£15000 H DE HOOP I ..UTO O.. De AMEFA FABRIEKEN en 9* VLISTOis een (list VOÓÏ ülisto Celta-kelder ülisto Celta-kelder „CLIPPER SHIRTS" Qkjernt Thaati Icon zien N.V, I Damesmantels Japonnen I Egypt, linnen mantels Hawkins snelkookpannen VAN DER MADEN ONZE KLEINTJES t/i JAREN NATIONAAL SCHEERMESJES AMEFA BESTEK FEESTELIJK en GOED PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 6 OCTOBER 1951. Heden overleed na een kortstondig l(jden, onze geliefde Man, Va der, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, JAN VAN DER VORST, in de gezegende ouder dom van 82 jaar. Namens de familie, M. VAN DER V.ORST- DEN HOLLANDER. Middelburg, 5 Oct. '51. Boogaartstraat 5. Langs deze weg betuigen wjj allen onze oprechte dank voor de deelneming en hulp die wij ontvingen na het verlies van onze Zoon KLAAS. Inzonderheid aan Dr. van d. Moer, de Commandanten der Politie te Arnemuiden «n Veere en de Transport- kolonne van het Rode Kruis te Arnemuiden. Fam. L. MEULMEESTER. Arnemuiden, Oct. 1951. Tuindorp 1. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze ge liefde Echtgenote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder NEELTJE ELIZABETH DE VISSER—ROUW, betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam, A. DE VISSER. Goes. 6 October 1951. Picardtstraat 17. C. F. FRUMEAU ARTS, MIDDELBURG, tot en met 22 October AFWEZIG. MAANDAGMIDDAG 2 uur PAARDENVLEES Abattoir Selsweg, Middel burg. ZATERDAGMIDDAG van 2 tot 4 uur, geven wfl «en bakdemonstratie met de Teca electrische bakoven Komt U eens kijken en proeven? Merison's Ijzerhandel C.V. Goee, L. Vorststraat S9 „Stand voor stand een attractie De VLISTO is een lust voor oog en oor. U ziet er iets aparts, iets bijzonders. Wat U nooit eerder hebt gehoord of gezien en U op geen andere wijze zo duidelijk kan worden gedemonstreerd. U steekt er wat van op voor nu en later. Van de VLISTO gaat U wijzer naar huis. Geopend van 1.30-5.30 en 7-11 uur. Entree 50 ct. Zondag 7 Oct. gesloten. Bent U fijnproever Drinkt dan eens CELTA-bier in de Celta-kelder. De Tentoonstelling bekeken Daarna nog even in de Celta-kelder gezeten Op buitenplaats met jong f rui tbed rijf op Walcheren gevraagd geschoolde kracht, speciaal bekend met moder ne fruitteelt en in staat lei ding te ge.ven. Bij gebleken geschiktheid zelfstandige positie als BEDRIJFSLEIDER Gunstige arbeidsvoorwaar den. Bij vaste aanstelling ruime woning beschikbaar. Brieven no. 895, Bur. P.Z.C., Middelburg. aanbieding. Exceptionele Een beter overhemd voor een bijzonder lage prijs. Prima popeline Modern vast boord met baleintjes 0 voorzien van borst zak Krimpvry, was- en kleurecht.' 'n FABLO product. Clipper shirts zijn ver krijgbaar in de effen kleuren: Wit, beige, zandgrijs en groen. Speciale prijs 9.95 Herenmodehuls Lange Delft 59 MIDDELBURG Hoe zon nieuwe schoorsteenmantel in onze kamer ;tond. dan was het eenvoudiger om een beslissing te nemen. Dit ls mógelijk, want er staat bij ons een kof- Ier met een 20-tal ln kleuren uitgevoerde, verkleinde modellen: schoorsteenmantels voor U gereed. Even een berichtje en hij wordt bij U thuis bezorgd. U kunt deft» op Uw gemak Uw keus bepalen TERNEUZEN AFDELING TEGELS STATIONSWEG 4 TELE F. 2744 39.75. >et is prettig m om keuze te maken uit goede Collecties 69.75; f 59.75; 49.75; jjj steeds Iets aparts 65; 55; f 47.50; f 42.75; f 38.75. GOES LANGE VORSTSTRAAT 80—82 OP DE VLISTO De „Libelle" schrijft er over Jcmcntlrcnpt ermee HAWKINS SNELKOOKPANNEN. OP DE VLISTO J-~> Pmt« Ietter). Iedere regel meer Maximum t regela. „Brieven of adrea bureau ▼an dit blad" 25 oent extra. Betaling A contant. TE KOOP Te koop: zw. echorten, rok ken, jakken, overdoeken, jasje e.a. kleren. Middelb. str. 100, Souburg. 