OPRUIMING 3.45 RESTANTEN Maureen O'HAHA Jeff CHANDLER BOBBE OPRUIMING ,,©lö Cnglanö" Programma's van Donderdag t.m. Zaterdag VRIJDAGMORGEN 2 JANUARI 14.75 26.95 18.95 39.75 42.75 49.50 72.50 HOLLAERS-VERBERKT FILMPROGRAMMA'S vanaf Donderdag 1 Januari 8 PROVINCIALE ZEEUW SE COURANT i WOENSDAG 31 DECEMBER 1952 Zondag 4 Januari a.s. hopen onze gelief- i de Ouders MEINDERT J JACOBUS MALGO en ELIZABETH JACOMINA JOOSSE, hun 25-jarige Echtver- if: eniging te herdenken. Hun dankbare Kinderen, JOOP en SJAAN. Middelburg, 31 Dec. '52 Zanddorp 46. 5 Jan. 1953 hopen on- ze Ouders, Behuwd- en Grootouders P. H. DE WAGTER en C. C. DE WAGTER— NORTIER iji 1' hun 30-jarige Echtver- eniging te herdenken. Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is de wens van hun Kin- deren, Behuwd- en Kleinkinderen. Gelegenheid tot feli- citeren 3 Jan. 1953. Vrijburgstraat 8, Souburg. Op 2 Januari 1953 hopen onze geliefde Ouders en Grootouders 4= M. HAMERS en L. C. HAMERS— VAN MEENEN te Zuidzande hun 40- jarige Echtvereniging te herdenken. Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, ij! is de wens van hun Kinderen en Kleinkin- deren. S Wegens omstandigheden kan de POPPENKASTMIDDAG van de Ned. Veren, van Huisvrouwen niet doorgaan. Vrijdagmiddag 2 uur vers rundvlees. ABATTOIR, Seisweg, Middelburg. Door ons vertrek naar Sumatra betuigen wij langs deze weg onze dank voor de vele blijken van belangstel ling bij ons huwelijk ontvan gen. J. DE GRAAG. J. M. DE GRAAG ZUID WEG. Krabbendijke, Dec. 1952. VERGADERING 'van Deelhebbers der Onder linge Brandwaarborg Maat schappij voor de Prov. Zee land van 1829 op Donder dag 15 Januari 1953, des namiddags 2 uur in Hotel „De Burg", Groenmarkt 13, te Middelburg. De agenda dezer vergade-' ring ligt ten kantore der Maatschappij, Houtkade 11 te Middelburg, ter inzage. van 2 t/m 15 JAN. a.i. op veler verzoek nogmaals REGENJASSEN (perfect geïmpregneerd) OVERJASSEN (Bont extra) Chemisch, l^einigen Deze opruiming vangt aan op 2 Jan, 1953. HERENMODEMAGAZIJN Middelburg, Lange Delft 38, Telefoon 3325. KORTE LEVERTIJD I DE ZOOM TEL. 115 DE LELIE TEL. 463 BERGEN OP ZOOM DE ZON GOES TEL. 2055 TERNEUZEN TEL. 2653 De Zeeuwse vaklui van „De Bril" wensen U veel heil en zegen. Ze voeren uit, wat U ook wil, hun vakmanschap stelt nooit teleur. Een goede raad zij U gegeven Koo^rt nooit een bril meer aan de deur. a-****************#**** ELECTRO MIDDLLBURG 7, 9.15 uur, Donderdagmiddag 3.30 uur Een opwindende film vol drama en spanning: „DE BRON". (Film van de maand) „Ik heb vrouw en kinderen; dit zal mijn onder gang zijn". 14 jaar. SCHOUWBURG MIDDELBURG Aanvang 8 uur, Donderdagmiddag 2.30 uur „ABBOTT COSTELLO ONTMOETEN DE ONZICHTBARE MAN". Een dwaas detective-dno in een modern moord mysterie. 