DE VLIEGER WINKELMEISJE VREDESTEIN w'111 en hu/rf Tentoonstelling „BEZIGE HANDEN". AUTOBANDEN Gh. L.Dert SPAREN GRATIS GELOK 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 4 MAART 1950 Amerikaanse doctoren Jeuga^ö -ueti l:>2 tan 3 binnen*71 r AJok de man van Uw hart zal een Palmolive teint en huid bewonderen! slechts deze Palmolive Schoonheidskuur toe: Was Uw gezicht met Palmolive Zeep. Masseer Uw huid slechts één minuut met het weldadig-zachte Palmolive- schuim. Daarna afspoelen. Doe dit 3 keer per dag! Twee weken lang! En door deze prachtige Palmolive Schoonheidskuur zal dan ook Uw huid gaver en gezonder geworden zijn Dames, wat denkt U van deze aanbieding e Mantels, pracht modellen v.a53.50 Japonnen, stof korte mouw v.a. 27.25 Japonnen, gebloemd zomer, v.a. 14.90 O Toppers, nog alleen in bleu, v.a. 29.75 Truitjes, leuke dessins, v.a. 13.50 prima kwaliteit plm. IS jaar. Brood- en Banketbakkerij P. HERMAN, Singel 32, Vlissingen. Het comité houdt zitting voor het geven van inlichtingen en het doen van aanmeldingen Maandagavond 6 Maart van 7.309.30 uur in de kleine bovenzaal van de socië teit „De Vergenoeging", Markt, Middelburg. Wij sullen U uiaar niet langer in onzekerheid laten. De goede antwoorden zijn achtereenvolgen*: 14. 4. 5. 14. Schrijf dit cijfer, tezamen met de cijfers van adv 1 en 2 In Uw notitieboekje. Straks, bij het zoeken naar de winnende slagzin zijn deze gegevens gond waard! Gevraagd een net eenvoudig De tijd is weer aangebroken voor ZONNESCHERMEN en „BALTEX" ZONGORDIJNEN Ook leveren wjj de nieuwste AMERIKAANSE ALUMINIUM JALOUZIEBN. Vraagt prijs en inlichtingen. A. OYERBEEKE, Voorstad 33, Goes, Tel. 2047. S 0l' ^0"c voor een langer autoleven! De Beste Motorolie Ter Wereld Ie Extra Een ongekend hoge V. I. (Viscoaiteits-Index) van 1 £5-130 geeft Esso Extra Motor Oil bü alle voor komende bedrijfstemperaturen steeds een prima vloei baarheid. In de kou niet te dik. in de warmte niet te dun, houdt deze olie de motor beter in conditie dan ooit tevoren mogelijk is geweest. 2e Extra Een detergent „doop" werd toegevoegd, waardoor Esso Extra Motor OU de motor niet alleen smeert, maar ook schoon houdt. Een volmaakt pro duct, geschikt voor alle typen auto's, óók voor oudere. 3e Extra L.uag stolpunt maakt dat Esso Extra Motor Oil altijd bedrijfsklaar is. Ae Extra Anü-corrosie „doop" beschermt tager- metalen en verlaagt de reparatie-rekening. •e Extra Anti-oxydatie' „doop" houdt de olie in tact en houdt vorming van agressieve, zure afbraakproducten tegen. D«°" Uitsluitend verkrijgbaar in Xl Iite;r blikken. STANDARD AMERIKAANSCHE PETROLEUM COMPAGNIE KV. - .ESSO-GEBOUW" ',-GRAVENHAGE Besteedt tijdig uw zilvergeld DERTS Foto- en Projectie- handel levert direct uit voorraad. Zeiss-Ikon 6x9 No- var 4,5 in Comp. 246 Zeiss-Ikon 6 x 9 Novar /4/5 149.50: Zeiss-Ikonta 4.5 x 6 Tessar f/3,5 300 Zeiss-Ikoflex 6x6 Novar f/3,5 293 Zeiss-Ikoflex 6x6 Tessar f/3,5 325, als nieuw Zeiss-Ikon 6 x 6 Novar f/6.3 114: Leica Standard 1950 met Elmar f/3,5 440.75. Weltax 6x6 lens f '4,5 