ST. MCOLAAS- ACTIE P.2.C. c JIMMY BROWN als diepzeeduiker GANGSTERS BETROKKEN BIJ OVERVAL OP ..COMBINATIE" RENESSE KON DREISCH0R NIET GEHEEL VAN ZICH AFSCHUDDEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 18 NOVEMBER 1952. ZEEROVERIJ IN MIDDELLANDSE ZEE Internationale politie op zoek Du internationale politie van Tanger zoekt op het ogenblik naar twee Anierlkunen, een zekere Sydney Paley en Elliot Forest, die zy er van ver denkt de leiding te hebben gehad van do overval op het Nederlandse schip „Combinatie". 1 -J*"®, overval werd, zoals bekend, aan het begin van deze maand in de Middellandse Zee gepleegd. Mwn vermoedt dat Paley en Forest, die goed bekend zjjn in Tanger's smokkelaarskringen, zich in een Franse haven op houden. De Franse politie is gealarmeerd. Volgens de correspondent van de „Daily Express" heeft de politie Zon dag een ontvoering der zeelieden van het kaperschip „Esme" uit de gevan genis van Tanger verijdeld. Klaarblij kelijk wilden de ontvoerders voorko men, dat de gearresteerden zouden gaan „doorslaan". Voorts meldde deze correspondent, dat de politie gelooft, dat Lucky" Luciano, de voormalige „koning aer misdaad", die uit Amerika is gewe zen en nu in Italië woont, bf de zaak betrokken is. Ook zou dezer dagen in Tanger de rechterhand van Frank Costello, de „koning der Amerikaan se gokkers" zijn aangekomen, naai de autoriteiten veronderstellen, om „orde op zaken" te stellen na de ar restatie der bemanning van het ka perschip de „Esme". Marktberichten VEILING WALCHEREN. 17 Nov.: Aardappelen: Koopmans Blau we bonken 10 50. id. grote 11. Meerlan ders, grote 8.90. Bintjes, grote 7.20—8.20 Alles per 100 kg Fruit: Appels: Jonathan 5—32. Golden Delicious 10—18 Zoete Ermgaard 18 Goudreinette 7—17. Glorie van Hollanc 10. Bellefleur 6—8. Gron. Kroon 7. Ap pels val en kroet 3—8. Tomaten 1632. Peren. Confergnce 10—30. Comtesse de Paris 3—11. Saint Remy 8—9 Zwijndr Wijnpeer 5. Jodenperen 3. Peren kroet 3—8. Druiven: Black Alicante 1.11—1.16. Golden Champignon 52—1.21. Groenten: Bloemkool A 16—37, id. B 8—21, id. C 8—18 Sla stuks 2—12. Sla kg (veldsla) 26—56 Kroten kg 8—15 Prei 12—23 Andijvie 5—19. Witlof 40—63 Sav kool 0—14. Rode kool 8—16. Witte kooi 46 Boere kool 1015. Boskroten 511 Bosradijs 2 Bospeen 1430. Uien per kg 519. Spruiten 2152. VEILING ZUID-BEVELAND GOES 17 Nov.: Veldsla 55—58 Sav. kool 10—12 Rode kool 811. Boere kool 9. Andijvie 8.50—11. Kroten 12 Peen 1,50—9.50. Uien (stek) 2—3 50. Kassnybonen 163. Prei 25. Bloemkool 8—33. Knolselderij 2.50—8.50 AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. 17 November. Kleiaardappelen 35 mm. opwaarts. Eigenheimers f 10; bintjes f 9.50 10; Bevelanders f 10.5011; IJsselster f 9; Alpha's f 8. Zandaardappelen 35 mm. opwaarts Noordeling f 9.50; Voran f 7.70; Record f 7.70; Industrie f 7.70; Eigenheimers f 7.70. Voeraardappelen f 3.50. Prijzen berekend per 100 kg. en op de hande'.svoorwaarden vastgesteld voor de verkoop van consumptie aardappelen op wagon, schip of auto. GRAANBEURS ROTTERDAM. 