Opening Voorjaarstijd... schoonmaaktijd Spruijt's SIMON DE WIT Actetassen JO FIBBE Presto - Goed en Goedkoop DIIYVIS' SALATA Knappertje Verkadtj IN 'N SOP WORDT TAFELZILVER MÉÉR DAN SCHOON: actieve vertegenwoordiger H Woninginrichting en StoMerslietlrijf 1 H. van Belle 4e BOUWACTIE-AVOND DE PRIVÉ SECRETARESSE OP EN OM DE NOORDZEE- BOULEVARD 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 9 MEI 1950 Heden werden wg blij ver rast met de geboorte van twee Dochtertjes en Zusjes, MOEKE en IRENE. P. J. DE MUNCK. A. DE MUNCK— HEYBOER. GUSTA. Middelburg, 7 Mei 1950. Balans 7. Tijdelijk Kraamkliniek, kamer 15. Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij kennis van de geboorte van onze Dochter ELIZABETH CORNELIA (BETSY). J. DUBOIS. C. M. DUBOIS— ALMEKINDERü. Zuidzande, 5 Mei 1950. Tijd. ziekenhuis „St. Antho- nius", Oostburg. ****#*■3^ Op Vrijdag 12 Mei a.s. J hopen wg, met onze Ouders en Grootouders, i. M. TRAAS en E. TRAASt DUININCK, de dag van hun 40- jarige Echtvereniging te herdenken. Hun dankbare Kin- deren en Kleinkin- deren. 's H. Arendskerke, Kerkring E 75. Gelegenheid tot fe- liciteren van 4.30 5.30 uur in het Ver- enigtngsgebouw. Met grote blijdschap geven wij kennia van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje NEELTJE. A. J. FEIJ. P. C. FEIJ— VAN DER LEEK. FLIP. JO. GERARD. Vlissingen, 6 Mei 1950. Lambrechtsenstraat 29. Inplaats van kaarten. P. HEXDRIKSE en T. VAN OFFENBEEK, geven kennis van hun voor genomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Woensdag 24 Mei a.s. om 2.30 uur, te Oost- en West-Souburg. Souburg, Mei 1950. Nw. Vliss. weg 189. Nw. Vliss. weg 193. Gelegenheid tot feliciteren van 4.30 tot 6 uur, in de Bogardzaal te Middelburg. Donderdag 11 Mei a.s., hopen onze gelief- re Ouders, Behuwd- en Grootouders, A. LIEVENSE en M. LIEVENSE BOSSELAAR, hun 40-jarige Echtver- 5j! eniging te herdenken. - Dat ze lang ge- spaard mogen blijven is jjj de wens van hun dank- bare Kinderen, Be- huwd- en Klelnkindc- ren. J. C. M, DE KONING. P. C. DE KONING— LIEVENSE. JAN en MARGRIET. j W.-Souburg, 't Wissel 57. Heden overleed zacht en kalm, onze innig ge liefde Vrouw, Moeder, Grootmoeder en Zus ter, S. L. BREVET, geb. DE BEER, in de leeftijd van 56 jaar. Biervliet A. A. BREVET. A. C. BREVET. M. BREVET- VAN HANEGHEM. COR. Breskens M. NIEUWELINK— BREVET. L. NIEUWELINK. WILLIE en FRIEDA. T. G. BALSIE— KARIMOEN. M. L. SULVANUS— DE BEER. Biervliet, 5 Mei 1950. *11 Mei a.s. hopen onze geliefde Ouders, Be- 4c huwd- en Grootouders, L. GELDOF on en J. GELDOF— HILLEBOORDSE, hun 40-jarige Echtver- eniging te herdenken. Hun dankbare Kin- deren. Behuwd- en Kleinkinderen. Middelburg, Noord weg 26. v/***-» Heden overleed, nog vrij onverwachts, onze innig geliefde, zorgza me Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer DIRK LOOIJ, in de ouderdom van 60 Jaar. Uit aller naam, E. KORSTANJE— LOOIJ. J. KORSTANJE. JOPIE. MARIE. ANDRIES. Driewegen, 8 Mei 1950. De teraardebestelling zal Woensdag 10 Mei a.s. plaats hebben. Dr. GRIEP Goes, Donderdag 11 Mei GEEN DIENST. Waarneming andere dokto Waarneming andere doktoren. BAZAR t.b.V. de restauratie van de Ned. Herv. kerk van Veerc, welke gehouden wordt in de vliegloods te Veere, op Vrijdag 12 Mei a.s. van 710. uur n.m. Zaterdag 13 Mei a.s. van 211 uur n.m. Aardige attracties Mooie werkstukken Komt U ook eens kyken Geen geld of goederen af te geven aan mijn gewezen vrouw, P. VAN BELZEX— v. d. KETTERIJ, daar door mij niets wordt betaald. A. VAN BELZEN. Arnemuiden, Lionstraat. Voor de grote belangstel ling brj mijn terugkeer uit