i wast time St De Wijze Uil zon gegeten l KIPPENBOUILLON SOEP MAAR IN'NMP U PROEFT BS MP! Waarachies, Mw scktf hoe kan dal nouf Door RADION, dat trekt beter uit, wast dns GAP/OW yfie &emet tméé» ti 'S&axxCniettei'eeC PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 28 SEPTEMBER 1981 SLAAPADVIE2EN VAN Bij maneschijn Al staat de maan reeds aan de hemel vóórdat U rich ter ruste begeeft, dient alle bloemen uit Uw slaapkamer te verwijderen. Bloemen verspreiden vaak schadelijke stoffen, waarvan U zelfs hoofdpijn kunt krijgen. De enige bloemen, die ik U gaarne toesta, zijn de fraaie bloemen op het edele damast van een D.WiU. matras (als U tenminste ge bloemde dessins prefereert U slaapt er als een roos op. MATRAS Slaap er geen nachtje óver, slaap er eens en nachtje öpL IS jaar garantie Soepele spring vering met Ie klas javakapok of wol - Uitge zochte damas ten in smaak volle dessins.. I \o'„ leWto „Kostelijke soep! Om je hart aan op te halen!" Dat is het oordeel van de huisvrouw, die de beste kippen op het erf voor 't grijpen heeft. Royco is niet alleen uniek door de heerlijke smaak, maar óók door de snelle, gemakkelijke bereiding. Laat de inhoud van één pakje 5 minuten koken en klaar is de geurigste soep, genoeg voor 4 borden. Neem een paar pakjes Royco in huis om nooit ont hand te zitten. EEN UNOX LEKKERNIJ - SLECHTS 48 CT. r Word toch niet kwaad op Uzelf, als het goed van een ander witter is dan het Uwe Word kwaad op het wasmiddel, dat U nam. En besluit meteen voortaan Radion te gebrui ken. Dat wast schoner, helderder, witter! Want Radion trekt beter uit - het vuil smélt als het ware weg. U zult trots zijn op Uw zonnig-frisse was! Bedenk datUzo'n smetteloos resultaat alléén met Radion bereikt. Want Radion bevat de modernste ingndifnten. En de allerlaatste vindingen zijn erin toegepast! Wees verstandig, vertrouw II Uw wasgoed toe aan het mollige Radion- sop. En - wat óók verstandig is vraag om Radion in Reuzenpak. Dat is juist in prijs verlaagd, dus nóg voordeliger! Profiteer ervan! v/ast witter r- °°K VOOR f,JN £N d»"d.tw0jS d! V'o- «sar» is onze reclame-ver koop van de originele Westminster Regenjassen Geheel dubbel Egypt, popeline. Met garantie-eti ket voor water dichtheid. Met of zonder ceintuur. In alle maten (ook extra lange). Een jas voor jaren. Speciale prijs 58.75. Herenmodehuis Lange Delft 59 Middelburg. H.H. landbouwers Wij leveren U hangars in staal of beton, eventueel loodsen, in elke gewenste maat. Concurre rende prijzen. Vraagt prijs. A. BLANKENBURG», Aannemer bouwbedrijf, Nieuwdorp G 13, Telefoon 221. Te koop ruime woning m. tuin aan de Matth. Smalleg. buurt no. 50 te Goes. Vrij te aanvaarden bij overdracht. Te bezichtigen elke werk dag van 1012.30 uur en 46 uur. KOSTELOOS. Blgkens een exploot van mij, deurwaarder, van den 25 September 1900 een en vfjftig, is ten verzoeke van ELISABETH ANNA KAM- STRA, wonende te VLIS- SINGEN, ten deze woon plaats gekozen hebbende te VLISSINGEN aan de Bad huisstraat No. 59 ten kan tore van den procureur Mr. J. G. van der Burgt en te MIDDELBURG aan de Noordweg No. 141 aan het door genoemde procureur aldaar gekozen domicilie, GEDAGVAARD DIRK PEL, zonder bekende woon- en verblijfplaats in het konink rijk en zonder bekende woonplaats elders, om op Woensdag den 12 December 1900 een en vijftig des voor- middags te elf uur bij pro cureur te verschijnen ter te- rechtziting van de Arron- dissements-Rechtbank te Middelburg, gehouden wor dende in het Gerechtsge bouw aan het Hofplein No. 8 aldaar, ten einde op de in het exploot vermelde gron- den te horen concluderen dat het der Rechtbank be- hage uit te spreken de echt scheiding tussen partijen, den 29e December 1943 te Rotterdam gehuwd. Kosten rechtens. C. WILLEBOORDSE, deurwaarder. Jubileum Concert Eduard Flipte ZATERDAG 6 OCTOBER a.s., 7.30 uur n.m„ Concert en Gehoorzaal, Middelburg HET ROTTERDAMS PHILHARMONISCH ORKEST o.l.v. Eduard Flipae en m.m.v. Marinus Fllpse (plano). Er is nog een beperkt aantal kaarten, voor leden 4.25 en 3.25; voor niet-leden él f 4.75 en 3.75, verkrijgbaar op het Z.V.U.-secretariaat, Singelstraat 13, Middelburg, Telefoon 2715. Opgave voor plaatsen (tevens voor event, extra bus), bij: R. SONDAG, Pr. Mauritsstraat 12, Oostburg, mevr. B. PELSWES- SENG, Axelsestraat 37, Terneuzen. A. J. MIJNSBER- GEN, Stationsweg 19, Goes, C. M. SCHOT, Molenweg 89, Kortgene, P. HERRING. Oude Haven A 418 Zte- rikzee en L. VAN DER HIELE, Kade A 9, Veere. Het f i| n s t c van de plantage KOOP BIJ. Brandhout, gehakt Fianlcjes (op maat gezaagd) Kistenafval. Haard- en kachelblokken, franco thuis. Fa. J. GOEDBLOED Zonen. Kistenfabriek houthandel Veerse singel 28, Middelburg Alles waar U belang in stelt vindt U hi de Provinciale Zeeuwse Courant TE KOOP I nieuwe Deering schyfs- ploeg, 5 H vts., 1 gebruikte Melotte, 2 schaars tractor wendploeg, 1 gebruikte Ra- zomos tractor cultivator, II tands, 1 éénrtjïge bieten- lichter. Adres: J. A. LEEN- HOUTS, landbouwsmederij, Lewedorp (Z.). Tel. 317. <UHUt> K XCMWMim* WdM II LANGE 7- MODELLEN VAN 99." TOT 187.55 KORTE MODELLEN VANAF 89."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 4