17 November. Binnenlandse granen (of ficieuze noteringen per 100 kg. franco Rotterdam Tarwe, zonder vochteonditie, f 25.50— 26.70, op vochtcondïtie tot f 26.60. Voedergranen, prijshoudend: Zomer- gerst f 32,75f 33.75: wintergerst f 32— 32.75; haver f 27.50—28.50; rogge f 27— 27-50; mais, geschoond, tót f 39.50 ex tra puike daarbpven, ongeschoond, tot f 36.50 Peulvruchten: erwten, iets beter, f 45— f 56.50; schokkers, kalm, f 45—62; brui ne bonen, iets beter, tot f 71. Advertentie. Schijn bedriegt. Als U denkt, dit bovenstaande dunne lijn niet recht maar gebroken is, komt U even bedrogen uit als wanneer U denkt dat ieder hoofdpijntablctjc Aspirin is. Controleert l) het maar. Een Aspirin tablet herkent U aan het Bayctkruis. Advertentie WEK DE GAL IN UW LEVER OP U zult 's morgens „kiplekker" uit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal In uw Ingewanden doen stromen, andera verteert uw voedsel niet, het bederft. U raakt verstopt, wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEÊRPILLETJES om die liter gal op te wekken en uw sptjsvertering en stoelgang op natuurlijke wijze te regelen. Een plantaardig zacht middel, onover troffen om de gal te doen stromen. Eist Carter's Leverpilletjes. HUIDKLACHTEN «Hals puistjes, vetwormpjes en mee* eters die pw huid ontsieren verdwij nen snel door plaatselijk j betten (deppen) met rf"lj^rst'unl lii *»*merk DEBRALINE (heldere vloeistof Advertentie In Juni passeerde in totaal 1470, in Juli 3411 en in Augustus 2403 buitenland se motorvoertuigen de afsluitdijk. De Zweden waren het talrijkst, daarop volg den de Belgen en de Fransen. *llllllll4fcllllllll4fc!ll!llll« van de JKKNSfi ijjjM4M!üj!0Mllj! WIIIIIIIIWIIIII|«WIIIIIIIIW||||||||<« Ook dit jaar brengen wij weer een serie populaire kindervoorstellingen. Maar wat er vertoond wordt, dat blijft nog even een verrassing. De voorstellingen zijn als volgt samengesteld: MIDDELBURG: Woensdag 3 December in het Schuttershof. GOES: Zaterdag 6 December in het Schuttershof. VLISSINGEN: Woensdag 10 December in het Concertge bouw. De toegangsbewijzen voor de voorstellingen zijn te ver kregen door inlevering van bonnen, welke'•■worden uit gegeven door winkeliers, die in de P.Z.C. adverteren en aan deze actie meedoen. Bij aankoop van een bedrag van minstens f 1.—, krijgt men een bon en voor f 10. aan bonnen wordt op nader bekend te maken dagen aan on ze kantoren een toegangsbewijs uitgereikt. Het bestede bedrag wordt naar beneden afgerond op hele guldens en per aankoop worden maximaal bonnen verstrekt voor f 20.Iedere winkelier, die aan deze St. Nicolaas-ac- Lie meedoet, maakt dit bekend door middel van een raambiljet. in Middelburg worden de bonnen door de winkeliers uitgereikt tot en met 29 November. In Goes van 21 November tot en met 4 De cember. In Vlisslngen van 22 November tot en met 5 December. LET IN DEZE PERIODE DUS VOORAL OP ONZE ADVERTENTIE-PAGINA'S. niiiini* mil'a VISMIJN BRESKENS 17 Nov.: Export garnalen 4188 kg 64 1.15. Handels garnalen 168 kg 81—95. Schar 162 kg 43—69. Bot 230 kg 37—53. Wijting 18 kg 39—40. Middel tong 5 kg 2.002,50. Elaring 21 kg 26. Alles per kg. VEILING BERGEN OP ZOOM. 17-Nov.: Andijvie 1424. Sav. kool 8 —17. Waspeen 19—21. Rode kool 12—15. Witte kool 5—8Mi. Kroten 7—8. Prei 17— 26. Spruiten 3264. Bloemkool AA 32— 41. id. A 15—35, id. B 10—23, id. C 8—13. Boere kool 1117. Kassnijbonen 1.321.38, Tomaten 32—51. Wiüof 54—76. Appelen Gron. Kroon 16. Goudreinet- ten 18 Sterappelen 16—23. Cox Oranje 3239. Zoete Ermgaard 1724. Jonathan 1639. St. Remy 1415. Comtesse du Pa ris 1231. Beurré Alex. Lucas 21. VEEMARKT ROTTERDAM. 