LOUISSE MONTAAN-VAN DIJK Mag. SIERK1NSI Souvenirhuis MIDDELBURG Geschenk@nhuis „OKÉ" GOUDSWAARD w. LEIJS M. VAN LOO W. A. SCHONIS - SPRUIJTS M. H. DE VOS «DE MAAN» GEBR. KUNST PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT W. VADER Levensmiddelenbedrijf Langevïeleweg 69 Telefoon 2053 wenst zijn geachte cliënten een gelukkig 1953. L. TIMMERMANS Smederij, Nederstraat 28, Telefoon 3309 p.f. B. C. GEERS Comestibles Noordpoortstraat, Middelburg, Tel 2260 p.f. v Een voorspoedig en gelukkig J Nieuwjaar wordt U toegewenst door Directie en Personeel van N.V. P. J. HELLEBRAND Electr. Smederij Gedipl. Hoefsmid N. straat 6 wenst zijn geachte clientèle een voorspoedig Nieuwjaar. A. JANSE Aannemer, Timmer- en Metselbedrijf Vlasmarkt 20—22, Tel. 3030 P-f- A. C. M. NELLEN Handelaar bakkerijmater. en machines wenst zijn clientèle een ge lukkig 1953. Bakkerij SCHKOEVERS wenst zijn geachte cliëntèle een voorspoedig 1953. Seisweg 5557, Middelburg. K. VAN WAARDE complete meubilering Koudelterkseweg 19 Tel. 3232 Fa. Wed. P. ABRAHAMSE Huishoudelijke artikelen, Textiel Vlasmarkt 26 P-l A. KLAP Filiaal Gebr. De Jongh Vlasmarkt 12 p.f. Middelburg Fam. HOOYKAMP Filiaal Bensdorp Plein 1940 Middelburg Z.N. L. VÈRHAGE—PIEREN Café JULIANA Markt 63, Telefoon 3480 P-f. p. f. J. DE VISSER Slagerij 't Zand. Fa. J. JOZIASSE Kruidenierswaren Koningstr. 18, Middelburg P-f. Onze beste wensen voor 1953 Langeviele 24, Middelburg, Telefoon 3088 MIDDELBURG* P. DAMMAN Behang- Stoffeerderij, Beddenmakerij en Meubel- handel Nieuwstraat 29 J. v. id. WELLE Beenhouwerssingel 7, Tel. 2423 Middelburg G.N De bezorger van de „Prov. Zeeuwse Courant" wénst zijn geachte cliëntèle een gelukkig en voorspoe dig jaar 1953 toe. A. J. VERBEEK Molenberg 9. Fa. SCHAIK GILDE Aannemers Nw. Vliss.weg 188—264 p.f. L. HTJIBREGTSE Rijwielhandel Seisstraat 3335 p.f. Familie, vrienden en- be gunstigers bij de intrede van 1953 Gods onmisbare Zegen. J. DINGEMANSE, Levensmiddelen Zuidsingel 2022 3 VOGEL Brandstoffenhandel Jacob Catsstraat 33 p.f. Tel. 3485 Onze beste wensen voor 1953 aan alle vrienden en begunstigers. Bakkery ROTTE Varkensmarkt. H. JONGEPIER Vega Kruidenierswaren, Melk- en Zuivelhandel Seisstraat, Tel. 3321. p.f. Wij wensen onze geachte cliëntèle, vrienden en be kenden een voorspoedig 1953. M. COZIJN en Zn. Lompen, en Metaalhandel Vlissingsestr. 17, M'burg. H. J. VISSER, Schildersbedrijf, Achtersingel 41 p.f.Tel. 3962. De ondergetekende wenst zijn geachte cliëntèle een gelukkig 1953. J. J. DELST Teerpakhuizènstraat 13 Bez. v. d. P. Z. Courant Zand en omgeving. S. W. DANIËLSE Auto Transport N. O. straat 3 wenst zijn geachte cliëntèle een. gelukkig Nieuwjaar. Ondergetekende wenst zijn geachte cliëntèle, zowel binnen als buiten de stad, een voorspoedig jaar. W. THEUNE, Transportbe drijf, Domburgs Schuitvlot 16, Telefoon 2809. L. WOUTERS Jz. Timmer- en Metselbedrijf Turfkade 7—9, Tel. 3124, Middelburg wenst zijn geachte cliëntè le, familie, vrienden en be kenden een