Meerlij k/ JQ FIBBE MAGGI PIGGELMEE VAN NELLE'S Md lekdijk I6B0RDEH. MAGGIS VERMICELLISOEP - BONTHUIS ,,'T VOSJE Amer.kaans plastic kunstgebit direct na het trekken. £a/t £eé fiteé KOFFIE, THEE en PITTO JO FIBBE ONZE KLEINTJES 6 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 24 JANUARI 1950 Met blydschap geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje JANNA HEXDRIKA. P. DIELEMAN J. DIELEMAN— KLUIJFHOUT. Serooskerke (W.), 22 Januari 1950. Tijd.: Kraamkliniek, M'burg. In plaats van kaarten. Geboren: PIETER. Zoontje en Broertje van P. VAN LIE RE. J. VAN LIERE— KOMEJAN en Kinderen. Kapelle, 21 Januari 1950. Ooststraat 14. Voor de buitengewoon gro te belangstelling bg ons 50- jarig huwelijksfeest ontvan gen. betuigen wij onze harte lijke dank. H. GLERUM. CATH. GLERUM— LOKERSE. Yerseke, 20 Januari 1950. Voor de zeer vele blgken van belangstelling, ontvan gen bg mijn thuiskomst uit Indonesië, betuig ik, mede namens mijn Ouders, mijn hartelijke dank. J. F. GELIJN. Vlissingen, Badhuisstr. 32. Maandag 30 Januari a.s. hopen G. DE BLAEY S. A. DE BLAEY*— - POPPE hun 25-jarige echtver- eniging te herdenken. Dat zrj nog lang ge- 3- spaard mogen blijven, is de wens van ons al- len. Uit aller naam, D. DE BLAEY. Gelegenheid tot felicite- ren Maandag 30 Janu- ari van 3 tot 5 uur, Achtersingel 61, Mid- delburg. GEBOORTEKAARTEN Urukkery VAN DE VELDE Walstraat 58-60, Vlissingen Voor de vele blijken van belangstelling, ontvangen by mijn terugkeer uit Indonesië, betuig ik, mede namens mijn Echtgenote, hartelijk dank aan Ouders, Vrienden. Ken nissen en de voetbalveren. E.M.M. Korp. A. F. VAN LUIJK. Adriaen Verdoelstraat 5, Vlissingen. en DEN BOER levert het drukwerk Koekje van de week FONDANT SPRITS 55 cent per 250 gram. P. VAN BELZEN Groenewoud 35, "Vlissingen. NET MEISJE gevraagd voor atelier. Kleermakerg DE LOOFF, Scheldestraat 40, Vlissingen. en i— In 10 a 15 minuten bereidt U met MAGGIS VERMICELLISOEP in verbeterde samenstelling en nieuwe verpakking een krachtige, goudgele soep met aantrekkelijke „vetoogjes". Uit het nieuwe doosje van 30 cent maakt U 6 flinke borden heerlijke soep, waar alles in zit wat voor een goede vermicellisoep nodig is. de andere 14 MAGGIS SOEPEN zijn opmerkelijk goed en besparen U tijd. geld en moeite. Let op de naam MAGGIt de Kruisster f en de geel-rode verpakking Mevrouw schrok ervan verse sla in de winter maar haar schrik was ze gauw te boven toen ze aan Sinatran dacht! Moeheid, slapte en lusteloosheid verdwijnen spoedig na regelmatig gebruik van drie theelepels Sinatran per dag. Een heerlijk smakend levertraan- preparaat dat-ook door kinderen met graagte wordt ingenomen! Onontbeerlijk in het zonarme jaar getij! SINATRAN kvm VITAMINE Agroei- Voorkomt VITAMINE D»t N.V, HANDELSVER. A J. TEN DOESSCHATE - ZWOLLE BERGEN OP ZOOM. Telefoon 1024. Kórtemeestraat 14. wy zijn Woensdag 25 