17 Nov.: Aangevoerd 1467 dieren, w.o. 1039 vette koeien en 428 varkens. Prijzen per kg: vette koelen f 2.70—2.85, f 2.45— 2.50, f 2.002.15; varkens lev. gew f 2.08 2 041.95. Aanvoer vette koelen korter met redelijke handel. Ie kl. iets stijver in prijs. Verder vooral niet lager. Enkele prima's boven notering. Aanvoer varkens even minder, handel tamelijk en prijzen iets hoger. Prima's tot f 2.10. VISMIJN VEERE. 17 Nov.Export garnalen 2718 kg 60— 88; Handels garnalen 133 kg 61—74. Schar 130 kg 50—64. Bot 98 kg 48—78. Wijting 263 kg 39—50. Middel tong 2% kg 97—2.61. Rog 25 kg 6777. Kabeljauw 1 kg 61 80. Wulken 6 kg 93—1.03. Alles per kg. LEZERS SCHRIJVEN VERGETEN MONUMENT? Gedeputeerde Staten stelden voor om subsidie te vei'lenen voor het her stel en dus behoud van verschillende Zeeuwse monumenten. De aandacht werd in de krant speciaal gevestigd >p Kattendyke en Meliskerke. Hopen- yk hecht men ook waarde aan het >ehoud van de toren te Ovezande >f is dit inderdaad een verbeten mo- uiment, dat over enkele jaren nog lechts als ruïne te „bewonderen" zal :.yn? I J. Geleedst, 1 Goes. Tunesiërs vielen Franse troepen aan. Een convooi van het Franse leger is Zaterdagavond laat bij Gabes, in Zuid-Tunesië, in een hinderlaag van de verzetsbeweging gevallen. Vier Fi-anse soldaten werden gedood en zes gewond. Bij Nefta is door verzetslieden een tankstation in brand gestoken. SCHAKtN Goes begon met 6V23% overwinning op V.U.K.. In de eerste klasse van de Zeeuw se schaakcompetitie begon Goes met eén 6>/23 V2 overwinning op V.U.K. uit Kapelle. De uitslagen wa ren: A. J. G. Nordlohnedr. Facee Schaeffer y2; A. Reusen—A. Quakkelaar 10; L. P. Pieterse -A. Walrecht 10; J. de LangeJ. Ka- relse 10; A. FoudrainaM. Hey- boer 10; J. TholenaarG. Heyboer 1—0; H. Verbeek—H. J. Blok 0—1; L C. FranseJ. Burger 0—1; J. C. van ZweedenJac. Cabboord l/zMj H. OliemansJ. W. Coppoolse y>— In de tweede klasse A veroverde Middelburg Dl de leiding door een 8%l1/' overwinning op Souburg. Ondanks de cijfers was het 'n zwaar bevochten zege. De uitslagen waren: L. J. WoudstraA. Niemarkt J. A. VerdonkC. J. van Zwee den K. Holster—J. C. Breel 10; D. Faasse—I. Kense 10; J. JooseP. Leynse 10; J. Wonder- gemW. Goor y>J. M. de Ko ning—C. J. Brouwer 1-0; H. Vermeu lenP. de F&ijke 10; J. Goedbloed J. I. Guiran 10; H. Papagaai— ajan 10. tweede klasse B won Oost burg met 7Vs—2% van Breskens en kwam daardoor aan de kop. Landau stuurde Terneuzen H met een 6-4 nederlaag naar huis. De uitslagen waren: OostburgBreskens: H. En kelaar— A. J. Scheele afg.; P. Ris- seeuwJ. Punt \'2-J/2P- Jansen W. A. Smits 10; I. Cappon—J. Hovestadt 10; P. de PuytL. A. de Vlieger afg.; J. SchakelJ. Goet- hals 1—0; C. JansenP. J. Priester 10; W. J. de WolfIz. Verduyn 10; ds. van MechelenJ. v. d. Sande 10; P. DielemanH. van Melle 10. LandauTemeuzen II. J. v. d. HagenA. Hamelynck 10; C. de PutterA. de Coninck 10; M. JansenC. Boerman 01; M. WondergemH. Barendsen 01; A„ RuitenburgJ. van Bemmelen - y2\ R. H. de RidderJ. Francois Vz—J. Bakker—J. de Waal 1— 0; D. JansenJ. van Bortel y> H. J. PetersL. J. Simpelaar 1—0: C. van BeesdW. Bakker y.