Jo Fibbe H. J. VAN DER MEER ZONEN ïliK Bezoekt de A UT0M0BIKSU0W Garage CARELS Heinkenszand Opslagruimte SPAREN Heerlijk warm Het meest actuele blad van Zeeland A. een steno-lyp:ste B. een jongste bed'ende 10 PROV IN CI ALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 29 JANUARI 1954 Zo de Heere wil, hoopt onze geliefde Moeder, Groot-, Overgroot- en J Betovergrootmoeder LEINTJE DE NOOD Weduwe van J. Kwekkeboom op 30 Januari haar 90e geboortedag te herden- ken. Dat zij nog lang ge- spaard mag blijven, is :i- de wens van haar Kinderen, Klein- •1; en Achterklein- kinderen. Nw- en St. Joosland, Januari 1954. Rijksweg 60. 1864 1954 31 Januari 4= Zondag 31 Januari hoopt onze geliefde Va- der, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader f JAKOB VERHULST Lkzn. J zijn 90ste verjaardag te vieren. !j! Dat hij nog lang ge- spaard mag blijven is de wens van zijn dank- ij! bare Familie. Westkapelle, 29 Januari 1954. ij! Zuidstraat 51. HEBT U GELEZEN dat U by alle VéGé-kruideniers bij de boodschappen zoveel geldzegels krijgt, die U kunt inwisselen voor gul dens? 20 STUKS 75 CENT Notaris R. BATTEN te Middelburg is voornemens op Donderdag 4 Februari 1954, des avonds 8 uur, in het Notarishuis aan de Koepoortstraat te Middel burg, publiek te verkopen: in de gemeente Middelburg. No. 1. Een huis met erf, vrije poort en tuin aan de Segeersweg 48, groot 1 a 48 ca. Ver huurd voor 5.65 per week. No. 2. Een huis en erf aan de Nieuw Oosterse- straat 25, groot 87 ca. Verhuurd voor 4.90 per week. Bezichtiging daags vóór en op de dag van verkoop telkens van 1012 en van 24 uur, op vertoon van een toegangsbewijs met na dere inlichtingen verkrijg- baar ten kantore van voor noemde Notaris Batten, Pijpstraat 1. ZO JUIST ONTVANGEN een flinke zending ROKKEN, WOLLEN EN JERSEY BLOUSES met gebreid boord en manchet, in diverse kleuren, vanaf 11.25. Ook nog enige Jersey japonnen in voorjaarstinten. ZIET ETALAGES /antescon factie H.H. AUTOMOBILISTEN van de nieuwste D.K.W. en B.M.W.-auto- mobielen 1954 in de zaal van dhr. Krijger, BEESTENMARKT 12, GCES, op Zaterdag a.s., 30 Januari, Maandag 1 Fe bruari, Dinsdag 2 Februari en Woensdaf 3 Februari 1954 van 10 u. v.m. tot 10 u. n.m. Aanvraag voor demonstratie aan de zaal. Voor alle belangstellenden vrije toegang. De Dealer: Te huur gevraagd in Vlissingen een onderstuk of soortgelijke ruimte voor droge, koele en vorstvrije opslag van verpakte goederen. Brieven letter H 6, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Hotel-Café- Restaurant „Concordia" te Zierikzee vraagt voor direct een goede K E L L N E R. Telefoon 38. Het Hoofd van het ge meentebestuur van Yerseke geeft hierbij, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 37, vierde lid der Woning, wet, openbare kennis van de nederlegging ter ge meentesecretarie ter inzage voor een ieder, vanaf 29 Ja nuari tot en met 11 Febru ari 1954 van het door de raad dezer gemeente op 18 December 1953 vastgestelde plan tot partiële herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen 1953 in uitvoe rige kaarten met bijbeho rende bebouwingsvoor schriften. Yerseke, 26 Januari 1954 Het Hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, A. C. WILLEMSEN. Notarissen R. BATTEN te Middelburg en H, VAN MAZIJK te Sluis, zijn voor nemens op Woensdag 3 Fe bruari 1954, des namiddags 2 uur, in het Verenigingslo kaal ,','t Zwaantje" te Oost en West-Souburg, publiek te verkopen: In de gemeente O. en W.