Jan. e.k. van 10.30—4 uur n.m. wederom aanwezig iri Restaurant „KIEVIT", Badhuisstraat 8, Vlissingen, voor het aannemen van REPARATIES en MODERNISERINGEN van bontmantels, vossen, enz. .Tevens maken wij man tels cn japonnen naar maat, volgens dc nieuwsto modellen „ZOMER 1950". Onze pascliënten voor mantels en japonnen verzoeken wij beleefd na 4 uur te komen. De Christeiyke Zangver eniging „HOSANNA" te Vlissingen. dir. de Heer J. SUURMOND, orgel Mej. S. DE RIDDER, nodigt U Uit tot het bijwonen van haar UITVOERING op Dinsdag 7 Februari in het „Concertge bouw". Aanvang 8 uur. Pro gramma's 1.(bel. inb.) verkrijgbaar by de leden en op de avond van de uitvoe ring aan de zaal. DONDERDAG 26 JANUARI a.s. van 2—4 uur geven wg in de bovenzaal van Café „De Vriend schap", Markt 75 te Middelburg, gratis inlichtin gen over het PIJNLOOS trekken van slechte tan den in EVIPANSLAAP en plaatsen van een RJ.T., Claes ue Vrieseiaan 2L, Rotterdam. Aon honderdduizenden aanvragen om het kinderboek „Het Tovervisje" is nu reeds voldaan. Het is echter zéér moeilijk, de vraag bij te houden: de drukker vraagt vanzelfsprekend tijd om zijn werk goed te kunnen afleverenI Wij garanderen echter dat alle Piggelmee-vrienden in het bezit van deze „best-seller" zullen komen. En diegenen, die alle plaatjes van „Het Tovervisje" reeds bijeengespaard hebben, kunnen wij nogmaals mededelen, dat ze kunnen doorgaan met sparen. Een vervolgverhaal over piggelmee. met nog meer plaatjes dan het eerste deel, is nu in drukl En vanzelfsprekend ONZE ACHTER-ETIKETTEN BEHOUDEN HUN WAARDE! Blijft dus aan Uw winkelier de bekende Van Nelle-pakjes vragen, niet alleen om de Piggelmee- punten: vooral om de onover troffen kwaliteit van onze artikelen. PROEVEN IS KOPEN! Gevraagd goed DAGMEISJE in doktersgezin. Parklaan 7, Vlissingen. Mevrouw OREEL, Singel 42, Vlissingen, vraagt MEISJE voor de ochtenduren. Gevraagd KOSTHUIS voor ca. 20 arbeiders, van Maandag tot Vrijdag, voor lange duur. Br. lett. W 25, Bur. P.Z.C., Vlissingen. WONINGRUIL. Wie ruilt mijn woning te Utrecht, voor woning te Middelburg Inlichtingen Loskade 19, Middelburg. Gevraagd NET MEISJE voor dag of dag en nacht. Adres: H. J. HARINCK, 's Gravenpolderseweg 100, Goes. Gevraagd een MEISJE voor de morgenuren. A. POELMAN, Dorpstraat 33, Ritthem. heeft in de opruiming ver zilverde poederdozen, prach tig afgewerkt, van 7.95 en nu voor slechts 2.95. Vlissingen Middelburg. TEKOOP de voor alle doeleinden ge schikt te maken opstal van Hotel-Café-Restaurant „Het Wapen van Zeeland", Markt 24, te Kruiningen. Groot 4 are 80 c.a. Te bevragen G. HAMELINK, Slagery, Krui ningen, Molenmeet 1. TeL 60. Brrrik ben biy dat het er uit is, want 't moet van diep komen by een langhals als ik. I-m-p-o-n-d-e-r-a-b-l-l-i-ai voelt waar ik heen wil? Het zyn de „onweegbaarheden" die dagbladreclame zo'n unieke glans verlenen. De advertenties delen in de actualiteit van het nieuws, zy krygen iets van het dynamische van een extra bericht, heet van de naald? Daarom brengt Adverteren in Dagbladen zyn geld dubbel en dwars op. PUBLICATIE VAN HET CEBUCO Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit van de Nederland»# Dagbladpers Van 1—5 regels t 1.