KAPPIE en de looren Olifant Ball-point pennen Wat een Heer o.a. draagt: Drukwerk GEBR. VAN DEN BERG CORNELISSE J. A. STEKETEE NYLONS Boek en Kunsthandel HUIIISE GESCHENKEN HEBBEN MEEN WAARDE! En toch... KLANKEN uit de AETHER FALCON REGENKLEDING EN DEMI SAISONS KERKO-SHIRTS HULP IN DE HUISHOUDING A. J. BRUGGE ook ï- voor uw Qeschenken en Kleding giststraat 15, middelburg Heeft *U SPECIAALZAAK v.h. GOOD VAN DE VELDE Een practisch geschenk in de huishouding stofzuiger Eau de Cologne Parfums Luxe dozen zeep Fa. J. Rozemond Zoon VRIJDAG 1 DECEMBER 1950 PROVIN Cl ALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG. De organist Hendrik Andriesse speelt van de Franse componist diens Eer ste Koraal om 11.45 over Hilversum II, Werken van Igor Strawinski (Sui te uit „De Vuurvogel" en de PsaJ- mensymphonie) worden uitgevoerd door het Londens Philharmonisch Or kest en het Londens Philharmonisch Koor, onder leiding van Ernest Anser- met. (H. II 9.12) Hilversum I besluit de week met Franse kamermuziek, werken van De bussy, Duparc, Fauré, Messiaen, Cha- brier en Tortelier. (H. I 23.22). Hilversum I: 7, 9, 13. 19, 20 en 23 Nws. 7.15 Morgengebed. 7.30 Zendersluiting. 9.10 Moeders wil is wet. 9.35 Kameror kest. 10 Voor de kleuters 10.15 Metro- pole orkest. 11 De Zonnebloem. 1203 Lunchconcert. 13.20 Symphonette orkest. 14 Plano en orgel. 14.20 Engelse les. 14.40 Gemengd koor. 15 Kroniek van letteren en kunsten. 15.35 Fanfare-orkest. 16 Lon dens Philh. Orkest. 16.30 De schoonheid van het Gregoriaans. 17 De wigwam. 18 Filmprogramma. 18.15 Nederland indus- traliseert. 18.25 Londens Philh. Orkest. 18.40 Regeringsuitzending. 19.15 Dit is le ven, actualiteiten, sport. 19.27 Orgelcon cert. 20.05 Radioschaakwedstrijd. 20.15 Lichtbaken. 20.40 Steek eens op, heren. 21 Gevarieerd programma. 22 Populair concert. 22.30 Wij luiden de Zondag in. 23.22—24 Franse Kamermuziek. Hilversum II: 7, 9. 13. 18. 20 en 23 Nws. 7.15 Ochtendgymnastiek. 7.30 Zenderslui ting. 9.12 Londens Philh. Orkest. 10.05 Morgenwijding, 10.20 Voor de arbeldeis in de continubedrijven. 11.40 Pianovoór- drocht. 12.05 Gram. muziek. 12.33 Dans muziek. 13.15 Metropole orkest. 14 Voor de jeugd. 14.30 Politiekapel. 15.15 Boek bespreking. 15.30 Pianovoordracht 15.45 Van de wieg tot het graf. 16 Gram. muz. 16.30 Sportpraatje. 16.45 Utrechts Stede lijk Orkest. 17.30 Op de disselwagen. 18.20 Hawaiian muziek. 19 Artistieke staal kaart. 19.40 Het Oude Testament in deze tijd. 20.05 Radioschaakwedstrijd. 20.15 Ge varieerd programma. 21.30 Dansorkest. 22 Socialistisch commentaar. 22.15 Strijk- sextet. 22.40 Onder de pannen, hoorspel. 23.15 Wereldschaaktournooi. 