0 Te koop: zwarte mantel met bontg.. m. 42, f 24; kort jasje, f 2.50: mooie meisjesmantel, 12 j., f 22.50; 1. bl. brutdsmelsjes- jurk, 1 m. gedr.. f 7.30; lederen rijbroek, a. n.. f 25. Brieven no. 893. Bur. P.Z.C., Middelburg, Te koop, als nieuwe wit emails keukenkacheH, Etna 57'öl} 87. tegen Spotprijs. Kou- dekerkseweg 132, 't Zand, Mid delburg. 0 Te koop: c.a. 1 geniet bie tenkoppen. A. GOEDBLOED, "eerseweg B 64, Veere. 0 Te koop: 50 are bietenkop pen, liggende bij Domburg. A. VERHAGE, „St, Jan", Aagte- kerke. 0 Te koopcultivator Corm. en 2-wlelig volg wagentje, geschikt voor luxe wagen. W. WILLEM- SE, Tel. 3101188, Aagteker- Te koop: biggen, w.o. stam boekzeugjes en volbloed stier tje. Brouwerij, Domburg. 0 Te koop: damesfiets, nw. banden, kast en ketting. Koöpje. Volgende week sportmodel d.- flets. Ie kies reparatie-inrich ting A. KLIP, Nieuwstraat 6, Vlissingen. 0 Te koop: mooie vulkachel m. plaat; dekenkist: vlag m. stok; distr. luidspreker; wrin ger. Splegelstr. 23, Vlissingen. 0 Te koop: een staande sche merlamp. B 137 b, Wilhelmina- dorp. 0 Te koop: een i.g.st.z. kin derwagen. P. C. Quantstr. 27, Goes. 0 Te koop: d. mantel (oker), f 28. Z.g.a.n. gymsch., m. 43, f 3. Leren pak in ruil voor 1. leren jas. Oranjeplein 12, Sou burg. 0 Zg.i.n. winterjas te koop. Leeft. 1314 j. Beatrixlaan 135, Vlissingen. 0 Te koop, wegens verande ring, i.g.st.z. Jawa motorrijwiel, 250 cc. Oude Vlissingsew. 49, Middelburg. 0 Te koop: 2 moderne haard kachels, waarvan 1 met nikkel uitgevoerd en kookgelegenh. P. BOONE. O. Vlissingseweg 26. Middelburg. 0 Tegen hoge prijs te koop gevr.: beeldje of groepje van gekl. porselein. BrieVen met omschr. no, 891, Bur. P.Z.C., Middelburg. Te koop: nieuwe Chevrolet motor en mooie Bordeaux ro de wintermantel, Ift. 15 J. Straatweg 11, Zoutelande. 0 Te koop, ,z.g.a.n, grijze kin derwagen; bruine herenjas. Jac. Marislaan 27, Vlissingen. I. Beplant,, ijzeren tafel en verwarming, f 25. Na 6 uur. Singel 91 bov., Vlissingen. 0 Te koop; dubbel woonhuis, aparte opgang, benedgn wo nen en verhuurd. Adres: Joz. Israëlslaan 88, Vlissingen. Bietenrooier gevr. Wed. H. LOR IER, St. Laurens. 0 Wegens ziekte der tegenw. terstond of met Nov. hulshoud ster gevraagd, liefst uit boe renstand bij: J. M. MARINIS- SEN, Noordweg 135. M?burg. Te vervoegen bQ C. BESUIJEN, Noordweg 53, St. Laurens. 0 Werkvrouw of meisje gevr. voor life dag per week tegen 15 Oct. Mevr. LOUWERSE. Park de Griffioen 7, Middelb. 0 Bietenrooier gevr. J. DE WITTE. Boudewijnskerke. Gevraagd: net meisje voor dag of dag en nacht, voor licht huish. werk. Aanm.; Nieuwstr. 