waarna de winnaars tegen elkaar uitkomen om de titel. Bgzondere vermelding verdient, dat het pas opgerichte Luctor uit Hein- kenszand voor het eerst met een da- mesploeg uitkomt. van het nieuwe Rode Kruis 7-iekenhuis De gemeenten krij gen alleen vergoed de bomen die er geweest zijn en deze vergoeding zal slechts een fractie zijn van het bedrag dat nodig is voor een enigszins bc hoorlijke beplanting. Volgens een ruwe schatting zullen de kosten van aanvullende beplanting ongeveer f 250 000 bedragen, terwijl aangenomen mag worden dat voor een bedrag van f 500.000 ook zeker een behoorlijke bestemming zal zijn als onderdeel van de herbeplanting. Dit is nog een zeer groot bedrag, doch gezien de tot nu toe bereikte re sultaten lijkt het niet onmogelijk dit te bereiken. Als dat mocht gelukken zal ir. Otto. landbouwarchitect te Utrecht, in overleg met de gemeen tebesturen herbeplantingsplannen ont werpen. Waar zijn onze schepen Amerskerk pass. 15 Bosporus naar Odessa. Annenkerk 15 te Genua naar Sydney. Abbekerk 16 van Brisbane. 19 te Cairns verwacht. Alamak 16 van Cochin naar Bombay Alnati 16 van Antwerpen, 17 te Rot terdam. Aalsdijk te Baltimore. Alphard 16 van Rlo de Janeiro te Hheus Arnedijk 16 van Lissabon naar Vera Cruz. Boschfoiitein 17 te Antwerpen. Britsum 17 van Vancouver te San Pedro Caltex The Hague (t.) pass. 15 Burlings naar Sidon. Chama (t.) pass. 16 Gibraltar naar Suez Dongedijk 14 te Londen naar Vancouver. Delft 17 van Cartagena naar Curacao. Etrema te Singapore. Esso Amsterdam (t.) 17 te Sidon. Hersiha 17 te Demerara. Indrapoera 16 van Tj. Priok. Indrapoera 16 van Tj. Priok naar Cbe- rlbon. Jagersfontein te Durban. Jongkind 17 te Genua. Kieldrecht te Hamburg. Karimun 16 van Surabaja naar Semarang. Lemsterkerk naar Basrah. Laagkerk 16 van Bombay naar Tutlcorin. Lawak 16 van Surabaja naar TJ. Priok. Leuvekerk 17 te Calcutta. Larenberg 16 van Hamburg naar Amster dam. Lutlerkerk pass. 17 04.50 Vllsslngen naar Rotterdam. Merwede te New Orleans. Metula pass. 16 Dominica naar Curacao. Molenkerk 16 van Beira te Mozambique Nieuw Amsterdam 17 van Curacao te Cristobal. Oranjefontein 16 te Antwerpen. Oranje pass. 16 n.m. Gibraltar naar Port Said. Oranjestad 17 van Curacao naar Laguaira. Polyphemus te Hamburg. Pema naar Curacao. Prins Willem van Oranje 14 te Antwer pen naar Rotterdam. Prins Willem IV pass. 16 Finisterre naar Stavanger. Papendrecht 31 van Kaapstad te Rotter dam verwacht. Pendrecht verm. 16 van New York naar Puerto la Cruz. Nederland 1951 (3 Nederland 1948 (3!'«) Nederland 1947 (3%) 3 Nederland 1937 3 Dollarlening 1947 3 Investeringscertificaten 3 Nederland 1962-64 3 Nederland N W.S. 2y2 Ned. Indië A3 Grootboek 1946 3 Nat Handelsbank Ned HandeimiJ. A.K.U. B'ergh's en Jurgens Calvé-Delft Kon. Ned. Hoogovens Unilever 126% 280 Rijnkerk 14 te Montevideo naar Buenos Aires. Sinabang 15 te Mauritius. Straat Malakka 15 te Singapore. Stad Schiedam 15 te Sfax. Soestdijk naar New York. Saroena (t.) 17 te Pladju. Sibajak pass. 17 vjn. Thursday eilanden naar Surabaja. Sunetta (t.) 17 te Yokohama. Schie 16 van Tanger naar Rotterdam. Sloterdijk 14 van New Orleans te Houston Tjitnen'eng 14 van Kaapstad naar Port Elisabeth. Talisse 15 n.m. van Djibouti, 19 te Suez verwacht. Tjibodas te Djakarta. Tjisadane 16 van Santos naar Buenos Aires. Tibia pass 15 Aden. Utrecht 16 van Tj. Priok naar Singapore Violette Erica 15 te Port Lyauty. Willem Ruys 15 van Colombo naar Rot terdam. Waterman 16 640 mijl W. Landsend naar Rotterdam. Woensdrecht 18 van Poelo Sambu 1 Hongkong verwacht. IJssel pass 16 Gibraltar naar Lissabon. Zuiderkruis 16 330 mijl Z.W. Walvisbaai naar Kaapstad. Zeeland K.RX. 16 te New York. 253% 257% 423% 4257s 124% 125% 150% 150% 126% 128 136 i36% 136% 138% 145 146% 120% 