VAN BELZEN Herman Fastenau j Magazijn „HEFA" F. WI6AÜT ZOON N.V. VLISSINGEN DE VEY MESTDAGH N.V. v.h. Gebr. Po'ak »STEZO« Gelukkig Nieuwjaar 1 PETERS Fa Gebr. Van den Berg WOENSDAG 31 DECEMBER 1952 PROV1NC1 ALE ZEEUWSE COURANT RADIO STOK wenst geachte cliëntèle een gelukkig en voorspoedig 1953. Scheldestr. 55, Vlissingen. DROGISTERIJ BENEEST Vlissingen, wenst allen Gelukkig Nieuwjaar. BAKKERIJ P. BOSTELAAR St. Jacobsstraat 2 p.f. BAKKERIJ ROELSE Vrouwestraat 12 p.f. CENTRA LEVENS- MIDDELENBEDRIJF Scheldestr. 37, Vlissingen. p.f. SLAGERIJ A. C. SNEL St. Jacobsstraat 3 p.f. P. G. DAAMEN Levensm:ddelenbedryf Vrouwestraat 9 p.f. Fa. W. GELJON Levensmiddelen Bloemenlaan 28, Vlissingen g.N. FIRMA A. J. WITTE Zn., ARTISTIEKE BLOEMBINDERU Badhuisstraat 4, Vlissingen. Het Compliment van de dag. Sigarenmagazijn VERBEEK wenst zijn cllëntèle, vrien den en kennissen een geluk kig en voorspoedig 1953. Hoek Hobeinstraat Paul Krugerstraat. A. M. KOOLWIJK Lievensmiddelenbedrijf Tabak en sigaren Scheldestr. 82, Vlissingen. G.N. Een voorspoedig 1953 toegewenst door Electro Technisch Installatie-Bureau A. C. WILLEMSEN, Walstraat 113115, Vlissingen. Hotel-Cafê-Restaurant „AMICUS" Z. L. LE CLERCQ Walstraat 16, Vlissingen p.f. Telefoon 2665 Onze geachte cliëntèle en vrienden de beste wensen voor 1953. CV. A. JANSENS ZOON Coosje Buskenstraat 66. J. BULTHUIS Walstraat 17, Vlissingen G.N. O©0@9S3©®©@S©9S®©0 HERENMODE Walstraat, Vlissingen, EEN VOORSPOEDIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR OOIMMMMMSMie „DE GOUDEN NAGEL" Walstraat 106 p.f N.V. GEBR. HOEKSEMA Walstraat 102 p.f Wij wensen U zo met elk aar, veel heil en voorspoed in 't nieuwe jaar. Schoenmakerij Tip-Top J. M. LAMEIJN Clijverstraat 58, Vlissingen Vlissingse Voetbal- en Athletiek- verenlglng en Supportersvereniging „DE ZEEUWEN" wensen leden, donateurs en supporters een voorspoedig 1953. De Besturen. D. ROELSE SCHOEN- EN LEDERHANDEL Nieuwstraat 35, Telefoon 2488, Vlissingen G.N. D. BREIJER Singel 90, Vlissingen Handel in Manufacturen, Galanterieën en Huishoudelijke Artikelen, wenst U een gelukkig en voorspoedig 1953. B. STEGINK Aannemer Bouw-, Gew. Beton-, Grond- en Water werken. Badhuisstraat 43, Tel. 202, Vlissingen. G.N. W. VAN WESTEN Meubelen p.f. Walstraat 49 WeKa's Pljpenhuis Kiosk Hogeweg wenst U een voorspoedig 1953. W. J. HAMENT v/h M. C. MUSTE Brood- en Banketbakkerij Walstraat 121 p.f Gelukkig Nieuwjaar JO VAN BOVEN Magazijn „De Magneet" Walstraat 56, Vlissingen. J. MA ES St. Jacobsstraat 15 Zalig Nieuwjaar. ®c kcsfe tucnscn vergezellen U in 1953. Ook ditjaar staan wij in alle opzichten voor U klaar. Bellamypark 58, Vlissingen Radio „Centrum" K. J. MEULMEESTER St. Jacobsstraat 13 p.f. Onze beste wensen aan fa milie. vrienden en onze vele begunstigers in het nieuw begonnen jaar. Slagerij VAN STEE. J. KEMELING Venter in Huishoudelijke Artikelen, wenst zijn cliëntèle een ge- lukklg Nieuwjaar. Uw bakker De beste wensen voor het nieuwe jaar. Telef. 