Sport en wedstrijden K csppie en hei wrak van de Lupine Njord won de Varsity LETTY'S moeilijke KEUZE KLANKEN UIT DE AETHER DINSDAG 9 MEI 1950 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 5 VOETBAL Het Bondselftal tegen de Middlesex Wanderers. De samenstelling van het Bondself tal, dat op 18 Mei a.s. op het Be Quick-terrein te Groningen een wed strijd tegen de Middlesex Wanderers zal spelen, is als velgt: Doel: Hato (Curacao); Achter: Matrona (Cura- cao) en de Vos (R.C.H.); Midden: Meines (Frisia),Roozenburg (Sneek) en Appel (Be Quick)Voor; Tolmey- er (Blauw Wit), Tjepkema (Blauw Wit), van Geen (Scheveningeni; Bakker (De Volewijckers) en van der Ruit (De Volewijckers). Reserves: Bglenga (Frisia); Pik, (H.S.C.) en Lugthart (Be Quick). BONDSELFTAL—LEEDS UNITED. De ploeg van Leeds United, die dit jaar in de Engelse tweede divisie op de 5e plaats eindigde en die Woensdag avond a.s. om 18.45 uur in het Olym pisch stadion te Amsterdam zal spe len tegen een Nederlandsbondselftal, is als volgt samengesteld: Achter: J. Dunn en JJ. Milhurn; midden: J. McCabeL J. Charles en T. Burden; voor: D. Cochrane, H. Iggle- den, L. Browning, E. Dudley en H. Williams. Reserves: E. McMorran, E. Kerfoot en A. Ingham. K.N.V.B. - afd. Zeeland. Bekerwedstrijden: 's Heer Arends- kerkeColijnsplaat 3—7; 's Heer Hen drikskinderenS.V.D. 47. Junioren: Hulst I—Graauw 4—1. Bekerwedstrijden; Sluiskil IIHon- tenisse II 36; Luctor I—Noorman nen I 2—2; Red Star I—'s Heer Arendskerke I 16; Zuiddorpe I Kruiningen I 0—3. Zomeravondvoetbal. Het competitie-programma van het zomeravondvoetbal, dat reeds is be gonnen, is verder als volgt samenge steld: Dinsdag 9 Mei: P.G.Z.—V.S.V. en Supporters—Z.G.F.; Woensdag 10 Mei: Pingelaars—P.Z.C. en Bakkers— D.V.V.; Donderdag 11 Mei: Lieft. Boys—Boele en v. E. en H.M.C.D.— Loodswezen; Vrijdag 12 Mei: Ven- dem—Olympia en B.S.C.—S.V.Z. Oud-doelverdediger van Goes op de beroepslijst. Naar wij van de zijde van de K.N. V.B. vernemen, is de Munck, de doel- verdediger van de Sittardse Boys, wegens het overschrijden van de ama teursbepalingen op de beroepslijst ge plaatst. De Munck heeft jaren lang het Goese doel verdedigd. ROEIEN Na spannende strijd met Triton. In een zeer spannende race is Njord er in geslaagd het hoofdnummer van de Varsity tc winnen met slechts 1/5 seo, verschil op Triton, dat van het begin af de leiding had. Na de start ging de strijd tussen Triton, Njord en Nereus. Na 1000 me ter voer Triton aan de kop met V* lengte voorsprong op Njord en leng- te op Nereus. Njord ondernam toon enkele aanvallen, welke de Utrechtse ploeg wist af tc slaan. Nereus zakte af Triton bleef de leiding nog korte tijd behouden, maar Njord liep toch gelei delijk in, Op 25 meter voor de finish bedroeg het verschil nog 1 meter, doch zeer kort voor de finish ging Njord Triton voorbij. De uitslag luidt: 1. Njord 10 min. 43.6 sec.; 2. Triton 10.43.8; 3. Nereus; 4 Laga. De nummers jonge acht, twee. en vierriemsgieken (juniores) werden ge- wonnen door Triton, het nummer sldff ^door van der Plas (Njord), de num mers overnaadse twee. overnaadse vier en lichte vier door Njord. MOTORSPORl Vierde kampioensproef van „De Scheldegouwen". DRIE VAN DE 17 DEELNEMERS ZONDER STRAFPUNTEN. Zaterdagmidag hield de motorclub Scheldegouwen