—y>. In de derde klasse A won Vlissm- gen HI met 35 van Middelburg V. De uitslagen waren: A* J. Gillisten P. Bikker jr. %;W. Koejemans G. van Oorschot 10; A. Strubbe J. J. v. d. Sande 01; Mevr. Woud stra RodenburgJ. Wijnen 01; W. KallemeinJ. J. Kroon 0—1; W. de JongA. Smit 10; Th. Schippers L. van Oppen 01; Mevr. Holster DingemanseJ. R. Wgtenburg In de derde klasse C eindigde de ontmoeting tussen Landau H en V.S. V. II in een voorlopige 34 overwin ning voor V.S.V. II. De uitslagen waren: A. VerlindeE. v. d. Hooft 1 0; W. DoeselaarE. Tacq 0—1; J. de RidderA. Dourleyn V2y2 Aug. VerstraetenM. Schooff afg.; J. JansenT. Flipse 10; C. Jansen A. D. Dourleyn 01; O von Dub- schutzDubbeldam y2M. Key- zerJ. Casteleyn 01. ÜAMMFN Koploper Dagenais soeelde remise tegen Keiler Wereldkampioen Piet Roozenburg won van grootmeester Bonnard De uitslagen van de partijen, ge speeld in de 11e ronde van het tour- nooi om het wereldkampioenschap dammen waren: Saletnik (It.)—Van Dijk (Ned.) 11; Dagenais (Can.) Keller (Ned.) 11; Verleene (B.) Deslauriers (Can.) 02; Bizot (N) W. Roozenburg (N) 02; Bon nard (Fr.)P. Roozenburg (N.) 0 2; Post (N. Afr.)—Huisman (N.) 1— 1; Verpoest (B.)Gedance (Zwits.) 20; Descallar' (N. Afr.)Fanelll (It.) 02; Fankhauser (Fr.)King (China) 20. Na de 11e ronde welke te Arnhem werd gespeeld is de stand: 1. Dage nais 18 pnt. (uit 11 partijen); 2. P. Roozenburg 15 punt (10): 3. Keiler 14 pnt. (10); 4. Huisman 14 pnt. (11); 5, 6, 7. Bonnard, Van Dijk en Ver poest 13 pnt. (10); 8. King 13 pnt. (11); 9. W. Roozenburg 11 pnt. (10); 10. Bizot 11 pnt. (11); 11. Saletnik 10 pnt. (11); 12, 13. Deslauriers en Fank hauser 9 pnt. (10): 14. Post 8 pnt. (10); 15. Gedance 8 pnt. (11); 16. Descallar 6 pnt. (10); 17, 18. Fanel ll en Verleene 6 pnt. (11)19. Forclaz 6 pnt. (10). HENDERSON IN AMERIKA Loy Henderson, de Amerikaanse am bassadeur in Teheran, is door het minis terie van buitenlandse zaken naar Ame rika ontboden voor het voeren van be sprekingen. Hij zal drie weken in de Ver Staten blijven. K.N V.B., AFDELING ZEELAND Nieuweling Hontenisse IV begon goed Luclor wist in de eerste klasse A zowaar de koploper, Hansweertsc Boys een puntje af te kapen. Cortgene verraste nog meer door een royale zege (5 2) op 's Heer Arendskerke en Volharding '32 zal enkele punten moeten af staan. omdat het voor de wedstrijd tegen Rapenburg niet opkwam. Zoals verwacht had Schoondijke niet de minste moeite met Walcheren (70) en op Schouwen kon Renesse het, eveneens volgens de verwachting, niet hele maal bolwerken tegen Dreisclior (11). De standen in de eerste klassen lui de thans: 6 5 5 Hansw. B. I Kruiningen I Luctor I Vogelwaarde I Cortgene I Rapenburg I Volharding '32 I 5 12 2 5 5 0 10 27—7 1 7 17—11 0 7 12—10 1 5 15—7 4 18—20 4 17—22 4 2 7—21 4 1 10—25 's H. Arendsk. I 5 Volharding '32 2 winstp. in minde ring w.n.o. Eerste klasse B: Noormannen I Schoondijke I Lewed. Boys I Groede I Hoofdplaat I Domburg I Walcheren I Retranchem. I 6 3 3 0 9 29—13 5 3 2 0 8 16—7 3 3 0 0 6 14—5 5 1 2 2 4 12—15 4 1 1 2 3 16—9 3 1 1 1 3 13—8 4 0 1 3 1 7—19 4 0 0 4 0 2—33 Eerste klasse C: Renesse I 8 Dreischor I a Zierikzee in 4 Burgh II 5 Zonnemaire I 6 0 1 0 14 39—9 1 7 22—5 2 4 11—16 4 2 9—25 5 1 10—36 BRAUN is zelfs de zwaarste baard de baas Beat U een va dat zij zich met een droogschee niet goed schoon kun nen scheren' Dan ver gist U zich Probeer het eens goed met de Braun shaver Dit weergaloze apparaat scheert alleen snel (ca. 3 min.) maar