y||A scfadrrtb boodschaptas f16.80 BIJOU HOOVER DE LEDEREN MEDINOS Erven Gabrië'se, Donderdagsmiddags IkjJatrwuJenL. Erven Cabriëlse, SLOPEN Baddoeken Boodschaptassen GOUDSWAARD Stenotypiste- Secretaresse vertegenwoordiger We varen onder veilige vlag SPECIALE AANBIEDING en kan niet krassen üilllllllllllllllllllllllllillIlG PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1950 Twee dingen heb ik mijn verloofde moeten beloven ten eerste, dat ik mijn tanden zal poetsen na elke maaltijdten tweede, dat ik dit zal doen met Medinos Voor mij niets bijzonders, want dat doe ik al jaren lang en het resultaat: kerngezonde, blanke tanden en een stralende glimlach (tenminste dat zegt bij!) de superieure TANDCREAM Uitsluitend verkrijgbaar bij apoth., drogisten en de speclaalbrancbe. Ontvangen echt leren Canadian Bag 13.90 In rundleer en gevoerd 19.90. Box Ieren ritstas 16.75 Grote sortering in de nieuwste dames handtassen vanaf 6.75. Voor Fijne Lederwaren slaagt U nergens beter en voordeliger dan bij het oude en vertrouwde adres K. Noordstr. 6, Middelburg. Prima divans vanaf 58.75 1-persoons bedstel, 3-delig 58.— 2-persoons bedstel, 3-dellg, 89.—. Noordstraat 4143, o.h. Postkantoor, Middelburg. Voor uw jongens kinderjasjes, vanaf leeftijd 1% jaar 17.50 enz. Manchester plusfours in bruin en grys. i, Lange Giststraat 11, rechtover fa. DEKKER, Middelburg. Fa. J. GERRITZEN W. KOEJEMANS. Wy gaan bouwen en komen in de Lange Delft. De vraag 9root- 9." nu»»' Hoover-hai"^3" vraag e*n demonstratie. Waarom nog langer zwoegen 5 was voor een s Vraag het een der duizenden huisvrouwen die reeds een Hoover Electrische Wasmachine kochten en men zal U vertellen hoeveel uren zwoegen zo'n Hoover elke week bespaart. Nog beter: kijk eens toe als een Hoover de was doet! Zij werkt volgens een geheel nieuw principe (Hoover-patent). Zeer vlug, uiterst voorzichtigwast zij alles smetteloos schoon. De knap geconstrueerde wringer laat zelfs het zwaarste wasgoed door. Toch neemt de Hoover maar heel weinig plaats in. Wees niet langer slavin van de wasdag, bestel NU een Hoover. Bedenk: zij doet de gehele weke- lykse was voor een groot gezin EN WORDT GEMAAKT DOOR Reg. Trade Mark FABRIKANT VAN S WERELDS BESTE STOFZUIGER N.V. Dr Hoover Handelmaatschappij, Paletstraat 1J-29, Amsterdam-C Gevraagd in net R.K. middenstandsgezin flinke huishoudster v.d.e.n. Zelfst. kunn. werken en koken. Werkster en hulp kinderen aanwezig. Goed loon. Br. no. 73'5, Bur. P.Z. C., Middelburg. Aangeboden grote bestel wagen Austin Three-Way 1948 iy2 ton, 8% m3 laadvolume, 35.000 km. gelopen. In on berispelijke staat. Zeeuw- sche Dameshandwerkenfa- briek N.V. Herenstraat 19, Middelburg. Tel. 2695. Voor de goede omlijsting zorgt KUNSTHANDEL „RIE MINDERHOUD" Nieuwe Burg 810 Middelburg. Modevakschool Coupe Nationaal. Aanvang van de nieuwe cursus 2 October a.s., dag- en avondlessen. Opleiding voor examen Costumière en Coupeuse. Speciale knip- en naaicursus voor eigen gebruik. Vraagt inlichtingen en aan melden aan de school. J. M. LAGENDIJK, Bierweg 9 Wemeldlnge. TEKOOP een zeer mooie keukenka chel, als nieuw. C. PAAU- WE, smederij, Yerseke. Wanneer U toch in MIDDELBURG bent, profiteert dan van dit KOOPJE! Sokkenwolin dive"d° kleuren, 100 gram Ook verkrijgbaar in Vlissingen. 1.95 Donderdags zijn wij ook In 't Koffie uurtje geopend. Maakt gebruik van onze "j gratis besteldienst. v§/ VROOM&OREESMANN MIDDELBURG zou gaarne tijdelijk in Vlissingen werkzaam zijn. Brieven lett. E 19, Bureau P. Z. C., Vlissingen. antes Wilt U er rekening mee houden, dat ingevolge gemeenteverordering de Bakkerswinkels te Vlissingen, weer GESLOTEN zijn Groothandel in goud- en zilverwerk vraagt voor Limburg, Brabant en Zeeland. Goed inge voerd en vakkennis. Voor prima kracht wordt levenspositie aangeboden. Br. met nauwkeurige en ter zake dinende inl. onder letters T.H.W. aan Nijgh Van