wollen heren- handsohoenei! H-O Speelgoederen eu qe$c(wk EAU DE COLOGNE leis nuiiigs voor de St Nicolaas vindi U bij DE GOUDEN NAGEL e&i i t \fa60e* Fa. PETERSE HACCOU „De Goede Harmonie" AMANDEL BANKETLETTER SPECKENS Banketbakkerij 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 1 DECEMBER 1930 Met grote dankbaarheid en blijdschap geven wij kennis van de voorspoedige geboor te van onze Zoon IZAAK ABRAHAM. G. MELSE P. MELSE—WOUTERS Vrouwenpolder. 29 November 1950. G. v. d. GRIEK en B. v. d. GRIEK—SNOEK, betuigen langs deze weg me de namens hun Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen hun hartelijke dank voor de vele blijken van belangstel ling bij hun 50-jarige echt vereniging ontvangen. Inzonderheid het Bestuur en leden van de muziekver eniging „Rillandia". Rilland-Bath, November 1950. Adr. Buteynstraat. Zo de Heere wil en zij leven hopen onze ge- liefde Ouders, Behuwd- en Grootouders M BOLLER J. J. BOLIER— PLANTSOEN op Woensdag 6 Decern- ber a.s. hun 50-jarige X echtvereniging te her- t denken. Dat hunne verdere le- vensavond licht moge zijn is de wens van nun X dankbare Kinderen, Be- X huwd- en Kleinkinde- ren. Rilland-Bath, Dec. 1950. j Burgemeester v. Gorselstr. 12. Gelegenheid tot felici- teren in het Hervormd Jeugdgebouw van 3 tot 5 uur en van 7 tot 8 uur. iWidkfi jyururir- BSsF&iCTAjal is licht verteerbaar lekker kracht- voedsel Voor sportbeoefe naars. voor kinde ren In de groei, voor mensen met zwaar of inspan nend werk is H-O een ideaal voedsel! 100 Eau de Cologne 100 verkwikking WALSTRAAT 106 VLISSINGEN. Huishoudelijke artikelen voor moeder, dochter en verloofde. Gereedschap voor vader, zoon en verloofde. Autosteps voor dochtertje of zoontje. VERDER VERSCHILLENDE AARDIGE CADEAUX. ZIET ONZE ETALAGES!! Echte Gelderse ROOKWORST. A Laatst stel U voor werd ik als een aard- y appel hevig borre- lend gekookt brrr. Natuurlijk barstte mijn vel van nijd en weg stroomden mijn S, fijne smaak en edele geur. O Kook mij nooit Q trek me zoals U 4» thee zet. In kokend 17 water, het vuur op IJ een heel heel laag S pitje. PLm. 15 minu- n ten is genoeg Zo ge- J\l niet U van mijn prik- kelend aroom, voor- A al als U mij koopt k .-i 40 et. per 100 gram bö de Rookworstslage» van v fc jj KlOKSTR.15.IEt.2471 J. EEN GOEDE WENK VOOR EEN NUTTIG GESCHENK RIJWIELLAMPEN K1JWIELSLOTEN RUWIELTASSEN JASSCHERMEN HANDBESCHERMERS BEENPIJPEN ZAKLANTAARNS ENZ. VINDT U IN EEN GROTE SORTERING BLJ DEKKER MIDDELBURG GISTSTRAAT Een greep uii onze populaire aanbiedingen HANDTASSEN vanaf 5.50 SCHOOLTASSEN leder, 7.50 BOODSCHAPT ASSEN 13.50 PORTEMONNAIES leder, 0.75 P. H. A. ROOVERS Vlasmarkt 9 Middelburg PORTEFEUILLES, leder, vanaf 4.95 REISÊTUrS, leder, vanaf 9.50 SCHEER-ÊTUI'S, leder, vanaf 7.50 BROEKRIEMEN, leder, vanaf 1.50 JAN ROOVERS Walstraat 82 Vlissingen St. Nicolaasavond vieren met BOTERLETTER, SPRITSLETTER, SPECULAAS, BORSTPLAAT. Maar dan producten die voldoening geven. Vroegtijdig bestellen betekent een juiste bezorging. Lange Delft 37 Middelburg. Telefoon 2402. 'n Ideaal geschenk NOG JUIST OP TIJD ontvingen wij en GOEDKOOP per paar 4.75 St. Jacobsstraat 7, VLISSINGEN. Mag. Sierkunst is gereed met een grote sortering ELECTRISCHE TREINEN TREINEN voor- en achteruit rijdend. POPPEN POPPEN POPPEN AUTO'S, groot en klein BEREN, mechanisch SPELEN, enz. enz. en vele luxe geschenken voor dames en heren. LANGE DELFT 111 MIDDELBURG. Geef met Sint Nicolaas een cadeau waar muziek" in zit. Zeland's moderne muziekhandel heeft voor U vanaf 0.75 f 6.75 37.50 29.50 COLLIER met HANGER- fijn. dun kettinkje, met heldere steen EAU DE COLOGNE, in plastic en glas, St. y-Qc Nicolaas verpakking O MASS. HAARBORSTEL, m. sterke rubberdek, 39 solide uitvoering X DOUBLÉ SCHAKELARM. BAND met garantie van echtheid 1" FRAAIE SIERSPELD, met pareltje 85" PARELSPELDEN, vooi hoed of muts, in 4 maten 1 A e 49 35 25 1U VROOM DREESMANN MIDDELBURG - VLISSINGEN Mondorgels Blokfluiten Gitaren Mandolines Accordeons in alle soorten en prijzen. Komt vrijblijvend zien en horen. Muziekhandel Lange Delft 8, Telefoon 3131, Middelburg. De kwaliteit van onze is U bekend van vorige jaren. Per 500 gram 3.25. Ook onze tweede soort wordt veel geroemd. Per 500 gram 2.25. WILT U TIJDIG BESTELLEN Vr. kantoorbediende 'gevraagd. Eisen: Goed hand schrift, kennis van boekhou- .den en typen. I Schriftel. soil, aan Boek- hondbur. JOOSSE, Noord- 'weg 41, St, Laurens, BET JE WOLFFPLEIN VLISSINGEN TELEFOON 218f

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 4