14 jaar. Halve prijzen lllllllllll! Illllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllüllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Halve prijzen ALHAMBRA THEATER VLISSINGEN Telefoon 2260 Donderdag 1 Januari om 3, 7 en 9 uur. Vrijdag 2 Januari om 7 en 9 uur, Zaterdag 3 Januari om 3, 7 en 9 uur Üe lïïm-Nacht Romance van en gen roekeloze, ontembare Buddy BflER Richard EGAH EEN UNIVERSAL INTERNATIONAL FILM REGIE: CHARLES LAMONIi LUXOR THEATER, VLISSINGEN Donderdag 1 Januari om 3, 7 en 9 uur, Vrijdag 2 Januari om 8 uur, Zaterdag 3 Januari om 7 en 9 uur JUNGLE JIM IS ER WEER! Johnny Weïssmuller in „JUNGLE JIM IN HET VERBODEN LAND". Een adembenemend verhaal van strijd in een vergeten wereld 14 jaar. welke wi) tegen zeer gereduceerde prijzen Alle artikelen zijn even wel goed van kwaliteit, zodat U, indien U iets in uw maat kunt be machtigen, eens extra voordelig uit zijt. ■Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 Halve prijzen Halve prijzen om 9 uur, beginnen wij met onze BALANS- Wij ruimen onze gehele voorraad op tegen ongekende lage prijzen. Alles moet weg!! Wij moeten ruimte maken!! Een greep uit onze spotkoopjes: ZUIVER WOLLEN JAPON met mouw in div. kleu ren, maten 38, 40, 42, 44 van 29.75 NU Ook voor de grote maten spotkoopjes ZUIVER WOL LEN JAPONNEN met en lange mouw in bordeaux, grijs, lila en bleu, maten 46, 48, 50, 52 van 52.50 NU Een zéér apart JURKJE van wollen rajé fantasie, maten 38, 40, 42 van 37.50 NU GETAILLEERDE MANTELS geheel op crêpe de chine gevoerd, in bordeaux, grijs, groen, bleu, fumé, maten 38, 40, 42, 44 79.50 NU SPORTMANTELS MET CEINTUUR in bordeaux, grijs en groen, maten 38, 40, 42, 44 van 87.50 NU PRACHT SWAGGERS van prima gesneden velour, ge heel op crêpe satin gevoerd in flessengroen, grijs, bleu, fumé, maten 38, 40, 42, 44, 46 van 98.50 NU DAMESMANTELS jeugdig model voor de grotere ma ten, zeer geschikt om door te dragen, in zwart, bordeaux, grijs, bruin, maten 46, 48, 50, 52 van 145.NU en nog honderden andere spotkoopjes, o.a. restanten, damespantalons, mon- ty coats geheel met teddy gevoerd, regenmantels, jumpers, blouses, rokken enz. enz. Wij hebben geen oude voorraden, alle modellen zijn van dit seizoen. Ooik in onze stoffenafdeling zijn spotkoopjes te halen Al onze japon- en mantelstoffen worden ver beneden de inkoopsprijzen opgeruimd. HET IS OPRUEMENGSFEEST BIJ UW MODEHUIS Coosje Buskenstraat 63, Vlissingen. ZIE NU REEDS ONZE OPRUIMINGS-ETALAGES Maandag 5 Januari is onze zaak de gehele dag geopend. Alle restanten worden tegen spotprijs opgeruimd. Op alle andere goederen geven wij VLISSINGEN MIDDELBURG Walstraat 78 L. Noordstraato 85 In OVERHEMDEN ZELFBINDERS COSTUUMS REGENKLEDING DEMI-SAISONS HOEDEN SOKKEN ONDERGOEDEREN ENZ. hebben wij een voorraad Ned. Heide Mij. Belanghebbenden worden verzocht nota's betrekking hebbende op 1952 uiterlijk Zaterdag 3 Januari in te dienen aan het adres Zuid- singel 92, Middelburg, daar bij niet tijdige indiening aanmerkelijke vertraging in de betaling kan ontstaan. De Z WITSAL BABY zegt: Als geboortegeschenk zijnde babyverzorgings preparaten van Zwitsal in de Zwitsal Baby-Set ALTIJD WELKOM Heel Zeeland leest de PZ.C. Voor direct gevraagd flinke bediende voor brood- en banketbak kerij. Bakkerij POUWER, Koudekerke. Telefoon 245. VRIJDAG JANUARI begint onze balans- GRAND THEATER GOES Telefoon 2153 Donderdag 1 Januari om 3, 7 en 9 uur Vrijdag 2 Januari om 8 uur, Zaterdag 3 Januari om 3, 7 en 9 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 8