145.15. Aiglon Semi Reflex 6 x 6 f/4,5 175. Olbia Semi Reflex 6x6 lens f/4,5 pl25. Drepy 6 x 9/4,5 x 6 Comp. slui ter lens f/4,5 185. Mercury h form. 24 x 24 lens f/2,7 245. Zeiss-Ikon 9 x 12 Ide al met Tessar f/3,5 in lederen tas 175. Dallmeljer 6x9 Re flex quadr. lens f4/5, compl. in tas 200. Ica stereo 6 x 13 met twee Tessaren f/4,5, f=9 cm coat. 175. Mentor stereo spiegel reflex 6 x 13 met Tes saren f/4.5 f= 9 cm gecoat met wisselma- gazyn, 3 dubb. cass en filmpakchassis 225. Ernemann Tropen Press camera 9 x 12 Tessar f/4,5, 15 cm. Drie dubb. cass. en film chass. pr. in tas 195. Agfa Isolette Lens 4.5 prfs 99. Kodak Retina camera, diver se pry'zen 8 m.m. Op name- en Projectie apparaten 16 mm. film apparaten vanaf 400. Projectie app. voor filmstroken 117.83. Epediuscopen voor onderwijs en vereni gingen. Prismakijkers 8 X vanaf 65. Foto- tassen voor iedere ca mera. Grootste sorte ring foto-albums. Ziet onze etalage en vraagt Inlichtingen of bezoek van onze demonstra- teur. Nieuwendyk 35, Telefoon 2209. Missingen. Ruime sortering OLD FINISH DRESSOIRS 120, 131, 135, f 155 enz. Woninginrichting Stenen beer 57. Vlissingen. HUISHOUDSTER gevraagd, v.g.g.v., door Apotheker GASILLE. Zie- rikzee. Hulp voor ruw werk aanwezig. Gemeente Middelburg. De Directeur van Gemeen tewerken, zal namens Bur gemeester en Wethouders van Middelburg op 23 Maart 1950, om .11 uur, ten kanto re van de dienst van Ge meentewerken, Stadsschuur meentew., Stadsschuur 1, openbaar aanbesteden het leggen van 1430 nv2 klinkerbestra ting 140 ml riool 30/45 180 ml riool 40/60 met bijkomende werk zaamheden op terreinen achter de Hendrikstraat te Middelburg. Bestek en voorwaarden no. 39, dienstjaar 1950, zijn van Maandag 6 Maart af verkrijgbaar ten kantore van Gemeentewerken, tegen betaling van 5.afge haald c.q. tegen vooraf gaande inzending van post wissel ad 5.25. Restitutie bü ongeschon den Inlevering op de dag der aanbesteding, 2.50. DOET GAREN! Met ingang van 15 Maart a.s. kunt U bij ons een spaarkaart afhalen. In den vervolge wordt U dan elke Maandagmorgen door één onzer bezocht. U koopt dan een zegel van 1.of f 0.50 en spaart zodoende nu reeds voor uw ko len, die U nodig hebt In het sei zoen I950/'51. Vraagt ons vrij blijvend inlichtingen. Uw adres voor alle soorten huisbrand- en industriekolen Brandstoffenhandé? Lange Gere 51. Telefoon 2093. Middelburg. Wegens verbouwing is onze zaak Maandag 6 en Dinsdag 7 Maart GESLOTEN. Slagerij VAN STEE, Noordstraat 68, Vlissingen. VERHUISD naar Luttelgeest, Lindeweg" M 103, Post Emmeloord (N.O.P.) Tevens zeggen wij alle lidmaatschappen op. Familie P. MALJAARS. Middelburg, „Kriekenhof". Bomenverkoping. Notaris H. v. MAZIJK te Sluis is voornemens op Vrij dag 10 Maart 1950, vooi'm. 11 uur te zijnen kantore, bij inschrijving te verkopen 8 essen en 1 Canada.pop., was sende te Cadzand op de hof stede „Ruimzicht" O 20, be woond door kinderep DE HULLU, Weren vóór 1 April a.s. Inl. by voorn. Nots. levert het drukwerk! 1i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 12