0SS3 WEINIG KANS OP VERANDERING Noormannen voor zware opgave EEN PARTIJ VAN DE MAAND Pam moet invallen 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 1 DECEMBER I960 Zaterdagcompetitie Rustig programma, matige spanning. Het lijkt weer eenvoudig werk voor de leidende ploegen, maar de één heeft het toch weer wel wat zwaarder dan de ander. Kloetinge zal in Ril land geen steek laten vallen en Nieuwdorp heeft natuurlijk met de hekke- slulters geen last. Arnemuiden echter heeft een niet 7.0 licht te achten te genstander en moet de slag aan de Arne winnen, wil het niet de genadeslag voor dit seizoen te incasseren kr\jgen. Een aardig partijtje staat op het pro gramma te Kapelle, waarbij de thuisclub wel eens de beste papieren kon hebben, terwijl tenslotte VCK en Colijnsplaatse Boys moeten uitmaken, wie de lantaarn-drager gezelschap mag houden. 2e KLASSE A Bevelanders moet het bezoeken de SVD kunnen hebben en Mevo mag tonen of het ernst wordt met het Zierikzeese herstel. Nieuwland gaat om de volgende douche naar Hendrikskinderen en Kats heeft de taak te trachten aan de Veerse ex pansie-zucht een eind te maken. Of dat gelukken zal valt vooralsnog te betwijfelen. 2e KLASSE B Voor Veere II is de reis naar Co lijnsplaatse Boys n te zwaar. Tus sen Bevelanders II en Wemeldinge II kan het meer spannen. Aardig wordt ook de strijd tussen de reserves van Krabbendyke en Rillandia, waarbij het terreinvoordeel de doorslag wel eens kon moeten geven. Kapelle II gaat met goede kansen op ae over winning naar Zierikzee. 2e KLASSE C Serooskerke II krijgt ongeveer gelijkwaardige gasten aan VCK n en voor De Meeuwen is Arnemuiden II een te sterke bezoeker. Ook Nieuwland H zal de heerschappij in eigen huis wel aan het bezoekende Nieuwdorp n moeten laten. Voor Arendskerke II wordt het een zwa re dag, als 't RCS ontvangen moet zjj het met winstkansen. 2e KLASSE D Zaamslag behoeft weinig vrees te koesteren voor een verder terugzak ken als het van eigen prestatie moet komen tegen de Beren. Hoek kan ook rekenen op een gemakke lijke Zaterdag, doch voor het opko mende Spul is de opdracht tegen Driewegen op te tornen wel zwaar. 2e KLASSE E Het zal voor Spui H niet meeval len zich te handhaven tegen Zaam slag II en de kans op een voor Spui onaangename verrassing zit er in. Voor Kloetinge Hl zit er geen winst in, terwjjl Terneuzense Boys II zich door het derde van Zaamslag de loef niet zal laten afsteken. Kloetinge II Krabbend ijk e n ColQnspl. Boys I Rillandia II Wolfaartsdijk II Kapelle n Bevelanders II Wemeldinge II Mevo II Veere II 's H. Arendsk. 