14, Goes. Meisje gevraagd voor hele dagen ln gezin met 2 kinderen. Ambr. Bosschaertstraat 15. Vlis singen. Na 7 uur. 0 Hulshoudster gevr.. liefst middelb. Ut. J. BUIfS, Jac. Catsstraat 42, Middelburg Gevr. bietenrooier. S. BRAS SER, Groeneweg, C 23, Köu- dekerke. TE KOOP GEVRAAGD 0 Te koop gevr.: snoer bloed koralen of granaten. Br. on der no. 892, Bur. P.Z.C., Mid delburg. PERSONEEL BIEDT ZICH AAN Deskundig boekhouder heeft nog tijd beschikb. voor het bij houden van administraties te gen billijke tarieven. Br. no. Bur. P.Z.C., M'burg. TE HUUR 0 R.H Bestuurders en Dans clubs. Voor Middelburg en om geving bebben wij een zaal voor U beschikbaar tegen ge reduceerde prijs (260 man). Br. Verk. Quakkelaarstraat 144, Vlissingen. SI Prima wagens te huur ton er chauffeur. L. HOEBEKE, Molenweg 31, Tel. 217, K 1182, Nw.- en St. Joosland. 0 H.H. Bestuursleden. Voor vergaderingen of partijtjes heb ben wij een bovenzaal beschik baar. Pl.m. 50 pers. Komt U eens praten of kijken, ,,'t PA RADIJS". Tel. 2475, Bellamy- park 7, Vlissingen. WONtNGRUIL Woningruil. Aangeboden mooi ben. huis, 3 k., keuken, tuin, te R'dam, voor dito wo ning te M'burg, liefst nieuw bouw. Br. J. MOLENAAR. Lambertusstr. 85, R'dam, Kra lingen. KOST EN INWONING 0 Kost en inwoning. Aangebo den een goed kosthuis, f rise slaapkamer, met en zonder pension, bij particulier, Br. lett. P 21. Bur. P.Z.C., Vlissingen. ONTSPANNING Privé dansles, intieme club jes. Balieiding inlichtingen en inschrijving dag. Dansschool B. kennis van de geboorte van S. VAN LEEUWEN, Nieuwen- dijk 43 I, Vlissingen. 0 Dansen, Zaterdag- en Zon dagavond, 8 uur. Orkest AN TON BOER. BaUeiding B. S. VAN LEEUWEN, Vergenoeging. Markt. Middelburg. to Apeldoorn en Neede bestaan op 2 Januari 1952 In 0e Bjd bebben «//(/mmii keren dek mllllardem malen zacht, schoon en snel geschoren met de beroemde de laatste jaren óók voor binnenlands gebruik i de roest- en «lekvrije messen en de fraaie lepels en vorken met een mCHSCMLEErTUO BAMAHTtE' Heren én Dame*. behoren tot onze trmmwm verbruikersfsters) en «oor beide arrangeerden wij den ook ter «tering SLAGZIN-PRIJSVRAAG Als U een goede slagzin bedenkt, hetzij «oor onze NATIONAAL SCHEERMESJES hetzij voor AMEFA 8ESTEK ol voor MESJES en BESTEK - kunt U één onzer Jdbllepnvgeschenken, bestaande «Mi 25 Cassettes Verzilverd Tafelbestek i. 8.500.- 25 Cassettes Roest- en Vlekvrij Tafclbesteb 2.000.- 50 dozen Tafelmessen -►.«»..? Mi li—m 1-000.- 100 éhri*s Theelepels, roest- -en vlekvrij 750.- 1000 Scheerapparaten met 20 Natlonaal-mesjes 2.000.- 10 Electrische treinen 750.» 8.15.000.- juist In de eerste Nieuwjaarsweek ontvangen, hetgeen dus tevens een aardige Nieuwjaarsverrassing is, als dek een Uw inzending moet vergezeld zijn van VIJF ledige ..NarttaneiV doosjes en ons uiterlijk 24 Dec. a.s. bereikt hebb** Os slagzinnen zullen worden beoordeeld en de prijzen tonfl* wezen door een deskundige commissie onder contröle var Notaris D. J. Wierenga te Apeldoorn. De uitslagen worden •n de 1 ste week van Januari 1952 bekend gemaakt Beroep hierop is niet mogelijk. BIJEENKOMSTEN enz. 0 Bezoekt de Evangeliesamen- komsten ln het v.m. Hospitaal. Korenstraat 8 (bij de Pa lingstraat). Vlissingen. Zon dagsavonds 7.30 u„ Woensdags 8 uur. Allen welkom. Dames JELLIMAN en BLOKKER. DIVERSEN 0 Laat uw zonneschermen op bergen in onze ruime droge bergplaats K. Geere 47. Alle zijn tegen brand verzekerd. H. N. S., Beddewijkstraat 4, Mid delburg. De platenkoffers voor re ceptie en voor 's avonds zijn zo vakk. samengest., dat U over de muziek op uw feest geen zorg zult hebben. Dat kunt U zelf komen horen en zien bij het vertr. adres. Te huur bijJ. ADRIAANSE, Waistr. 