Van Houïen's KAPTEIN MOBYLETTE de meest verkochte bromfiets KEESHUIJBREGTS LUISTER PROF. OUD SPREEKT hele-hazelnoofreep „V/fa diepvries-demonstratie EEN LEERLING-PERSTER PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 18 MAART 1954 Met leedwezen geven wy kennis van het over igden na een noodlottig ongeval van de Heer J. REMIJN op de leeftyd van 69 Jaar. Wy zgn hem grote dank verschuldigd voor de wijze waarop hij zgn gehele leven zgn beste krachten heeft gegeven aan hetzelfde bedryf. Met eerbied zullen wy hem herdenken. Wemeldinge, 16 Maart 1954. Directie C.V. FRUIT MIJ. LINDEK. Voor de vele bewyzen van deelneming, ontvangen na het overigden van onze ge liefde Vader, Behuwd- en Grootvader, MARINUS WILLEMSEN betuigen wy onze harteiyke dank. Uit aller naam, Fam. WILLEMSEN, IJzendyke, 16 Maart 1954. Voor de vele bewyzen van deelneming, ontvangen ty- dens de ziekte en na het overigden van onze geliefde Zoon, Broeder, Behuwdbroe- der en Oom JAN LOUS betuigen wy onze oprechte dank. In het byzonder aan dr. Huygens, dr. Brongers en aan zr. Bakker voor de lief devolle verpleging. Uit aller naam, Familie P. LOUS, Weatkapelle, Maart 1954. Voor uw medeleven, tydens de ziekte en uw deelneming na het overigden van onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader OORNELIS MEIJ AARD betuigen wy onze harteiyke dank. Familie ME IJ AARD. Goes, Maart 1954. VLOTTE KLEDING is ongetwyfeld SPORTCOLBERT en PANTALON, welke steeds meer het „geklede" costuum gaan verdringen. Geen wonder, want als U by ons de zo juist ontvangen STURKA COLBERTS past, zult U direct de schitterende pasvorm bemerken, van t 72.50 tot f 45. DUMAK PANTALONS met een afwerking zo als U nog nimmer zag, worden in byzondere kwaliteiten geleverd van f 49.50 tot f 37.50. iknifoKKyef St. Jacobsstraat 25, Vlissingen. Niet voor de goedkoop ste, wel voor de beste artikelen. Voor de vele bewyzen van deelneming ontvangen, na het overig den van onze ge liefde Moeder, Behuwd, en Grootmoeder LEIJNTJE MEIJERS betuigen wy onze harteiyke dank. Uit aller naam: Fam. DEKKER. Melislterke, 17 Maart 1954. Vrijdagmiddag 2 uur best Rundvlees ABATTOIR, Seisweg, Middelburg. mit ik alfa*, van dzllaaAi daal UoMt ds. Acht* t vandaan' 3 Te koop een nette Bur gerwonin g aan de Noordweg 54 Sint Laurens Middelburg. Direct ontruimd te aanvaarden. Brieven no. 316, Bureau PJZ.C., Middelburg. nog steeds Voor f 440. hebt U reeds de Mobylette met de bekende telescoop vork. Voor f 395. het mooie sportmodel. Door de grote omzet, kunnen wy ook de beste service geven. Alle onderdelen zgn steeds in Voorraad. De betaling kimt U met ons ook op zeer gemakkeiyke ma nier regelen. BLAÜWEDIJK 47, MIDDELBURG, TELEFOON 2155. Vrijdag 19 Maart, 8.05 n.m., zender Hilversum 11 298 m. op het congres der V. V. D. Zegl Je krijgt 10% korting op margarine bi| De Gruyterl Reken eens uit wat je dat scheelt 1 Dat betekent extra lang knabbelen - extra lang genieten I Van knapperige hazelnoten, vers geroosterd, vers gebleven in die dikke chocoladelaagVan zacht-smeltende van Houten melkchocolade, zo rijk, zo vol. Ja... van Houten valt het meest in de smaak I KONINKLIJKE FABRIEK VAN CACAO EN CHOCOLADE C i. VAN HOUTEN ZOON N.V.. WEES? Op Vrydag 19 Maart a.s. zal in onze winkel een worden gegeven. DAMES! Komt U eens kennis maken met deze overheerlgke groente en fruitsoorten! De ervaren VITA-demonstratrice zal U volledig inlichten over de juiste bereidingswijze en uw vra gen gaarne beantwoorden. Aanvang 's morgens 10 uur tot 5 uur. Tydens de ze demonstratie een speciale aanbieding en wel 1 doos soepgroenten van 30 cent voor 15 cent, dus halve prijs. J, MAAS. WALSTRAAT 40, VLISSINGEN. Op Maandag 5 April 1954 te 14 uur zal in het gebouw Ruilverkaveling, Loskade 29 te Middelburg in het openbaar worden aanbesteed: Bestek P 77: het verruimen van het doorstromingspro fiel en het maken van een versterking van gewapend- beton aan de Langeviele-buitenbrug, het maken van een oevervoorziening langs de Vlissingse singel en het ver lagen van nooduitlaten van het gemeentelijk riolerings- net met bykomende werken in de vesten te Middelburg. Het bestek met bybehorende tekening is tegen betaling van f 5.— per stuk verkrygbaar aan het bureau van de Technische Dienst van de Polder Walcheren, Groen markt 10 te Middelburg. WASSERIJ „ZEELAND" MIDDELBURG vraagt MINISTERIE VAN LANDBOUW, VISSERIJ EN VOEDSELVOORZIENING Op Vrydag 2 April 1954 te 14 uur zal in het gebouw Ruilverkaveling, Loskade 29 te Middelburg. In het openbaar worden aanbesteed: Bestek P 46: net wyzigen van brug no. 52 en het maken van een stuw van gewapend-beton by brug no. 52 in de Bieweg in de gemeente Vrouwenpolder met bykomende werken. Bestek P 83: het verdiepen en onder profiel brengen van een gedeelte van de Veerse watergang, het maken van een weg en toegangsbaan, het maken van een brug en het uitvoeren van bykomende werken in de Oostwatering van de Polder Walcheren. Bestek P 85: het vei eteren van de weg Vrouwenpol derOranjezon (weg no. 182). De bestekken met de bybehorende tekening zyn tegen betaling vau» f6.— per stuk verkrygbaar aan het bu reau van de Technische Dienst van de Polder Walcheren, Groenmarkt 10 te Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 4