zon en regen met roomboter dubbel zo lekker! Koop 'n pakje extra voor de Zondag JcUooikledAM^. Cursus „De Middenstander" grote Tophandbalwedstrijden en DEN BOER levert het drukwerk KOP EN SCHOTEL KOFFIE THEE HAVERMOUT EN RIJST DE HEIDE BLOEIT HERFSTMODELLEN BON PROVINCIALS ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 31 AUGUSTUS 1951 TANDARTS KLINCKERT Grote Markt te Goes hervat Maandag a.s. praktyk. Bakkerij de la Vienne, Middelburg, is wegens vacantle gesloten van S tot en met 8 Sept. Mevrouw MOOLEMAN, Steenhuisstraat 24, Vlissln- gen, hervat 1 Sept. haar viool- en pianolessen. Nieuwe leerlingen kunnen zich aanmelden: s morgens van 1011 uur. s middags van 23 uur. MEISJE gevraagd voor dag en nacht. Zelfst. k. werken. Zatermid- dag en Zondagmiddag vrjj. Mevr. MESSER, Boul. Ban- kert 98, Vlissingen. SpoorKaarties zoadei orijsverbugmy Bureau V.V.V. Langedelft 23, Middelburg - Telefoon 2 112. Ter overname gevraagd: een goed beklante MELKZAAK, onverschillig waar. Brieven lett. S 96, Bur. P.Z.C., Vlis singen. umm - Met roomboter heeft de huisvrouw altijd succes! Want de boterham, de jus of de groente smaken SNOW SUITS geheel gevoerd in blauw en bruin. 2 jr. f. 33,75 RATINÉ JEKKERS met en zonder capuchon in blauw en bruin 2 jr. f. 27,50 corduroy mod. tinter 6 jr. f. 25,50 PLUSFOURPAKKEN effen, diagonaal, ruit en corduroy 8 jr. f. 38,50 TRUIEN - PULLOVERS SLIPOVERS truien 3 jr. vanaf f. 7,90 PLUSFOURS corduroy en stof ■7 jr. vanaf f. 12,25 LODEN REGENJASSEN van 3-8 jr. m/capuchon 3 jr. f. 34,25 25 Zaken over geheel Nederland 1 pe gabardine jas is ongetwijfeld de beste en meest practische •egenjas. Voorradig in blauw, grijs en beige kleuren, 109, 121, f 133 en 145. De beste merken zoals Falcon, Shelter en Victory hebben wij steeds in voorraad. Kledingmagazijn Vlasmarkt 35, Middelburg. 't Is overal bekend, 't Is goedkoper in DE CONCURRENT Groenewoud 55, Vlissingen. BUITENBANDEN 4.49 5.20 6.25 6.75 BINNENBANDEN 1.85 2.25 2.50 ZADELO VERTREKKEN 1.95 2.30 2.60 SPONSRUBBERDEKKEX 2.75 3.50 4.50 DUBBELE TASSEN 8.50 9.50 10.50 SPATLAPPEX 59 69 98 KETTING SCHERMEN 1.27 1.49 N.V. Centrale Suiker Maat schappij Goes, vraagt voor tijdens de campagne 1 aankomend analyst 2 spoeljongens Aanmelden: Piet Heinstraat 2a. Aanvang September beginnen onze curussen met de opleiding tot het Middenstandsexamen. Wederom wordt tevens een cursus algemene ontwik keling gegeven voor het behalen van het Slenteldiploroa. Inlichtingen en aanmelden te Middelburg: J. H. W. ARNOLDUS, Klarebeeklaan 1 (Noordweg); te Vlissingen: W. DE ROOY, Albert Cuyplaan 42. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan organiseert op 2 September a.s. de Gymnastiek- en Handbalvereni ging „VOLHARDING" op het Gemeentesportveld te Goes om 2 uur. Dames Hygia, den HaagZeeuws Elftal om 3 uur. Heren Bondselftal tegen Hellas, Den Haag (kampioen van Nederland). Toegangsprijs 50 cent. Kinderen beneden 14 jaar 25 ct. Verrassend snel bent U in het bezit van DUKOL PUNTEN zijn verpakt bij en nadert de Herfst en gaat de natuu zich tooien met de najaarstinten! Oojc in de mode zijn dan de voorbe reidingen getroffen! Wy étaleren nu reeds de eerste en ook bij WAJANG KOFFIE SURROGAAT Met ingang van 1 Octo ber een nette dienstbode gevraagd voor dag of dag en nacht. Langeviele 26, Middelburg. Gevraagd flink MEISJE voor de dag of dag en nacht. Mevr. BRUSSEN, Singel 86, Vlissingen. N.V. HAARDEN FABRIEK „DE SCHELDE" BERGEN OP ZOOM Stuurt Umtjs. v.p. het boekje van D.J.v. d. Ven: „De haard in om volksleven DUIDELIJK VERMELDEN S.V.P. Ik kom uit de onderaardse gangen van Limburg, waar de lampen der mijnwerkers flonkeren waar de stoere kompels de kolen delven voor Uw huiselijke haard. Ik ben iemand, die alles afweet van kolen ènvan kolen stoken Ik, die weet met hoeveel zorg onze kolen worden gedolven, kan het niet langer aanzien, dat ze vaak zo ondoelmatig worden gebruikt. Ik breng U een geschenk: een alleraardigst boekje van de beken de folklorist D. J. van der Ven „De haard in ons volksleven". Een interessant boekje van 64 pagina's, met vele illustraties, dat U gratis krijgt toegezonden, wanneer U onder staande boii ingevuld opzendt. U zult mij nog heel wat keren zien verschijnen. Kijk dus uit naar her (H)aardmannetje van „De Schelde!" N.V. HAARDEN FABRIEK „D£ SCHELDE" - BERGEN OP ZOOM

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1951 | | pagina 4