120% 110%, 111% 107% 107 >/4 - 122% 186 187 i/a 41% 21% 90% 16 Mrt 17 Mrt Ned. Kabelfabriek 244 101% 10172b Philips 97% 977g Wilton-Feijenoord 97% 97% Biliiton 94% 94% Kon Petroleum Mij. 93»% 93»% Amsterdam Rubber 99% 99% Hoiland-Amerika Ljjn 99% 99% Kon. Paketvaart 77>/4 77% Rotterdamse Lloyd 96% 96% Ned. Scheepvaart Unie 96% 96% Stv. Mij. Nederland H.V.A. Dell Mij. Bank v Ned. Gem. 4% Bank v Ned. Gem. 0-5-10 Centrale Suiker 179% 179% Kon. Mij De Schelde NX. 261% 2597* Baltimore-Ohio 19% 19% Missouri K.T. 4% 4% New York Central 23% 23 Pennsylvania 17% 17% Anaconda 33% 33% Bethlehem Steel 53'% 53% General Motors 63% 63%e.d. Intern. Nickel 37% 37% Kennecott 71 70»% Republic Steel 497s U.S. Steel North American Cy. 217a Midcontinental 707; Shell Union 90% Tide Water 22% 22 A.K.U 47a 118% «18»% BEURSO VERZICHT. De beurs beleeft een sensationele pe riode. Was het vorige week Kon. Olie, die de verrassende mededeling deed over de voorgenomen introductie op Wall- street, ditmaal hield Philips de gemoede ren bezig De bijstempeling van de aan delen met f 250 tot f 1000 nad men reeds lang bevroed, maar nu dit definitief een feit is verkeerde Philips weer in een hausse-stemming Eergisteren kwam dit het sterkst tot uiting in een koersstijging van 11 punten, gisteren werden daar nog 7 punten aan toegevoegd. Het openings niveau lag zeer hoog namelijk circa 261. Op deze prijs werden echter al gauw de nodige stukken aangeboden, waar door de koers achteruitliep tot circa 258 tegen slot. De gehele middag werd hier druk gehandeld. Kon. Olie had een vrij vast verloop. Nog steeds wordt het fonds voor bui tenlandse rekening gekocht. Gistermid dag werd 424 tot 427 betaald slotnotering 426%, dus 3 punten hoger A.K.U. sloot onveranderd na een iets betere opening, doch Unilever stelde enigszins teleur. Dit fonds moest bij opening ruim 4 punten prijsgeven, maai wist zich tegen slot te herstellen tot 200. Behalve in Philips ging het in de overige hoeken zeer kalm toe. De seheepvaartafdeling profiteerde op bescheiden wijze van de gestegen vrach tenindex Cultures openoen enigszins weifelend maar trokken daarna toch aan tot rond de slotnoteringen van eergiste ren. Staatsfondsen licht verdeeld zonder belangrijke afwijkingen. Prolongatie 2% procent. 28. Er viel inderdaad heel duidelijk een handafdruk waar te nemen. De berm van de weg was nog al mod derig. een der wielen was vrij diep in de modder wegge zakt. ,,'t Is de afdruk van een Riponelli-band. Brown", zei Karei Krukas, nadat hij de plek nauwkeurig had be studeerd. „Dit üjdt voor mij geen twijfel En we boffen daarbij, want véél auto's hier in de buurt, die met dit soort banden rondrijden, zijn er niet. Ik weet er maar één en dat is dat oude autootje van de barones, dat ze alleen maar gebruikt om er Zondags mee naar de kerk te gaan. Nu het is niet aan 'e nemen dat barones Geitsma van Meckeren haar auto aan die die venbende uitleent, 't Brave mens krijgt 't al op haar zenuwen als iemand haar maar één woord over die in brekerstroep wil vertellen, zy wil er eenvoudig niet van horen en als Je zou weten hoe zy zich 's avonds in haar huis barricadeert dan zou je lachen." Jimmy ant woordde niet dadeiyk Hy dacht na. „Laten wij toch eens naar het kasteel van de barones rijden", zei hy „Hoe heet die oude bouwval ook weer?" ..De Broeken, burg", zei Karei Krukas. „Je denkt toch niet dat een adellijke dame van diep in de zeventig iets met deze zaak te maken heeft?" Jimmy schudde zyn hoofd. ,,Ik denk niets", antwoordde hij, „maar als op die Broeken burg een auto staat, die Riponelli-banden heeft en als ons blijkt dat het koelwater van die auto nog warm is, dan weten wij in elk geval méér dan wij nu weten" Karei Krukas zag Jimmy een ogenblik vol bewondering aan. „Dat