OLIJFOLIE palmolive een vrouwelijke kracht PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Vraag óók het extragrote etuk ooof'het'bad 60 cent. wordt bij de bereiding van Palmolive Zeep in grote hoeveelheden gebruikt. Dat i« de reden, dat het wel- dadige Palmolive-schuim de huid zo mild en grondig reinigt enzonder de poriën te vergroten. In Amerika werd bij Iwee van de drie vrouwen een jeugdiger teint en huid geconstateerd na de veertiendaagse Palmolive Schoon heidskuur. Was U» gezicht met Palmolive Zeep. Masseer Uw huid één minuut met het heerlijke i Palmolive-schuim. Doe dit drie keer per dag. Twee weken lang. Zie dan het resultaat. Tehuis voor Ouden van Dagen „Rozenoord" te Sluis vraagt VERPLEEGHULP en HULP in de Huishouding voor spoedige indiensttre ding. Brieven aan de Admi nistrateur, St. Annastr. 85. OPENBARE AANBESTEDING. Namens de Woningbouw vereniging ,,Goed Wonen" te Vlissingen zal overeen komstig het Aanbestedings reglement W.B. worden aan besteed: Het bouwen van 23 wo ningen en 1 winkel, op een terrein aan de Ro- nedijkestraat en Pres. Rooseveltlaan te Vlis singen. Bestek en voorwaarden met tekeningen zijn ver krijgbaar bij de N.V. Wed. J. AHREND en Zn., Tous- saintkade 51 te 's-Gravenha- ge, Tel. 334123, en worden toegezonden na ontvangst van een postwissel groot 15.—. Restitutie voor ongeschon den inlevering van bestek met tekeningen uiterlijk 3 dagen na de aanbesteding f 10.—. De aanbesteding vindt plaats op Dinsdag 18 Sep tember 1951 te 14.30 uur in het Stadhuis te Vlissingen. De Architect B.N.A., A. HOOFT. OPENBARE AANBESTEDING. Burgemeester en Wethou ders van de gemeente Nieuw en St. Joosland zijn voorne mens op Vrijdag 14 Septem ber 1951, des voormiddags om 11 uur in het gemeente huis te Nieuw- en St. Joos land in het openbaar aan te besteden: „Het bouwen van een hoofdonderwyzerswoning op een terrein gelegen aan de Wilhelmina- straat in de gemeente Nieuw, en St. Joosland". Bestek en voorwaarden met 1 tekening zijn, zolang de voorraad strekt, vanaf heden tegen betaling van 5.verkrijgbaar ten kan tore van de Centrale Dienst „Bouw- en Woningtoezicht op Walcheren", Parklaan 1 te Oost en West Souburg, alwaar elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur inlichtin gen zijn te verkrijgen. Restitutie voor inlevering van ongeschonden exempla ren van bestek en tekening, alleen op de dag van aanbe steding, 2.50. De Directeur van de Centrale Dienst „Bouw en Woningtoezicht op Walcheren", J. D. P. DE SMIT. V.V.V. VLISSLNGEN-VERKEERSHUIS, Coosje Buskenstraat 57. Wegens ziekte va^p personeel voor onmiddellijk# indiensttreding gevraagd, ter opleiding voor informatrice. Prettige werkkring. Salaris nader overeen te komen. Aanmelding uitsluitend schriftelijk aan de Directeur. De tijd van schoenenslijtage breekt weer aan. Nu gaat het erom de BESTE schoenen voor uw kind te kopen. ALS U BATA KIEST, KIEST U GOED want BATA SCHOOLSCHOENEN ZIJN STUKKEN STERKER EN STUKKEN GOEDKOPER I Sportieve bruin» rundlederen kinder, schoen. Moecasslnmodel uw ktad I» er trots op uw beurs veert er «rel bijl Ook met kernlederen zool verkrljgbeer. «k 37-30 11.99 K 31-34 1 2.93 a. 33-33 14.99 Nieuw iport- model voor jongens en meisjes. Rundlederen bovenwerk. Aan hel bovenwerk gevulcanlseerde rubberzooi - 27-30 9.93 a 31-34 10.95 33.3e iz.99 OER EN OERSTERK I ELK PAAR IS MET VOLLEDIGE KWALITEITS GARANTIE! 5 filialen in Zeeland.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 8