gezegend 1953. p. P1ETERSE Levensmiddelenbedrijf Seisweg 23, Telefoon 3137 Ook in 1953 het best van Neerlands Fabrikanten voor onze klanten en dividend. m.h.g. Fijne Lederwaren en Luxe artikelen Korte Noordstraat 6 Middelburg Telefoon 3340 wenst ieder een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. Gelukkig Nieuwjaar aan vrienden en bekenden Schoorsteenvegerssingel 40, Middelburg Transportbedrijf J. A. LABRUYERE Stalhouder Lambrechtstr. 14, M'burg Telefoon 2309 p.f. A. VAN KRIEKEN Sigarenmagazijn „Het Wapen van Zeeland" Markt 29 p.f. Fam. J. LABRUYÈRE Koudekerkseweg 65 Middelburg G.N. J. VAN EENENNAAM Burgemeester Dregmanstraat 1 Luxe Bakkerij. P-f- A. 3. DELST Segeerstraat 25 in huishoudelijke artikelen, p.f. Zadelmakerij J. MEEUWSE Gravenstraat 59—61 P-f- GOEDHART'S Schoonmaak-, Zonnescher men- en Rolluikenbedrijf Hoogstraat 14. Tel. 2667, wensen hun geachte cliën tèle een voorspoedig 1953. 3. DINGEMANSE Collecteur der Staatsloterij wenst allen eén gelukkig Nieuwjaar. Kledingmagazijn „Nieuw Engeland" W. KOEJEMANS Lange Delft Middelburg Aan allen een gelukkig Nieuwjaar De Végé-kruidenier A. Frangois, Lageweg 53, Middelburg, wenst zijn ge achte cliëntèle, vrienden en bekenden een voorspoedig Nieuwjaar. Kledingmagazijn Korte Noordstraat 4 Middelburg wenst cliëntèle, vrienden en kennissen een gelukkig en voorspoedig 1953. Brandstoffenhandel GELOK Lange Geere 51 Tel. 2093 St. Janstraat 23 MIDDELBURG wenst zijn geachte cliënten een voorspoedig 1953. Wij wensen onze geachte cliëntèle een gelukkig en voor spoedig 1953. GORDIJNSTOFFENHANDEL Korte Delft 4 J. B. v. d. BUSSCHE, Middelburg Schouwburg Restaurant Clubgebouw Voetbalver. M. V. en A. V. Middelburg C. F. E SLANDER G. N A. BAAN F. J. BAAN—RISSEEUW Parapluiewinkel Lange Delft 98, M'burg. G.N Een gelukkig en voorspoe dig Nieuwjaar toegewenst door D. J. CAROL, Boek- en Bybelbïnderij Dam Z.Z. 26, Middelburg. Vrienden en cliëntèle wens ik langs deze weg een voor spoedig 1953. Hoofd-vertegenwoordiger Zwanenberg's fabrieken. N.V. L. LEZER en L. v. WITTENE Fa. KAMMERAAD, Middelburg, wenst zijn cliëntèle, vrien den en bekenden een geluk kig Nieuwjaar. Firma A JOZIASSE ZOON NIEUWE BURG 33 MIDDELBURG p.f. Ondergetekende wenst zijn geachte cliëntèle een ge lukkig en- voorspoedig Nieuwjaar toe. J. JOZIASSE Melkhandel Nadorst 8 Middelburg Handel in Bouwmaterialen van D. M. BOONE p.f. Middelburg. Zeeuwse Ver.'tot Bescherming van dieren „DIEREN IN NOOD" gevestigd te Middelburg, wenst haar leden een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. Boekhoud- en Administratiebureau. Bogardstraat 6 Middelburg Telefoon 2838 BELASTINGZAKEN Verf-, Vermis- en Glashandel Kromme Weele 19 Telefoon 2886 G.N, MIDDELBURG A. J. BOUMAN Groothandel in Papier, Papierwaren, Touw en Bindgarens Seisweg 180 Middelburg Telefoon 3339 I. C. MARIJS Magazijn van Sigaren, Sigaretten en Tabak wenst zijn geachte cliëntèle een gelukkig en voorspoe dig jaar. Schuitvlotstr. 