Nu weer... 60 cent per pakje CADSAU SSGSVSÜ N.V. J. SLAGER-WALVIS &hté Friesche HEERENBAAI 03333 W 'inkwel weerden, BLONDONA*BRUNETTA II London DOUWE EGBERTS spelen stacel nas Een velourschiffonhoed. een vilthoed velourschiffon sjaal SLAGER-WALVIS MANTEL OF MANTELCOSTUUM SLAGER-WALVIS ONZE KLEINTJES 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 18 NOVEMBER 1952. ■1 met velourschiffon gegarneerd of wordt bij bij aankoop van een Doordat wij zelf fabriceren zijn onze prijzen laag, omdat de winst van de fabrikant uitgeschakeld wordt. Niet één winkelbedrijf toont U een voorraad zoals bij Om aan een grote vraag tegemoet te komen, brengen wij U thans voor meisjes van 13-14-15 jaar passende SWAGGERS. Heeft U onze reclame mantel van 39.75 reeds gezien? En onze swagger in fantasiestrepen van 49.75 Wie brengt een zwarte mantel, ook in grote maten, voor f 59.75 zoals SLAGER-WALVIS! Ook in het betere genre is Slager-Walvis niet te slaan. Wie bij Slager niet slaagt, slaagt nergens Eindstraat 5 - Breda - Lange Brugstraat 22 i Van 1—5 regels 1l,— (6 punts letter i Iedere regel mee* cent Maximum 8 regels. ..Brieven of adres Bureau van <Ui blad' 23 cent extra. Betaling contant k J Te koop Mlele-stofzuiger, V j27. Te bevrv Kasteelstraat Vlissingen. 0 Te koop grijs mantelpak, m 42. koopvaardij-uniform, Palin- beach costuum. J. JOZÏASSE, Badhuisstraat 42. Vlissingen. Noordstraat 1 0 Te koop pr. handnaaima chine en 2-pêrs. led. met spi raal en pr. kapokbek tegen billijke prijzen. Br. no. 1594, Bur. P.Z.C.. Middelburg. 0 Te koop 2 witte herenkap persj assen, zo goed als nieuw en een electr. locomotief. Be. 129, Vlissingen. met wringer, divan electr. klok. Alles in pr. st. i koopje. Br. m>. 1593. Bur. Z.C., Middelburg. Als ring en middelvinger even lang zijn, wijst dat op sterke eerzucht. En wat heb je meer nodig om als vrouw in het leven te slagen? Een ver. zorgd uiterlijk natuurlijk! Een verstandig meisje weet dat. Zij wast haar krullen dan ook geregeld met Blondona/Brunetta, het alkalivrije shampoo van Vinolia, dat elk kapsel zo'n aantrekkelijke, zijde-achtige glans geeft. Een opwindend genoegen. Een der knapste handlijnkundigen schreef voor Blondona-Brunetta vier en twintig uiteenzettingen over de geheimen van de hand. In elk pakje Blondona of Brunetta shampoo vindt U er een. Het is een opwindend genoegen deze inte» n ressante geschriftjes te lezen en te I ontcijferen wat er in de hand van U i en anderen over lot en karakter te lezen staat. BLONDONA BRUNETTA ontsluiert de schoonheid van Uw haar en de geheimen van Uw hand. Koop daarom geregeld Blondona of i Brunetta shampoo - en bewaar alle 1 afleveringen. Dan weet U wat de mo derne handlijnkunde U en de Uwen te zeggen heeft. VOOR SCHOON EN ZACHT EN GLANZEND HAAR <i ZoektU een practisch cadeau? De étalage geeft U een ruim overzicht voor groot en klein. TEXTIELHANDEL Vlasmartb 43 H. J. M. SIES Middelburg. 