23.20 Kwai- tet. 23.4024 Populair programma. ZON EN MAAN 2 December. Zon: op 8.26 onder 16.32 Maan: op ónder 13.29 L.K. 33. Alles ging nu ra zend vlug in zijn werk. Signor Rivaldi sprong meer dan hij kroop in het inwendige van de olifant, terwijl Kappie de kop al vast had, om die er op te kunnen schroeven. „Wat is dat nu alle maal?" klaagde de maat met zijn hand aan z'n hoofd. „Ik begrijp er niets van! De fakir is er nu toch, en de olifant is erwaarom... wat..> hoe kan dan... ik begrijp het niet. Wat doet die Rivaldini of hoe hij ook heet, nu in die olifant... Waar is de fakir eigen lijk... ik weet toch ze ker, dat hij er was... of was het niet waar... droom ik... wat een el lende... niets dan ellende, narigheid op narig heid..." Iinderdaad had iedereen door al die drukte ineens de fakir uit het oog verloren. Die was doorgehold, zonder zich verder aan Signor Rivaldi te storen, en aan de kant van de haven stond hy stil. Vlug greep hij een bre de plank die daar toevallig lag, en gooide die te water. „Ik wil rust..." mompelde hij intus sen. Kappie schroefde met een waanzinnige snelheid de kop weer op de romp van de oli fant, en net toen de achtervolgers van het museum de hoek omkwamen, was hy er klaar mee. „Wat is dat nu weer!" riep de maat. „Nog meer ellende komt er aan! Is het dan nog niet genoeg?" „Houd je mond!" brulde Kappie. „Je zegt geen woord, verstaan!" JZLCcotl- WEATHERPROOF in prijzen vanaf 69.50. Herenmode-magazijn LANGE DELFT 38-HOEK HERENSTRAAT weet wel, zo'n overhemd met gepatenteerd dubbel front, in 3 verschillende mouwlengten, van uitsluitend krimpvrij Popeline. Reeds verkrijgbaar ad 12.25. TEL. 3325 - MIDDELBURG Eindelijk weer gearriveerd! FIJN GERIBD MANCHESTER (ZWART) 6.50 PER METER. TEVENS DE ZEER VERMAARDE KUNERT KOUS, DIE UITMUNT DOOR FIJNHEID EN ELASTICITEIT. WALSTRAAT 117 - „DE KLEINE KAPEL" VLISSINGEN St. Nicolaas helpt U aan een in de vorm van Metalen wasmachine met electr. wringer. Metalen wasmachine met hand wringer. Houten wasmachine. Ruime keuze in wringers. Stofzuigers in diverse prijzen. KEUKEXUITZETTEN in diverse kleuren en prijzen. Ruime sortering in electrische straalkachols en strijkijzers. ZIE ETALAGE. BEURSPLEIN 9 VLISSINGEN. TELEFOON 2791. Firma GEBR. WEYENS In ARMBAND HORLOGES hebben wij -een grote verscheidenheid. Bellamypark 20, Vlissingcn. Een mooie KLOK, BAROMETER of WEKKERTJE is een blijvend geschenk. IS HET JUISTE ADRES II ADVERTEREN DOÉT VERKOPEN onze ZEER GROTE collectie MANTELS en JAPONNEN al ge zien? wy hebben ze voor U in het populaire, maar ook in het betere genre, in maten 38 tot en met 54. Practisohe geschenken in BLOUSES ROKKEN REGENKLEDING MEISJESCONFECTDE 7.95 DAAR ZAL ZE BLIJ MEE ZIJN! 4.95 6.95 Iets aparts zijn onze zeer mooie Amerikaanse Kristal-Nylons 8.95. Voor heren hebben wy een grote sor tering wollen sokken versterkt met Nylon. GORTSTRAAT 54 - MIDDELBURG ■fc -x it- levert spoedig Drukkerty Walstraat 58 60 VUsBingen KENT U ONZE wollen ribsok met ROOD RANDJE? Die zijn pas sterk In 3 kleuren zuiver wol met nylon versterkt 3.49-3.85. In vele