Indonesië, betuig ik, mede namens myn familie, mijn hartelijke dank. In het bijzonder aan de bewoners van de Hoog straat en Njeuwe Haven. L. KOLLJN. Middelburg, Nieuwe Haven 9. HET VOORDELIGSTE VERKADE- BISCUITJE Met dezelfde zorg en toewijding gebakken al» de andere„neutrale" Verkade-biscuits, Maria en Petit Beurre. Wel iswaar een eenvoudig biscuitje, maar van een eenvoud, die „het ken merk van hec ware" is! Prijs: 45a. p. 250gram N.V. HAVEN VAN VLISSINGEN. De gewone vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden op Maandag 26 Juni 1950, om 11 uur, ten kantore der N.V. De agenda ligt ter inzage op het kantoor der N.V. te Vlissingen. DE DIRECTIE. Japanlak voor binnen en buiten, Teofiat waterverf geeft niet afr Kwasten, Boenwas, Deurplaten. De alom bekende Hardolin Glansverf. Grondverf, Plamuur, Stopverf, Glas. Behang vanaf 45 cent per rol. De door ons geleverde verf is gegarandeerd. Niet goed, geld terug. Verf-, Vernis- en Glashandel Telefoon 2886, Kromme Wèle 19, Middelburg. Dit opzienbarende afwasmiddel lost vet ogenblikkelijk op en laat nooit zeepsmaak na. Waarom geeft de moderne huisvrouw Presto de voorkeur? Omdat alléén Presto spiegelscboon vaatwerk geeft. Omdat vaten kwast en teil brandschoon blijven. Omdat vuil goed, met Presto geweekt, sneller en beter te wassen isOmdatmaar probeer het zelf. TerstondU zult verbaasd st van de wonderlijk goede resultaten jff]CT PER ROYAAL PAK Borstel- en kwastenfabriek vraagt voor Zeeland en event. Zd.-Holland. Vereisten serieu ze werker, enigszins bekend met deze branche en inge voerd bij groothandel en detail. Br. onder no. 345, Bur. P.Z.C., Middelburg. 1 1 -■i-n Leidse Kaas 20 - 100 y. 17 Lunchworst mei de palingsmaak TOO gr. 29., Appelstroop 500 gramsbelcer 37., Slaolie rfKihk. 21 Hatuurazijna„ 31 Rijst 250 ,r. 16 7 - 23 "i - 25 Californische pruimen 100 r. 16a Rozijnen100,. 15a Pudding "m 4 smaken, w.#. vanille-roo» pakje 10a Java Thee ,.i„ 65-72-78a Koekjes naar ktirze 250 gr. 39-44-49., Drupsmelange100 ,,14 a Bovenstaand onze normale prijzen. Voor tijdelijke aanbiedingen zie onze winkels des namiddags om 2 uur H van onze geheel gemoderniseerde Een pracht-collectie Meubelen 5— Karpetten, Lopers, Linoleums en EE Vloerbedekking, U gaarne tot een bezoek uitnodigend, Scheldestraat 50 - Vlissingen 55 Net meisje gevr., 16 17 j. Ook genegen in de winkel te helpen. Aanmelden 's avonds na 7.30 uur. Mevr. SCHOENMAKERS, Vlas- markt 13, Middelburg. Berini-motoren uit voorraad leverbaar. Pry» 238.—. C. VAN BOVEN Jzn Doelstraat 3, Krabbcndyke. Sla stelt eisen Sla, de lekkerste en ge zondste aller groenten, heeft er recht op met bijzondere zorg te wor den klaargemaakt. Neem daarom SalataAltijd goed, altijd precies op smaak. En zo gemakke lijk: „Even wat Salata erop". Klaar! Koop nü een flesje. Op SLA hoert SALATA 85 cent per fles Te koop Citroën, sportmodel, Sedan *1940, 4-j deurs, i.g.st. Brieven no. 346, Bur. P.Z.C., Middel burg. De Notarissen J. S. MUS •te Rotterdam en M. OELE Jzn te 's-Gravenpolder, zijn voornemens t.v.v. de erfge namen van de Heer J. K. VAN BAALEN, in het openbaar te verkopen op Woensdag 24 Mei a.s., des v.m. 10.45 uur, in „De Prins van Oranje" te Goes, de hofstede „Klein Frank rijk" aan de Westerstraat te Goes, met de daarby be horende bouw- en weilan den, samen ter grootte van 35.94 64 h.a., benevens di verse percelen los bouw- en weiland in de gemeenten Goes, 's Heer Arendskerke, Kapelle, Wemeldinge, Yer- seke en Kruiningen, ter grootte van 49.22.83 h.a., Notities dezer verkoping zijn verkrijgbaar tegen oe- taling van 0.50 per exem plaar t.b.v. de