2 Arnemuiden II RCS I Nieuwdorp 2 VCK 2 Serooskerke 2 VSC I De Meeuwen I Nieuwland n Spui 2 Driewegen II 2e KLASSE B 7 7 0 0 14 8 6 0 2 12 10 5 2 3 12 7 5 1 1 11 8 5 1 2 11 8 4 0 4 8 10 2 0 8 4 7 1 1 5 3 9 0 2 7 2 4 0 1 3 1 2e KLASSE C 10 8 1 1 17 7 5 1 1 11 6 3 2 1 8 7 4 0 3 8 6 3 1 2 7 6 2 1 3 5 6 2 1 3 5 7 1 0 K 2 9 0 1 8 1 2e KLASSE E 10 7 1 2 15 10 7 0 3 14 Zaamslag II Hoek n Tern. Boys 2 De Beren II Zaamslag 3 Kloetinge 3 8 6 0 2 12 8 4 13 9 7 3 2 2 8 10 1 1 8 3 6 10 5 2 5 0 14 1 HET WEDSTRIJDPROGRAM VOOR ZATERDAGMIDDAG. lc KLASSE. Arnemuiden I-Krabbendijke I; Ril landia I-Kloetinge I; Nieuwdorp I- Wolfaartsdijk I; Kapelle I-Wemel- dinge I; VCK I-Colijnspl. Boys I. 2e KLASSE A Bevelanders I-SVD I; Mevo I-Wisse- kerke I; 's H. Hendriksk. I-Nieuw- land I; Veere I-Kats I. 2e KLASSE B Colijnspl. Boys 2-Veere 2; Wemel dinge 2-Bevela.nders 2; Wolfaarts dijk 2-Kloetinge 2; Krabbendijke 2- Rillandia 2; Mevo 2-Kapelle2. 2e KLASSE C. Serooskerke 2-VCK 2; Meeuwen I- Arnemuiden 2; Nieuwland 2-Nieuw- dorp 2; sH. Arendsk. 2-RCS I. 2e KLASSE D Zaamslag I-De Berenl; Hoek I-A.Z. V.V. I; Driewegen I-Spui I 2o KLASSE E Spui 2Zaamslag 2; Kloetinge 2 Hoek 2; Tem. Boys 2-Zaamslag 3. BOKSEN 7500 gulden per minuut voor Robinson. Jean Stock heeft, naar men weet, Maandagavond van Ray „Sugar" Ro binson door technische k.o. verloren. Er waren 20.000 toeschouwers in 't sportpaleis te Parijs en deze brach ten het sommetje van 180.000 op. Na aftrek van de belastingen enz., bleef 120.000 over. Van dit bedrag heeft Robinson het suikerzoete som metje van 36.000 ontvangen, dat wil zeggen voor elke minuut boksen 7500. koOP DEZE WEEKl HET ACTUELE FAMILIEBLAD.' Zondagcompetitie K.N.V.B. aid. Zeeland. Ie KLASSE A. Het lijkt ons voor de Noormannen een te zware opgave om Cortgene van de winst te houden en Volhar ding zou ook wel eens ten offer kun nen vallen aan de goede vorm welke Kruiningen momenteel demonstreert. Luctor's leidersplaats loopt tegen 't bezoekende 's H. Arendskerke niet al te veel gevaar. Domburg zit met ter- rei nmoeilijkheden en zal de rest van het seizoen alle wedstrijden op het terrein van de tegenstander moeten spelen. Een wel zeer onaangename situatie, waarin de mannen uit de badplaats verkeren. Ie KLASSE B. Voor Zuidzande zit er bij het be zoek aan Vogelwaarde ook nu geen winst in en ook Rapenburg moet zich contra Koewacht maar op een fikse nederlaag voorbereiden waardoor de leidersplaats nog vaster in Koe- wacht's handen zal komen nu de twee concurrenten Schoondijke en Groede elkaar te lijf gaan, waarbij het niet ver van een verdeling der punten zal blijven. Ie KLASSE C. Renesse moet van Zonnemaire kun nen winnen en Dreischor zal flink op zijn tellen moeten passen anders pikt het derde van Zierikzee de wihst mee. WEDSTRIJDPROGRAMMA. Ie KLASSE A: Noormannen ICortgene I; Krui ningen IVolharding 32 I; Luctor I 's H. Arendskerke I; Domburg I Hansw. Boys I, uitgest. Ie KLASSE B. Vogelwaarde IZuidzande I Rapenburg IKoewacht ISchoon dijke IGroede I. Ie KLASSE C. Renesse IZonnemaire I; Drei schor IZierikzee III. RES. Ie KLASSE A. IJzendijke IIPatrijzen II; E.M.M. IIHontenisse H. RES. Ie KLASSE B. Zeeuwen IIIAardenburg IIGoes HIMiddelburg HI; Vlissingen HI Luctor II. RES. Ie KLASSE C. Ria W. II—Sluiskil II; P.S.K. H— Clinge II. 2e KLASSE A. Kruiningen IIVolharding 32 H; Domburg IIHansw. Boys II uitg.; Vlissingen