ook „mesglad" uit. Dat zit 'm in het elas tische scbeerblad een Braun patent-enig op de wereld I Tienduizen den enthousiaste Ne derlandse gebruikers. Imp. C. V. H«p6.1 In de res. Ie klasse A bevestigde Honl^iisse II zijn kracht door de Steen-reserves een stevige nederlaag toe te dienen (5—1) en koploper Aar denburg II verloor zowaar van Ter- neuzen ni (31), dat enkele plaatsen klom; Hontenisse II 6—12, Aarden burg II 6—9. Hulst II 58, Terneuzen III 4—5, Steen II 5—5, EMM II 7—5, Oostburg II 44, Sluiskil II 44, PSK I 5—2, Ria II 4—0, IJzendijke II 4—0. In B kwam Goes III van de vierde op de tweede plaats door een overwin ning op Robur II (3—0) en Middel burg III van de derde op de bovenste plaats door een zege op Clinge II (2 4). Kruiningen II maakte korte met ten met de Zeeuwen III (06). Middelburg III 59, Goes III 59, Biervliet II 48, Vlissingen III 7—8, Kruiningen II 6—7, Breskens III 43 Robur II 63. Clinge II 63, Axel III 32, Yerseke II 3—2, De Zeeuwen III 31, Luctor II 41. TWEEDE KLASSE. Noormannen II maakte het er voor RCS III niet beter op door Zuidzande met niet minder dan 82 te kloppen. In de stand van II A kwam geen ver andering. In B klom Hansweertse B. II van de derde naar de tweede plaats door een 30 zege op Kwadendamme evenals Renesse II dat in C deed, door een 53 overwinning op Dreischor. DERDE KLASSE. In IIIB ging Hontenisse IV goed van start, want Graauw II werd met 53 geklopt. Steen III kwam goed uit de hoek, waarvan Rapenburg II het slachtoffer werd (6—1). Corn. Boys III, houdt nog steeds de leiding, on danks de 3—1 nederlaag tegen Ter neuzen IV. Clinge III kwam niet ver tegen Vogelwaarde II (3—0). De stand is nu: Corn. Boys III 57, Vogelwaarde II 36, Terneuzen IV 3—5, Clinge III 54, Hontenisse IV 12, Steen III 2 —2, Rapenburg II 52, Graauw II 4 0 (met twee winstp. in mind, w.n.o.). De belangrijke wedstrijd in IIIC tus sen Goes V en Domburg II werd een grote (7—1) overwinning voor Goes, dat nog steeds ongeslagen is. In de stand kwam geen verandering. AUTOMOBILISME: ZEEUWS SUCCES IN KNAC-HERFSTRIT Aan de Herfstrit van de K.N.A.C. werd ditmaal deelgenomen door zes Zeeuwse équipes. Van dit zestal wist de équipe S. Rietema-ir H. Coolman de plaquette te halen. Voor dokter Rietema was dit de eerste maal, voor ir. Coolman de derde maal, KORFBAL COMPETITIERESTJES WORDEN AFGEWERKT. De uitslagen van de Zaterdag voor de Zeeuwse korfbalbond gespeelde wedstrijden luiden: Derde klasse A: StormvogelsSwift TV 12; D: Swift VISwift V 33. Adspivanten Animo BSwift Vlug 41; Atlas Zuidwesters 20. Zaterdag a.s. wordt voor het defi- nietieve kampioenschap van de 3e klasse gespeeld de wedstrijd Elto Madjoe. Zoals bekend won Madjoe Za terdag j.l. met 91 van T.O.P. Voorts staan nog op het programma: 3A: K.V.L.—T.O.P.3C: Scampolo II— Zeelandia II; 3D: Tjoba IIS.S.S. n. Adspiranten B: Swift SnelAtlas. 