uitvoeringen. Voor de meeste ball-polnt pennen zijn ook losse vul lingen voorradig. voorheen FEIJ Nieuwe Burg 3 Middelburg. St. Jacobsstraat 7, VLISSINGEN. HERVERKAVELING WALCHEREN. Herverkavelingswet Walche ren 27 Nox. 1947, Stbl. H 400. Rechthebbenden, die grom den buiten de Zuidwatering in eigendom of gebruik heb ben, en deze ln de Zuid wate ring terug wensen te ont vangen, worden in de gele genheid gesteld hun wensen t.a.v. de kavèlindeling ken baar- te maken. De Herverkavelingscom missie houdt daartoe zitting in Ver .-gebouw „De.Zwaan" te Souburg op Donderdag 7 Dec. van 9—12.30 en van 13.30-16.00. De Herverkaveling!' commissie. is een eerste klas Keus uit Electro Lux Erres Holland Electro Hoover Rltsema ELECTRO- EN RADIO-TECHNISCH BUREAU BELLAMYPARK 6 VLISSINGEN TELEFOON 2650. Ook leverbaar op GEMAKKELIJKE VOORWAARDEN WAARDEVOLLE GESCHENKEN D-mes handschoenen Leder met wol gevoerd vanaf 8.49 stof 2.95 Heren handschoenen Leder met wol gevoerd vanaf 1S.99 Ontbijtlakens vanaf 5.70 Dames fantasieschortjes STEZO Paul Krugerstraat 90, Vlissingen. Firma GEBR. WEYENS Ook in 1ste qualitelt DOUBLÉ en VERZILVERDE artikelen zijn wij ruim gesorteerd. Bellamypark 20. Vlissingen. Blijvende geschenken In GOUD ZILVER VERHUISD Timmer- en Metselbedrijf A. A. GEUZE van Gortstraat 40 naar Nieuwe Oostersestraat 46 Middelburg. Telef. 3318. Burgemeester en Wethou ders van Zuidzande (Zld.) zullen op Donderdag 21 De cember 1950 om 14.00 uur in het Gemeentehuis te Zuid zande, openbaar AANBESTEDEN in 2 percelen en in massa a. Het maken van riole ringen en enige bestra- tingswerken met bUko- mende werken. b. Het maken van een ri oolwaterzuiveringsin stallatie met bijkomen de werken en leverin gen. Bestek met 3 tekeningen te verkrijgen bij het ingeni eursbureau voorheen J. VAN HASSELT en DE KONING, Pater Brugmanstr. 2 te Ny- megen, tel. 25989, na overma king van f 5.— (giro 57123» Nadere Inlichtingen als in het bestek vermeld. Fa. LENSVELT EN Co. vragen een nette winkeljuffrouw. Nieuwendijk 27, Vlissingen. TE KOOP: een verzame ling gouden-, zilveren-, ko peren- en andere munten, waarby vele oude en alle verschillende uit 25 ver schillende landen. (Oude gouden munt 600 jaar oud) Adres: D. MALLEKOTE, Hillewerfweg 6, Kapelle. Komt dus eerst eerst kijken bij: Dozen tafelmessen, cassettes, email Ie keukenuitzetten, haardketeltjes chroom wuierketels, gascomforen, petroleumstellen, wringers en wringerbokken, broodtrommels, grote- en kleine voorraadbussen, koffiemolens, thermosflessen, kolenkitten, rUwlellantaarns. bagagetassen, wanten. handschoenen, enz., enz. Ruime sortering vindt U bij: PAUL KRUGERSTRAAT 45 TELEFOON 2802 - VUSSINGEN GRAVENSTRAAT. MIDDELBURG. WIIIW!!IHIIIIW,!MIIIPI!!HI!IIBIIIW'!!P,ll"'|lWllWIIBI!IIW!ll!l!||IMiilII'lll levert de betere Kaassoorten Korte Delft 27 Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 3