2803, Groenewoud 35, Vlissingen Sportmagazijn „Olympia", (L. J. GOEDBLOED) Nieuwendijk 7, Vlissingen Dansleraar Gé Matthijssen Lepelstraat 7 - VLISSINGEN wenst U een voorspoedig 1953 Kantoorboekhandel - Vulpenhuis 't HOEKJE v.h. BONGERS G.N. Paul Krugerstraat 68, Vlissingen Nieuwendijk 18 VLISSINGEN p.f. Firma A. J. BRUGGE, Smederij en Loodgietersbedrijf Beursplein 9, Tel. 2791, Vlissingen. G.N. n S H St. JacobsstraatVlissingen. =i f Luxeen Huishoudelijke artikelen, i 1 r P llllllll*^lll**llllllll**l|||||||*#||||lll|**||||||||**||||||||**||||||||**||||||||«.* Wij wensen onze cliëntèle een zeer voorspoedig 1953 Sint Jacobsstraat, Vlissingen. Sigarenmagazijn A. C. KESTELOO Havendorp 412, Vlissingen. G.N. TRIMPE'S Groente- en Fruithandel Walstraat 96 p.f. Gelukkig Nieuwjaar A. WAGEN AAR Vrachtrijder Vrouwestraat 25. L. W. GOEDBLOED Aannemersbedrijf Hobeinstraat 89 P-L A. KOPPEJAN Sleperij, Onderstraat 17, Vlissingen. p S. G. HAMELINK Meubelhandel Clijverstraat 8, Vlissingen. G.N. Een voorspoedig 1953 toegewenst door Textielhandel Paul Krugerstraat 90 Vlissingen. Met de intrede van 1953 wensen wij onze geachte cliëntèle een voorspoedig jaar. I. SINKE en ZOON, Badhuisstraat 9, Vlissingen Aan alle vrienden en be kenden een zalig Nieuwjaar J. M. GOEBEMONDT Aannemer Vlissingen. Paul Krugerstraat 408 A. W. HENDRIKSE Horlogerie St. Jacobsstraat 10 Fa. G. M. PRINS Zn. Walstraat 86 P-f. OPTICIEN SCHROOTE „De Blauwe Bril" St. Jacobsstraat 14 Gelukkig Nieuwjaar. Fa F. A. SOMMEI JER Zn Smederij en Huishoudelijke artikelen Hobeinstraat 2022 p.f. POL'S Slagerijen en Veehandel wenst relaties en cliëntèle een voorspoedig 1953. Vlissingen. Wij danken onze cliëntèle hartelijk voor het in het af gelopen jaar genoten ver trouwen en geven U de ver zekering,. dat ook in het nieuwe jaar ons geen moei te teveel zal zijn om U tot uw volle tevredenheid te kunnen bedienen. STOOMWASSERIJ „EDELWEIS" Directeur: 8 v. d. LINDEN, Telefoon 2589, Singel 135, VLISSINGEN. Depót te Middelburg Herenstraat 29, Telef. 3135. STEENKOLENHANDEL Bellamypark 22, Vlissingen, Telefoon 2954 p.f. MEEUWSEN WONINGINRICHTING Scheldestraat 32 Vlissingen wenst U een voorspoedig 1953 ||iiii*#iiiiiiii*#iiiiiiii#*iiii[iii**iiiiiiii**iiiiiiii**iiiiiiii**»iii**iiiiiiii** VAN DEN DRIEST m MOTORHANDEL S Paul Krugerstraat 1 G.N. Hoek Scheldestraat Vb'ssingen. J. J. DE VLIEGER Meubelhuis en inrichten van woningen. Stenenbeer 57, Vlissingen. p.f. Firma C. J. VAN LIERE en Zonen Goes Vlissingen wenst haar geachte cliëntèle een voorspoedig 1953. wy wensen onze geachte cliëntèle in alle opzichten een voorspoedig 1953. L. CIJVAT Hoofdagentschap Amstel Brouwerij Groothandel In gedistilleerd. Flessenstraat 1819 Vlissingen Telefoon 2041 TREVIPEDE LANGE Vruchtenhandel St. Jacobsstraat 21 p.f C. J. v. d. HEMEL Zn. Juweliers - Horlogemakers Kleine Markt 9 P* Horlogerie Bellamypark 46, Vlissingen, wenst IJ een Zalig Hieuwjaar L. LABRUYÈRE, Herenkapper, Noordstraat 79, Vlissingen wenst zijn geachte clientèle een voorspoedig 1953. F. J. DEN BOER Uniform- en Maat- kleermakery Badhuisstraat 35 