is slim bedacht", zei hy. Advertentie. Brandende pijn - vanuit de maag tot hoog ln Ow heel? Een ot twee Rennies blussen die pijn dadelgk! Een kwestie van een of twee minuten. Houdt altgd een paar Ren- nies bg de hand. Ze zijn stuk voor stuk hygiënisch verpakt en water of wat ook komt er niet aan te pas. Gewoon laten smelten op de tong en ze zgn nog smakelgk ook Feuilleton door MARGARET MALCOLM 13 „Donderdag," stelde juffrouw Twist voor, „dan kan ze de was terugbren gen." „Lieve Emma," riep hg, „ik kan mi niet begrgpen, hoe je zoiets prozaïst# kunt voorstellen, terwijl je geest voi wonderschone gedachten over ontlui kende jonge liefde is! Neen, ik zal John zeggen, dat hy haar hier moet komen halen en dan mag jg de was achterin stoppen, waar ze die hele maal kunnen vergeten. Hy moet je na tuurlijk eerst even opbellen, zodat Se rena weet, wanneer ze klaar dient te 3e bent buitengewoon hulpvaardig," merkte ze peinzend op. „Dat ben ik altijd," zei hy kort en bondig. „Als je het maar wilde gelo ven." Na een kwartiertje ongeveer vroeg John Serena of ze niet vermoeid was en wat wilde gaan rusten. Serena, die op haar gemak in een heel gemakkeiyke stoel zat en dro merig voor zich uitstaarde, wendde het hoofd om en glimlachte vriende lijk, terwijl Nick, de had gehoord, hoe John's ademhaling een ogenblik stok te, snel een blik op het tweetal wierp. Hy had niet gedacht, dat haar aanwe zigheid hier zoveel zou betekenen. „Hoor eens John, ik ben er zeker van, dat je je modellen ook niet na een paar minuten vraagt, of ze moe zyn, antwoordde Serena. „Neen, misschien niet," erkende hg maar voor jou is 't nieuw. Je wordt er allicht gauwer moe van." „Ja, 't is eigeniyk vreemd, dat stil zitten je zo moe maakt," gaf ze toe. „En ook hoeveel tgdverlies het be tekent?" vroeg Nick met een tikje ironie. Serena nam weer de houding aan, die John voor haar had gekozen en zei bedachtzaam: „Neen, geen tgd verlies, want tot dusver had ik bgna nooit gelegenheid om na te denken. Op de boerdery is altijd veel te doen en wanneer je eindeiyk klaar bent wordt het trjd naar bed te gaan." „En bovendien was je dan veel te moe om iets anders te doen dan sla pen," meende John medeiydend. „Arm kind!" Nick schoof zijn stoel achteruit en stond op. „Ik ga naar de schouw burg." zei hg kort, „en dan lunchen met Corinna. Jullie ziet me wel weer." Alleen met Sei'ena gebleven, schil derde John kalm voort, zich niet her innerend. ooit zo gelukkig te zgn ge weest. Hy wist slechts al te zeer, hoe teleurstellend 't was, tenslotte te ont dekken, dat er iets aan het model ont brak en ondanks Nick's voorspellin gen, omtrent roem en voorspoed had hg, John, nooit volmaakt tevreden over zyn werk kunnen zijn. HH was geen impressionist, maar portretschil der en had graag, dat de mensen zou den uitroepen: „Wat Igkt dat prach tig, het is verbazend!" En nu, voor het eerst wist hg al, dat dit portret {irecies zou worden wat hy ervan ver- angde, omdat Serena iets in zich had, waarnaar hg bij anderen vergeefs had gezocht. In haar toch vond hg letter- lgk alles wat een vrouw naar zgn op vatting moest bezitten: schoonheid, fgn gevoel, vriendelijkheid, kalmte, lieftalligheid... Zgn hand beefde er een ogenblik van. Dét, ja dat alles had hij beseft by hun eerste ontmoeting. Toen haar hand de zyne had aange raakt, wist hg, dat hy haar liefhad. Maar al heel kort daarna had hy zich er tevens rekenschap van gegeven, dat ze altyd erg op hem gesteld en vrien delijk tegen hem zou zijn, zonder nochtans hem ooit lief te hebben. Hoe hg het wist, had hg niet kunnen zeg gen, maar hg begreep ten volle, wat de toekomst zou brengen en hg legde er zich rustig bij neer. Nu, in een stilzwggen, dat geen van beiden wenste te verbreken, werkte hij zoals hij nog