de vierde kampioens proef. Het was een oriënteringsrit vol gens een geheel nieuw systeem kaart lezen en er kan geconstateerd worden, dat dit strip-lezen interessante moge lijkheden biedt en een prettige afwis seling vormt met het gewone kaartle zen of oriënteren. De proef mag dan ook goed geslaagd genoemd worden en zal zeer zeker binnenkort herhaald worden. Het ongunstige weer had de mooi- weer rijders thuis gehouden, zodat er slechts 17 deelnemers waren. Hiervan reden er drie het 106 km. lange traject, waarin zeven tijdcontroles voorkwa men, zonder strafpunten uit. Het wa ren de heren R. v. d. Velde (Middel burg), M. G. van Oosten (Goes) en I. W. de Jonge (Souburg). De verdere uitslag .was: 2 J. Wolthers (Middel burg) 13 A. V. d. Driest (Middelburg) 2; 4 P. Polderdijk (Heinkenszand) 3; 5 Dr. J. C. Arends (Hansweei't) 4; 6 A. Gooyen (Goes) 7; 7 J. G. Wondergem (Middelburg) 30; 8 A. Jobse (Middel burg) 32; 9 Th. Reynhout (Goes) 35; 10 M. Neels (Kattendijke) 36; 11 W. Don (Middelburg) 38; 12 AllewJjn (Goes) 44; 13 J. C. Broodman (Middel burg) 64. Hoewel dr. Arends eerst op de vijfde plaats kwam. bleek dit voldoende om hem de leiding in het klassement te doen behouden. Zijn voorsprong is echter miniem geworden, zodat de spanning is teruggekeerd. De stand is nu: 1 Dr. J. C. Arends 4—6%; 2 I. W. de JoJnge 3—7%; 3 M. G. van Oosten 4—11; 4 C. Helder 2—6; 5 C. Redelijk heid 2—8%; 6 R. v. d. Velde 3—13%; 7 Th. Reynhout 211; 8 A. v. d. Driest 4—23; 9 J. Wolthers 2—12; 10 A. Gooy en 4—26%. SCHELDERIT Vf DR BROMFIETSEN In de laatst gehouden vergadering van de club „De Bromvlieg" te Goes werd door de wedstrijdcommissie een plan voorgelegd om.op Hemelvaarts dag een Provinciale^" Zeeuwse Brom fiets bijeenkomst te organiseren, met daaraan verbonden een Schelderit. De voorzitter deelde mede. dat Goes dan de primeur voor Nederland van deze bijeenkomst zal hebben. Het voorstel werd- met enthousiasme aanvaard. Indien het weer op a.s. Hemelvaarts dag meewerkt, worden enkele honder den bromfietsen in Goes verwacht. Marktberichten VEILING ZUID-BEVELAND, GOES. 8 Mei: Bloemkool A 45—64, id. B 24— 38. Kropsla B 6—8.50. Wortelen 5355. Radijs 3—5. Ramenas 8.50. Spinazie 9—21. Rabarber 18—22. Sjalotten 2635. Uien 50, alles per 100 kg, bos of stuks. VISMIJN XE VEERE. Veiling op 8 Mei, Export garnalen 2328 kg.: 98—127; Schar 617 kg.: 16—28; Bot 572 kg.: 16—24; Mid del tong 22 kg.: 88—1.27; Rog 484 kg.: 19 —28; Ongesorteerd 64 kg.: 17—26; Zalm: 0.7 kg.: 2.10. VEILING WALCHEREN. Van 8 Mei. Spinazie 8—25; Bospeen 40—66; Bloem kool IA 64—83; idem I 39—65; idem II 18 —28; idem III 16—20; kg. sla 22—28; Sla I 714; idem II 610; Postelein 60—70; Rammenas 5—7; Radijs 5—7; Sjalot 15— 20; Prei 68—75; Rabarber 2332; Kom kommers 4044, Aardbeien 25; idem. kg. f 3.95; NAGEKOMEN ADVERTENTIES. Kon. Zangv. „Tot Oefening en Uitspanning" Middelburg Dir. JOH. H. CARO. UITVOERING op 12 Mei a.s. in de Concert- en Gehoorzaal van La Damnation de Faust van Berlioz. Solisten JO VINCENT. HAN LE FÊVRE. OTTO COUPERUS. PETER DE VOS. Aanvang 8 uur. Prijzen der plaatsen: 2.50 en: 1. PlaatsbesprëïïenWoensdagmiddag om 2 uur. A. J. VAN KOOTEN, arts, Ï'/H1 "''■J''"* ziekte VOORLOPIG GEEN PRAKTIJK doen. Andere artsen nemen waar. Vhssingen, 9 Met 1950. 