C. MOERMAN FIRMA PEEK VAN ZEE" NIEUW ENGELAND Maak Uw St. Nicolaas-avond gezellig met een Philips' Radio RADIO „CENTRUM" IN HET HART VAN MIDDELBURG V\. WALSTRAAY 94 VUSS1NGEN MONTAAN-VAN DIIJK F. MERK parfumerieën lederwaren MAG. „MODERN" EET NEERLANDS FRUIT, dag én dag 'aitrf GROTE OPRUIMING! ST.-NICQLAAS EEN BALL POINT GRATIS C. J.TILR0E, Ganzepoortstraat 23 GOES mJ VRIJDAG 1 DECEMBER 1950 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Hiermede vervullen wij de treurige plicht kennis te geven van 'iet overlijden van onze ge liefde Vrouw, Moeder. Behuwd- en Grootmoe der CORNELIA VAN WIJNGEN geboren VERMAIRE, in de ouderdom van ruim 64 jaar. Overtuigd van uw deelneming. Kloe tinge: p. VAN WIJNGEN Goes: A C. PLATTEEUW VAN WIJNGEN J J. PLATTEEUW M. P. DE BRUIJNE VAN WIJNGEN J. DE BRUIJNE Kloetinge: P. C. VAN WIJNGEN En Kleinkinderen Kloetinge, 29 November 1950. Léwestraat 70. De teraardebestelling al plaats hebben Zater dag a.s., des nam. om 1 tur. t Heden overleed, tot onze grote droefheid, in Huize „Padria" te Boekei, na voorzien te zijn van de H.H. Sacra menten der Sterven den, onze innig geliefde Echtgenoot, Vader, Be- ïuwd- en Grootvader FRANCISCUS JOHANNES DEN BOER, in de leeftijd van 76 jaar. A. C. DEN BÓER- VERMAST Hillegersberg: J. A. A. v. d. LINDEN- DEN BOER Vlissingen P. J. v. d. LINDEN. Vlissingen: BA. DEN BOER. I. DEN BOER— MACPHERSON. A. U. DEN BOER. W. M. DEN BOER— TROMP. J. DEN BOER. A. R. DEN BOER. J. W. DEN BOER— BIMMEL. H. A. DEN BOER. M. DEN BOER— VAN KEULEN. Hulst: R. V. DEN BOER. A. DEN BOER DE GRAEVE. En Kleinkinderen Wij bevelen de ziel van de overledene in Uw Godvruchtige ge beden aan. Vlissingen, 30 Nov. '50. Bellamypark 12. De Gezongen Uit vaartdienst zal plaats hebben op Maandag 4 December te 9 uur in de O.L.V. Kerk, gevolgd door de begrafenis op het R.K. Kerkhof te Vlissingen. Enige en algemene kennisgeving. Verzoeke van rouwbe zoek verschoond te blflven. Heden overleed nog onverwachts onze ge liefde Moeder, Behuwd-. Groot- en Overgroot- noeder JANNETJE JANSE Wed. van A. MALJAARS Andr.z in de ouderdom van ruim 81 jaar. Wed. J. FRANCKE MALJAARS J. MALJAARS A. MALJAARS C. P. MALJAARS— KWEKKEBOOM en Kleinkinderen. Grijpskerke, 29 November 1950. Algemene kennisgeving. Heden overleed na een langdurig lijden, zacht en kalm, onze geliefde Vrouw, Moeder, Be huwd-, Groot- en Over grootmoeder LEUNTJE KOOMAN. in de ouderdom van 88 jaar. vïiddelburg: E. BLAAS J. VAN DEN HOVEN- BLAAS G. T VAN DEN HOVEN Zevenbergen: A. LOBBEZOO— BLAAS A. P. LOBBEZOO Middelburg: L. BLAAS G. BLAAS—DE VOOGD Z. DE VOOGD- BLAAS J. DE VOOGD Klein- en Achter kleinkinderen. Middelburg, 29 November 1950. Koudekerkseweg 135. Prijzen van 115.af. K. J. MEULMEESTEK St. Jacobsstraat 13, Tel. 2636, Vlissingen. Speciale reparatie-inrichting Ruime keuze GRAMOFOONPLATEN de oude hoofd- en koopstad van Zeeland, zijn de nieuwe winkels als paddestoelen uit de gnond gerezen. In de fraaie étalages vindt U een keur van artikelen uitgestald. Het winkelen is er meer dan ooit een genot. Daarom, wie winkelt, winkelt weer te Middelburg. VERENIGING „HANDELSBELANG" Met St. Nicolaasavond verhoogt men de gezelligheid met een glaasje warme punch, bisschopwijn, advocaat, boerejon- gens en -meisjes, cognac, oude en jonge genever, likeuren etc., uit Slijterij en Wijnhandel Lange Delft 47-49 Middelburg Telef. 