Stichting Zeehospitium „Zonneveld" ten kantore van de notaris sen, waar nadere inlichtin gen worden verstrekt. Zc'n luxe schoentje van „De Arend" is voor iedere vrouw een genoegen. Vederlicht in het dra gen, een volmaakte pasvorm, sierlijk van model en toch sterk. Komt U onze uitge breide collectie eens bekijken 't Loont de moeite Mel-maaud maand ,cn „Jljnle JCa<Jj")ipo>o f voor strand en heide. Prima kwaliteit katoen popclinc iraprimé. Leuke, frisse dessins. Aparte Bolero. Maten 34-36 fl. 18.75 En dc2c „Sjttle Jjztij"japon, eveneens in bedrukte popcline, door her leuke dessin en model bijzonder geschikt voor de maten 30-36 fl. 14.75 VROOM K UREESMANN OP DONDERDAG 11 MEI a.s., 8 uur, in het Concertgebouw, Vlissingen, met de op voering van 'n vrolijk spel in 3 bedrijven. Toegangskaarten ad 1.25, nog verkrijgbaar bij SIGA RENMAGAZIJN LAGAAY, Badhuisstraat, Vlissingen Fa. WolteringVerburg, Kerkstraat, Vlissingen. L. A. STOFKOPER 5e druk - Ingenaaid 2.90, gebonden 3.90 Laat men zich spoedig dit werkje aanschaf- EE fen en men zal zich een gezellig uurtje te ZZZ midden van deze brave vrolijke kerels van de Waterkant in ons goede Vaderland ver- 5S schaffen. Vooral de Fietstocht van Bootsman Arie is een echt staaltje van de humor, die ss herinnert aan de reis van bootsman Klab- ss berdos en Johannes Klankverloren van We- 35 remeus Buning... Wij willen heus in deze tijd van misère graag weer eens lachen. „Bat. Handelsblad". j-S Alom by de Boekhandel verkrijgbaar. ^5 Coöp. Landbouwvereniging „Eiland Walcheren" Middelburg. Vanaf Woensdag a.s. Kalkammonsalpeter in lossing. Verder af te geven prima nieuwe drinkbakken, bonenstokken, melkwagens, etc. Piano te koop tegen elk aannemelijk bod. Te bevragen J. WIJ NEN, Bloemenlaan 14, Vlissingen. Deze zomer te huur houten strandtenten bij Westhove te Oostkapelle. Te bevr. „Duindistel", Oostkapelle, Duinvlietseweg 3. Nu verkopen wij U een splitlederen actetas met 2 binnen- en 2 buitenvak ken voor slechts 14.95. Zo iets koopt U natuurlijk bij Vlissingen Middelburg. 2 bekwame timmerlieden gevraagd. MeldenF. J. PETRI jr., Paul Kruger- straat 24, Vlissingen, De centrale dienst „Bouw en Woningtoezicht op Wal cheren" te Oost- en West- Souburg vraagt voor spoe dige indiensttreding een ervaren bouwkundig tekenaar in tijdelijke dienst. Brieven met opgave van referenties en verlangd sa laris te richten aan de di recteur, Parklaan 1 te Oost- en West-Souburg. Bouw- en Woningtoezicht op Walcheren, de directeur, J. D. P. DE SMIT. Verkoping vrachtrijders inspatl, t.v.v. de heer P. BOONflj Lange Geere, Middelburg, o.m. bestaande uit paard, melkgeit, wagens, enz., zal worden gehouden op Woensdag 17 Mei a.s. Nader te adverteren. Notaris VAN DER HARST. Openbare aanbesteding. Namens de Weled. Heer Notaris v. d. EEKEN, Frère Orbanlaan 22 te Gent, (pachter de heer J. DE HA MER, Statendyk A 16 te IJzendgke) zal door de architecten STEEN en TUINHOF, in het openbaar worden aanbesteed, over eenkomstig het aanbeste dingsreglement W.B. het bouwen van een boerderij met daarbij behorende werken in de gemeente IJzendyke. Bestek en voorwaarden, Middelburg 221, met, teke ningen, zijn verkrijgbaar Sl 12.50 bij genoemd archi tectenbureau, of worden na ontvangst van postwissel 12.75 toegezonden. De aanbesteding vindt plaats op 20 Mei '50, op een nader in de Nota van inlichtingen aan te geven plaats en uur. Restitutie voor onge schonden bestek met teke ningen op de dag van aan besteding ingeleverd, 10. De architecten, STEEN TUINHOF. Koudekerkseweg 138. Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 4