22. Kappie was de eerste, die weer wat tot bezinning kwam. Hij keek eens rond en zag toen de slang, die aan de helm zat, en" die aan de pomp behoorde aan dek liggen. „Wacht even!" riep hij. „Er is nog niets ergs gebeurd!" „Aaaah! Die touw- slang!" riep Signor Rivaldi. „Die helm hoed is nog niet in die zeewater gezak- duikt"! ,,Dus nu kunnen we toch naar mijn „Lu pine" duiken!" zei de professor met een zucht van verlichting. Kappie trok aan de slang, en even later kwam de duikershelm weer aan boord. „Ik zal duikspringen!" zei Signor Rivaldi. „Ik zal het doen!" zei de Professor. „Nee! Wacht even!" zei Kappie, die weer een ruzie aan zag komen. „Waar is die klont van een maat gebleven! Een ogenblikje!" Hij rende met de duikershelm onder z'n arm naar de hut van de maat, rukte de deur open, en stapte naar binnen. De maat was juist be zig zijn prentebriefkaarten in te plakken, en hij keerde zich met een ruk en een verschrikt gezicht om. „Moeten we weer gaan varen?" vroeg hij. Maar toen zag hij de duikershelm. die hij op de bodem van de zee waande, onder Kappie's arm. „Nee, nee, neeeee!" riep hij. In een zeer spannende wedstrijd werd het hoofdnummer van de Varsity ge wonnen door „Njord" in de tijd van 10 min. 48,6 sec. met slechts 1/5 sec. verschil op „Triton". Het moment van de finish. Voor „Njord"; achter „Triton". OP AANVRAAG GAARNE REIZIGERS BEZOEK. KORFBAL Swift nam deel aan tournooi te Brugge. In tegenstelling met vorig jaar, is het dit jaar Swift niet gelukt de beker mee te brengen van het inter nationaal korfbal-tournooi te Brugge. Swift kwam met enige invallers uit, en nu is ook weer gebleken, dat hoe hard deze ook werken, ze in routine te kort schieten. Allereerst werd te gen de Antwerpse eerste klasser A.T. B.M. gespeeld. Het eerste schot, wat deze losten, was meteen raak, doch nog voor de rust wist Swift door Brasser gelijk te maken. Na de rust was Swift in de meerderheid, doch kon dit niet in doelpunten uit druk ken. De tweede wedstrijd ging tegen de Gentse korfbalvereniging. Deze had eerst een klein veldoverwicht, door beter middenvakspel, na rust nam de Gentse een 10-voorsprong. Nu kwam Swift verwoed opzetten, doch het wil de niet lukken met hét schot. Zelfs twee strafworpen werden gemist, en zo werd deze wedstrijd met 1—0 ver loren. De derde wedstrijd was tegen het pas naar de ere-klasse gepromoveerde Jong-Brussel. Dat was wel de mooiste wedstrijd. Direct na de rust doelpunt te Eiff doch onmiddellijk kwam de gelijkmaker. Wel had na wisseling Jong-Brussel een klein veldoverwicht, doch de actieve Swift-aanval deed het beste hopen. Beter ging het aan de andere zijde, waar twee keer achter een werd gescoord. Alle korfbalwedstrjjden werden af gelast. Alleen in de 2e klasse A werd gespeeld S.S.S. I—Dios 91. DAMMEN JUBILEUM ZEEUWSE DAMBOND. De Prov. Zeeuwse dambond zal zijn 25-jarig bestaan herdenken op Donder dag 18 Mei a.s. Des middags te drie uur zal er een feestmiddag aanvangen in het Schuttershof te Goes. Het pro gram wordt verzorgd door de Perso neelsvereniging van de Kon. Mij. „De Schelde". TENNIS Goede prestaties van M. L. T. C. In het fraai gelegen gemeentelijk iportpark van Bergen op Zoom, waarin 5 prachtige gravel-banen zijn aangelegd, speelde het eerste team van de Middelburgse Tennisclub te- _en Zocmgeest