-Souburg No. 1. Een huis, met erf, tuin en poort aan de Beciusstraat 3, groot 1 a. 47 ca. Verhuurd voor 7.40 p. w. No. 2. Een huis met erf, tuin en poort aan de Beciusstraat 7, groot 1 a 52 ca. Verhuurd voor 7.60 p. w. Het per ceel wordt in de loop van 1954 ontruimd. No. 3. Een huis met erf en tuin aan de Ritthemsc straat 66, groot 1 a 41 ca. Verhuurd voor 5.55 p. w. Bezichtiging daags voor de verkoopdag van 1012 en van 24 uur en op de verkoopdag van 1012 uur. Nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van voornoemde Notaris Batten, Pijpstraat 1 te Mid delburg, GULDENS kunt U nog als U vandaag en morgen nog koopt (Morgen is het de laatste dag) Ko'lers Actefassen Reistassen Poitemonnaies Portefeuilles en nog vele andere lederwaren-artikelen, want deze prijzen komen nooit meet Vlissingen Middelburg 19.90 HET adres voor prima Franse en Italiaanse ACCORDEONS. DIRK WITTE, de zaak met de beste ser vice. Keuze uit 500 stuks Vraagt onze geïllustreerde prijscourant. Vijzelstraat 53 (b.d. Munt) Amsterdam Telefoon 64655. Het Bestuur van het Wa terschap „Ooster- en Sir- jansland" te Oosterland (Z.), roept sollicitanten op naar de betrekking van waterbouwkundig ambtenaar. Salaris volgens prov. re geling. Vrije woning, die binnenkort zal worden aan besteed. Vereisten: diploma Zee land. Indiensttreding 1 Mei '54. Sollicitaties met ultvoe- rige inlichtingen aan de Dijkgraaf van voornoemd Waterschap. Oosterland Z., St. Joostdijk A 181, vóór of op 15 Februari 1954. Persoonlijk bezoek alleen na oproeping. In Prot. doktersgezin (geen kl. kind.), per 1 Maart ge vraagd wegens huwelijk van het tegenwoordige, keurig dienstmeisje voor d. en n. boven 18 Jaar. Meer hulp aanw. Br. met uitv. inl. aan mevr. POST- MA, Nieuwe Bosscheweg 24, Tilburg. Gevraagd geveerde bandenwagen 2 k 2% ton. Brieven onder no. 271 aan Boekhandel Van der Peyl, Kruin ingen. Kleedt U warm en goed! Een aantrekkelijke aanbieding van het bekende DIANA" interlock (zware kwaliteit) in de beste afwerking en correcte pasvorm. Slips 2.40 Singlets 2.85 Korte broekjes 2.95 Borstrokken m. korte mouw 8.70 Lange pantalon 4.60 In zuiver (100 vollen onderkleding hebben wij het bekende Eng. „Wolsey" en in wollen jaeger het beroemde merk „Merinosa" in voorraad. Herenmodehuis Lange Delft 59, Middelburg. 