IVCortgene II; Zeelan- dia mKwadendamme I. 2e KLASSE B. Breskens IIIR.C.S. III; Groede IIRetranchement I; Red Star I Middelburg V; Sluis HD.S.W. I. 2e KLASSE C. Graauw IRapenburg II; Koe wacht IITerneuzen IV; Hontenisse IIIVogelwaarde H; Zuiddorpe I Corn Boys NL 2e KLASSE D- Dreischor HZierikzee IV; S.V.O. W.K. I—Burgh II. 3e KLASSE A. Zeelandia IV—E.M.M. Hl. 3e KLASSE B. Red Star IIBier-vliet III; Schoon dijke IIBreskens IV- 3e KLASSE C. P.S.K. Ill—Clinge III; Steen Hl— Zuiddorpe II. JUNIOREN. Zierikzee HIMevo I. ZEEUWSE SCHAAKRUBRIEK Prijs uitgeloofd. Redactie: Drs. M. C. VERBURG Kastanjelaan 11, Middelburg. Na lange onderbrekeing zal van nu af weer elke veertien dagen de Zeeuwse schaakrubriek verschijnen. Hierin zullen partijen uit de Zeeuwse schaakgemeenschap worden behan deld tegen een bepaalde, kenmerken de achtergrond. Iedere schaker in onze provincie kan partijen opsturen naar de redacteur van deze rubriek. De beste partij krijgt een plaats in deze kolommen, terwijl de beste „partij van de maand" beloond wordt met een schaakboek. Hierbij zal re kening worden gehouden met de speelsterkte der inzenders, zodat zwakkere spelers even goed kans hebben op een prijs. Zowel een goede strategische opzet als een aardige tactiSche afwikkeling of een speciale pointe zullen worden gewaardeerd. Elke drie maanden zal de speler van „de partij van het kwartaal" een extra prijs ontvangen ter waarde van ongeveer 6. De wedstrijd zal in Decëmber beginnen. Hieronder volgt ter inleiding, maar nog buiten mededinging, een party waarin zwart (een Zeeuw), met stra tegisch doelbewust spel, een niet- Zeeuw onder de voet loopt. De laat ste is kennelijk om een plan verlegen. Konings-Indisch. 1. d2—d4,Pg8—f6; 2. c2—c4,g7—g6; 3- Pblc3,Lf8g74. e2—e4.d7—d6; 5. Pgl—f3,00; 6. Lf 1e2,Pb8d7 7. 00,e7e5; 8. d4—d5,Pd7—<5; 9. Ddl—c2,a7—a5; 10. h2—h3? Wit had hier Pd2 moeten spelen; thans komt een paard op f4, waar het moei lijk te verjagen is. In deze door- schuifvariant liggen de kansen van zwart op de koningsvleugel, die van wit op de dame-vleugel (b3, a3, b4, co enz.). 10. ,Pf6—h5; 11- Lel—e3, Ph5—f4!; 12. a2—a3? Nu legt zwart met a4 de witte dame-vleugel vast. Beter was derhalve eerst 12. b3. 12. Lf4: kost het lopei-paar en opent de diagonaal voor Lg7; 12. Leo: legt wit verzwakkingen op b4 en d4 op. 12. ,a5—a4!; 13. Pf3—d2,Dd8—g5! Dreigt mat en Ph3:; 14. Le3xf4, e5xf4; 15- Pd2—f3,Dg5—c7; 16. Le2— d3,Lc8d717. Tfl—el,h7—h5. Daar breekt de aanval los. 18. Tel e2,g6g5; 19. Tal—el,g5—g4; 20. h3xg4,n5xg4; 21- Pf3h2,Lg7d4! Dreigt g3! 22. e4e5. Wanhoop. Op Kfl volgt Dh4. 22. ,d6xe5; 23. Pc3 e4,Pc5xe4; 24. Te2xe4,De7h4. Schakelt Tf4: uit en bereidt ingrij pen van Tf8 voor, zonder dat de drei ging g3 aan kracht verliest. 