I, nummer één van de ranglijst. Tegen deze club werd op eigen terrein met 71 verloren. Sedertdien wonnen zowel Zoomgeest als M.L.T.C. alle wedstrijden. Door een overwinning van M.L.T.C. zouden beide clubs dus gelijk staan. Dat deze ontmoeting van bizonder belang was en er hevig om de punten gestreden zou worden, stond al bij voorbaat vast. Mevr. Vroom speelde in het damesenkelspel een zeer fraaie partij tegen de jeugdkampioene van het Zuiden, mej, Hofmans, oen zeer kwiek speelstertje van 17 jaar. De 'partij werd voornamelijk met harde drives op de baseline uitgevochten en ein digde in een twee sets overwinning van mevr. Vroom. Een heroïsch vecht werd in de herendubbel g< verd tussen AnneveldHaag en Pan- nekoekv. Blaricum, waarbjj de M.L. T.C.ers in iedere set enige games achterstonden om ten slotte de wed strijd, mede door de onhoudbare smashes van Anneveld uit 't vuur te slepen. Bij de stand 43 in het voor deel van M.L.T.C. werd aan de laat ste partij begonnen, die tussen de da mes Vroom en Koers tegen Wouters en Slootmans. Het krachtsverschil was uiterst miniem en in een party, die ruim anderhalf uur duurde en welke door de talrijke toeschouwers met aandacht gevolgd werd, verloren de M.L.T.C.-dames met 911 en 46. Mevr. Wouters viel op door haar gro te vastheid. De wedstrqd eindigde dus in een gelijk spel, zodat de volgorde op de ranglijst ongewijzigd bleef. De gedetailleerde uitslagen zijn als volgt: 1. Heer A. Anneveldheer J. Pan- nekoek 63, 63; 2. Heer A. J. HaagHeer Fr. van Blaricum 26, 2—6. 1. Mevr. A. L. J. M. Vroommej. D, Hofman 60, 6—2; 2. Mevr, W. Koersmevr. H. Wouters 0—6, 06. Ie. Gem. dubbel: Mevr. A. C. J. M. Waar zijn onze schepen Alwaki 5 Mei te Trinidad. Ceram 4 Mei van Aden naar Suez. Cottica 4 Mei van Funchal naar Barbados. Meerkerk 4 Mei te Hongkong. Muiderkerk 4 Mei van Aden naar Suez. Samarinda 4 Mei van Singapore naar Rangoon. Tabinta 4 Mei te Suez. Abbekerk 6 Mei van Aleppey n. Colombo. Akkrumdljk 6 Mei van Boston naar Philad. Alkaid 8 Mei te Rio de Jan. verw. Alcyone 7 Mei van Montev. naar R. de Jan. Am6telkerk 6 Mei te Accra. Arendsdijk 7 Mei te Santos. Bantam 6 Mei van Bellawan. Blommersdijk 7 Mei te Londen verw. Bloemfontein 6 Mei van P. Elis. naar Kaapstad. Dalerdijk 7 Mei te Cristobal. Garoet 7 Mei te Proboling- go. Gen. W. M. Black 8 Mei te Suez verw. Gordias 8 Mei te Patras verw. Hercules 7 Mei te Oran. Hoogkerk 8 Mei te Aden verw. Indrapoera 7 Mei O. Suez naar P. Said. Jaarstroom 8 Mei van Rotterdam. Jagersfontein 7 Mei van Beira naar Dar es S. Laurenskerk 0 Mei te Aden verw. Leuvekerk 7 Mei te Aden. Madoera 6 Mei van Londen naar Fremantle. Mapia 7 Mei te Djibouti. Meerkerk 8 Mei te Manilla verw. Meliskerk 7 Mei van Port Said naar Duink. Mitra 6 Mei van Singap. naar B. Papan. Muiderkerk 8 Mei te Suez. Oran je 7 Mei te Port Said verw. Papendrecht 8 Mei te Suez Pr. W. II 6 Mei van Pue- to Padre naar N. Orl. Rijnland 6 Mei van Bahia naar Las Palmas. Samarinda 7 Mei te Rangoon. Slamat 6 Mel van Bombay naar Madras. Sloterdijk 6 Mei te Makas sar. Streefkerk 7 Mel van Suez n. Aden. Tabian 7 Mei van Koweit naar Bandasha- pur. Tosari 10 Mei te Rotterdam verw. Veendam 6 Mei van Le Havre naar South. Zuiderkruis 9 Mei te H. v. Holland verw. Vroom, heer A. Anneveldmej. D. Hofmans, heer