36/42 in de modetinten. ZELFST. DIENSTBODE gevraagd in klein ge zin, modern huis, goed kunnende token. Me vrouw LANG, Aruba- laan 10, Hilversum. Tel. 3526. Schildersknecht gevraagd. RLJNBERGS Schildersbedrijf, Rilland- Bath. bij het horen van een Blaupunkt Zo natuurgetrouw is de weergave van een Blaupunkt radio, dat U hem in gedachten ziet spelen. Géén detail gaat verloren de fijnste tnangelslag of de zwaarste basstreek - elke noot klinkt even welluidend als natuurgetrouw F.M. Laat een Blaupunkt-dealer U inlichten over Blaupunkt's geperfectionneerde Frequentie Modulatie - van een fabriek met meer dan JO jaar ervaring die een zuivere ongestoorde geluidsweergave garandeert. Elke Blaupunkt heeft F.M. Importeur voor Nederland: ELECTROTECHNIEK N.V. Keizersgracht 686 Amsterdam-C. Tel. 34044 - 39525 - 36234. klinkende Alleenverkoop voor Noord-Beveland RADIOHANDEL G. J. DE KOSTER, Voorstraat 39, Colijnsplaat, telefoon 339. Vraagt ons een demonstratie bij U thuis. Electro Technisch Bureau H. J. COLIJN, KLOETINGE, Blaupunkt-dealer, telefoon K 1100-3173 Deze bekende Blaupunkt-toestel! en zfln te leveren door A. J. LE CLERCQ, Alleenverkoop voor Oostelijk Zuid-Beveland, Nieuwstraat 1, telefoon 73, Hansweert. Blaupunkt radio's zijn te leveren door Electro Technisch Bureau S. w. GABRIËLSE, Voorstad 11, Goes. Telefoon 2371. WALSTHAAT 62 KOllTls DKLFT 32 VLISSINGEN MIDDELBURG Vertegenwoordigers voor Walcheren. (Provinciale) (Zeeuwse) (Courant) Coöp. Boeren eenbank - Veere Op de hieronder aangegeven data zal contróle worden gehouden van de spaarbank en lopende rekeningboekjes. De rente zal dan tevens worden bijgeschreven. Maandag 1 Februari a.s. van 1.305.00 uur n.m. i 6.009 00 uur n.m. Dinsdag 2 Februari van 9.0012 00 uur v.m 1.305.00 uur n.m Woensdag 3 Februari van 1.30— 5.00 uur n.m 6.009.00 uur n.m. De zitdagen worden gehouden in het vergaderlokaal aan de Oudestraat te Veere. Men wordt verzocht zoveel mogelijk aan deze oproep gehoor te geven. Het bestuur. BRILLEN BRILLEN BRILLEN BRILLEN BRILLEN BRILLEN BRILLEN BRILLEN BRILLEN BRILLEN BRILLEN BRILLEN BRILLEN BRILLEN BRILLEN BRILLEN BRILLEN BRILLEN BRILLEN BRILLEN BRILLEN BRILLEN BRILLEN BRILLEN Opiiciens Ganzepoo'tstraal 3 - Goes Bij de Directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting te Zierikzee worden gevraagd leeftijd: 21—25 jr. Vereisten: dlpl, Mulo, goede steno-type vaardigheid. Salariëring naar gelang leeftijd, ervaring en opleiding van 160.tot 255.— bruto per maand. Leeftijd: 16—18 jr. Vereisten: enige jaren Mulo. Soil, te richten tot de Directie van de Wederop bouw, Seissingel 4 te Middelburg. B*B*B*B*B*B*B*B*B* Nu is het H de tijd voor: Sti Friese schaatsen 0 3,95, 5,75 i 7.50; Kunstschaatsen, B Noren, gj ok Schaatsensehoenen vanaf ƒ17,90; Leren wanten H gevoerd met kap jj 8,50, 10,90; Handschoenen ƒ12,75. 14,75; Werkwanten ƒ4,50; B Skiwanten ƒ5,75; Bivakmutsen ƒ4,90; B Zeilj oppers, Leren motorcapes, Dames pantalons 19,75; m Heren Duffelcoats, B n echte zeeduffel ƒ59.-; 5 Leren vesten B vanaf ƒ59,—; jjj g Jekkers, Lange leren jassen, Gelmok en S B Verka; g 0 Wollen truien; Noorse sokken, enz., enz. B Sportmagazijn „OLYMP1A" J. Goedbloed Niemvendyiï 7 VLISSINGEN S B Telefoon 2817 B *B*B*B*B*B*B*B*B*V Woningruil. Aangeboden netto woning (Baarsjesstraat 40, Middel burg) in ruil voor grotere woning te Middelburg. Adres: Bureau „De Faam", Spanjaardstraat, Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1954 | | pagina 12