10, Mburg. De bezorger van het „Algemeen Handelsblad" te Middelburg wenst zijn geachte clientèle een gelukkig en voorspoe dig jaar 1953 toe. A. J. VERBEEK Molenberg 9. M. STEUTEL Shell Station Kanaalweg 1, Middelburg, wenst zijn cliënten een gelukkig Nieuwjaar. p.f. DANSSCHOOL W. M. J. MEEUSE Korte Delft 18 Middelburg SlijterijWijnhandel G.N. Lange Delft Middelburg FIRMA F. J. TIENPOND ZOON Onder Rijkstoezicht Gediplomeerde Schoenmakers Dampoortstraat 12 Middelburg ,f. Telefoon 3851 Banketbakkerij Chocolaterie Tearoom Nieuwe Burg 12 wenst U allen het allerbeste in 1953. PFAFF Middelburg A. J, v. OEVEREN en Zn. ZALIG NIEUWJAAR Delft 113. L. v. d. BROEKE Brood- en Banketbakkerij Seisstraat 1 G.N. Middelburg 3. C. VINKE Timmerman-Aannemer Koudekerksew. 42, M'burg p.f. J. C. BOUWENS Smederij Wagenaarstraat 16 P-f. J. A. MONTAAN Lange Giststraat 13 wenst familie, vrienden en begunstigers een gelukkig 1953. Wij wensen alle men sen veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Lange Delft 111 MIDDELBURG Onze beste wensen aan fa milie, vrienden en cliënten in het nieuw begonnen jaar. G. DE WAARD Rund- en Varkensslagerij Vlissingsestraat 24 Café „ST. JORIS" P. WANJON Markt 85 wenst zijn cliënten een gelukkig Nieuwjaar Timmer- en Metselbedrijf A. A. GEUZE Werkplaats Zusterstraat 39 Telefoon 3986 Nieuwe Oostersestraat 46 Middelburg, Telef. 3313 wenst vrienden en begunstigers een voorspoedig 1953. N. v. d. DRIEST Langeviele 66, Middelburg Zuivelproducten en Kruidenierswaren Telefoon 3497. J. W. MINDERHOUT Smederij, Slotenmaker Haarden en Kachels Varkensmarkt 135 Middelburg. Tel. 2530 G.N. Aan allen die mij kennen een gelukkig en voorspoe dig 1953 toegewenst. A. J. VERBEEK Courantenbezorger Molenberg 9. Dames- en Herenkleermakcry R.I.P.O. Gravenstr. 15a, Middelburg wenst zijn geachte cliëntèle een voorspoedig Nieuwjaar. M. DE BRUIJNE Biljart- en Meubelmaker Nw. Oosterstr. 16, M'burg, wenst zijn geachte cliëntèle een gelukkig 1953. F. MERK Banketbakker Pottenmarkt 57 Middelburg G.N. Cliëntèle, vrienden en be kenden een voorspoedig Nieuwjaar toegewenst P. H. GEERS Assurantiebedrijf Veersesingel 276, M'burg. Vrachtautodienst „VOORWAARTS" M. A. BARENDSE Vlissingsestraat 30—32 P-f- FIRMA D. RIEMENS Radio Beurs Lange Giststraat 17 Middelburg Onze beste wensen voor 1953 voor onze geachte cliëntèle, vrienden en kennissen, zowel binnen als buiten de stad. TAXIBEDRIJF J. A. BUIJS Nieuwe Vliss. weg 278, Middelburg, (Telefoon 2828), wenst zijn geachte cliënten, vrienden en bekenden een voorspoedig Nieuwjaar. FIRMA JOBSE LOODGLETERSBEDRIJF Sanitaire installatie Uitvoerder van koper- en leidekkers dakbedekkingen wenst zijn geachte cliënten een gelukkig Nieuwjaar. FIRMA J.A. PIETERS Limonadefabriek Bier- en Wijnhandel p.f. Vlasmarkt 39, Middelburg FIRMA L. POTTER ZONEN AANNEMERS VAN LOS- EN LAADWERKEN Korte Geere 33 MIDDELBURG G.N. Handel in Bouwmaterialen J. M. MALJERS (v.h. N.V. LOUIS RENGUET Co.) Dokstraat 26 Grossierderij A. M. J. VELDMAN KOORKERKHOF 14 MIDDELBURG