119. De brigadier Gerrit Glijmpieper was juist van plan geweest eens op kapitein Toontje af te stappen, tenéinde hem, zoals hij dat noemde, aan de tand te vóelen, want hg vertrouwde die ver dacht rond slenterende sinjeur niet erg, toen hg het glasgerinkel vernam. H(j keek onmiddellgk naar boven en zag hoe een vensterruit van een raam op de eerste verdieping van het huis van de handelaar Reutelvink zich begeven had. Een kope ren lamp stak er dwars doorheenMaar ook kapitein Toontje, die als maar rusteloos heen en weer gelopen had als een kip, die haar ei niet kwijt kon, had het gerinkel vernomen. Hij storm de er op af en schreeuwde tegen Gerrit Glijmpie per: „Hei daar agent. D'r is onraad Mijn maat is in gevaar. Vooruit, help me, dan gaan we met z"n tweeën het huis binnen van die gemene dief van een Reutelvink De brigadier Gerrit Glijmpieper keek de man, die op deze wijze tot hem sprak, vrij verstoord aan. In de eerste plaats hield h(j er niet van agent te worden genoemd, daar hg brigadier was en ln de tweede plaats had hij er een hekel aan door burgers te worden gecom mandeerd. Als er handelend diende te worden in gegrepen, dan zou hg dat zelf wel bepalen. Bo vendien beviel het hem niet dat een totaal onbe kende man, die hij voorshands niet vertrouwde, de achtenswaardige Braamztjlse burger Roel Reu telvink, handelaar in scheepsbenodigdheden, een gemene dief beliefde te noemen. VOETBAL Naar een internationaal amateur-voetbaltournooi Naar aanleiding van het goede spel van het Engelse Amateur-team tegen Nederland te Huil, hebben officials het denkbeeld opgevat om jaarlijks een internationaal tournooi voor ama- teurploegen te organiseren, waaraan alleen landen van Europa zouden kun deelnemen. In gesprekken tussen Engelse en Nederlandse officials te Hull is de wenselijkheid naar voren gebracht om in de toekomst regelma tig de amateurploeg van Engeland tegen het Nederlands elftal te laten spelen. In Engeland staat men op het stand punt, aat een dergelijk Eui'opees tour nooi van grote betekenis voor de spelers zou kunnen zijn. In dit toui'- nooi zouden zeker Engeland, Neder land, Noorwegen en Denemarken een plaatsje moeten hebben. Een wed strijd tussen Engeland en Frankrijk voor Amateurs wordt reeds jaarlijks gespeeld. UITSLAGEN JUNIOREN COMPETITIE Junioren B. Groep B.V.: Clinge I Hontenisse 1 11; Axel I—Hulst I 140; Vogelwaarde ISteen 1 12. Groep B VI: Terneuzen IZaam- slag I 170; Corn Boys 1Axel II 11—0. Mermans naast Coppens in wedstrijd tegen Engeland ANOUL RESERVE Het Belgische elftal, dat op Woens dag 26 November a.s. in het Wem bley stadion te Londen tegen Enge land uitkomt, is als volgt samenge steld: doel: Boogaerts (Racing Standard); achter: Diricx (Union St. Gilloise) en Van Brandt (Lierse S K) midden: Mees (F C Antwerpen), Carre (F C Luik) en Maertens F C Antwerpen); voor: Lemberechts (F C Mechelen), van der Ailwera (Ra cing Mechelen), Mermans (Ander- lecht), Coppens (Beerschot) en Straetmans (White Star). Reserves: Seghers (La Gantoise), Saeren (F C Luik), Anoul (F C Luik), Bensch (Beeringen). De voorhoede is dus, sinds de wed strijd tegen Nederland op 19 Octo ber jl„ aanzienlijk gewijzigd. HOCKEY Middelburg neemt de leading Liberty en Warande lieten in hun uitwedstrijden geen steek vallen en wonnen respectievelijk van Breda n en Cadetten. Middelburg nam de lei ding door het betere doelgemiddelde. Push l'I en D.E.S. deelden de punten, waardoor de stand in de tweede klas se A er thans als volgt uitziet: Middelburj Warande Liberty I D.E.S I Push n Breda II Cadetten I Forward n 5 4 0 1 8 19— 6 6 3 2 1 8 17— 7 5 3 2 0 8 14— 8 6 2 1 3 5 9—12 5 0 1 1 4 8—9 6 1 1 4 3 5—24 2 10 12 3—2 5 0 2 3 2 6—12

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1952 | | pagina 4