opruiming J WASSEN L MANTELS JAPONNEN BLOUSES ROKKEN yuw**1 OPENT GEEN FILIALEN Zeelandia I - Arnemuiden I Peli wrijfwas hebt U nodig om een prachtige glans te krijgen! {Ccrop&ialle-j de Coöperatie haar 3e winkel in Goes „UNICA" „Optica" ZATERDAG 15 JULI Seizoen- Firma I. LAMBOOY 9 ®i 'm m 'm tocA ^oedêo/teJ^ 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 14 JULI 1950 /jfybH' dit zeer aparte Bankstel, rondom geheel verend gestoffeerd,. J^met losse, verende kussens, uitstekende - Velours-bekleding in aparte dessins, voor:l Op onze tapijtafdeling: bijpassende vloer- en tafelkleden, lopers, gordijnen. Het hoofd van het ge meentebestuur van Yerseke brengt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 10 tweede lid der Woningwet, ter openbare kennis, dat vanaf 17 Juli 1950 tot en met 15 Augustus 1950 ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage ligt een ontwerp-besluit tot vast stelling van bijzondere voor- gevelrooilijnvoorschriften: voor de Noordzandstraat, waarbij een uitvoerige kaart is gevoegd. Gedurende de termijn, be doeld in artikel 10, eerste lid der Woningwet kunnen belanghebbenden bij de ge meenteraad bezwaren indie nen. Yerseke, 14 Juli 1950. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, P. DE KOEIJER, wnd. Uitsluitend gevestigd: ROTTERDAM „Oude" Binnenweg 1500 MODELKAMERS - 'n UNICUM in EUROPA FRANCO LEVERING DOOR GEHEEL NEDERLANDjf BiJ EEN AANKOOP VAN MINIMAAL I 250.- WORDEN 2 DAGRETOURS VERGOED I Bezoekt de wedstrijd 15 Juli 4 uur, terrein „Nieuwland" Te koop z.g.a.n. SCHRIJFMACHINE, Rotterdamse Kaai 11, Mid. delburg. En het wrijven gaat zo licht als een veertje! Peli wrijfwas wordt met zeer veel zorg samengesteld uit de edelste wassoorten. Vandaar dat U slechts weinig nodig hebt om toch een schitterende glans te geven aan Uw kostbaar meubilair, linoleum of par ket. Enzonder moeite.' Bovendien bevat Peli wrijf was VLIDOSOL tegen houtwormen andere schade lijke insecten! Peil wrijfwas met VLIDOSOL alleen In de bekende gele bus! „GOES EN OMSTREKEN" Zaterdag 15 Juli a.s. Deze nieuwe winkel is gevestigd: KAMPERFOELIESTRAAT 85 Ziet onze speciale aanbiedingen in onze winkels. .en DEN BOER levert het drukwerk! Ondergetekende geeft hiermede kennis aan zijn clientèle, dat hem met in gang van Maandag 17 Juli 1950 bij besluit van het Be drijfschap voor Zuivel, is verboden consumptlemelk bij verbruikers te bezorgen, anders dan in de hem aan gewezen sector van Vlissin- gen. Hij zal derhalve tot zfln leedwezen genoodzaakt ztfn 'met ingang van die datum de melkbezorging bij zijn klanten in de hem verboden sectoren van de stad te be. eindigen en betuigt nu reeds gaarne zijn dank voor het hem steeds in zo ruime mate geschonken vertrou wen. J. KOOLF. Melkhandel CMjverstraat 12, Vlissingen. HET IDEALE RUBBER-CORSET Niet warm Geen baleinen Ruikt niet Voor alle werk Soepel en sterk Maakt slanker Prijzen van ƒ23.60 af. All eenr ver koop A. L. KAMPMAN, GOES L. Vorststraat 5766. Telefoon 2094 Ook voordelige yrieg- jes in grote verschei denheid. Bovenstaand model met mooie zijde be kleed, origineel pit- riet 24.50. Ledikantjes Kinderwagens Uw hele uitzet. Badhuisstraat 39, Vlissingen. Telefoon 2462. HUWELIJK. Wendt U in volste vertrou wen #tot steller dezes met meer .dan 30-jarige erva ring op dit gebied, waar. door vele goede huwelijken, zowel in binnen- als buiten, land, tot stand gekomen zijn. Bureau „SEARCH", Diergaardesingel 79c, teL 36707, Rotterdam. Kantoor uren 99 u. Inlichtingen gratis. v.a.Zaterdag 15 Juli, 9 uur v.m. y.' I JjlSporticTC blouse. uit onze enorme collectie. Moderne revers. Vistrane in de modekleuren geel, groen, bleu, wit en beige. Maten 38-48 Moderne rok, plooi voor, dubbele plooi achter met dubbele montage knopen. Kleuren: marine en bruin. Maten 38-44 .Vlotte japon. 'zeer moderne kraag, leuke knoopgarnering. Tinten: wit en beige. Maten: 40-44 Leuke japon. Engelse limbic in de zo gevraagde korentint. Maten 38-40 Japon voor grote maten. Moderne btoemdessins. In bleu en zwart, met witte plissée langs de hals. Maten 50-54. Onze „Ahoy'Mopper, in hardgroene tint. Stolpplooi zwart met groene knopen. Maten 42-46 Pracht-mantel «»n Ie kwal. Vrlours. f' Aardige kraag- en zakgarnerlng. In reseda en terra. Sportieve velours mantel, met zéér moderne zak en kraag. In beige tinten. Malen: 38-44. Enig in haar soort. Bij „Wassen" voor een spotprijs. Zéér interessant deze Damesmantel Van prima chenille. Broderie op kraag. Speciaal grote mater 50-54 Egyptisch katoenen j 'regenmantels. j J MATHENESSERLAAN 21 - ROTTERDAM

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 10