22. Tel. 461, Muzieksch., Vlissingen. Albino sneeuwwitte cement verft landhuis, boerderij, fa briek, gevels, betonbouw en ijzerconstruct., blijvend prach tig wit en waterdicht. Proef- pakk. 5 kg. 12.50 remb. A. J. van Wijk, Pijnacker, Telef. (Berkel) K 1891—412. 0 Pracht collectie ribfluwelen costuums met plusfours, rij broek en lange pantalon. Laag ste prijzen, 't Beva-huis, W. BOS. Papegaaistr. 4; H. SIES, Vlasmarkt, Middelburg. 0 Bestel thans uw Zaaigraan en Pootaardappelen bij D. HUIJBREGTSE N.W. 344. West- kapelle. Vertegenwoordiger van de Firma SERRARENS. Zaad teelt en Zaadhandel, Goes. 0 Modevakschool Instituut „Geldofla". Verplaatst van Sottegemstraat 50, naar Paul Krugersiraat 80 (hoven). De lerares-coupeuse, Mevr. S. A. ANDRIESSEN—GELDOF. 0 Wilt u bezuiningen op kolen gas en electriciteit, maakt dan gebruik van. de inrichting. wel ke elke werkdag is geopend tot 21 uur. Badhuis, Middelburg. Ribfluweel, de betere kwa- iteit, bevalt veel beter en kost slechts f 7.in alle kleu ren. 't Beva-huls, W. BOS, Pa pegaaistr. 4g H. SIES, Vlas markt, Middelburg. Een rijk bezit vormen 24 etsen, door Prof. C. L. Dake, naar werken uit het Stedelijk Museum te A'dam met tekst van H. L. BBerckenhoff. Alles uiterst fijn en royaal uitgev Prijs f 780.—, Mag door kunst liefhebbers e. v. op afbet. wor den overgen. in 12 gel. mnd term. v. f 63. Dagel. van 9—12 u. (v.m.) Paspoortstr. 23 te O.- Souburg. 0 2500.—. Zakenman vraagt voor financiering van zijn or- dors f 2500.tegen hoge ren te te leen. Geld kan event, on der eigen beheer blijven. Te rugbet. in 12 maandelijkse ter mijnen. Br. no. 886, BuriP.Z.C, Middelburg. 0 Wie ruilt mijn chemische ba lans, in kast met gewichten- blok tegen grammenbalani met gew. van 1—500 gr.. Lange- vielesingel 52, Middelburg. 0 Zeilmakerij H. N. g. het adres voor nieuw en repars- tie van wagen-, kraam- en dek zeilen, hoezen, tenten, bekap pingen, enz., bekleden van al le soorten manden. Beddewijk straat 4, Middelburg. 0 Onze Jarenlange ervaring waarborgt degelijk werk tegen billijke prijzen. Zeilmakerij H. N. S. Gev. 1894, Beddewijkstr. 4, Middelburg. 0 Zuiver wollen gebreide da meskousen, zwart en bruin, f 3.95. De Goedkope SIMON, Klokstraat 21, Goes. 0 Dameskousen, wol met ny lon, f 3.98. De Goedkope SI MON, Klokstraat 21, Goes. 0 Lange interlock herenbroe- ken, in alle maten, f 3.95. De Goedkope SIMON, Klokstraat 21, Goes. 0 Krimpvrije Jaeger beren broeken en borstrokken, f 4.69, f 4.95, f 5.19. De Goedkope SI MON, Klokstraat 21, Goes. Graslinnen lakens, grote maat. 180 bij 240, f 9.95. De Goedkope SIMON, Klokstraat 21, Goes. 0 Pracht geborduurde graslln- nen lakens, in extra grote maat, f 10.98. De Goedkope SI MON, Klokstraat 21, Goes. 0 Pracht geborduurde graslln- nen slopen, f 2.98. De Goedkope SIMON, Klokstraat 21. Goes. 0 Een extra koopje ln grote maat, tafellakens, slechts, f 4.96 De Goedkope SIMON, Klokstr. 21, Goes. Dames nachthemden, flanel en keperflanel, slechts f 8.95, De Goedkope SIMON, Klokstr. 21, Goes. 0 Flanellen herenpyama's. ln prima kwaliteit, slechts f 13.25. De Goedkope SIMON, Klokstr. 21, Goes. 0 Koopt daar waar u gnjÊ keus heeft. Koopt een degeW en voordelig RIJWIEL ln RIJWIEL-CENTRALE. Koude» kerkseweg 59, telef. 2544, Vlisï. 0 Voor een neutje thuis. HARMS spullen ln huis. Huis van vertrouwen. Franco toe zending

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 6