nimmer had gewerkt, wetend dat de inspiratie over hem was gekomen en hij geen vergissing kon begaan. Plotseling echter ging de tele foonbei en was de betovering verbro ken. Serena slaakte een lichte kreet, alsof ze uit de slaap was opgeschrikt en John snelde naar Nick's schrgf- tafel. „Ja, Je spreekt mét John Deane, is Corinna daar? Ik weet het niet; hy zei dat hg met je zou lunchen," Aan de andere kant van de iyn klon ken nogal onsamenhangende gelui den, maar Serena begreep toch, dat er verontwaardiging werd geuit. Ten slotte hoorde ze John nogal verlegen zeggen: „Het spgt me, maar ik kan onmogeiyk verklaren, waarom hy niet is verschenen. Hier is hg niet terugge komen. Ja, natuurlgk zal ik het hem zodra hij komt vertellen." „Goedendag!" Langzaam hing hy de hoorn weer op. „Dat is vreemd," luidde zgn com mentaar. „Ik ben benieuwd waar hij is heengegaan. Waarschynlijk had hij een idee voor zijn stuk en hy is de hele lunch vergeten." „Zeg eens, John. waarom heb je een hekel aan haar?" vroeg Serena drin gend. „Omdat," zei hg langzaam, „Nick, als hg met haar trouwt, nooit de top van zgn kunnen zal bereiken. En ik wil, dat hg het bereikt." „Je houdt veel van hem, nietwaar?" vroeg ze, vriendelijk zgn hand aan rakend. Zijn hand op de hare leggend, zei hg met een wat droefgeestige glimlach: „Het klinkt nogal sentimenteel, vind je niet? Maar ja, Nick is de enige man, in wie ik ooit eigenschappen voor ware vriendschap heb ontdekt. Zo heel dikwijls werd vriendschap ge noemd wat die naam absoluut met verdient. Maar Nick... o. ik weet best dat hij soms voor gek speelt en dat sommigen hem zelfzuchtig noemen, maar in de grond heeft zgn karakter iets heel belangrgks, iets wat zich moeilgk roet woorden laat beschryven. Je zult wel vinden, dat ik vrii wat om haal gebruik om myn bedoeling duide- iyk te maken, maar ik geloof; dat je me begrijpt" „Ja, antwoordde ze, ,dat geloof ik ookMaar waarom spreek je zo over juffrouw Chale?" „Waarom?" zyn stem klonk hees en onvriendelijk. „Omdat je nu een maal als schilder de misschien niet erg gelukkige gave hebt, te zien wat er in iemand steekt en wat er aan hapert. Welnu, zij mist alles wat hem nog hoger zou kunnen doen stijgen en bezit daarentegen alle eigenschappen om iedereen, die nauw mt haar in con tact komt, noodlottig te worden. O. ik ben bevooroordeeld, maar ik wéét het!" Bg deze woorden stond John op en liep naar de schildersezel. Een ogen blik bleef hg zwggend zgn werk be kijken, toen riep hg Serena, om het eveneens te komen zien. Serena kwam wat stijfjes uit haar stoel en greep zyn arm om zich over eind te houden. Zo naast hem staan de, zag ze de eerste lijnen van haar eigen portret. Een ogenblik bleef ze zwijgentoen wendde ze zich naar hem en hijgde: „O, John. is het dat?" Hg begreep, dat ze zgn geheim door grond had en bracht, zonder de blik van het doek af te wenden, haar hand aan zgn lippen. „Dét is het," gaf hg toe. „Maar..." begon ze ontsteld. „Geen maar, stelde hg haar gerust. „Zo is het nu eenmaal, maar je behoeft er je niet over bezorgd te maken. Als het voor jou iets gaat betekenen, zul je het me wel vertellen, maar intus sen..." Hg keerde zich naar haar toe met een glimlach, die aan zgn hele maal niet knap gezicht iets buitenge woon aantrekkelijks schonk. „Kom," ging hg voort, „laat ons wat gaan eten!' Serena besefte, dat ze een ogenblik in zgn hart had mogen zien, maar dat hg het nu heel rustig weer had geslo ten, omdat dit hem het beste voor haar leek. „O, John. ik wilde dat ik het kon," zei ze spontaan. Hij hoorde het leedwezen in haar stem en zgn hart kromp ervan ineen. Het was dus reeds te laat en hg vroeg zich af, of ze zelf begreep, hoe ze zich een ogenblik had laten gaan. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 6