—, (6 punts letter). Iedere regel meer. ZO cent. Maxi mum S reeels. „Brieven of adres bnrean van dit blad" 25 cent extra. Betaling A contant. O Opleiding Zanger(es). Laat uw zanggave doeltreffend en met result, ontw. Stemvorming voor alle genres: Liederen, Opera-, Operettefragmenten, Chansons. Gratis stembeoorde- ling. Br. no. 11, Bur. P.Z.C. Middelburg. O Te koop gevr. kinderled!, kantje met bedje. Hoogstraat 5, Middelburg. 9 Te koop rieten wieg met bedje. VAN DIJK. BilderdijkL 2, Vlissingen. 9 Te koop een z.g.a.n. kinder wagen. Te bevr. Stoofstraat 10, Goes. 9 Te koop z.g.a.n. winterman tel. Korte Zelke 18, Vlissingen 2 x bellen. 9 Te koop wegens verandering een vulkachel. Bogardstraat 21. Middelburg. 9 Te koop: Stambockkoe aan de rekening. 4e kalf. T.B.C.- vrije stal. gecontroL J. S. MAT- THIJSSE, Meliskerke. 9 Te koop: Loopvarkens, inge- schr. zeugjes. 2 jarige stamboek merrie. JOH. DE VISSER. Domburg. Te koop een wagenhuis, 10 x 5 m., met platen en mendeu- mestput; handrolblok en 10 balks Copon-eg, z.g.a.n. L. VAN KEULEN, B 113, Bigge- kerke. 9 Te koop mahoniehouten buik- en boog-kabinet. A 59, Meliskerke. 9 Te koop houten loodsjes in alle afmetingen. Gemakkelijk te plaatsen. Vierstraat 10. Yerseke. Te koop: droge musterd. Duinweg 89. Zoutelande. 9 Evangelisatie-samenkomst. Woensdag 25 Jan., 8 uur spreekt voor 'U Evang. J. SEVENSMA van Amsterdam, Muzieklokaal Burgtstraat, Souburg. 9 Te koop gevraagd: eenge zinswoning Vlissingen of naaste omgeving J. BLAASSE, NoorcJ- straat 27, Vlissingen. 9 Tuingrond te huur. dijk 17, Nieuwland. 3 WoningruiL Bewoond prach tig vrij huis. centrum Middel burg, wil ruilen naar Amster dam. Brieven no. 59 Bur. P.Z.C. Middelburg. 9 Gevraagd voor direct hulp in de huishouding, in klein ge zin voor dag en nacht. Leeft, niet beneden 25 jaar. Br. No. A 29, Bur. P.Z.C., Goes. Met Maart een arbeider ge vraagd. E. VERLARE. Rijksweg Nieuw- en Sint Joosland. 9 Biedt zich aan: Kappersbe diende. Zelfstandig kunnende werken. Brieven lett. R 21, Bur. P.Z.C.Vlissingen. 9 Juffrouw zag zich gaarne ge plaatst als hulshoudster In klein gezin. Brieven no. A 32, Bur. P.Z.C., Goes. 9 Dame b.b.h.h. zoekt, een ka mer met geheel of ged. pen sion. Brieven lett. V 24, Bui'. P.Z.C., Vlissingen. 9 Huismoeders doet uw voor deel bij J. GEERTSE, Noord straat E 204, Domburg. Alleenstaand zakenman, met eigen zaak. vraagt ten spoedig ste huishoudster, rn.Lt., wed. o£ geseheiden vrouw met kind geen bezwaar. Br. lett. t 23» Bur. P.Z.C., Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1950 | | pagina 6