Ditmar, Adv. bureau Rotterdam. Zeeuwsche Coöperatieve Kunstmestfabriek G.A. Vergadering groep Veere der Z. C. K. op Donderdag 12 October des avonds 7 uur, in café „De Vriendschap" van de heer J. L. HUIJ- BRECHTSE te Veere. Namens het Bestuur, F. J. CASTEL, Secretaris. Te koop gevraagd fllrike woning in het centrum van Middel burg. Br. met omschrijving en prys, no. 737, Bur. P.Z. C., Middelburg. Eindelijk kunnen wij volle dig aan de grote vraag naar ons radiotoestel Vedette voldoen. Ondanks prijsstij gingen allerwege, handha ven wij een prijs van 375 voor 225 met 1 jaar schriftelijke garantie. Brie ven onder no. A 3019, Bur. Zeeuwsch Dagblad, Goes. 'N „KLEINTJE" KOST SLECHTS EEN GULDEN Het bestuur der Chr. U.L. O.-school te Goes wil gaarne de mogelijkheid openen voor ouders, oud.leerlingen en verdere belangstellenden om de heer H. C. VAN DONK te complimenteren met zijn 25-jarig jubileum als hoofd der Chr. U.L.O.-school. Daartoe is gelegenheid Vrijdagavond 29 Sept. van 78 uur in de speelzaal van de Chr. Fröbelschool te Goes (ingang Wijngaard straat). Voor het bestuur der Chr. U.L.O.-school, Dr. C. STAM, voorzitter. JACQ. DE SMIT, secretaris. E. VAN DER ZEE, penningmeester. Eiken dressoirs, vanaf 88. boekenkastjes, 94.—. theemeubelen 34.50. o.h. postkantoor. iNoordstraat, Middelburg. zegt de bemanning die bij de RPS met de Jeugdspaaractie 1950/'51 van de Nationale Spaarraad in zee is gegaan. Dat még ze ook zeggen, want hij die onder deze vlag vaart, heeft alle voorzorgsmaatregelen voor een voorspoedige reis getroffen. Voor alle jeugd- spaarders zijn er „reddingboten" aan boord. Jongens en meisjes van 6 tot en met 15 jaar, die nog niet gemonsterd hebben, jullie kunt nog meevaren. Maar vergeet dan niet, nog vóór 30 Sept. naar het postkantoor te gaan om spaar bankzegels te kopen of een inleg te doen op je boekje bij de Jeuytf. Sparen maakt van centen guldens En met guldens kan je wat doen! Ook Manufacturen levert de Coöperatie. Steeds het beste tegen lage prijzen. Bovendien 4 korting op alle contante aankopen. een prima kwaliteit sloop voor 2.75 Alleen deze week. Lakens 150/240 Graslinnen 150 breed Pyamaflanel Pracht kwaliteit theedoeken 51 x 76 8.65 p. st. 3.15 p. m. 2.05 p. m. 1.45 p. st. Extra aanbieding werkdoekjes, 35 x 40 39 cent Mooie gele flanellen stofdoeken 39 cent in diverse prijzen 2.954.15 extra zware kwaliteit. Heren zakdoeken, gekleurd, 49_60—90, in wit 40—59 Fantasieschortjes Moltondekens 4.15, 4.95, 5.25 125 x 190 7.15 140 x 180 7.40 140 x 190 8.95 Wy hebben ook nog een ruime sorte ring in wollen en half wollen dekns. Cocosmatjes 40/70 100 cocos 2.25 p. stuk Zwarte sajet 2.25, 2.95 p. knot Breiwol, alleen in cyclaam 2.65 per knot Coöperatie Vlissingen Walstraat 92 Middelburg Wagenaarstraat Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Mij. N.V., Temeuzen. De gewone jaarlijkse Alge mene Vergadering van Aan deelhouders zal worden ge houden op Zaterdag 7 Oc tober a.s. om 12 uur op het Hoofdkantoor der vennoot schap te Terneuzen, Schel- dekade 65. De punten van behande ling liggen daar voor aan deelhouders ter inzage. Om in deze vergadering te kunnen stemmen, moeten aandeelhouders hun aande. len uiterlijk op de 30ste September a.s. deponeren op bovengenoemd Hoofdkan toor of 1 Square du Val de la Cambre te Brussel. Terneuzen, 25 Sept. 1950. De Voorzitter van de Raad van Commissaris sen, Mr. K. P. VAN DER MANDELE. IË1I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÜÊ Goedkope aanbieding OCCASION ROVER „75" 1948 met open dak, verwarming, kleur licht grijs. Geheel in prima staat. Desk. onderzoek toegestaan. Eerste Zeeuwsche Autogarage L. BLAAS, Markt 45—47, MIDDELBURG, Tel. 2918 (K 1180) gevoerd. (Canadian bagmodel) Dit vindt U bij HET LEDERHUIS Korte Delft 44, Telefoon 3172. Middelburg De zaak met de grootste sortering.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 4