Telefoon 3330, wenst zijn geachte cliëntèle zowel in zaken als privéleven een voorspoedig 1953. A. NEUFEGLISE C. NEUFEGLISE—RIEMENS Patates-Frites. FIRMA KLAASSEN Reparatiewerkplaats voor motoren en machines Achtersingel 8183 Middelburg wenst vrienden en cliëntèle 'n voorspoedig 1953. Firma DE RIJKE en VAN BELZEN Aannemers Nederstraat 26 G.N J. VADER Graan en meel annex sleperrj Oostkex-kpein 6 A. Tel. 3158 p.f. F. VAN DER BUNDER Beëdigd makelaar in assurantiën Herengracht 110, M'burg Z.N. Tel. 3269 J. POLDERMAN Levensmiddelenbedrijf Markt 57 Telefoon 257% p.f. D. STENHUIS Kleding naar maat L. Noordstr. 6, Middelburg Gelukkig Nieuwjaar. C. v. d BROEK Mr. Schoenmaker Baarsjesstraat 8, M'burg G.N 't Zand J. DE KUIJPER Steenhouwerij Barbaragang p.f. Onze beste wensen aan fa milie, vrienden en onze vele begunstigers in het nieuw begonnen jaar. J. HOUMES Levensmiddelenbedrijf Dam 29 L. SCHOUTEN Sigarenmagazijn Lange Giststraat 12 p.f. Firma STAM ZOON Kleermakerij Lange Giststraat 35. p.f. A. VERSTRAATEN Gedipl. tuinontwerper aanleg en onderhoud van tuinen. Veerseweg i55, Middelburg I. J. SCHIEMAN Eleetrische Smederij Teerpakhuizen wenst vrienden en beken den een gelukkig 1953 toe. JAC. KRIJGER Bakkerij Noordsingel P-f- Fa. W. P. WATTEL Zn. Kolenhandel Korte Noordstraat 18 Middelburg Telef. 2295 G.N. Gelbr. O. en J. Wielemaker Stalhouders KI. Vlaanderen 97 .Tel. 2367 G.N. 3. SMAARDIJK Rijwielhandel Korte Noordstraat p.f. Middelburg FIRMA VAN DORT Vishandel Middelburg—Souburg p.f. Onze beste wensen voor 1953. Lange Delft 29, Tel. 2091 MIDDELBURG J. J. JULIANUS Sigarenmagazijn Nieuwe Burg 1315 p.f. C. M. FLEPSE Bloemenhuis „FLORA" Korte Delft 23, Tel. 3053 p.f. Sigarenm. De Tabaksplant J. C. MOENS Varkensmarkt 13, M'burg G.N. **IIIIIIII*-MII**IIIIIIII**II|||I||**IIIIIIII**||||||||**|||||1»||||||||**|||||||| Electro- en Radiotechnlsch Bureau ■Lange Delft 68 Middelburg f ■k i G.N ïi'iiiiii**iiiiiiii**iiiiiiii**iiiiiiii**iiiiiiii**iiiiiiii**iiiiiiii**iiiiiiii**iiiiiiii*f J. VAN DER HIELE Radio Technisch Bureau Segeerstraat 29 p.f. O. DE RIJK Brandstoffenhandel Vlissingsestraat 3436 p.f. •Groente-, Fruit- en Bloemenhandel M. POUWELSE St Janstraat 29. Tel. 3198 p.f. Middelburg Fa. LOUWERSE DE PRIESTER MIDDELBURG - Tel. 3243 Handel in: Wand- en Vloertegels Bouwceramiek Floorbestvloeren Bouwplaten, boards Eternitpro ducten Triplex p.f. Fam. BOSSELAAR Sigarenmagazijn Segeerstraat 31 J. SCHOOLMEESTER Garage MONA St. Janstraat 2022 M. LAVEN Schoenmakerij Segeerstraat 21 P-f. J. VERHAGE Sleper Teerpakhuizenstraat 12 G.N. Middelburg W. DE VISSER Brood- en Banketbakkerij Korte Noordstraat 3 p.f. Middelburg Met onze beste wensen voor 1953. CLEEMPUT Koorkerkstraat 12, M'burg, J. v. d. BERGE Horlogerie Lange Delft 40 wenst zijn geachte cliëntèle en kennissen 'n voorsp, '53 Ondergetekende wenst cli entèle, begunstigers en vrienden een gelukkig Nieuwjaar toe. J. DEY Rijwielhandel Noordweg 16.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 22