J. Pannekoek 62, 63; 2e. Mevr. W. Koers, heer A. J. Haagmej. N. Slootmans, heer H. Suykerbuyk 36, 26. Heren dubbel: A. Anneveld, A. J. HaagJ. Pannekoek, Fr. van Blari cum 26, 75, 75. Dames dubbel: Mevr. A. C. J. M. Vroom, mevr. W. Koersmevr. H. Wouters, mej. N. Slootmans 911, 4—6. Ook M.L.T.C. II had een zeer be langrijke competitiewedstrijd en wel tegen Animo III. In Terneuzen werd destijds met 5—3 verloren; verder wonnen beide teams alles; om de kans op de bovenste plaats te behouden moest Middelburg dus winnen. Het is gelukt, maar niet dan na spannen de str\jd. Mevr. de Jong won gemak kelijk; ook J. A. Tavonier had wei nig moeite met zijn tegenstander; hQ is een zeer goed wedstrijdspeler, die bijna altijd voor een of meer punten zorgt. De heren Dikötter en Spaas van Animo bleken het nog niet ver leerd te hebben, terwijl de jeugdige mej. v. Mossevelde aantrekkelijk spel te zien gaf. De partijen werden om en om gewonnen, zodat ook hier de laatste party, het damesdubbelspel, de beslissing moest brengen. Niet zonder moeite maar verdiend wonnen de Middelburgse dames. Door deze uitslag, 5—3 voor M.L.T.C. II. heeft dit team de kans op het kampioen schap van de afdeling behouden. De gedetailleerde uitslag luidt: 1. A. Drost—G. P. M. Dikötter. 3—6, 46; 2. J. A. TavenierL. Muller, 6—2, 6—0; 3. mevr. E. Anneveld,—mej. M. v. Mossevelde, 2—6, 5—7; 4. mevr. C. de Jongmej. M. Standaert 60, 6—0; 5. mevr. E. AnneveldA. Tiele- man; mej. M. MosseveldeJ. Spaas, 4—6, 2—6; 6. mej. M. Haag—J. A. Ta venier, mej. StandeartDikötter, 86; 57; 62; 7. mevr. E. Anneveldme vrouw C. de Jong, mej. M. Mossevelde M. Standaert, 6—4; 64; 8. A. Drost .A Tieleman, J. Spaas—L. Muller, 63, 6—1. UITSLAGEN 2e Klasse Zuild: Advantage II Animo I 26, 110. 3e Klasse Zuid: Zoomgeest IMid delburg T.C. 44, Animo IIHalve Maantje 44, Hulster T.C.Sjef I 7—1. 4e Klasse Zuid: V.E.O.Ready II 8—0, Middelb. T.C. I—Animo III 5— 3 en 310, Ludo et Emergo IG.S.R. 53, Animo IVLudo et Emergo n 7—1, Sjef II—Smash 1—7, Hulst. Arab. II—Hulst. Amb. I 08. WIELRENNEN Weer een Ronde van Goes. Te Goes is een nieuw comité ge vormd bestaande uit de heren J. C. Harthoorn, L. J. Menheere, C. de La ter, J. v. Langevelde, W. H. v. d. Broek Sr. en J. van de Broek, die op Zaterdag 3 Juni a.s. weer een Ronde van Goes voor amateurs en nieuwe lingen zullen organiseren. De start en finish zullen weer aan de Zaag molenstraat zrjn gelegen, terwijl het parcours zal leiden door de Goese polder. Verder ligt het in de bedoeling ora in Juli ook een Ronde van Zuid-Beve land te organiseren. PAARDENSPORT CONCOURS HIPPIQUE TE BERGEN OP ZOOM. Op 2e Pinksterdag zal te Bergen op Zoom weer een groot Concours Hip- pique gehouden worden door de West Brabantse Harddraverij en Concours Hippique Vereniging. Het programma vermeldt o.m. een handicap springcon cours te rijden door amateurs; con cours voor stamboek merries (trek paard), concours tuigpaard, concours voor het elegantste rijpaard voorgere den door een dame, springconcours om de zilveren wisselbeker van de ge meente Bergen op Zoom (Concours M. A.) geschlktheidsproef voor jachtpaar den achter de grootste meute van ons land (46 honden) van de Veluwe Hunt onder leiding van de heer K. Hensen uit Renkum. Amsterdamse Beurs FEUILLETON 105 Er bevonden