25. Te4 e2,KgS—g7; 26. g2—g3. Wat an ders: er dreigt Th8 enz. 26. ,f4x g3; 27. Ph2—fl.Tf8—h8; 28. Ld3—e4, Ld7—f5. Op Lfo: volgt nu mat op hl. 29. Te2d2,g3g2. Wit geeft op. Na Lg2: gaat de dame verloren. Na Kg2: volgt Dhlj en Th3 mat. Op Pg3 volgt Dh2 mat. Het aantal oplossingen dat deze week bij ons binnen kwam was klei ner dan werd verwacht. Toch was de vorige puzzle vrij gemakkelijk in ver houding tot die welke we daarvóór opgaven. Of was deze puzzle mis schien té gemakkelijk? Een inzender tekende bij zijn op lossing aan: „Wat dat „n het ge heim lekkernijen gebruiken" Be treft, wat moeten er dan veel ge heimzinnige mensen zijn. Kijk maar eens bij de firma zus en zo (volgde naam van de firma) op Zondagmid dag Een andere inzender schreef dat hij het oplossen van een puzzle zo'n prettig en leerzaam tijdverdrijf vond. „Je kan er nog wel eens wat van le ren" was zijn mening. En inderdaad is dat zo. In bijna elke opgave komt wel een omschrijving voor van een woord, waarvan men nog niet eerder hoorde. Wordt dan door reconstruc tie, door invulling van de puzzle of anderszins het woord gevonden, dan komt vaak het woordenboek er nog even aan te pas. Hiex-in staat dan de volledige omschrijving met voorbeel den daarbij. Wat de volgende opgave betreft: hierover is weinig te vertellen. Als vanouds is het 'n kruiswoord-puzzle. Denk bg inzending van de oplos sing aan de juiste adressering: Re dactie P.Z.C. Vlissingen, met ln de linkerbovenhoek van briefkaart of enveloppe de woorden Kruiswoord- puzzle. Inzending kan door abonné's geschieden tot en met Dinsdag 5 De cember. Oplossingen welke na die datum in ons bezit komen worden zonder meer terzijde gelegd. Horizontaal: 1. vaartuigen; 6. na deel; 12. geestdrift; 14. deern; 15. deel van dlerenvoet; 16. bijzondere kennis; 19. tegenslag; 20. jongens naam; 22. als-volgt (afk.); 24. natie; 25- veter; 26. vanaf (afk.); 27. rond balletje; 29. muzieknoot; 30. geheel de uwe (lattjnse-afk.)31. meisjes naam (afk.)32. klein wild dier; 34. kompasstreek; 36. thans; 37. win ter kledingstuk; 38 zekerheid verschaf fen van; 40. lederen band; 41. soort; 42. alleen zang of spel; 43. inwendig orgaan; 45. metaal; 47. plechtige ge lofte; 50. Europeaan; 51. Ned. lucht haven; 52. ongevuld 53. reeds; 54. honingdrank; 55 muzieknoot. Verticaal: 1. dierenoppasser; 2. zeer warm; 3. getal; 4. familielid; 5. individu; 7. rustend; 8. muzieknoot; 9. deel van de mond; 10. denkbeeld; 11. plant; 13. zijrivier van de Donau; 17. gewezen Ned. eiland; 18. laagte; 20. bundel; 21. aanw. voornaamw.; 23. over (Latijns)26. huid; 28. half- heester; 31. Wat nodig is; 33. half; 35. ijzerhoudende aarde; 36. uithol ling; 37. buitenlands geldstuk; 39. vaste land kade; 44. vei'harde huid; 46. geregelde toestand; 48. Ned. rivier; 49. Engels bier. OPLOSSING EN PRIJSWINNAARS De volledige oplossing van de vori ge puzzle luidt als volgt: Horizontaal: 1, bark; 5. bulb; 9. rak; 10. ora; 12. reu; 13. e.k.; 14. Praag; 15. in; 17. ets; 19. Elsa; 21. gnoe; 23. net; 24. een; 26. oer; 27. geel; 28. aker; 29. ver; 30. fat; 32. pas; 34. iris; 35. Velp; 36. man; 38. ik; 40. lager; 41. N.N.: 42. tak; 44. lik; 45. mee; 46. Emma; 47. volt; Verticaal: 1. Bremen; 2. aak; 3. R.K.; 