pi. Meubelhuis v.h. V. d. PAS, Bellamypark 40, Vlissingen. p.f. Het Bestuur van de V.C. „Vlissingen" wenst al haar leden, donateurs en sup porters een voorspoedig 1953. FIRMA GEBR. WEYENS JuweliersHorlogers Bellamypark 20, Vlissingen F. TER POORTEN Dames- en Herenkapper 3t. Jacobsstraat 19 P-* A. J. SOMERS Brood-, Beschuit- en Banketbakkerij Nieuwstraat 5 Z.N. De kruidenier van „DE VERWACHTING" ARTHUR li. C. MERCY v.enst U een zeer goed jaar toe. Hogeweg 87. C. SMIT LevensmiddelenbedrJjf Spulstraat 70 p.f. 3. GELDHOF Smederij Noordstraat 76 Dam 9 P-f. I. 3. SONNEVIJLLE Mr. Smid en Kachelhandel Noordstraat 67 P-L Voorspoedig 1953 toegewenst aan cliëntèle, vrienden en bekenden door Oarage- en Touringcarbedrijf DE MUYNCK, Simca-, Tempo- en Kaiser.DeaIer. Paul Krugerstraat 209, Vlissingen Telefoon 2008, Electr. en Radio-Technisch Bureau Bellamypark 6; Vlissingen G.N. Fa. H. SANSTRA L. PROVOOST Loodgietersbedrijf Nieuwendijk 41 VLISSINGEN G.N. ***********************************w Touringcar- en Taxibedrijf GEBR. VAN FRAASSEN Paul Krugerstraat 21 Vlissingen I Telefoon 2175 p.f. r CHR. J. FEIJ Brood- en Banketbakkerij Badhuisstraat 69 p.f SLAGERIJ KOLE Hobeinstraat 2 Gelukkig Nieuwjaar. Gelukkig Nieuwjaar Slagerij 3. MINDERHOUD Hobeinstraat 35 J. VERPLANKE Kasteelstraat 55, hoek Scheldestraat, Ijzerhandel, Vlissingen. p.f Wij wensen onze geachte cliëntèle een voorspoedig 1953. G. HEMELA AR Pfaff Naaimaeh. handel, Nieuwendijk 33, Vlissingen GELUKglG NIEUWJAAR Wed. J. Bliek --de NoolJer Drogisterij, Rloemenlaan 14, Vlissingen. p.f Bloemenmagazijn „CORONA" Fa. P. v. d. MEER Badhuisstraat 36 P. A. VAN BEZOOIJEN Loodgieter Badhuisstraat 50 p.f Wij wensen onze cliëntèle een zeer voorspoedig 1953. Sinds 1899 Sint Jacobsstraat, Vlissingen. A. VOLMER Levensmiddelen Bellamypark 14, Vlissingen Z.N. p.f. Slagerg W. HENDRIKSE Noordstraat 59 p.f. BAKKERIJ A. J. GUÉBAND Palingstraat 38 GARAGE VEENENDAAL Koudenhoek 38 Tel. 2846 p.f. %*fiiiii!i**iiiniii**iiiiiiii**i!iiiin**iiiniii**iiniiii**iiiiiiii**iiiiiiii**fln«ij JACQS. CORBEEL Dameskapper Scheldestraat 66, VLISSINGEN ON. GELUKKIG HU UW JAAR g WAlSTRAAf 32. vuSSINGEh DE VERENIGDE GOEDERENHANDEL N.V. v.h. JAN BURGER Nieuwendijk 43 Vlissingen p.f. 4- Bfoemenhuis DAGELINCKX WALSTRAAT 89 VLISSINGEN QJS. Slagerij JAN DE JONGE Walstraat 46, Vlissingen G.N. FIRMA F. J. DEN BOER Zn. Bellamypark 12 Vlissingen Fa. J. 3. VAN DE SANDE Haarden, Kachels en Rijwielen p.f. Groenewoud 37 Aardappel-, groente- en fruithandel C. M. TRIMPE Groenewoud 13, Vlissingen p.f. BAKKER A. D. DE WOLF Gravenstraat 8183 P-f- Schildersbedrijf A. G. VAN GELDEREN Nieuwstraat 16, Vlissingen. p.f. Gelukkig Nieuwjaar A LOMMERS Co. Timmerman en Aannemer Groenewoud 7, Clijverstr. 37 Gelukkig Nieuwjaar toege wenst aan alle vrienden en begunstigers L CATSMAN, Brandstcffenhandel allenfelsstr. 23, Vlissingen. Wy wensen onze geachte cliëntèle een gelukkig en voorspoedig 1953. W. OVAA, Levensmlddelenbedrljf Sottegemstraat S.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 23