zich daar verscheidene mensen, allemaal mannen, zag Letty maar Rufus was er niet bij. Ze be gaf zich naar het bureau voor in lichtingen en vroeg wat verlegen: „Is meneer Rufus Arling hier ook, dat u weet?" De reeds wat bejaarde beambte die heimelijk vrouwen overbodige schep sels vond en niet graag een vrouw hoorde informeren naar een van de weinige ongetrouwde clubleden, deed zijn intiemste gevoelens geweld aan met naar Letty's vraag te luisteren. Daarop antwoordde hij beleefd, maar niet zonder innerlijk genoegen: „Ik vrees, dat meneer Arling vanmor gen is vertrokken". „Vertrokken!...U bedoelt, dat hij uit is?" „Neen, mevrouw. Ik bedoel, dat hij de club heeft verlaten en ik geloof, dat hij op reis is gegaan naar Ameri ka", voegde de man er terloops bij, als had hij gezegd, dat Rufus een uit stapje was gaan maken. „Maar hij zou pas vanmiddag ver trekken", stamelde Letty. met bleek gezicht cn wjlde, verschrikte ogen. „Daar weet ik niets van, mevrouw. Hij is ongeveer een uur geleden ver trokken, met zijn bagage". „Maar waar zou ik hem dan kunnen vinden?" riep Letty uit. „Dat kan ik u helaas niet zeggen", was het antwoord, uitgesproken op 'n toon, die de hopeloosheid van het ge val moest uitdrukken. „U weet het dus niet?" „Dat vrees ik inderdaad, mevrouw". „U weet niet, welke boot hij zou nemen?" „Het spijt me", verzekerde de man, in strijd met de waarheid, want het deed hem juist veel genoegen, dat me neer Arling dit vrouwmens was ont snapt „Het spijt me, maar ik weet het waarlijk niet". En met een gebaar van zijn hand op de lessenaar gaf hij te kennen, dat andere mensen, van de door MARY BURCHELL soort, die hij alleen waardeerde, zijn aandacht vroegen. Langzaam verliet Letty de club en betrad de in het zonlicht badende straat. Ze moest Rufus ergens vinden. Er gens in deze grote st^ moest ze hem vinden. Als ze hem maar aan het station trof... Plotseling kreeg ze een hoopvolle ingeving. Ze riep een taxi aan en liet zich naar het Waterloo-station rijden. Per slot van rekening was het heel eenvoudig! De Jooottreinen van South ampton vertrokken immers van Wa terloo. Daar trof ze op het inlichtingenbu reau een vriendelijke ambtenaar, die blijkbaar vrouwen niet overbodig vond, vooral niet als ze jong en aan trekkelijk waren. Hij deelde haar mee, dat er om halfdrie een boottrein vertrok. „O, dank u wel", riep Letty uit. „Dank u hartelijk". En ze glimlachte hem toe, alsof hij persoonlijk gezorgd had, dat die boottrein op de dienstre geling voorkwam. Alles was nu in orde! Zo zou Rufus tóch nog treffen. Alleen moest ze nog zien, de lange uren die haar nog van het vertreKUur scheidden, door te ko men. Neen, eigenlijk maar tot balftwee, Want op dat uur keerde Letty terug naar Waterloo en liep daar heen en weer, totdat een onverschillig neerge zet bord het perron aangaf, vanwaar de boottrein zou vertrekken. (Wordt vervolgd) 5 Mei 8 Mei Nederland 1948 3%) ïoo dito 1947 (3%) 3 98% 98% dito 1937 3 98 98 Dollar-lening 1947 3% 98% 98 Investeringscert. 3 99 99% Nederland 1962—64 99% 99% Nederland N.W.S. 2% 81 81 Spaarc. i f 100 2%% 100% 100% Indië 1937 A 3 94% 94 i Ned. Ind. Hand. B 84 Sh Ned. HandelmiJ. 