4. oratie: 6. Ur; 7. lei; 8. bun der; 10. ore; 11. aas; 16. osteria; 18. snoepen; 20. leger; 22. Oeral; 24. elf; 25. nat; 29. visite; 31. adagio; 33. spinet; 36. mal; 37. nek; 39. kam; 41. Nel; 43. K.M.; 45. M.O. De prijswinnaars zijn: R. L. Soes man, Vroonweg A 68, Domburg; J. P. J. Willemsen, Axelsestraat A 132a, Zaamslag; J. Bom, Julianastraat 122, Yerseke; L. de Looff, Westpolder 405, Kortgene; J. Almekinders, Hof- ferplein B 151k, Zierikzee; G. Meyer- Boone, Voorstraat 26, St. Philipsland. Kennen jullie Spaons? „Pieterman" sprak de Sint „Geef me het boek eens aan. Wat heb je daarin geschre ven over Ans en Jan?" .Hier Is het Sinterklaas!" sprak Plet beleefd. Met grote ogen keek Sint naar al die lettertjes. „Wat is dat allemaal?" riep hij tot Piet. „Is dat Spaans of zo?" „Oh, goede meesterrr, ik het ook niet kunnen lezen, ik mijn bril vergeten heb ben!!" Kunnen jullie Sinterklaas even helpen? ■jsaq sane isai ap jooa 'uasjaor Suranaideaj ap uba spaa;s tiep ua 'uas^aod a; uapuei reeq uajaSjBA waaq say :Suissoido knechten heb ik absoluut te weinig, dan komen we nooit klaar met het werk!" Hij drukte op een bel en onmid dellijk kwam zijn eerste knecht binnen. „Vriend!" sprak de Sint. „Er moet een invaller komen voor die zie ke knecht. Breng degene bij me die daar het meest voor in aanmerking komt". „In orde meester!!" sprak de knecht met een diepe bui ging, en niet lang daarna bracht hij een klein neger jongetje naar binnen, boog en verdween weer. Enige tijd keek Sint Nicolaas het ke reltje aan dat verlegen met zijn muts stond te draaien, toen sprak hij „Zo, kleine man, vertel eens, kun jij Hol lands spreken?" „Nee, mees terrr!" sprak de jongen. ..Kan jij dan goed daken- klimmen?" vroeg de Sint weer. „Nee, meesterrrrr!" was het antwoord. Sinter klaas begon nadenkend te kijken. „Kan jij dan mis- WORDT HAAST OPGEGETEN DOOR HET PAARD VAN SINTERKLAAS schlen goed schoorsteen luis teren??" vroeg hij na eni ge tijd. „Nee, meesterrrr!" was alles wat het knechtje zei „Weet jij dan misschien nog hoe je heèt??" vroeg Sint ongeduldig. „Pam, mees- sterrr!" sprak het kereltje. „Luister, Pam" vervolgde Sint Nicolaas, „morgen ver trekken we naar Holland. Voor die tijd moet jij alles nog leren. Laat zien wat je kan. Ga het raam door en klim het dak op!!" Pam ge hoorzaamde onmiddellijk, sprong op de vensterbank en trok zich aan de dakgoot op. Gespannen luisterde de Sint naar de schuifelende voet stappen op het dak, maar plotseling klonk er een klap en e<sn gil en daar tuimelde Pam naar beneden. Teleur gesteld schudde Sint zijn hoofd. „Opnieuw!" riep hij door het raam, en daar ging Pam weer. Moeizaam klau terde hij langs de regenpijp naar omhoog en juist wilde hij de dakgoot grijpen of daar viel hij weer naar be nede» „Opnieuw!!" riep de Sint. En zo ging het door totdat Pam eindelijk met glinsterende oogjes voor zijn meester verscheen. „Ik heb het geleerrrrd, meesterrrr!!" sprak hij trots. De Sint lach te. „Goed, goed. Nu