't Koopje van de week. HERENBROEKEN met wol, maat 5 4.90. JEAGER- BORSTROKKEN maat 6 4.90. ENTERLOCK- BORSTROKKEN maat 5, korte mouw 2.75. J. C. MERK, Langeviele 4, Middelburg. kachels een blijvende diepzwarte glans 1 0 Te koop complete moderne druminstallatie, z.g.a.n., voor f 300. K. BOGTE. Singelstr. 7, Sas van Gent. Te koop een 6-voets tractor- schijfegge. 24 schijven, Mc. CORMICK; een 7-voets trac- torschijfegge, 28 schijven, MARTIN; een 8-voets tractor- schijfeggé, 32 schijven. Fa. IZ. CAPPON, Heinkenszand. TE KOOP GEVRAAGD Hoofdstraat 16, TE HUUR 0 Te huur gezellige kleine ka mer met pension, zeer geschikt voor oudere heer of dame, cv. lichte verpleging geen bezw. Br. lett A 53. Bur. P.Z.C., Vlissingen. WONINGRUIL 0 Wie ruilt mijn ruime boven woning te Vlissingen, voor wo ning te Goes Br. lett. Bur. P.Z.C. PERSONEEL 0 Gevraagd voor 2 per week flinke werkster Liefst uit Middelburg. Zich te melden tussen 18 cn 20 uur, Poelendaeleweg 2, Middelburg. BIEDT ZIC-H AAN 0 Juffr., 30 j.. N. H„ v.g.g.v.. zoekt in M'burgVliss, zelfst betrekking in de huishouding v.d. of d. en n., klein eenv. gezin, waar de vrouw ziek is of ontbreekt. Waar werkster aanwezig is. Liefst zaken be drijf. Br. lett. H 57, Bui'. P.Z. C., Vlissingen. zich aan magazijnbe- 0 Heer, niet onbemiddeld, wenst ser. kennism. met meisje of wed., leeftijd tussen 30 40 j. (Br. geheimh.). Br. m. foto welke op erewoord worden ge retourneerd, lett. K 58, Bur. P. Z.C., Vlissingen. 0 Biedt heerder 55. Bui'. P.Z.C., 0 Biedt zich aan particulier chauffeur in bezit van rijbe wijs B-E en ervaring in berg terrein. Intern geen bezw. Br letters B 54, Bur. P.Z.C.. Vliss. 0 B.z.a. nette jonge dame om enkele middagen per week in winkel te helpen. Ook gene gen typewerk te verrichten. Br. no. 1595, Bur. P.Z.C., Mid delburg, ONTSPANNING 0 Alle Koudekerkenaren op 20, 21 en 22 Nov. naar het Ver enigingsgebouw. De revue ,,'t Is feest", moet U gaan zien. Nog een beperkt aantal kaar ten. Haast U. BIJEENKOMSTEN enz. 0 Evangelisatiesamenkomst. Woensdag 19 Nov., 8 u., spreekt voor U ds. H. F. HUSON van H. I. Ambacht. Muzieklokaal Burchtstraat Souburg. Allen hartelijk welkom. KENNISMAKING DIVERSEN 0 RijwielJampen, rijwielban den. rijwieltassen en all on derdelen Autopeds en driewie lers nog voordeliger ln de RIJ WIELCENTRALE, Koi'aekerk- seweg 59. Vlissing Tel. 2544. 0 Voor vliegensvlug geleverd beter stencilwerk naar Stencil inrichting J. A. WESTSTRATE. Wemeldinge. Telefoon 204. 0 Neem geen risico voor de a.s. feestdagen. Bestel tijdig de autom. Phil. Gram., dan hebt u goede muziek en mi crofoon met extra luidspreker. Te huur bij J. ADRIAANSE, Walstraat 22, teL 461, muziek school, Vlissingen. 0 HUWELIJK brengt zoete romantiek, maar ook nuchtere realiteit: afwas, ramen lappen en ander ruw werk. Wie geen „werkhanden" wil hebben, verzorgt haar handen met LEMSKIN. Overal verkrijg baar, per tube f 1.15. MARTIN een tweeweg- ploeg voor tractor Rumpstad een rondgaande 2-ischarige tractorploeg Massey Harris Vleeshouwer bietenmolen 9 messen. Fa. IZ. CAPPON, Heinkenszand.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 8