143 14d AKU 166% 188% Bergh's Jurgens 312 Calvé-Delft 127 127% Centrale Suiker 172 170% Kon. Ned. Hoogovens 158 163 Unilever 203% 2ö3% Ned. KabcUabrlek 258 280 Philips 223% 225 Wilton Feyenoord 147% 148% Biliton 307 Kon. Petrol. Mij. 275 279% Amsterdam Rubber 123% 127:t H.A. Lijn 150% 151 Kon. Paketvaart 118% 119% Ned. Scheepv. Unie 124% 125 Rotterdamse Lloyd 122 124% Stv. Mij. Nederland 137% 138 Handelsver. A'dam 119 122% Dell Batavia Mij. 97% 97% Deli Mij. 115% 118 Anaconda 32% 32% Bethlehem Steel 115 115% General Motors 88% 38% Kennecot 56 Shell Union 41% 42% Baltimore Spw. 11% Miss K.T. Spw. 6% New Vork Centr. Spw 14% 14% Pennsylvania 18 17% Zonder direct aanwijsbare oorzaken was de stemming ter beurze aanmer kelijk beter dan vorige week. Even als in de afgelopen dagen is lichte vraag of aanbod voldoende, om voor- of nadelige verschillen van enige pun ten te doen ontstaan, doch in tegen stelling met vorige week, overheerste thans enige vraag. De gunstige stemming gold voor alle afdelingen. Olies en de cultuur waarden, zowel courante als incou rante, brachten het tot winsten van drie tot vijf punten. De bankaandelen waren goed prijs houdend, de Indonesische soorten al le een kleinigheid hoger. WOENSDAG. Het Omroeporkest onder leiding van Erich Leinsdorf geeft een uitvoering van werken van Borodien. Moessorgi- ki en Tajaikofski. (H. H 20-20). De herdenkingsrede ter gelegenheid van de 10e Mei wordt uitgesproken door Generaal b.d. H. J. Winkelman. Hilversum: 7, 8, 13, 19, 20 en 23 Nwf. 7.15 Te Deum Laudamus. 7.45 Een woord voor de dag. 8.15 Muziek bij het werk- 9 Voor de zieken. 9.35 Symphonisch mor genconcert. 10.30 Morgendienst. 11.10 Jo- han Sebastian Bach, hoorspel. 12.05 Dkt wil ik nog eens horen. 12.33 Ensemble Lachman. 13.25 Ein Deutsche Requiem. 14.40 Zigeunerkwintet, 15 Vlaarding» mannenkoor. 15.30 Orgelspel. 16 Voor postzegelverzamelaars. 16.15 Voor onze meisjes en Jongens. 17.30 Volksmelodieën 17.45 Regeringsuitzending. 18 Onze Ne derlandse koren en korpsen. 18.30 Radio Volksuniversiteit. 19.15 Boekbespreking. 19.30 Sportcommentaar. 19.40 Vandaag. 20.15 Koninklijke Militaire Kapel. 20.55 Herdenking Mei 1940. 21.15 Kamerorkest. 22 Tien jaren. 22.15 Strijkorkest. 22.45 Avondoverdenking. 23.15 Avondmelodie. 23.40—24 Amadeus kwartet. Hilversum II. 7. 8. 13. 17.45. 20 en 23 Nws. 7.15 Ochtendgymnastiek. 7.30 Gra- mofoonmuziek. 8.15 Orgelspel. 9 Schu bert. 10.05 Morgenwijding. 10.20 Onze keu ken. 11 Populair non-stop. 12 De Ram blers. 12.38 Gramofoomuziek. 13.15 Mc- tropole orkest. 14 Gesproken portret. 14,15 Jeugconcert. 15 De Roodborstjes. 15.20 Willem Roden. 16.30 De regenboog. 17 Het stond in de krant. 17.30 Pianoduo. 18 Als een dief in de nacht.... klankbeeld. 18.30 Voor de strijdkrachten. 19 Vrijheid «Is droom en als werkelijkheid. 19 15 SU- vestri kwartet. 19.30 Voor de jeugd. 2C.30 Omroeporkest, 21.15 Fatale rekening, hoorspel 22.25 Kwartet. 22.45 Sport. 23.15 -24 Dansmuziek. ZON IN MAAN. Zon: op 4.56 onder 20.18 Maan: op 3.04 onder 13.12 10 Mei Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Wemeldinge 9.14 9.39 10.05 10.21 10.37 HOOG WATER U.+NAP U.+NAP 1.39 1.62 1.77 1.16 1.34 21.41 22.09 22.27 22.46 23.08 1.17 1.39 1.54 0.88 1.06 u.- 2.39 3.10 3.47 3.40 3.44 LAAG WATER -NAP u.—NAP 15.18 1.51 15.48 1.70 16.24 1.84 16.21 1 l.M 16.32 1.4» 2.18 1.62 1.83

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 5