2325. Denkt U om de bonnen voor gratis voorstelling Jimmy Brown. Grote sortering BANKETLETTERS SPRITSLETTERS SUIKERBROOD SPECULAAS POPPEN met of zonder amandelen. Chocoladeletters figuren. Luxe dozen bonbons en chocolade. BANKETBAKKERIJ POTTBNMARKT 5, TEL. 3066 MIDDELBURG. Enorme sortering Kerko overhemden Tootal dassen Pyramia zakdoeken Kermopa shawls Robson pyama's Nappa handschoenen U slaagt zeer zeker in Heren- modemagazijn 19 St. Adriaanstraat Goes Telefoon 2219. Voor de a.s. Sint Nicolaas hebben wij een enorme sortering en in alle prijzen. Komt U eens vrijblijvend kijken. Wg geven bonnen voor gratis Jimmy Brown-voorstellingen. Gravenstraat 8, Middelburg. Sint weet wat goed is voor de tanden! Hij houdt van een stralende kinderlach en strooit daarom graag appelsdie zijn zo goed om een jong gebit gaaf, stevig en gezond te houden Kostelijke, blozende appels horen van oudsher bij Sint's goede gaven. Hij heeft er plezier in, zo gretig als het jonge volkje daarin hapt! Maar niet enkel met Sinterklaas, héél het jaar door geldt voor iedereen: Nu volo' De Glorie van Holland en Groninger Kroon wegens verplaatsing bij kledingmagazijn in de Lange Giststraat 11 recht over rijwielhandel Dekker MIDDELBURG Zaterdag 2 Dec. 's morgens om 10 u. begint deze geweldige opruiming. Geen zichtzendingen. Goederen worden niet geruild. ALLES MOET WEG LAAT U DEZE KANS NIET VOORBIJ GAAN Enige prijzen: Kinderjasjes 10.12.50 enz. Tweedjassen30.enz. Linnen heren regenjassen 27.50, 35.49.50 enz. Warme winterjassenvan 80.nu voor 65. De fijnste wollen heren winterjassen, kleermakerswerk, van 150.nu 99.50 Sportcostuums 45. Eerste klas kamgaren costuums van 150.nu 110. Wollen heren plusfours 17.50 Kinder plusfours, leeftijd 6 tot 10 jaar, 9.75 Dames regenmantels18.50, enz. Koopjes in wintermantels Blauwe en zwarte KLOKROKKEN van 20.nu 9,75 Verder koopjes voor Uw Sint Nicolaas-inkopen. Dassen voor 95 cent De fijnste dassenvan 5.50 nu 2.75 Wij kunnen niet alles etaleren, onze étalage is klein, maar vraagt U binnen. DAAR IS ALTIJD IETS VOOR U BIJ FIRMA J. GERRITZEN W. KOEJEMANS. Bonbonschaaltjes vanaf 1.50 Plateel bloempotten 1.40 2.15 Bloemenringen vanaf 95 ct. Asbakken vanaf 60 ct. Jampotten en Theelichten De moderne theewarmer 29.50 NIEUWE BURG 30 - MIDDELBURG geelt aan ieder, die i 7.50 besteedt ■iiiiniiimiiaiiiiniiniiiniiimiiiiiniiimiiniiiwiiiniiiniuiiwiiiHiiB Aan onze geachte cliënten In Zeeland. H Wjj brengen U een mooie collectie bontmantels, 3 zilver en blauwvossen. (Bontmantels ook naar B maat)Een grote verscheidenheid bontvellen voor mantels te garneren. (Persian, Ind. lam, Ocelot, 5 ïemen, Blauw- en Zilvervos, enz.) Een pracht col lectie handschoenen voor dames en heren (ge voerd en ongevoerd). Reuze sortering shawls in wol, zijde en georgette. Regenmantels voor groot en klein. Alle bontreparaties op eigen ateliers. Komt U dezer dagen naar Bergen op Zoom, dan zeker eerst naar: BONTHUIS „T VOSJE" KORTEMEESTRAAT 14, TEL. 1024. PIIHIIIIflIIIWIIHIIMIIHIiminillHIIHIinHlliHIIHII

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 15