eens kij ken of je scherpe oren hebt. Zeg mé maar na!" Sint Ni colaas ging in een hoek van de kamer staan en fluister de zacht: „Kun je mij ver- staan?" Het knechtje trok een dom gezicht en sprak „U zei: Pam, jij kunt wel gaan!" „Mis!!" riep Sint Nicolaas. „Zet je oren open!" En weer fluisterde hij „Je bent een domme knecht!!" „Ik ben niet krom maar recht!!" juichte Pam. „Verkeerd!" bromde Sint „Opnieuw!!" Ja, jongens en meisjes, zo ging het nog lang door. Maar toen de boot naar Hol land vertrok had Sint Nico laas vijf knechten en één daarvan was Pam. Zo trots als een pauw hiel)? hij mede de zware kisten en zakken aan boord te dragen, en toen de stoomfluit klonk en de boot zich langzaam van de kade losmaakte, zwaaide hij vrolijk naar zijn veertien achterblijvende vriendjes aan de wal. Want Pas was nu een van de beste, een van de vijf. In Spanje staat een groot huls en in dat huls woont Sint Nicolaas. Het huis heeft wel twintig kamers en al die kamers zijn in gebruik. Acht ervan staan vol met grote en kleine cadeaux en vier zijn geheel gevuld met dikke boeken waarin alle goed en kwaad staat opgetekend. De zolderkamers liggen vol met zakken pepernoten en ander, strooigoed. Dan heeft Sint Nicolaas natuurlijk een gro te kamer voor zich zelf. Ten slotte blijven er nog drie ka mers over en daar..—, daar staan twintig zwarte bedden en slapen twintig zwarte knechten. Alleen 's nachts slapen ze natuurlijk want overdag hebben die zwarte mannen het verschrikkelijk druk. Vooral als het zo te gen eind November loopt en de Sint zijn jaarlijkse tocht naar Nederland gaat maken. Vanzelfsprekend gaan al die knechten niet mee naar ons land. Nee, de Sint heeft er vijf uitgezocht. Dat zijn de beste, de handigste en de vlugste. Nu gebeurde er kort geleden iets heel ergs. Juist toen alles voor de tocht naar Holland klaar was werd een van deze vijf knechten ziek Zo ziek dat hij onmogelijk de reis kon meemaken. Toen de Sint dat hoorde schrok hij werkelijk. „Wat nu?" mompelde hij. „Aan vier Achter de kachel (op 5 December) stond een kleine jongens- slof. Met daarin een grote wortel. Mies dacht „Is me dat een bofl" Oh, wat ging er nu gebeuren Haar hartje tikte klop, klop, klop. „Als ik hier niet gauw vandaan kom dan eet Sint zijn paard me op!" „Nee, ik ben een heel braaf mutsje Daarin heb ik heel geen zin!" Floep ging het, en met een luchtsprong schoot ze weer de schoorsteen in. Plots kwam er een hand, een zwarte, uit de schoorsteen naar benee. Trok de wortel uit het slofje. Arme Mies de Muis ging mee! Holder de bolder naar beneden „Au!" riep muis, „wat val ik hard!" Kijk, daar ligt het arme muisje als een nikkertje zo zwart! V A ERA NT W ti F G hi N P E r W STE ADOOE RR F TAEEADAO HVERN TNSPEE] I EEN 5 LT TEWVE SR iEfi A Cf EE LNNNSL „Mmmm" sprak 't muisje „Dat smaakt best zeg, Echt iets wat ik lekker vind!" Maar die wortel (dat wist Mies niet) was bestemd voor 't paard van Sint.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 10